Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

DSA-2021-088: Aktualizacja zabezpieczeń platformy klienckiej firmy Dell dotycząca luki w zabezpieczeniach niewystarczającej kontroli dostępu w sterowniku Dell dbutil

Podsumowanie: Firma Dell opublikowała poprawkę dla luki w zabezpieczeniach dotyczącej sterownika dbutil_2_3.sys wchodzącego w skład pakietu z narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego platform klienckich firmy Dell oraz innymi produktami. ...

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Skutki

High

Szczegóły

Zastrzeżony kod CVE Opis Ocena bazowa CVSS Ciąg wektora CVSS
CVE-2021-21551 Sterownik Dell dbutil_2_3.sys ma lukę w zabezpieczeniach polegającą na niewystarczającej kontroli dostępu, która może prowadzić do eskalacji przywilejów, odmowy usługi lub ujawnienia informacji. Wymagany jest dostęp lokalnego uwierzytelnionego użytkownika. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Usterka opisana w powyższej tabeli występuje w sterowniku dbutil_2_3.sys. Ten sterownik mógł zostać zainstalowany w systemie operacyjnym Windows na platformie klienta firmy Dell przez co najmniej jeden produkt lub składnik, którego dotyczy problem.

Sekcja „Produkty, których dotyczy problem i czynności naprawcze” niniejszego poradnika zawiera szczegóły dotyczące:
 • Listy platform, produktów i komponentów, których dotyczy problem
 • Czynności naprawczych, takich jak:
  • Usuwanie z systemu sterownika z podatnością
  • Uzyskiwanie zaktualizowanej, wolnej od wad wersji sterownika 
 • Co należy wiedzieć podczas korzystania z platform, produktów lub podzespołów po terminie żywotności (czyli po okresie objęcia wsparciem technicznym)

Dodatkowe, powiązane informacje są dostępne w tym artykule bazy wiedzy 186020: Dodatkowe informacje dotyczące DSA-2021-088: Aktualizacja zabezpieczeń platformy klienckiej firmy Dell dotycząca luki w zabezpieczeniach niewystarczającej kontroli dostępu w sterowniku Dell dbutil.

Zastrzeżony kod CVE Opis Ocena bazowa CVSS Ciąg wektora CVSS
CVE-2021-21551 Sterownik Dell dbutil_2_3.sys ma lukę w zabezpieczeniach polegającą na niewystarczającej kontroli dostępu, która może prowadzić do eskalacji przywilejów, odmowy usługi lub ujawnienia informacji. Wymagany jest dostęp lokalnego uwierzytelnionego użytkownika. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Usterka opisana w powyższej tabeli występuje w sterowniku dbutil_2_3.sys. Ten sterownik mógł zostać zainstalowany w systemie operacyjnym Windows na platformie klienta firmy Dell przez co najmniej jeden produkt lub składnik, którego dotyczy problem.

Sekcja „Produkty, których dotyczy problem i czynności naprawcze” niniejszego poradnika zawiera szczegóły dotyczące:
 • Listy platform, produktów i komponentów, których dotyczy problem
 • Czynności naprawczych, takich jak:
  • Usuwanie z systemu sterownika z podatnością
  • Uzyskiwanie zaktualizowanej, wolnej od wad wersji sterownika 
 • Co należy wiedzieć podczas korzystania z platform, produktów lub podzespołów po terminie żywotności (czyli po okresie objęcia wsparciem technicznym)

Dodatkowe, powiązane informacje są dostępne w tym artykule bazy wiedzy 186020: Dodatkowe informacje dotyczące DSA-2021-088: Aktualizacja zabezpieczeń platformy klienckiej firmy Dell dotycząca luki w zabezpieczeniach niewystarczającej kontroli dostępu w sterowniku Dell dbutil.

Firma Dell Technologies zaleca wszystkim klientom uwzględnienie zarówno wyniku podstawowego CVSS, jak i wszelkich istotnych wyników czasowych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na potencjalną dotkliwość związaną z konkretną luką w zabezpieczeniach.

Produkty, których dotyczy problem, i środki zaradcze

Ta sekcja zawiera następujące podsekcje:

 1. Platformy, produkty i składniki, których dotyczy problem.

 2. Czynności naprawcze:

  1. Określ platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem, w danym środowisku.

  2. Usuń z systemu sterownik, którego dotyczy problem.

  3. Uzyskaj aktualną, wolną od wad wersję sterownika.

 3. Co należy wiedzieć podczas instalowania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego za pomocą nienaprawionego pakietu narzędzia do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.

 4. Co należy wiedzieć podczas korzystania z platform, produktów lub podzespołów po terminie żywotności (czyli po okresie objęcia wsparciem technicznym).

