Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Używanie aplikacji Dell Command | Update i rozwiązywanie problemów z tą aplikacją w celu aktualizacji wszystkich sterowników, systemu BIOS i oprogramowania układowego komputera

Podsumowanie: Korzystanie z narzędzia Dell Command Update do aktualizowania sterowników, systemu BIOS i oprogramowania wewnętrznego na komputerze.

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Instrukcje


Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji Dell Command | i rozwiązywania problemów z tą aplikacją Zaktualizuj, aby zaktualizować wszystkie sterowniki, system BIOS i oprogramowanie wewnętrzne komputera.


Spis treści

  1. Aplikacja Dell Command | Update
  2. Instalowanie aplikacji DCU
  3. Funkcja zaawansowanego przywracania sterowników do ponownej instalacji systemu Windows
  4. Raportowanie/eksportowanie wersji sterownika urządzenia
  5. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Dell Command | Update

Aplikacja Dell Command | Update

Aplikacja Dell Command | Update (DCU) to narzędzie firmy Dell, które umożliwia automatyzację aktualizacji sterowników, systemu BIOS i oprogramowania wewnętrznego komputera.

Aplikacja Dell Command | Narzędzie do aktualizacji umożliwia aktualizowanie komputera bez konieczności wiedzy o wszystkich wymaganych sterownikach i aktualizacjach. Umożliwia sprawdzenie komputera i porównanie go z dostępnymi aktualizacjami w dell.com/support dla danego komputera.

Uwaga: Ta aplikacja jest zgodna z komputerami stacjonarnymi Latitude z serii E, komputerami stacjonarnymi OptiPlex 745 i nowszymi, stacjami roboczymi Precision 390 i nowszymi, urządzeniami Precision Mobile M2400 i nowszymi oraz tabletami Venue Pro.

Góra strony


Instalowanie aplikacji DCU

Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać, klikając poniższe łącze: Aplikacja Dell Command | Aktualizacja (wersja 2.4.0, lipiec 2018 r.). Lub wyszukaj plik w sekcji Sterowniki i pliki do pobrania i w kategorii Zarządzanie systemami dotyczących danego komputera w witrynie pomocy technicznej firmy Dell/Sterowniki i pliki do pobrania.

Pobierz najnowszą wersję, a następnie kliknij dwukrotnie plik. Następnie kliknij przycisk INSTALUJ na ekranie pakietu aktualizacji firmy Dell (Rysunek 1).

Uwaga: Używasz najnowszej wersji aplikacji. Poniższe ilustracje mogą przedstawiać poprzednie wersje, ale proces instalacji powinien pozostać taki sam.

HOW10760_en_US__3DCU1
Rysunek 1. – ekran instalacji aplikacji Dell Command | Update.

Kliknij przycisk TAK w wyświetlonym oknie Kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej na ekranie konfiguracji aplikacji Dell Command Update.

Zaakceptuj Umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację (Rysunek 2).

HOW10760_en_US__4dcu3
Rysunek 2. – Zaakceptuj Umowę licencyjną i kontynuuj.

Kliknij przycisk Instaluj, aby kontynuować (Rysunek 3).

HOW10760_en_US__5dcu5
Rysunek 3: – Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację.

Kliknij przycisk Zakończ, gdy kreator instalacji zakończy instalację (Rysunek 4).

HOW10760_en_US__6dcu6
Rysunek 4. – Kliknij przycisk Zakończ po zakończeniu instalacji.

Zamknij okno pakietu aktualizacji. Instalacja została zakończona (Rysunek 5).

HOW10760_en_US__7dcu7
Rysunek 5. – Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć instalację aplikacji Dell Command | Update.


Jak używać aplikacji DCU

Aplikację Dell Command Update można znaleźć na liście aplikacji lub menu wszystkich programów (Rysunek 6).

HOW10760_en_US__8DCUPicture1
Rysunek 6. – Lokalizacja aplikacji Dell Command Update w menu aplikacji.

Kliknij dwukrotnie aplikację Dell Command Update, aby otworzyć ją. Zaleca się wybór ustawień domyślnych, a następnie kliknięcie przycisku OK (Rysunek 7).

HOW10760_en_US__9dcu8
Rysunek 7. - Wybierz ustawienia domyślne i kliknij przycisk OK, aby otworzyć aplikację Dell Command | Zaktualizuj aplikację.

Kliknij przycisk Check (Sprawdź ), aby zezwolić aplikacji DCU na sprawdzenie komputera i zidentyfikowanie wszelkich niezbędnych aktualizacji komputera (rysunek 8).

HOW10760_en_US__10DCUPicture4 
Rysunek 8. – Sprawdź dostępność aktualizacji sterowników.

W zależności od tego, jak bieżący jest komputer, może być dostępnych kilka aktualizacji lub, jak w tym przypadku, pojedyncza aktualizacja. Sprawdź zalecane aktualizacje i sprawdź automatycznie uruchom ponownie komputer (jeśli jest to wymagane), a następnie kliknij przycisk Install (Rysunek 9).

HOW10760_en_US__11DCUPicture3 
Rysunek 9. – Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację zalecanych aktualizacji.

HOW10760_en_US__12DCUPicture2
Rysunek 10. – Ekran konfiguracji do ręcznej instalacji aktualizacji sterowników.

Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji (może nastąpić wiele ponownych uruchomień komputera), kliknij przycisk Zamknij (Rysunek 11).

HOW10760_en_US__13DCU pięciu z pięciu 
Rysunek 11. – Kliknij przycisk Zamknij po zainstalowaniu aktualizacji i zakończeniu ponownego uruchamiania komputera.

Komputer powinien być teraz aktualny.

