Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

適用于 Linux boot 的手動「nomodeset」內核開機線路選項

Podsumowanie: 說明,以手動設定 Linux Boot 的「nomodeset」 Kernal 開機線路選項。

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

手動設定「nomodeset」 Intel 驅動程式選項,以供 Linux 啟動

YGeneric 正常化 Ubuntu 媒體(部分 OEM Dell 媒體)或其他 Linux 媒體未照常開機,而系統將會掛起或停滯。

第一個故障排除步驟可能會解決您的開機問題,並可讓您安裝 Ubuntu 是在開機前設定「」選項以停用 intel 圖形功能 nomodeset

您可以在開機時執行一次,如「Part I」 * 所示,也可以讓它永久化,如「第 II 部分」 * *

注:
*適用于啟動 USB 或安裝媒體的情況。
**如果您的作業系統在安裝後崩潰或掛起,這是永久的良好狀態。
 

解決方案 I & II

解決方案-零件 I

 1. 在連接媒體的情況下,開啟系統的電源。
 2. 請觀察「GNU GRUB」開機提示畫面。
 3. 當您看到如所示的「Ubuntu」選項時,請按鍵盤上的「E」鍵(圖 1)。

  SLN306327_en_US__2nomodeset_Linux_HC_ASM_01
  圖 1
   
 4. 在編輯器中,使用方向鍵找出以「* * *」開頭的行尾 linux /boot/vmlinuz (每個啟動程式可能會說有些不同)。(請參閱圖 2)圖 2
   
 5. 將「」 nomodeset 行選項輸入到行尾。(請參閱圖 3)圖 3
   
 6. 現在,按下「CTRL + X」鍵,您的系統應開機至正常的安裝程式或即時環境(如正常)。

解決方案–第 II 部分(永久「」 nomodeset 選項)

 1. 開啟終端機,然後輸入「「 sudo gedit /etc/default/grub
 2. 如果出現提示,請輸入您的密碼。
 3. 將游標移至如下所示的行(圖 4):
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

  SLN306327_en_US__5nomodeset_Linux_HC_ASM_04
  圖 4:
   
 4. 變更該線條,以符合以下內容(圖 5):
  (您也可以移除無提示和或開機的啟動變數,以解決無法開機的問題)
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"

  SLN306327_en_US__6nomodeset_Linux_HC_ASM_05
  圖 5
   
 5. 按一下「儲存」。
 6. 關閉視窗。
 7. 在終端中,輸入「」 sudo update-grub2 ,然後按下 enter 鍵。
 8. 完成後,請重新開機您的電腦,並進行此變更。

如果您對此文章有進一步的問題,請聯絡 Dell 技術支援


Przyczyna

 

Rozwiązanie


保固過期支援 保固過期?沒問題。瀏覽 Dell.com/support 網站,輸入您的 Dell 產品服務編號,並檢視我們提供的內容。

備註:提供的內容僅適用於美國、加拿大、英國、法國、德國中國的個人電腦客戶。不適用於伺服器和儲存裝置。

Właściwości artykułu


Data ostatniej publikacji

03 cze 2021

Wersja

4

Typ artykułu

Solution