メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för Dell OptiPlex

概要: Följande artikel är specifik för stationära OptiPlex-datorer. Den innehåller en lista med de diagnostiska indikatorer och pip som är inbyggda i dem för diagnostisk användning i en situation utan självtest. ...

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


手順

Dell OptiPlex-datorer har länge haft integrerade diagnostiska indikatorer som ger viktig insikt när ett självtest vid start (POST) inte slutförs för en dator. Dessa indikatorer kan vara ljudsignaler, strömbrytare som visar olika tillstånd och färger, specifika diagnostiska indikatorer eller en kombination av dessa.

Den här artikeln är en referensguide till koder som finns på varje modell och vad koderna betyder. Du kan använda den här guiden som utgångspunkt för att hitta din egen lösning, eller så kan du kontakta teknisk support för att få ytterligare hjälp. Om du kontaktar oss kan våra tekniker be om dina diagnoskoder för att bättre förstå problemet.


Innehållsförteckning:

 1. Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2020 till idag)
 2. Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2012 till 2020)
 3. Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2009 till 2012)
 4. Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2005 till 2009)
 5. Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (före 2005)
 6. OptiPlex pipkoder
 7. Ordlista med akronymer
 8. Rekommenderade artiklar

Obs! Om du inte ser några lysdioder eller bara en blinkande gul strömindikator kan det bero på ett strömproblem innan självtestet startar. Läs i så fall följande artikel i Dells kunskapsbank: Så här felsöker du ett problem med strömförsörjningen på en stationär Dell-dator.
Obs! I tabellerna nedan bör du komma ihåg att de diagnostiska indikatorerna endast visar hur långt post-processen kan slutföras. De anger inte vilket problem som orsakade att självtestrutinen stoppades. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Lösa problem med att en Dell-dator inte får någon ström, inte gör något självtest, inte startar eller inte får någon bild.
Obs! Om självtest vid start slutförs och en svart skärm visas har du troligen problem med att systemet inte startar och inte ett problem med självtest vid start. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Lösa problem med att en Dell-dator inte får någon ström, inte gör något självtest, inte startar eller inte får någon bild.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2020 till idag)

Med den senaste serien visar strömbrytarindikatorn nu mer korrekta fel med hjälp av ett mönster med färger som ändras och blinkar för att ange var ett problem har inträffat.

