Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Windows 7에서 적절 한 자판 배열을 설정 하는 방법

Podsumowanie: Windows 7에서 키보드 레이아웃을 설정 하려면 아래 단계를 수행 합니다.

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

Windows 7 키보드에 적절 한 레이아웃이 필요 합니다.

Przyczyna

Windows 7의 자판 배열

Rozwiązanie목차:
 • Windows 7에서 적절 한 자판 배열을 설정 하는 방법
   
  1.
    Windows 7에서 적절 한 자판 배열을 설정 하는 방법   1. Start 2로 이동 SLN143653_en_US__11334208898920. 시작
  합니다. 제어판
  3을 클릭 합니다. 그런 다음 지역 및 언어4를 클릭

  SLN143653_en_US__21334209130344 지역

  합니다. 키보드 및 언어 탭에서 키보드 5 변경을 클릭
  합니다. 그런 다음 추가6을 클릭

  합니다. 원하는 언어를 확장 합니다. 예를 들어 영어 (미국)7을 확장

  SLN143653_en_US__31334209399830 합니다.

  합니다. 키보드 목록을 확장 하 고 미국-국제 확인란을 클릭 하 여 선택한 다음 확인 8을 클릭

  합니다. 옵션에서 View layout 을 클릭 하 여 레이아웃을 실제 키보드와 비교 합니다.

  upm. 기본 입력 언어 목록에서 영어 (미국)-US를 클릭 한 다음 확인 을 두 번 클릭 합니다.

  SLN143653_en_US__41334209450674 kybd 


  10. 국가 및 언어 옵션 대화 상자에서 확인 을 클릭 합니다.

  Właściwości artykułu


  Data ostatniej publikacji

  03 mar 2021

  Wersja

  5

  Typ artykułu

  Solution