 
1. Platformy, produkty i komponenty,
których dotyczy problem Sterownik(dbutil_2_3.sys)mógł zostać zainstalowany w systemie operacyjnym Windows na platformie klienckiej firmy Dell za pomocą jednego lub kilku z następujących produktów lub komponentów:

 • Pakiety narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, których dotyczy problem, w tym narzędzi do aktualizacji systemu BIOS, narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM oraz narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej (patrz Uwaga 1 i Uwaga 2 poniżej).

 • Dowolne z rozwiązań firmy Dell dotyczących powiadomień o pobraniu, w tym Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update i Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Narzędzie Dell BIOS Flash

Uwaga 1: Konkretne platformy klienckie firmy Dell z pakietem narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, których dotyczy problem, w tym narzędziem do aktualizacji systemu BIOS, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM oraz narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej, wymieniono w sekcji „Informacje dodatkowe” niniejszego poradnika.

 • Informacje te są podzielone na dwie tabele. Tabela A zawiera listę platform, których dotyczy problem i obsługiwanych platform, a tabela B zawiera listę platform, których dotyczy problem i które są po terminie żywotności (czyli są poza okresem objęcia wsparciem technicznym).

Uwaga 2: Ta luka w zabezpieczeniach występuje w sterowniku dbutil_2_3.sys dołączonym do pakietów narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Rzeczywiste oprogramowanie wewnętrzne nie jest dotknięte przez omawianą lukę.


 
2. Czynności naprawcze
 Wykonaj następujące trzy czynności, aby usunąć tę lukę w zabezpieczeniach:

 • 2.1. Określ platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem, w danym środowisku.

 • 2.2. Usuń z systemu sterownik, którego dotyczy problem.

 • 2.3. Uzyskaj aktualną, wolną od wad wersję sterownika.

Szczegółowe informacje na temat każdego kroku znajdują się poniżej.  

2.1 Określ platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem, w danym środowisku

Odpowiedz na poniższe pytania, aby określić platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem w Twoim środowisku. Następnie wykonaj zdefiniowane działania w celu usunięcia skutków wyrządzonych w środowisku.

2.1.1 Czy korzystasz z platformy klienta firmy Dell, na której znajduje się pakiet narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, którego dotyczy problem?

 Jeśli tak, wykonaj następujące czynności:

 • Działanie 1: Usuń sterownik dbutil_2_3.sys z systemu zgodnie z opisem w sekcji 2.2.2.

 • Działanie 2: Uzyskaj aktualną, wolną od wad wersję sterownika opisaną w sekcji 2.3.  

Uwaga: Konkretne platformy klienckie firmy Dell z pakietem narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, których dotyczy problem, w tym narzędziem do aktualizacji systemu BIOS, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM oraz narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej, wymieniono w sekcji „Informacje dodatkowe” niniejszego poradnika.

 • Informacje te są podzielone na dwie tabele. Tabela A zawiera listę platform, których dotyczy problem i obsługiwanych platform, a tabela B zawiera listę platform, których dotyczy problem i które są po terminie żywotności (czyli są poza okresem objęcia wsparciem technicznym).

2.1.2 Czy używasz:

Jeśli tak, wykonaj następujące czynności:

 • Działanie 1: Aktualizacja do wolnej od wad wersji produktu lub składnika zgodnie z opisem w 2.2.1.

 • Działanie 2: Usuń sterownik dbutil_2_3.sys z systemu zgodnie z opisem w sekcji 2.2.2.

2.2. Usuń z systemu sterownik, którego dotyczy problem

Wykonaj następujące 2 kroki, aby usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu, jeśli dotyczy.

2.2.1 Aktualizacja do wolnej od wad wersji produktu lub składnika, którego dotyczy problem

Jeśli korzystasz z jednego z następujących produktów lub składników:

Należy najpierw zaktualizować produkt lub element, którego dotyczy problem, do wersji wolnej od wad, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Ta czynność spowoduje również zainstalowanie zaktualizowanej, wolnej od wad wersji sterownika (DBUtilDrv2.sys).

Aktualizacja Dell Command Update, Dell Update oraz Alienware Update:

 • Ręcznie zaktualizuj do wersji 4.2 lub nowszej

  • Odwiedź witrynę wsparcia Dell Sterowniki i pliki do pobrania, aby uzyskać aktualizacje dla danej platformy
   LUB

  • Jeśli w systemie nie jest włączona funkcja automatycznej aktualizacji tych składników, możesz:

   • W systemie podłączonym do Internetu otwórz / uruchom aplikację

   • Kliknij „Sprawdź dostępne aktualizacje”.