optiplex för stationär dator

Obs! Om du har en OptiPlex All In One (AIO)-dator använder du referenstabellerna nedan.
Obs! Om du vill visa innehållet i ett avsnitt klickar du på rubriken för att expandera det avsnittet eller visar alla för att expandera alla avsnitt.
Strömbrytarindikator Läge Beskrivning
Strömindikatorn är släckt Av Strömmen är avstängd. Indikatorn lyser inte.
Strömindikatorn blinkar gult Blinkande gult Starttillstånd för LED-lampan vid start. Se tabellen nedan för diagnostiska förslag vid blinkande gult mönster och möjliga fel.
Strömindikatorn lyser gult Fast gult sken Det andra LED-lamptillståndet vid start anger att den POWER_GOOD signalen är aktiv. Nätaggregatet är troligen OK.
Blinkande vitt Blinkande vitt Datorn är i energisparläge, antingen S1 eller S3. Det innebär inte att ett fel har uppstått.
Strömindikatorn är vit Fast vitt sken Datorn är i S0-läge. S0-läget är det normala strömläget för en fungerande dator. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
Strömindikator:
Gult blinkande
Gult blinkande mönster Problembeskrivning Lösningsförslag
1, 1 En blinkning åtföljd av en kort paus, en blinkning, sedan en lång paus, sedan upprepas det. MBIST: TPM
TPM-avkänningsfel
1, 2 En blinkning åtföljd av en kort paus, två blinkningar, sedan en lång paus, sedan upprepas det. MBIST: SPI Flash
– oåterkalleligt SPI Flash-fel
1, 5 En blinkning åtföljd av en kort paus, fem blinkningar, sedan en lång paus, sedan upprepas det. i-Fuse Failure
EC kan inte programmera i-Fuse
1, 6 En blinkning åtföljd av en kort paus, sex blinkningar, sedan en lång paus, sedan upprepas det. EC-internt fel
Generisk infångning för EC-kodflödesfel
 • Koppla bort alla strömkällor och töm kvarvarande ström genom att hålla strömbrytaren intryckt.
2, 1 två blinkningar åtföljda av en kort paus, en blinkning, lång paus, upprepas. CPU-fel
2, 2 två blinkningar åtföljda av en kort paus, två blinkningar, lång paus, upprepas. Dåligt moderkort, dålig strömförsörjning eller dåliga strömförsörjningskablar
2, 3 två blinkningar åtföljda av en kort paus, tre blinkningar, lång paus, upprepas. Inget minne/RAM kunde identifieras
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att sätta tillbaka minnet och byta ut det mot en fungerande minnesmodul, om det finns en tillgänglig.
 • Kontakta Dells tekniska support om ingenting fungerar.
2, 4 två blinkningar åtföljda av en kort paus, fyra blinkningar, lång paus, upprepas. Minne RAM-fel
2, 5 två blinkningar åtföljda av en kort paus, fem blinkningar, lång paus, upprepas. Ogiltigt minne är installerat
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att byta till en fungerande DIMM-modul, om det finns en tillgänglig.
 • Kontakta Dells tekniska support om ingenting fungerar.
2, 6 två blinkningar åtföljda av en kort paus, sex blinkningar, lång paus, upprepas. Moderkortsfel/kretsuppsättningsfel
2, 7 två blinkningar åtföljda av en kort paus, sju blinkningar, lång paus, upprepas. LCD-fel – SBIOS-meddelande
2, 8 två blinkningar åtföljda av en kort paus, åtta blinkningar, lång paus, upprepas. LCD-fel – EC-detektering av fel på strömskena
3, 1 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, en blinkning, lång paus, upprepas. RTC-strömfel, CMOS-batterifel
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att byta till ett fungerande CMOS-batteri, om det finns ett tillgängligt.
 • Kontakta Dells tekniska support om ingenting fungerar.
3, 2 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, två blinkningar, lång paus, upprepas. Fel på PCI eller grafikkort/-chip
3, 3 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, tre blinkningar, lång paus, upprepas. BIOS-återställning 1: Bilden hittades inte
3, 4 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, fyra blinkningar, lång paus, upprepas. BIOS-återställning 2: Bild hittades men är ogiltig
3, 5 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, fem blinkningar, lång paus, upprepas. Strömskenefel: EC fick ett effektsekvensfel.
3, 6 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, sex blinkningar, lång paus, upprepas. Betalt SPI-volymfel
3, 7 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, sju blinkningar, lång paus, upprepas. ME-fel. ME dröjde för länge med att svara på HECI-meddelandet
4, 1 fyra blinkningar åtföljda av en kort paus, en blinkning, lång paus, upprepas. Strömförsörjningsfel i DIMM
4, 2 fyra blinkningar åtföljda av en kort paus, två blinkningar, lång paus, upprepas. Problem med anslutning av processorströmkabel
Obs! På alla OptiPlex som byggts sedan 2012 (dvs. 7010/9010/9010 AIO) har Dell slutat använda alla pipkoder förutom koden för minnesfel . (1, 3, 2 eller ett pip, sedan tre pip, sedan två pip.) Om datorn skapades efter 2012 och gör någon annan pipkod kontaktar du teknisk support för att få ytterligare hjälp.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2012 till 2020)

Med den här serien har de diagnostiska indikatorerna tagits bort. Istället visar strömbrytarindikatorn ett mönster med färger som ändras och blinkar för att ange var ett problem har inträffat. Du kan identifiera dessa datorer genom att det inte finns något block med diagnostiska indikatorer på framsidan av enheten.

