メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Korzystanie z funkcji panelu dotykowego Precision w systemie Windows

概要: Jeżeli touchpad Precision działa nieprawidłowo, zapoznaj się z sekcją, która najlepiej odpowiada Twojemu problemowi, a następnie wykonaj opisane w niej instrukcje.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


手順

Niektóre nowe notebooki są wyposażone w touchpad Precision, którego sterownik jest wbudowany w systemach Windows 8 (8.1) i 10, dzięki czemu nie trzeba go pobierać ani instalować.

 • Zapoznaj się z górną sekcją widoczną poniżej po rozwinięciu, aby dowiedzieć się, czy komputer lub tablet jest wyposażony w touchpad Precision.
 • Jeżeli touchpad Precision działa nieprawidłowo, zapoznaj się z rozwijaną sekcją, która najlepiej odpowiada Twojemu problemowi, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Użyj aplikacji SupportAssist, aby upewnić się, że komputer posiada najnowsze aktualizacje. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Uwaga: Sprawdzanie, czy tablet jest wyposażony w panel dotykowy Precision, dotyczy jedynie jednostek z zainstalowanym systemem Windows i podłączoną klawiaturą.
 1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   
 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia płytki dotykowej.
   
 3. Wyszukaj frazę Twój komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision.
  Uwaga: jeśli fraza Twój komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision nie znajduje się na liście, komputer nie jest wyposażony w panel dotykowy Precision.
   
 4. Na tej stronie możesz włączyć lub wyłączyć touchpad oraz gesty obsługiwane przez touchpad Precision. Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych gestów, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Microsoft Wypróbuj najnowsze gesty obsługiwane przez touchpad. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.
 1. Należy upewnić się, że zarówno touchpad, jak i palec są czyste, suche i nie mają śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania touchpada jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   
 2. Upewnij się, że touchpad jest włączony. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Wyłączanie i włączanie touchpada w notebooku.
   
 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer przy użyciu przewodowej myszy USB (jeśli jest dostępna) lub myszy Bluetooth, jeśli jest już zainstalowana. W przeciwnym przypadku naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer (wszystkie niezapisane dane zostaną utracone).
   
 4. Odłącz wszystkie połączenia zewnętrzne z wyjątkiem przewodu zasilania, w tym:
  • Głośniki
  • Drukarki
  • Skanery
  • Urządzenia USB
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące
  • Monitor zewnętrzny
  • Klawiaturę zewnętrzną
  • Mysz zewnętrzną
  • Jeśli komputer jest podłączony do stacji dokującej, należy go odłączyć.
   
 5. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie touchpada.
  Uwaga: Nie dotykaj touchpada do czasu uruchomienia komputera, ponieważ podczas uruchamiania touchpada jest kalibrowany.
   
 6. Jeśli kursor działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i za każdym razem sprawdzaj działanie kursora, aby ustalić, które z urządzeń może być przyczyną problemu.
   
 7. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”.
   
 8. Upewnij się, że najnowsza wersja sterownika Intel Serial IO Driver jest zainstalowana w systemie.
  Uwaga: Sterownik Intel Serial I/O znajduje się w kategorii Chipset na stronie pobierania oprogramowania i sterowników posiadanego komputera. Więcej informacji na temat pobierania i instalowania sterowników można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania.
   
 9. Panel dotykowy Precision obsługuje gesty, takie jak przewijanie dwoma palcamidotykanie trzema lub czterema placami czy przeciąganie w celu przewijania. Te nowe funkcje mogą być przyczyną nienaturalnych ruchów kursora, jako że większość z nich jest domyślnie włączona. Możesz wyłączyć te funkcje lub zmodyfikować sposób ich działania we właściwościach touchpada.


  Aby zmienić ustawienia panelu dotykowego Precision, wykonaj następujące czynności:

  Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Wypróbuj najnowsze gesty obsługiwane przez touchpad. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.
  1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
    
  2. Dotknij lub kliknij Ustawienia płytki dotykowej.
    
  3. W sekcji Płytka dotykowa dokonaj preferowanych zmian.
    
  4. Zamknij stronę Ustawienia płytki dotykowej.

Zmniejszenie czułości touchpada pomoże zapobiec samoistnemu przemieszczaniu się kursora, wybieraniu lub podświetlaniu elementów na ekranie podczas pisania na klawiaturze.