Uwaga: Podczas korzystania z powyższej opcji „Sprawdź dostępne aktualizacje” lub po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji dla tych komponentów komponenty zostaną zaktualizowane zgodnie z potrzebami, aby przygotować do usunięcia sterownika w kolejnym kroku (2.2.2), ale wersja komponentu może nie zostać odzwierciedlona jako zaktualizowana.

 • Uruchom system ponownie.

Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy):

 • Ręcznie aktualizuj do najnowszej dostępnej wersji:

  • Usługa Dell SupportAssist dla komputerów domowych w wersji 3.9.2 lub nowszej będzie zawierać wolny od wad sterownik i powinna być dostępna przed 15 czerwca 2021 r.

  • Program Dell SupportAssist dla komputerów biznesowych w wersji 2.4.1 lub nowszej będzie zawierał wolny od wad sterownik.
   LUB

  • Jeśli w systemie nie jest włączona funkcja automatycznej aktualizacji tych składników, możesz:

   • W systemie podłączonym do Internetu otwórz / uruchom aplikację

   • Kliknij „Sprawdź dostępne aktualizacje”.

Uwaga: Podczas korzystania z powyższej opcji „Sprawdź dostępne aktualizacje” lub po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji dla tych komponentów komponenty zostaną zaktualizowane zgodnie z potrzebami, aby przygotować do usunięcia sterownika w kolejnym kroku (2.2.2), ale wersja komponentu może nie zostać odzwierciedlona jako zaktualizowana.

 • Uruchom system ponownie.

 Dla programu Dell System Inventory Agent:

 • Zsynchronizuj funkcję aktualizacji innej firmy dla programu Microsoft System Center Configuration Manager lub program Microsoft System Center Update Publisher (wraz z usługami Windows Server Updates Services) z najnowszym katalogiem udostępnionym przez firmę Dell. Spowoduje to aktualizację systemów w środowisku przedsiębiorstwa za pomocą zaktualizowanego, wolnego od wad programu Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  LUB

 • Zaktualizuj do wersji 2.7.0.2 lub nowszej, pobierając/stosując najnowszą dostępną aktualizację na tej stronie.

 • Uruchom system ponownie.

Dell Platform Tags:

 • Zaktualizuj oprogramowanie do wersji 4.0.20.0, A04 lub nowszej, pobierając / stosując najnowszą aktualizację dostępną na tej stronie.

 • Uruchom system ponownie.

Dla narzędzia Dell BIOS Flash:

 • Zaktualizuj oprogramowanie do wersji 3.3.11, A07 lub nowszej pobierając / stosując najnowszą aktualizację dostępną na tej stronie.

 • Uruchom system ponownie.

2.2.2 Usuń sterownik dbutil_2_3.sys z systemu

Usuń sterownikdbutil_2_3.sys z systemu, korzystając z jednej z poniższych opcji:

 • Pobierz ręcznie i uruchom narzędzie, aby usunąć sterownik z systemu (Opcja A).

 • Wykorzystaj jedno z rozwiązań powiadamiania o plikach do pobrania firmy Dell, aby automatycznie uzyskać i uruchomić narzędzie do usunięcia sterownika z systemu (Opcja B).

 • Ręcznie usuń sterownik z systemu (Opcja C).

Opcja A (zalecana):
Ręcznie pobierz i uruchom program narzędziowy Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 w celu usunięcia sterownika dbutil_2_3.sys z systemu.

Opcja B:
Wykorzystaj jedno z rozwiązań powiadamiania o pobieraniu firmy Dell w celu uzyskania i uruchomienia programu narzędziowego Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088, aby usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu.

Scenariusz 1: Jeśli używane rozwiązanie powiadamiania o plikach do pobrania jest skonfigurowane do automatycznego powiadamiania o aktualizacjach oraz ich automatycznego wdrażania, to narzędzie zostanie automatycznie pobrane i uruchomione.

Scenariusz 2: Jeśli rozwiązanie powiadamiania o plikach do pobrania firmy Dell nie jest skonfigurowane do automatycznego pobierania i stosowania aktualizacji, należy pobrać i uruchomić narzędzie w następujący sposób:

Opcja C:
Ręcznie usuń z systemu podatny sterownik dbutil_2_3.sys wykonując następujące czynności:

1. Pliku sterownika dbutil_2_3.sys szukaj w następujących lokalizacjach:

 • C:\Users\< nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Wybierz plik dbutil_2_3.sys, przytrzymaj klawisz SHIFT i naciśnij klawisz DELETE, aby trwale usunąć plik.

3. W wierszu polecenia z uprawnieniami administratora uruchom polecenie „sc.exe delete DBUtil_2_3”.

Źródło: Informacje na temat poleceń sc.exe można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft.

2.3 Uzyskaj zaktualizowaną, wolną od wad wersję sterownika
Wykonaj następujące czynności, aby uzyskać zaktualizowany sterownik (DBUtilDrv2.sys) w systemie.