OptiPlex 2012

Obs! Om du har en OptiPlex All In One (AIO)-dator använder du referenstabellerna nedan.
Obs! Om du vill visa innehållet i ett avsnitt klickar du på rubriken för att expandera det avsnittet.
Strömbrytarindikator Läge Beskrivning
Strömindikatorn är släckt Av Strömmen är avstängd. Indikatorn lyser inte.
Strömindikatorn blinkar gult Blinkande gult Starttillstånd för LED-lampan vid start. Se tabellen nedan för diagnostiska förslag vid blinkande gult mönster och möjliga fel.
Strömindikatorn lyser gult Fast gult sken Det andra LED-lamptillståndet vid start anger att den POWER_GOOD signalen är aktiv. Nätaggregatet är troligen OK.
Blinkande vitt Blinkande vitt Datorn är i energisparläge, antingen S1 eller S3. Det innebär inte att ett fel har uppstått.
Strömindikatorn är vit Fast vitt sken Datorn är i S0-läge. S0-läget är det normala strömläget för en fungerande dator. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
Läge Lägesnamn Strömindikator:
Gult blinkande
Gult blinkande mönster Problembeskrivning Lösningsförslag
- - 2, 1 två blinkningar åtföljda av en kort paus, en blinkning, lång paus, upprepas. Dåligt moderkort
 • Byt ut moderkortet.
- - 2, 2 två blinkningar åtföljda av en kort paus, två blinkningar, lång paus, upprepas. Dåligt moderkort, dålig strömförsörjning eller dåliga strömförsörjningskablar
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet med PSU BIST Test och sätter tillbaka kabeln.
 • Om ingenting fungerar byter du ut moderkortet, nätaggregatet eller kablaget.
- - 2, 3 två blinkningar åtföljda av en kort paus, tre blinkningar, lång paus, upprepas. Trasigt moderkort , minne eller processor
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att sätta tillbaka minnet och byta ut det mot en fungerande minnesmodul, om det finns en tillgänglig.
 • Om ingenting fungerar byter du ut moderkortet, minnet eller processorn.
- - 2, 4 två blinkningar åtföljda av en kort paus, fyra blinkningar, lång paus, upprepas. Dåligt knappcellsbatteri
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att byta till ett fungerande knappcellsbatteri, om det finns ett tillgängligt.
 • Om ingenting fungerar byter du ut knappcellsbatteriet.
S1 RCM 2, 5 två blinkningar åtföljda av en kort paus, fem blinkningar, lång paus, upprepas. Kontrollsummefel i BIOS
 • Datorn startar i återställningsläge.
 • Uppdatera till den senaste BIOS-versionen. Om problemet kvarstår byter du ut moderkortet.
S2 Processor 2, 6 två blinkningar åtföljda av en kort paus, sex blinkningar, lång paus, upprepas. Dålig processor
 • Konfiguration av processorn pågår eller så har ett processorfel identifierats.
 • Byt ut processorn.
S3 MEM 2, 7 två blinkningar åtföljda av en kort paus, sju blinkningar, lång paus, upprepas. Minnesfel
 • Konfigurering av minnessystemet pågår. Minnesmoduler har identifierats, men ett minnesfel inträffade.
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att sätta tillbaka minnesmodulerna och byta ut dem mot fungerande moduler, om det finns tillgängliga.
 • Om ingenting fungerar byter du ut minnet.
S4 PCI 3, 1 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, en blinkning, lång paus, upprepas. Fel på PCI-enheten eller videodelsystemet
 • Konfiguration av PCI-enheten pågår eller så har ett fel på PCI-enheten identifierats.
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att sätta tillbaka PCI-korten och ta bort dem ett i taget för att avgöra i vilket kort felet uppstår.
 • Om du kan identifiera det PCI-kort som inte fungerar byter du ut PCI-kortet.
 • Om felet inte uppstår i något av PCI-korten byter du ut moderkortet.
S5 VID 3, 2 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, två blinkningar, lång paus, upprepas. Fel på videodelsystemet
 • Konfigurering av grafiksystem pågår eller fel på grafiksystem.
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att ta bort grafikkorten ett i taget för att avgöra i vilket kort felet uppstår.
 • Om du kan identifiera det kort som inte fungerar byter du ut det kortet. Om felet inte uppstår i något av korten byter du ut moderkortet.
S6 STO 3, 3 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, tre blinkningar, lång paus, upprepas. Inget minne kunde identifieras
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att ta bort minnesmodulerna en i taget för att avgöra i vilken modul felet uppstår. Byt ut den modul som inte fungerar mot en fungerande modul, om en tillgänglig, för att bekräfta.
 • Om du kan identifiera den modul som inte fungerar byter du ut den.
 • Om felet inte uppstår i någon av modulerna byter du ut moderkortet.
S7 USB 3, 4 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, fyra blinkningar, lång paus, upprepas. Fel i lagringsdelsystem
 • Konfigurering av lagringsenhet pågår eventuellt eller fel i lagringsdelsystemet.
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att ta bort alla anslutna lagringsenheter från moderkortet en i taget för att avgöra i vilken enhet felet uppstår.
 • Om du kan identifiera vilken lagringsenhet som inte fungerar byter du ut den.
 • Om felet inte uppstår i någon av lagringsenheterna byter du ut moderkortet.
S8 MEM 3, 5 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, fem blinkningar, lång paus, upprepas. Minneskonfiguration eller inkompatibelt fel
 • Konfigurering av minnessystemet pågår. Inga minnesmoduler kunde identifieras.
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att ta bort minnesmodulerna en i taget för att avgöra i vilken modul felet uppstår. Du kan även kombinera konfigurationer för att validera lämplig kombination.
 • Om du kan identifiera den komponent som inte fungerar byter du ut den.
 • Om felet inte uppstår i någon av komponenterna byter du ut moderkortet.
S9 MBF 3, 6 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, sex blinkningar, lång paus, upprepas. Moderkortsfel
 • Ett kritiskt fel på moderkortet har identifierats.
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att ta bort komponenterna på moderkortet en i taget för att avgöra i vilken komponent felet uppstår.
 • Om du kan identifiera komponenter som inte fungerar byter du ut dem.
 • Om felet inte uppstår i någon av komponenterna byter du ut moderkortet.
S10 MEM 3, 7 tre blinkningar åtföljda av en kort paus, sju blinkningar, lång paus, upprepas. Möjligt minnesfel
 • Konfigurering av minnessystemet pågår. Minnesmoduler har identifierats men de verkar vara inkompatibla eller felaktigt konfigurerade.
 • Om du kan felsöka begränsar du problemet genom att ta bort minnesmodulerna en i taget för att avgöra i vilken modul felet uppstår.
 • Om du kan identifiera den modul som inte fungerar byter du ut den.
 • I annat fall byter du ut moderkortet.
Obs! På alla OptiPlex som byggts sedan 2012 (dvs. 7010/9010/9010 AIO) har Dell slutat använda alla pipkoder förutom koden för minnesfel . (1, 3, 2 eller ett pip, sedan tre pip, sedan två pip.) Om datorn skapades efter 2012 och gör någon annan pipkod kontaktar du teknisk support för att få ytterligare hjälp.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2009 till 2012)