 1. Należy upewnić się, że zarówno touchpad, jak i palec są czyste, suche i nie mają śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania touchpada jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   
 2. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   
 3. Dotknij lub kliknij Ustawienia płytki dotykowej.
   
 4. Korzystając z menu rozwijanego pod opcją Czułość płytki dotykowej, zwiększ lub zmniejsz poziom czułości touchpada.
  UWAGA:
  • Większość ustawień czułości pozwala Ci na dalsze korzystanie z touchpada podczas pisania na klawiaturze.
  • Ustawienie niskiej czułości sprawia, że przemieszczanie kursora podczas pisania jest znacznie utrudnione i należy odczekać około 1 sekundy od zakończenia pisania, aby móc korzystać z touchpada.

 5. Zamknij stronę Ustawienia płytki dotykowej.

Suwak Zmień szybkość kursora umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie szybkości kursora.

 1. Należy upewnić się, że zarówno touchpad, jak i palec są czyste, suche i nie mają śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania touchpada jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   
 2. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   
 3. Dotknij lub kliknij Ustawienia płytki dotykowej.
   
 4. W obszarze Zmień szybkość kursora przesuń suwak, aby ustawić preferowany poziom szybkości kursora (wolniej w lewo i szybciej w prawo).
   
 5. Zamknij stronę Ustawienia płytki dotykowej.

Za pomocą stuknięć można wykonywać takie funkcje jak:

 • Dotknij jednym palcem, aby kliknąć
 • Dotknij dwoma palcami, aby kliknąć prawym przyciskiem
 • Dotknij dwukrotnie i przeciągnij, aby wybrać wiele elementów
 • Naciśnij prawy dolny róg touchpada, aby kliknąć prawym przyciskiem

 

 1. Należy upewnić się, że zarówno touchpad, jak i palec są czyste, suche i nie mają śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania touchpada jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   
 2. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   
 3. Dotknij lub kliknij Ustawienia płytki dotykowej.
   
 4. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć opcje.
   
 5. Zamknij stronę Ustawienia płytki dotykowej.
 1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   
 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia płytki dotykowej.
   
 3. Przewiń do dołu ekranu ustawień touchpada i dotknij lub kliknij przycisk Reset.
   
 4. Zamknij stronę Ustawienia płytki dotykowej.
Uwaga: Zaleca się nie wyłączać touchpada, chyba że podłączona jest zewnętrzna mysz USB lub Bluetooth albo komputer jest wyposażony w ekran dotykowy. Istnieją ustawienia, które zapobiegają przeskakiwaniu kursora podczas pisania. W przypadku wystąpienia problemu należy zapoznać się z sekcją Dostosowywanie czułości touchpada w celu rozwiązania problemu z chaotycznym poruszaniem się kursora, wybieraniem lub podświetleniem elementów podczas korzystania z klawiatury notebooka.

Jeżeli zamiast tego wolisz wyłączyć panel dotykowy Precision, wykonaj następujące czynności.

 1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   
 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia płytki dotykowej.
   
 3. Są dwie możliwości wyłączenia panelu dotykowego. Wykonaj jedną z instrukcji poniżej.
  • Aby tymczasowo wyłączyć panel dotykowy, gdy mysz jest podłączona, dotknij lub kliknij suwak w obszarze Pozostaw płytkę dotykową aktywną po podłączeniu myszy, aby zmienić to ustawienie na wył.
  • Aby całkowicie wyłączyć panel dotykowy, dotknij lub kliknij suwak w obszarze Panel dotykowy, aby zmienić to ustawienie na wył.

 4. Zamknij stronę Ustawienia płytki dotykowej.

その他の情報

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

文書のプロパティ


最後に公開された日付

26 2月 2024

バージョン

14

文書の種類

How To