Przypomnienie: Zaktualizowany sterownik został wcześniej zainstalowany dla określonych produktów i komponentów w ramach instrukcji zawartych w sekcji 2.2.1.

W przypadku platformy klienta firmy Dell z pakietem narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, którego dotyczy problem:

 • Korzystając z następnej zaplanowanej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, pobierz i zainstaluj najnowsze dostępne narzędzie do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, które zawiera poprawiony sterownik (DBUtilDrv2.sys). Klienci mogą skorzystać z jednego z rozwiązań powiadamiania o plikach do pobrania firmy Dell, aby otrzymać zaktualizowane pakiety narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w stosownych przypadkach.

 • Ponowne uruchomienie systemu

Uwagi:

 • W przypadku obsługiwanych platform z systemem Windows 10 aktualizacje są dostępne w momencie opublikowania niniejszego poradnika. (Patrz Tabela A)

 • W przypadku obsługiwanych platform z systemem Windows 7 lub 8.1 aktualizacje są teraz dostępne. Minimalna wersja systemu BIOS zawierająca zaktualizowany sterownik znajduje się w tabeli A dsa-2021-152. Jeśli aktualizujesz system BIOS, oprogramowanie wewnętrzne Thunderbolt, oprogramowanie wewnętrzne TPM lub oprogramowanie wewnętrzne stacji dokującej zanim aktualizacje zostaną udostępnione, musisz również wykonać jedną z trzech opcji określonych w kroku 2.2.2 niniejszej sekcji - nawet jeśli wcześniej wykonano ten krok - niezwłocznie po przeprowadzeniu aktualizacji.

 
3. Co należy wiedzieć podczas instalowania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego za pomocą wadliwego pakietu narzędzia do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
W dalszym ciągu należy wykonać czynności opisane w punktach 2.1 i 2.2. Niemniej jednak, w przypadku późniejszej aktualizacji systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, oprogramowania wewnętrznego TPM lub oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej do wersji wcześniejszej niż wersje wymienione w tabeli A, po zastosowaniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchom system ponownie.

 2. Powtórz krok 2.2.2, aby ponownie usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu.


4. Co należy wiedzieć podczas korzystania z platform, produktów lub składników po terminie żywotności (czyli po okresie objęcia wsparciem technicznym)
Poprawione pakiety nie będą dostępne dla platform po terminie żywotności (patrz tabela B). W związku z tym musisz:

 1. Wykonać czynności opisane w punktach 2.1 i 2.2.

 2. Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, w tym systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, oprogramowania wewnętrznego TPM lub oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej:

 • Uruchom system ponownie.

 • Powtórz krok 2.2.2, aby ponownie usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu.

Ta sekcja zawiera następujące podsekcje:

 1. Platformy, produkty i składniki, których dotyczy problem.

 2. Czynności naprawcze:

  1. Określ platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem, w danym środowisku.

  2. Usuń z systemu sterownik, którego dotyczy problem.

  3. Uzyskaj aktualną, wolną od wad wersję sterownika.

 3. Co należy wiedzieć podczas instalowania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego za pomocą nienaprawionego pakietu narzędzia do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.

 4. Co należy wiedzieć podczas korzystania z platform, produktów lub podzespołów po terminie żywotności (czyli po okresie objęcia wsparciem technicznym).

 
1. Platformy, produkty i komponenty,
których dotyczy problem Sterownik(dbutil_2_3.sys)mógł zostać zainstalowany w systemie operacyjnym Windows na platformie klienckiej firmy Dell za pomocą jednego lub kilku z następujących produktów lub komponentów:

 • Pakiety narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, których dotyczy problem, w tym narzędzi do aktualizacji systemu BIOS, narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM oraz narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej (patrz Uwaga 1 i Uwaga 2 poniżej).

 • Dowolne z rozwiązań firmy Dell dotyczących powiadomień o pobraniu, w tym Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update i Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Narzędzie Dell BIOS Flash

Uwaga 1: Konkretne platformy klienckie firmy Dell z pakietem narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, których dotyczy problem, w tym narzędziem do aktualizacji systemu BIOS, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM oraz narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej, wymieniono w sekcji „Informacje dodatkowe” niniejszego poradnika.

 • Informacje te są podzielone na dwie tabele. Tabela A zawiera listę platform, których dotyczy problem i obsługiwanych platform, a tabela B zawiera listę platform, których dotyczy problem i które są po terminie żywotności (czyli są poza okresem objęcia wsparciem technicznym).

Uwaga 2: Ta luka w zabezpieczeniach występuje w sterowniku dbutil_2_3.sys dołączonym do pakietów narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Rzeczywiste oprogramowanie wewnętrzne nie jest dotknięte przez omawianą lukę.