I den här serien ändrades de diagnostiska indikatorerna till att inkludera en kombination av indikatorlägen för strömknappen och diagnostiska indikatorer. De diagnostiska indikatorerna är fortfarande 1, 2, 3, 4 och placerade på framsidan av enheten. Datorerna identifieras utifrån den platta svarta och grå framsidan.

OptiPlex 2009

Obs! Om du vill visa innehållet i ett avsnitt klickar du på rubriken för att expandera det avsnittet.
Ljusmönster Problembeskrivning
Lösningsförslag
Diagnostiska LED-lampor Strömbrytarindikator
 
1-0000 pwr_off Datorn är endera avstängd eller får ingen ström.
 • Sätt i nätkabeln igen i nätkontakten på datorns baksida och eluttaget.
 • Ta bort alla eventuella förgreningsdosor, förlängningssladdar och strömskydd och prova om datorn startar som den ska.
 • Kontrollera att eventuella grenuttag som används är anslutna till ett eluttag och är påslagna.
 • Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.
 • Kontrollera att huvudnätkabeln och frontpanelkabeln är ordentligt fastsatta i moderkortet.
1-0030 pwr_off Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Koppla bort datorn från eluttaget. Vänta en minut för att dränera strömmen. Koppla datorn till ett fungerande eluttag och tryck på strömbrytaren.
3-1030 pwr_amber
Blinkande
Ett möjligt fel på moderkortet, strömförsörjningen eller enheten har uppstått.
 • Stäng av datorn, lämna den ansluten till elnätet. Tryck och håll in testknappen för strömförsörjningen på baksidan av nätaggregatet. Om lysdioden bredvid omkopplaren tänds kan problemet bero på moderkortet.
 • Om lysdioden bredvid omkopplaren inte tänds kopplar du bort all interna och externa enheter, sedan trycker du och håller inne testknappen för strömförsörjningen. Om den tänds kan felet bero på en enhet.
 • Om lysdioden fortfarande inte tänds tar du bort kontakten för strömförsörjningsenheten från moderkortet, sedan trycker du och håller inne testknappen för strömförsörjningen. Om indikatorn tänds kan problemet bero på moderkortet.
 • Om lysdioden fortfarande tänds beror problemet troligen på strömförsörjningen.
4-1204 pwr_amber Det finns ingen processor
 • Installera om processorn och starta om datorn. Om datorn fortfarande inte startar kontrollerar du att inte CPU-sockeln är skadad.
5-0034 pwr_amber Minnesmoduler har upptäckts, men ett fel på minnesströmförsörjningen har uppstått.
 • Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort dem. Sedan återinstallerar du en modul och startar datorn igen. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler. Installera dem (en i taget) tills du har identifierat en felaktig modul eller installerat om alla moduler utan fel. Om det bara finns en minnesmodul försöker du flytta den till en annan DIMM-kontakt, sedan startar du om datorn.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.
6-0230 pwr_amber Ett processor eller moderkortsfel har uppstått.
 • Byt ut CPU:n till en som du vet fungerar. Om datorn fortfarande inte startar kontrollerar du att inte CPU-sockeln är skadad.
7-0234 pwr_amber BIOS kan vara skadat eller saknas.
 • Datorns maskinvara fungerar normalt men BIOS kan vara skadat eller saknas.
8-1000 pwr_amber Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Ta bort alla adapterkort från PCI- och PCI-E-kortplatserna och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka adapterkorten ett i taget tills du hittar det kort som inte fungerar.
9-1004 pwr_amber Strömkontakten är inte korrekt installerad.
 • Ta ur och sätt tillbaka de 2x2-nätkontakterna från strömförsörjningsenheten.
10-0200 pwr_amber Ett möjligt fel på adapterkortet eller moderkortet har uppstått.
 • Ta bort alla adaptrar från PCI- och PCI-E-kortplatserna och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka adaptern, en i taget, tills du hittar det kort som inte fungerar.
11-1200 pwr_amber Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Koppla bort alla interna och externa enheter och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka adapterkorten ett i taget tills du hittar det kort som inte fungerar.
