Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

手动设置用于 Linux 引导的“nomodeset”内核引导行选项

Podsumowanie: 手动设置用于 Linux 启动的“nomodeset”内核启动行选项的操作说明。

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

手动设置用于 Linux 引导的“nomodeset”英特尔驱动程序选项

通用 Canonical Ubuntu 介质(一些 OEM Dell 介质)或其他 Linux 介质无法正常启动至实时环境或安装程序,系统反而会挂起或卡住。

可能解决您的引导问题并让您能够安装 Ubuntu 的第一个故障排除步骤是,在引导之前通过设置“nomodeset”选项来禁用英特尔显卡功能。

您可以按“第一部分”* 所示进行操作,实现一次性引导,也可以按“第二部分”** 所示永久性地解决。

注意:
** 非常适合从 USB 或安装介质启动。** 非常适合您的操作系统在安装后崩溃或挂起而永久性解决的情况。
 

解决方案 I 和 II

解决方案 - 第一部分

 1. 在连接介质的情况下开机。
 2. 留意“GNU GRUB”启动加载程序屏幕。
 3. 当您看到显示的“Ubuntu”选项时,按键盘上的“E”键(图 1)。

  SLN306327_en_US__2nomodeset_Linux_HC_ASM_01
  图 1
   
 4. 在编辑器中,使用箭头键定位到以“linux /boot/vmlinuz***”开头的行的末尾(每个引导加载程序显示的内容可能稍有不同)。图 1图 2  图 2
   
 5. 在行尾键入“nomodeset”行选项。图 1图 3  图 3
   
 6. 现在,按“CTRL+X”键,您的系统应能引导至正常安装程序或正常的实时环境。

解决方案 – 第二部分(永久性“nomodeset”选项)

 1. 打开终端,然后键入 " sudo gedit /etc/default/grub "
 2. 如果出现提示,请输入您的密码。
 3. 将光标移动到如下所示的行上(图 4):
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

  SLN306327_en_US__5nomodeset_Linux_HC_ASM_04
  图4
   
 4. 更改该行,以匹配以下内容(图 5):
  (您还可以删除 quiet 和/或 splash 变量,对无法引导问题进行故障排除)
   
 5. 单击 Save
 6. 关闭窗口。
 7. 在终端中,键入 " sudo update-grub2 " 并按 enter 键。
 8. 完成后,重新启动计算机以应用更改。

如果您对本文还有其他问题,请联系戴尔技术支持


Przyczyna

 

Rozwiązanie


超出保修期支持超出保修期?没有问题。浏览 Dell.com/support 网站,输入您的戴尔服务编号并查看我们的服务。

注:服务仅适用于美国、加拿大、英国、法国、德国中国的个人计算机客户。服务器和存储不适用。

Właściwości artykułu


Data ostatniej publikacji

03 cze 2021

Wersja

4

Typ artykułu

Solution