 
2. Czynności naprawcze
 Wykonaj następujące trzy czynności, aby usunąć tę lukę w zabezpieczeniach:

 • 2.1. Określ platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem, w danym środowisku.

 • 2.2. Usuń z systemu sterownik, którego dotyczy problem.

 • 2.3. Uzyskaj aktualną, wolną od wad wersję sterownika.

Szczegółowe informacje na temat każdego kroku znajdują się poniżej.  

2.1 Określ platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem, w danym środowisku

Odpowiedz na poniższe pytania, aby określić platformy, produkty i komponenty, których dotyczy problem w Twoim środowisku. Następnie wykonaj zdefiniowane działania w celu usunięcia skutków wyrządzonych w środowisku.

2.1.1 Czy korzystasz z platformy klienta firmy Dell, na której znajduje się pakiet narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, którego dotyczy problem?

 Jeśli tak, wykonaj następujące czynności:

 • Działanie 1: Usuń sterownik dbutil_2_3.sys z systemu zgodnie z opisem w sekcji 2.2.2.

 • Działanie 2: Uzyskaj aktualną, wolną od wad wersję sterownika opisaną w sekcji 2.3.  

Uwaga: Konkretne platformy klienckie firmy Dell z pakietem narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, których dotyczy problem, w tym narzędziem do aktualizacji systemu BIOS, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM oraz narzędziem do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej, wymieniono w sekcji „Informacje dodatkowe” niniejszego poradnika.

 • Informacje te są podzielone na dwie tabele. Tabela A zawiera listę platform, których dotyczy problem i obsługiwanych platform, a tabela B zawiera listę platform, których dotyczy problem i które są po terminie żywotności (czyli są poza okresem objęcia wsparciem technicznym).

2.1.2 Czy używasz:

Jeśli tak, wykonaj następujące czynności:

 • Działanie 1: Aktualizacja do wolnej od wad wersji produktu lub składnika zgodnie z opisem w 2.2.1.

 • Działanie 2: Usuń sterownik dbutil_2_3.sys z systemu zgodnie z opisem w sekcji 2.2.2.

2.2. Usuń z systemu sterownik, którego dotyczy problem

Wykonaj następujące 2 kroki, aby usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu, jeśli dotyczy.

2.2.1 Aktualizacja do wolnej od wad wersji produktu lub składnika, którego dotyczy problem

Jeśli korzystasz z jednego z następujących produktów lub składników:

Należy najpierw zaktualizować produkt lub element, którego dotyczy problem, do wersji wolnej od wad, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Ta czynność spowoduje również zainstalowanie zaktualizowanej, wolnej od wad wersji sterownika (DBUtilDrv2.sys).

Aktualizacja Dell Command Update, Dell Update oraz Alienware Update:

 • Ręcznie zaktualizuj do wersji 4.2 lub nowszej

  • Odwiedź witrynę wsparcia Dell Sterowniki i pliki do pobrania, aby uzyskać aktualizacje dla danej platformy
   LUB

  • Jeśli w systemie nie jest włączona funkcja automatycznej aktualizacji tych składników, możesz:

   • W systemie podłączonym do Internetu otwórz / uruchom aplikację

   • Kliknij „Sprawdź dostępne aktualizacje”.

Uwaga: Podczas korzystania z powyższej opcji „Sprawdź dostępne aktualizacje” lub po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji dla tych komponentów komponenty zostaną zaktualizowane zgodnie z potrzebami, aby przygotować do usunięcia sterownika w kolejnym kroku (2.2.2), ale wersja komponentu może nie zostać odzwierciedlona jako zaktualizowana.

 • Uruchom system ponownie.

Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy):

 • Ręcznie aktualizuj do najnowszej dostępnej wersji:

  • Usługa Dell SupportAssist dla komputerów domowych w wersji 3.9.2 lub nowszej będzie zawierać wolny od wad sterownik i powinna być dostępna przed 15 czerwca 2021 r.

  • Program Dell SupportAssist dla komputerów biznesowych w wersji 2.4.1 lub nowszej będzie zawierał wolny od wad sterownik.
   LUB

  • Jeśli w systemie nie jest włączona funkcja automatycznej aktualizacji tych składników, możesz:

   • W systemie podłączonym do Internetu otwórz / uruchom aplikację

   • Kliknij „Sprawdź dostępne aktualizacje”.

Uwaga: Podczas korzystania z powyższej opcji „Sprawdź dostępne aktualizacje” lub po włączeniu funkcji automatycznej aktualizacji dla tych komponentów komponenty zostaną zaktualizowane zgodnie z potrzebami, aby przygotować do usunięcia sterownika w kolejnym kroku (2.2.2), ale wersja komponentu może nie zostać odzwierciedlona jako zaktualizowana.