 • Om problemet kvarstår är det förmodligen fel på moderkortet.
12-1230 pwr_amber Ett möjligt fel på knappcellsbatteriet har uppstått.
 • Ta bort knappcellsbatteriet i en minut, sätt tillbaka batteriet och starta om.
13-0000 pwr_blue Datorn är i normalt påslaget läge. Diagnostikindikatorerna lyser inte när datorn startat operativsystemet utan problem.
 • Kontrollera att skärmen är ansluten och påslagen.
14-0030 pwr_blue Ett möjligt processorfel har uppstått.
 • Sätt tillbaka processorn.
15-0034 pwr_blue Minnesmoduler har upptäckts, men ett minnesfel har uppstått.
 • När två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort alla moduler. (se servicehandboken) Installera om en modul (se servicehandboken och starta om datorn. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler. (en i taget) Fortsätt tills du har identifierat en felaktig modul eller installerat om alla moduler utan fel.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.
16-0204 pwr_blue Ett möjligt grafikkortfel har uppstått.
 • Placera om installerade grafikkort.
 • Om möjligt, installera ett fungerande grafikkort i datorn.
17-0230 pwr_blue Ett möjligt diskettenhet- eller hårddiskfel har uppstått.
 • Ta ur och sätt tillbaka el- och datakablar.
18-0234 pwr_blue Ett USB-fel kan ha uppstått.
 • Sätt tillbaka alla USB-enheter och kontrollera alla kabelanslutningar.
19-1000 pwr_blue Inga minnesmoduler kunde identifieras.
 • När två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort alla moduler. (se servicehandboken), installera om en modul (se servicehandboken) och starta om datorn. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler. (en i taget) Fortsätt tills du har identifierat en felaktig modul eller installerat om alla moduler utan fel.
 • Om möjligt bör du installera ett verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.
20-1030 pwr_blue Minnesmoduler har upptäckts, men ett minneskonfigurations- eller kompatibilitetsfel har uppstått.
 • Kontrollera att det inte finns några särskilda krav på placering av minnesmodulen/kontakten.
 • Kontrollera att datorn har stöd för det minne du använder.
21-1200 pwr_blue Ett expansionskortfel kan ha uppstått.
 • Kontrollera om det finns en konflikt genom att ta ut ett expansionskort (inte ett grafikkort) och starta om datorn (se ).
 • Om felet kvarstår sätter du i kortet som du tog ut, tar ut ett annat och startar sedan om datorn.
 • Upprepa detta för varje installerat expansionskort. Om datorn startar normalt felsöker du det kort som senast togs ut ur datorn efter resurskonflikter.
22-1034 pwr_blue Ett moderkortsresurs- eller maskinvarufel kan ha uppstått.
 • Rensa CMOS.
 • Koppla bort alla interna och externa enheter och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka adaptern, en i taget, tills du hittar det kort som inte fungerar.
 • Om problemet kvarstår är det förmodligen fel på datorkortet/moderkortskomponenten.
23-1230 pwr_blue Det har uppstått ett annat fel.
 • Se till att alla kablar till hårddisken och den optiska enheten är korrekt anslutna till moderkortet.
 • Det finns ett felmeddelande på skärmen som identifierar ett problem med en enhet. (t.ex. diskettenheten eller hårddisken.) Kontrollera enheten för att säkerställa att den fungerar korrekt.
 • Operativsystemet försöker starta från en enhet. (t.ex. diskettenheten eller den optiska enheten.) Kontrollera datorns konfiguration för att se till att startsekvensen är korrekt för de enheter som är installerade på datorn.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (2005 till 2009)

Den här serien hade en kombination av indikatorlägen för strömknappen och blocket A, B, C, D ersattes med 1, 2, 3, 4 istället. De diagnostiska indikatorerna flyttades från chassits baksida till framsidan under ljudportarna. Modellerna identifieras utifrån deras platta svarta framsida och grå sidopaneler och lock.

