Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

什么是 MAC 地址透通?

Podsumowanie: 了解术语Mac透通,以及其如何适用于Dell Latitude、Mobile Precision Workstation、XPS、USB Type-C系统。 用于访问启用此功能所需项目的链接。

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

适用对象:Latitude、Mobile Precision Workstation、XPS、USB Type-C。

Przyczyna

某些网络软件应用程序[Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 和各种系统管理应用程序]查找系统唯一的介质访问控制 (MAC) 地址,以允许系统访问网络或允许软件安装从网络服务器发送。

提醒:MAC 地址(也称为“物理地址”)是一种唯一的 12 位十六进制代码,用于标识特定的网络接口控制器 (NIC)。示例: 2A 12 58 3C 9A 77

Rozwiązanie

戴尔致力于在基于USB的以太网控制器行业中解决问题。戴尔已实施一个名为MAC地址覆盖或MAC地址透通的功能,此功能使用输入系统BIOS(基本输入/输出系统)中的系统唯一的MAC地址,然后,该地址用于在每次连接至网络时覆盖坞站或转换器MAC地址。网络采用这种方式看待系统唯一的MAC地址。无论哪个USB Type-C适配器连接至系统,使用Dell Type-C USB网络转换器和坞站的戴尔系统现在都有恒定的MAC地址。

Dell Type-C USB网络适配器[包括戴尔适配器 – USB-C至以太网 (RJ45)转换器、Dell DA200 Type-C坞站戴尔坞站(WD15)Dell Thunderbolt 坞站(TB16)]都在芯片组中内置了自己的MAC地址。坞站/适配器连接至支持MAC透通的戴尔系统且网络驱动程序已加载到系统中时,适配器特定的MAC地址将由BIOS中的系统特定MAC地址覆盖。网络一直通过这种方式看待和使用系统特定的MAC地址。

须记住的事项。

  • 此MAC地址覆盖功能通过操作系统(Windows、Linux等)中的BIOS和网络驱动程序启用。
  • MAC地址覆盖在启动至操作系统和进入预引导执行环境(PXE)启动过程之前,可以正常工作。
  • 系统特定的BIOS MAC地址在BIOS中列出,以便客户在离开Windows中时也可以查看MAC地址。
  • 印在戴尔坞站标签上的MAC地址不是系统BIOS的MAC地址。
  • 如果适配器/转换器在非戴尔系统中使用,MAC地址覆盖功能将不可用,设备将仅使用适配器/转换器的MAC地址。

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Dell Dock WD15, Dell Thunderbolt Dock TB15

Data ostatniej publikacji

09 mar 2023

Wersja

4

Typ artykułu

Solution