 • Uruchom system ponownie.

 Dla programu Dell System Inventory Agent:

 • Zsynchronizuj funkcję aktualizacji innej firmy dla programu Microsoft System Center Configuration Manager lub program Microsoft System Center Update Publisher (wraz z usługami Windows Server Updates Services) z najnowszym katalogiem udostępnionym przez firmę Dell. Spowoduje to aktualizację systemów w środowisku przedsiębiorstwa za pomocą zaktualizowanego, wolnego od wad programu Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  LUB

 • Zaktualizuj do wersji 2.7.0.2 lub nowszej, pobierając/stosując najnowszą dostępną aktualizację na tej stronie.

 • Uruchom system ponownie.

Dell Platform Tags:

 • Zaktualizuj oprogramowanie do wersji 4.0.20.0, A04 lub nowszej, pobierając / stosując najnowszą aktualizację dostępną na tej stronie.

 • Uruchom system ponownie.

Dla narzędzia Dell BIOS Flash:

 • Zaktualizuj oprogramowanie do wersji 3.3.11, A07 lub nowszej pobierając / stosując najnowszą aktualizację dostępną na tej stronie.

 • Uruchom system ponownie.

2.2.2 Usuń sterownik dbutil_2_3.sys z systemu

Usuń sterownikdbutil_2_3.sys z systemu, korzystając z jednej z poniższych opcji:

 • Pobierz ręcznie i uruchom narzędzie, aby usunąć sterownik z systemu (Opcja A).

 • Wykorzystaj jedno z rozwiązań powiadamiania o plikach do pobrania firmy Dell, aby automatycznie uzyskać i uruchomić narzędzie do usunięcia sterownika z systemu (Opcja B).

 • Ręcznie usuń sterownik z systemu (Opcja C).

Opcja A (zalecana):
Ręcznie pobierz i uruchom program narzędziowy Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 w celu usunięcia sterownika dbutil_2_3.sys z systemu.

Opcja B:
Wykorzystaj jedno z rozwiązań powiadamiania o pobieraniu firmy Dell w celu uzyskania i uruchomienia programu narzędziowego Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088, aby usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu.

Scenariusz 1: Jeśli używane rozwiązanie powiadamiania o plikach do pobrania jest skonfigurowane do automatycznego powiadamiania o aktualizacjach oraz ich automatycznego wdrażania, to narzędzie zostanie automatycznie pobrane i uruchomione.

Scenariusz 2: Jeśli rozwiązanie powiadamiania o plikach do pobrania firmy Dell nie jest skonfigurowane do automatycznego pobierania i stosowania aktualizacji, należy pobrać i uruchomić narzędzie w następujący sposób:

Opcja C:
Ręcznie usuń z systemu podatny sterownik dbutil_2_3.sys wykonując następujące czynności:

1. Pliku sterownika dbutil_2_3.sys szukaj w następujących lokalizacjach:

 • C:\Users\< nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Wybierz plik dbutil_2_3.sys, przytrzymaj klawisz SHIFT i naciśnij klawisz DELETE, aby trwale usunąć plik.

3. W wierszu polecenia z uprawnieniami administratora uruchom polecenie „sc.exe delete DBUtil_2_3”.

Źródło: Informacje na temat poleceń sc.exe można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft.

2.3 Uzyskaj zaktualizowaną, wolną od wad wersję sterownika
Wykonaj następujące czynności, aby uzyskać zaktualizowany sterownik (DBUtilDrv2.sys) w systemie.

Przypomnienie: Zaktualizowany sterownik został wcześniej zainstalowany dla określonych produktów i komponentów w ramach instrukcji zawartych w sekcji 2.2.1.

W przypadku platformy klienta firmy Dell z pakietem narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, którego dotyczy problem:

 • Korzystając z następnej zaplanowanej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, pobierz i zainstaluj najnowsze dostępne narzędzie do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, które zawiera poprawiony sterownik (DBUtilDrv2.sys). Klienci mogą skorzystać z jednego z rozwiązań powiadamiania o plikach do pobrania firmy Dell, aby otrzymać zaktualizowane pakiety narzędzi do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w stosownych przypadkach.