OptiPlex 2006

Obs! Om du vill visa innehållet i ett avsnitt klickar du på rubriken för att expandera det avsnittet.
Av Blinkande gult Fast gult sken Fast grönt sken Blinkande grönt sken
off (av) blinkande gult Amber Grön blinkar grönt
Datorn verkar inte få ström från strömkällan. Nätaggregatet får ström från källan men kan inte fördela den. Nätaggregatet fungerar men datorn bearbetar inte data. Datorn bearbetar data och har påbörjat självtest. (Se diagnostik-LED-lamporna) Datorn är i viloläge eller viloläge.
Indikatormönster
(1 2 3 4)
Indikatormönster
Tillståndsnamn
Tillståndsbeskrivning
Lösningsförslag
off (av) Av Av Självtest av systemet slutfört – LED-tidsgräns har nåtts.
 • Om led-lamporna tänds och sedan slocknar felsöker du skärmen och operativsystemet.
 • Om lysdioderna inte tänds alls kan det vara ett problem med strömförsörjningen.
0004 4 RCM Kontrollsummefel i BIOS – återställningsläge
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM.
 • Om det inträffade efter en Windows-uppdatering kontrollerar du att det inte uppstod något problem när systemet startades.
0030 3 Processor Konfiguration av processorn pågår eller processorfel; fel på processorns cacheminne
 • Koppla bort alla externa enheter och komponenter så att endast nätaggregatet, moderkortet och processorn finns kvar.
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår.
 • Om felet upphör ansluter du de frånkopplade delarna en i taget tills felet inträffar igen. Kontakta teknisk support om du vill ha mer vägledning.
0034 34 MEM Konfigurering av minnesdelsystem pågår eller fel på minnesdelsystemet
 • Ta bort alla minnesmoduler från datorn och kontrollera om LED-koden ändras.
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support.
 • Om den ändras återansluter du minnesmodulerna en i taget tills felet uppstår igen. Testa den modul som inte fungerar på en annan plats och kontakta teknisk support för att få ytterligare vägledning.
0200 2 PCI Konfiguration av eller fel på PCI-enheten
 • Ta bort alla externa enheter och alla interna PCI-enheter.
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår.
 • Om felet upphör återansluter du komponenterna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar sedan teknisk support.
0204 2 4 VID Fel på videodelsystemet
 • Kontrollera att videokabeln är ansluten till rätt port.
 • Sätt tillbaka alla grafikkort.
 • Om felet kvarstår tar du bort alla grafikkort och provar igen med en fungerande skärm och videokabel.
 • Kontakta teknisk support när du vet vilken del som felet ligger hos.
0230 23 STO Konfiguration av eller fel på lagringsenheten
 • Anslut kablarna från hårddiskarna till moderkortet igen.
 • Om felet kvarstår sätter du in en fungerande hårddisk i datorn och kontaktar sedan teknisk support.
0234 234 USB Konfigurering av USB-delsystemet pågår eller fel på USB-delsystemet
 • Ta bort alla externa enheter och eventuella interna CRU-enheter.
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar sedan teknisk support.
 • Om samma fel kvarstår när delarna är borttagna kontaktar du teknisk support.
1000 1   Inget minne kunde identifieras
 • Sätt tillbaka alla minnesmoduler.
 • Om felet kvarstår provar du med att sätta i minnesmodulerna på olika platser och kontaktar teknisk support.
1004 1 4 MBF Ett kritiskt fel på moderkortet har identifierats
1030 1 3   Minnet har upptäckts. konfigurations- eller kompatibilitetsfel.
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel.
 • Ta bort allt minne från datorn (inklusive grafikkort) och kontrollera om LED-koden ändras.
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support.
 • Om den ändras återansluter du komponenterna en i taget tills felet uppstår igen. Testa den del som inte fungerar på en annan plats och kontakta teknisk support.
1034 1 34 PRV Indikerar datoraktivitet före grafikinitiering
 • Ta bort alla externa enheter och eventuella interna CRU-enheter.
 • Om LED-lamporna ändras återansluter du delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar sedan teknisk support.
 • Om samma fel kvarstår när delarna är borttagna kontaktar du teknisk support.
1200 12 CFG Konfigurering av systemresurser
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel.
 • Ta bort alla externa enheter.
 • Om LED-lamporna ändras återansluter du delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar sedan teknisk support.
 • Om samma fel kvarstår när delarna är borttagna kontaktar du teknisk support.
1204 12 4   Reserverad
 • Reserverad
1230 123 POV Självtest slutfört – felmeddelande på skärmen
 • Felsök enligt felmeddelandet på skärmen.
1234 1234 STD Självtest slutfört – överlämning av operativsystem slutförd
 • Självtestet har lyckats med alla kontroller.
 • Felsöka hårddisken och operativsystemet.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för OptiPlex-serien (före 2005)

Den här serien hade ett block med LED-lampor (A, B, C och D) på baksidan av chassit som lyste grönt och gult. Tabellen nedan beskriver vad led-lamporna anger. De här modellerna var lätta att identifiera. De hade rundade framsidor och vikbar montering.