Po lewej stronie ekranu głównego można zaznaczyć opcję "Historia aktualizacji", aby sprawdzić, które aktualizacje zostały zainstalowane do tej pory (Rysunek 12).

HOW10760_en_US__14DCUPicture5
Rysunek 12. – Ekran Historia aktualizacji z raportem o ostatnich aktualizacjach.

Możesz użyć ikony ustawień (małe koła zębatego w prawym górnym rogu), aby ustalać harmonogram aktualizacji komputera na bieżąco (Rysunek 13).

ustawienia HOW10760_en_US__15DCU 
Rysunek 13. – Ustal harmonogram aktualizacji.

Góra strony


Funkcja zaawansowanego przywracania sterowników do ponownej instalacji systemu Windows

Funkcja zaawansowanego przywracania sterowników zapewnia instalację jednego kliknięcia pliku CAB sterownika podstawowego, aby zapewnić identyfikatory urządzeń dla wszystkich urządzeń wewnętrznych. Po zakończeniu tej czynności, można ponownie uruchomić system, otworzyć aplikację DCU i przeprowadzić test. Po wprowadzeniu wszystkich identyfikatorów urządzeń pobiera on najnowsze sterowniki z opcji "ALL".

Po kliknięciu tego łączna można uzyskać dostęp do wszystkich plików CAB hostowanych przez firmę Dell

Pakiet sterowników Dell Command | Wdróż do wdrażania systemów operacyjnych w komputerach Enterprise Client

Funkcja zaawansowanego przywracania sterowników do ponownej instalacji systemu Windows (Rysunki 14-16):

opcja zaawansowanego przywracania sterownika HOW10760_en_US__16Selecting
Rysunek 14. – Wybór opcji zaawansowanego przywracania sterowników

HOW10760_en_US__17Preparing przywracania sterowników
Rysunek 15. – Trwa przygotowywanie narzędzia do przywracania sterowników

HOW10760_en_US__18Enable opcji i określić bibliotekę sterowników
Rysunek 16. – Włączanie opcji i wybieranie lokalizacji pliku CAB, z której zostaną wyodrębnione sterowniki

Należy wyodrębnić plik CAB sterownika dla danego komputera do dysku USB lub innej lokalizacji. Plik CAB można załadować do menedżera urządzeń i przygotować komputer do pełnej aktualizacji "Check", określając lokalizację.

Góra strony


Raportowanie/eksportowanie wersji sterownika urządzenia

Można wyeksportować pełny raport o wszystkich bieżących wersjach oprogramowania wewnętrznego sterownika i systemu BIOS, wybierając opcję "Informacje o systemie" po lewej stronie ekranu głównego. Na poniższym ekranie znajduje się opcja Eksportuj do raportu (Rysunek 17):

Eksport oprogramowania wewnętrznego HOW10760_en_US__19Driver i systemu BIOS
Rysunek 17. – Tworzenie pliku dziennika z informacjami o sterowniku.

Raport można następnie przekształcić w plik Excel. Po wyeksportowaniu pliku do lokalizacji otwórz program Excel i przejdź do tego pliku. Po kliknięciu, aby otworzyć plik, zostanie wyświetlone następujące menu opcji. Wybierz górną opcję "Jako tabelę XML" (Rysunek 18):

HOW10760_en_US__20Open raport jako tabelę XML
Rysunek 18. – Otwórz raport jako tabelę XML.

Po wyświetleniu się następującego komunikatu kliknij przycisk OK (Rysunek 19):

HOW10760_en_US__21Click ok w komunikacie programu Excel
Rysunek 19. – Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Poniżej przedstawiono przykładowy raport programu Excel dotyczący wymienionych sterowników i wersji komputera (Rysunek 20). Może to być przydatne przy sprawdzaniu, czy sterownik został uaktualniny do najnowszej wersji.

HOW10760_en_US__22Excel raportu wersji sterowników
Rysunek 20. – Raport programu Excel dotyczący zainstalowanych sterowników i ich wersji.

Góra strony


Rozwiązywanie problemów z aplikacją Dell Command | Update

W przypadku problemów z pobieraniem lub instalowanie sterowników na komputerze za pomocą aplikacji Dell Command | Zaktualizuj, użyj jednej z następujących opcji.

Używanie aplikacji Dell SupportAssist do automatycznego sprawdzania i instalowania zaktualizowanych sterowników. Aplikacja Dell SupportAssist jest fabrycznie instalowana na większości nowych urządzeń firmy Dell z systemem operacyjnym Windows. Jest dostępna w menu Start w sekcji Wszystkie programy w folderze Dell lub Alienware. Informacje na temat korzystania z narzędzia Dell SupportAssist oraz łącze do pobrania narzędzia są dostępne w następującej lokalizacji: Dell SupportAssist dla komputerów PC i tabletów.

Możesz również ręcznie wyszukać i zainstalować aktualizacje sterowników dla komputera w witrynie pomocy technicznej firmy Dell /Sterowniki i pliki do pobrania. Na stronie Sterowniki i pliki do pobrania upewnij się, że model komputera i system operacyjny są prawidłowe, a następnie użyj menu rozwijanego Kategoria , aby znaleźć najnowsze dostępne sterowniki dla komputera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pobierania i instalowania sterowników, zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Sterowniki i pliki do pobrania — często zadawane pytania.

Góra strony


Dodatkowe informacje

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Latitude, XPS, Dell Command | Update, Venue 5055 Pro, Dell Venue 10 Pro 5056, Venue 5130 Pro (32Bit), Venue 5130 Pro (64Bit), Venue 7140 Pro, Venue 7130 Pro/7139 Pro, Venue 3845 Pro, Dell Venue 8 Pro 5855

Data ostatniej publikacji

13 lut 2024

Wersja

8

Typ artykułu

How To