 • Ponowne uruchomienie systemu

Uwagi:

 • W przypadku obsługiwanych platform z systemem Windows 10 aktualizacje są dostępne w momencie opublikowania niniejszego poradnika. (Patrz Tabela A)

 • W przypadku obsługiwanych platform z systemem Windows 7 lub 8.1 aktualizacje są teraz dostępne. Minimalna wersja systemu BIOS zawierająca zaktualizowany sterownik znajduje się w tabeli A dsa-2021-152. Jeśli aktualizujesz system BIOS, oprogramowanie wewnętrzne Thunderbolt, oprogramowanie wewnętrzne TPM lub oprogramowanie wewnętrzne stacji dokującej zanim aktualizacje zostaną udostępnione, musisz również wykonać jedną z trzech opcji określonych w kroku 2.2.2 niniejszej sekcji - nawet jeśli wcześniej wykonano ten krok - niezwłocznie po przeprowadzeniu aktualizacji.

 
3. Co należy wiedzieć podczas instalowania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego za pomocą wadliwego pakietu narzędzia do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
W dalszym ciągu należy wykonać czynności opisane w punktach 2.1 i 2.2. Niemniej jednak, w przypadku późniejszej aktualizacji systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, oprogramowania wewnętrznego TPM lub oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej do wersji wcześniejszej niż wersje wymienione w tabeli A, po zastosowaniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchom system ponownie.

 2. Powtórz krok 2.2.2, aby ponownie usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu.


4. Co należy wiedzieć podczas korzystania z platform, produktów lub składników po terminie żywotności (czyli po okresie objęcia wsparciem technicznym)
Poprawione pakiety nie będą dostępne dla platform po terminie żywotności (patrz tabela B). W związku z tym musisz:

 1. Wykonać czynności opisane w punktach 2.1 i 2.2.

 2. Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, w tym systemu BIOS, oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, oprogramowania wewnętrznego TPM lub oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej:

 • Uruchom system ponownie.

 • Powtórz krok 2.2.2, aby ponownie usunąć sterownik dbutil_2_3.sys z systemu.

Dodatkowe powiązane informacje są dostępne w tym często zadawanych pytaniach.

Tabela A: Obsługiwane platformy Dell objęte problemem z pakietami oprogramowania użytkowego do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, w tym pakietami do aktualizacji systemu BIOS, pakietami do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, pakietami do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM oraz pakietami do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokujących.

Uwaga: W przypadku platform z systemem Windows 10: Uzyskaj wersję określoną w tabeli lub nowszą, o ile jest dostępna, dla swojego systemu BIOS, aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt, aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM, aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej. W przypadku systemu Windows 7 i 8.1 zaktualizuj system BIOS do wersji wymienionej w dsa-2021-152.