OptiPlex 2005

Konfiguration av processorn pågår eller processorfel; fel på processorns cacheminne

Indikatormönster
Tillståndsnamn
Tillståndsbeskrivning
Lösningsförslag
Inget synligt mönster Av Självtest av systemet slutfört – LED-tidsgräns har nåtts.
 • Om led-lamporna tänds och sedan slocknar felsöker du skärmen och operativsystemet.
 • Om lysdioderna inte tänds alls kan det vara ett problem med strömförsörjningen.
ABCD RCM Kontrollsummefel i BIOS – återställningsläge
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM
 • Om det inträffade efter en Windows-uppdatering kontrollerar du att det inte uppstod något problem när systemet startades.
ABCD Processor  
 • Koppla bort alla externa enheter från nätaggregatet, moderkortet och processorn.
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår.
 • Om felet upphör återansluter du datorkomponenterna en i taget tills felet uppstår igen. Kontakta teknisk support om du vill ha mer vägledning.
ABCD MEM Konfigurering av minnesdelsystem pågår eller fel på minnesdelsystemet
 • Ta bort alla minnesmoduler från datorn och kontrollera om LED-koden ändras.
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support.
 • Om den ändras återansluter du minnesmodulerna en i taget tills felet uppstår igen. Testa den modul som inte fungerar på en annan plats och kontakta teknisk support för att få ytterligare vägledning.
ABCD PCI Konfiguration av eller fel på PCI-enheten
 • Ta bort alla externa enheter och alla interna PCI-enheter.
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår.
 • Om felet upphör återansluter du komponenterna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar sedan teknisk support.
ABCD VID Fel på videodelsystemet
 • Kontrollera att videokabeln är ansluten till rätt port.
 • Sätt tillbaka grafikkortet.
 • Om felet kvarstår tar du bort grafikkortet och prova igen med en fungerande skärm och videokabel.
 • Kontakta teknisk support när du vet vilken del som inte fungerar.
ABCD STO Konfiguration av eller fel på lagringsenheten
 • Sätt tillbaka kablarna från hårddiskarna till moderkortet.
 • Om felet kvarstår sätter du in en fungerande hårddisk i datorn och kontaktar sedan teknisk support.
ABCD USB Konfigurering av USB-delsystemet pågår eller fel på USB-delsystemet
 • Ta bort alla externa enheter och eventuella interna CRU-enheter.
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support.
 • Om samma fel kvarstår när delarna är borttagna kontaktar du teknisk support.
ABCD   Inget minne kunde identifieras
 • Sätt tillbaka alla minnesmoduler.
 • Om felet kvarstår försöker du med minnesmodulerna på olika platser och kontaktar teknisk support.
ABCD MBF Ett kritiskt fel på moderkortet har identifierats
ABCD   Minnet har upptäckts. konfigurations- eller kompatibilitetsfel.
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel.
 • Ta bort allt minne från datorn (inklusive grafikkort) och kontrollera om LED-koden ändras.
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support.
 • Om den gör det sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet inträffar igen. Testa den del som inte fungerar på en annan plats och kontakta sedan teknisk support.
ABCD PRV Indikerar datoraktivitet före grafikinitiering
 • Ta bort alla externa enheter och eventuella interna CRU-enheter.
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support.
 • Om samma fel kvarstår när delarna är borttagna kontaktar du teknisk support.
ABCD CFG Konfigurering av systemresurser
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel.
 • Ta bort alla externa enheter.
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support.
 • Om samma fel kvarstår när delarna är borttagna kontaktar du teknisk support.
ABCD   Reserverad
 • Reserverad
ABCD POV Självtest slutfört – felmeddelande på skärmen
 • Felsök enligt felmeddelandet på skärmen
ABCD STD Självtest slutfört – överlämning av operativsystem slutförd
 • Självtestet har lyckats med alla kontroller.
 • Felsöka hårddisken och operativsystemet.

Överst på sidan


OptiPlex pipkoder

Utöver de olika typerna av diagnostiklampor finns det flera pipkoder i alla modeller av dessa datorer.

Koderna erkänns av olika tillverkare och har förblivit desamma ett tag.

Nyckeln till koderna visas i tabellen nedan.

Obs! Du kan också läsa om felmeddelanden i datorhandboken. Du kan gå till avsnittet Handböcker på supportwebbplatsen för just din dator. (Ange service tag-numret eller välj dator i produktlistan.)
Obs! Om du vill visa innehållet i ett avsnitt klickar du på rubriken för att expandera det avsnittet.
Diagnostiska pipkoder
Kod Orsak Lösningsförslag
1-1-2 Registerfel i processorn Kontakta teknisk support.
1-1-3 NVRAM Kontakta teknisk support.
1-1-4 Felaktig kontrollsumma för ROM-BIOS Kontakta teknisk support.
1-2-1 Programmerbar timer Kontakta teknisk support.
1-2-2 DMA-initieringsfel Kontakta teknisk support.
1-2-3 Läs- eller skrivfel på DMA-sidregister Kontakta teknisk support.
1-3-1 till 2-4-4 DIMM-modulerna identifieras eller används inte korrekt Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Så här diagnostiserar och löser du vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator.
3-1-1 Sekundär-DMA-registerfel Kontakta teknisk support.
3-1-2 Primär-DMA-registerfel Kontakta teknisk support.
3-1-3 Primäravbrottsmaskregisterfel Kontakta teknisk support.
3-1-4 Sekundäravbrottsmaskregisterfel Kontakta teknisk support.
3-2-2 Laddning av avbrottsvektor misslyckades Kontakta teknisk support.
3-2-4 Fel vid test av tangentbordets styrenhet Kontakta teknisk support.
3-3-1 Ingen ström till NVRAM Kontakta teknisk support.
3-3-2 NVRAM-konfiguration Kontakta teknisk support.
3-3-4 Fel vid test av bildskärmsminne Kontakta teknisk support.
3-4-1 Fel vid initiering av bildskärmen Kontakta teknisk support.
3-4-2 Fel vid omritning av skärmbild Kontakta teknisk support.
3-4-3 Fel vid sökning efter video-ROM Kontakta teknisk support.
4-2-1 Inga signaler från timern Kontakta teknisk support.
4-2-2 Shutdown failure (Avstängningsfel) Kontakta teknisk support.
4-2-3 Fel på port A20 Kontakta teknisk support.
4-2-4 Unexpected interrupt in protected mode (Oväntat avbrott i skyddat läge) Kontakta teknisk support.
4-3-1 Minnesfel ovanför adressen 0FFFFh Kontakta teknisk support.
4-3-3 Fel på timerkretsräknare två. Kontakta teknisk support.
4-3-4 Time-of-day clock stopped (Klockan har stannat) Kontakta teknisk support.
4-4-1 Fel vid test av seriell eller parallell port Kontakta teknisk support.
4-4-2 Det gick inte att dekomprimera koden till skuggat minne Kontakta teknisk support.
4-4-3 Fel vid test av matematikprocessor Kontakta teknisk support.
4-4-4 Fel vid bufferttest Kontakta teknisk support.
Obs! På alla OptiPlex som byggts sedan 2012 (dvs. 7010/9010/9010 AIO) har Dell slutat använda alla pipkoder. Förutom koden för minnesfel (1, 3, 2 eller ett pip, sedan tre pip, sedan två pip). Om datorn skapades efter 2012 och gör någon annan pipkod kontaktar du teknisk support för att få ytterligare hjälp.

Överst på sidan


Ordlista med akronymer:

I tabellen finns definitioner av akronymer i den här artikeln.

Akronym Definition
BIOS Basic Input/Output System – grundläggande system för indata/utdata
CFG Resurskonfiguration
Processor Central Processing Unit – processor
DIMM Dubbla inbyggda minnesmoduler
DMA Direct Memory Access – direkt minnesåtkomst
EC Embedded Controller – inbyggd styrenhet
HECI Host Embedded Controller Interface – värdgränssnitt för inbyggd styrenhet
LCD Liquid Crystal Display – flytande kristall-skärm
LED Light Emitting Diode – lysdiod
MBF Moderkortsfel
MBIST Minnesintegrerad självtest
ME Management Engine
MEM Minne
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory – icke-flyktigt datorminne
PCI Peripheral Component Interconnect – system för anslutning av kringutrustningskomponenter
POV Post-video Activity – aktivitet efter video
PRV Pre-video Activity – aktivitet före video
PSU Nätaggregat
RAM Random Access Memory – datorminne
RCM Recovery Mode – återställningsläge
ROM Read Only Memory – skrivskyddat minne
RTC Realtidsklocka
S0 Systemets energiläge S0 – det här är arbetsläget där Windows-datorn är aktiv.
S1 Systemets energiläge S1 – I det här viloläget stoppas processorn och datorn är i vänteläge.
S2 Systemets energiläge S2 – Det här läget liknar S1 förutom att processorn och datorns cacheminne går förlorade eftersom processorn förlorar ström.
S3 Systemets energiläge S3 – I det här läget sparas data till RAM-minnet, hårddiskar och annan maskinvara stängs av.
S4 Systemets energiläge S4 – I det här läget sparas RAM-minnet och andra data på hårddisken.
S5 Systemets energiläge S5 – Systemet är avstängt.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Serial Peripheral Interface
STD Boot Hand Off – överlämning efter start
STO Storage Device – lagringsenhet
TPM Trusted Platform Module – betrodd plattformsmodul
USB Universal Serial Bus – universell seriell buss
VID Video

Överst på sidan

その他の情報

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Överst på sidanObs! Om du ser en kod som du känner igen följer du anvisningarna och kontaktar teknisk support vid behov. Se till att du har kodinformationen klar, eftersom supportteknikern kan behöva den här informationen för att hjälpa dig.

Om du ser en kod som inte finns med i listan ovan kontaktar du Dells tekniska support.

Överst på sidan


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Japan som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

OptiPlex All-In-One, XE Series

最後に公開された日付

20 12月 2023

バージョン

17

文書の種類

How To