Platforma lub produkt Wersja systemu BIOS (lub nowsza) Wersja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt (lub nowsza) Wersja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM 1.2 (lub nowsza) Wersja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu TPM 2.0 (lub nowsza) Wersja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stacji dokującej (lub nowsza) 
ChengMing 3967 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ChengMing 3977 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ChengMing 3980 2.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ChengMing 3988 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ChengMing 3990 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ChengMing 3991 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G15 5510 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G3 3500 1.7.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G3 3579 1.14.0 4.46.154.001, A03 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G3 3779 1.14.0 4.46.154.001, A03 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G5 5000 1.1.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G5 5090 1.4.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G5 5500 1.7.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G5 5587 1.15.0 4.46.152.001, A02 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G5 5590 1.14.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G7 7500 1.6.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G7 7588 1.15.0 4.46.152.001, A02 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G7 7590 1.14.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G7 7700 1.6.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell G7 7790 1.14.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Dell Gaming G3 3590 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Embedded Box PC 5000 1.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Inspiron 13 5370 1.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 14 (5468) 1.13.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 14 (7460) 1.14.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.8.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.13.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 (5566) 1.13.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 (5567) 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 (7560) 1.14.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 (7572) 1.6.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 5582 2 w 1 2.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.8.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.13.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.12.1 4.46.150.001, A05 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 17 (5767) 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3268 1.15.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3470 2.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3471 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3480 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3481 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3490 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3493 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3501 1.4.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3580 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3581 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3583 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3584 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3590 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3593 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3668 1.15.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3670 2.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3671 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3780 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3781 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3790 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3793 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3880 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3881 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 3891 1.0.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5300 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5301 1.6.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5390 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5391 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5400 2 w 1 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5400 AIO 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5401 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5402 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5406 2 w 1 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5408 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5409 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5480 2.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5481 2 w 1 2.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5482 2.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5490 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5490 AIO 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5491 2 w 1 1.8.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5491 AIO 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5493 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5494 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5498 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5501 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5502 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5508 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5509 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5570 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5580 2.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5583 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5584 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5590 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5591 2 w 1 1.8.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5593 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5594 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5598 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 5770 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7300 1.6.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7300 2 w 1 1.2.4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7306 2 w 1 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7380 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7386 1.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7390 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7391 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7391 2 w 1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7400 1.6.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7472 1.6.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7490 1.6.0 4.60.111.017, A03 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7500 2 w 1 czarny 1.2.4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7500 2 w 1 srebrny 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7501 1.5.1 4.61.124.009, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7506 2 w 1 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7580 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7586 1.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7590 1.8.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7590 2 w 1 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7591 1.8.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7591 2 w 1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7700 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7706 2 w 1 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7786 1.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7790 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Inspiron 7791 1.9.1 4.61.136.013, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 12 7285 1.9.2 4.46.146.001, A05 Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 12 Rugged Extreme 7214 1.28.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 12 Rugged Tablet 7212 1.31.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 14 Rugged 5414 1.28.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 14 Rugged Extreme 7414 1.28.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 3120 1.0.5 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3180 1.13.2 Nie dotyczy Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 3189 1.13.2 Nie dotyczy Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 3190 1.13.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3190 2 w 1 1.13.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3300 1.10.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3301 1.13.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3310 1.8.3 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3310 2 w 1 1.17.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3380 1.13.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 3390 1.14.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3400 1.16.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 3410 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3470 1.19.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 3480 1.15.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Terminal mobilny Latitude 3480 1.15.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3490 1.14.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 3500 1.16.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 3510 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 3570 1.19.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 3580 1.15.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 3590 1.14.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 5175 1.8.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5179 1.8.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5200 1.14.0 4.46.134.002, A04 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5280 1.19.3 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Terminal mobilny Latitude 5280 1.19.3 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5285 2 w 1 1.11.2 Nie dotyczy Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5288 1.19.3 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5289 1.22.2 Nie dotyczy Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5290 1.16.3 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 5290 2-w-1 1.13.1 4.46.147.001, A03 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 5300 1.14.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 5300 2-w-1 1.14.0 4.46.134.002, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 5310 1.5.2 4.61.131.007, A00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5310 2 w 1 1.5.2 4.61.131.007, A00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5320 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5400 1.10.1 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 5401 1.11.1 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 5410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5411 1.4.3 4.60.119.008, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5420 1.5.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5480 1.19.3 4.46.155.001, A06 Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5488 1.19.3 4.46.155.001, A06 Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5490 1.16.3 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 5491 1.14.1 4.46.107.019, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 5495 1.4.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5500 1.10.1 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 5501 1.11.1 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 5510 1.5.1 4.60.142.001, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5511 1.4.3 4.60.119.008, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5520 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 5580 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 5590 1.16.3 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 5591 1.14.1 4.46.107.019, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 7200 2-w-1 1.10.1 4.46.114.005, A03 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 7210 2 w 1 1.5.1 4.60.130.010, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 7275 1.9.0 4.26.10.001, A08 Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 7280 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 7290 1.18.0 4.46.107.019, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 7300 1.12.0 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 7310 1.5.1 4.60.142.001, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 7320 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 7370 1.22.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 7380 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 7389 1.22.2 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 7390 1.18.0 4.46.107.019, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 7390 2 w 1 1.17.0 4.46.107.019, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 7400 1.12.0 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 7400 2 w 1 1.10.0 4.46.112.010, A03 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude 7410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 7420 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 7480 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude 7490 1.18.0 4.46.107.019, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude 7520 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 9410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude 9510 1.4.2 4.60.116.012, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude E5270 1.24.3 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude E5470 1.24.3 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude E5570 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude E7270 1.27.3 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Terminal mobilny Latitude E7270 1.20.3, Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude E7470 1.27.3 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Latitude Rugged 5420 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude Rugged 5424 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude Rugged 7424 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Latitude Rugged Extreme 7424 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220 1.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220EX 1.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
OptiPlex 3040 1.14.2 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 3046 1.11.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 3050 1.15.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 3050 AIO 1.16.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 3060 1.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
OptiPlex 3070 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 3080 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 3090 Ultra 1.0.10 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 3240 All-In-One 1.11.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 3280 AIO 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 5040 1.17.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 5050 1.15.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 5055 A-Serial 1.2.9 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 5055 Ryzen APU 1.2.8 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 5055 Ryzen CPU 1.1.20 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 5060 1.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
OptiPlex 5070 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 5080 1.3.10 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 5250 All-in-One 1.16.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 5260 All-In-One 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
OptiPlex 5270 AIO 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 5480 AIO 1.4.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7040 1.19.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 7050 1.15.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 7060 1.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
OptiPlex 7070 1.7.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7070 Ultra 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7071 1.7.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7080 1.3.10 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7090 Ultra 1.0.10 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7440 AIO 1.14.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 7450 All-In-One 1.16.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
OptiPlex 7460 All-In-One 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
OptiPlex 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7480 AIO 1.6.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7760 AIO 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
OptiPlex 7770 AIO 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex 7780 AIO 1.6.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
OptiPlex XE3 1.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 17 M5750 1.7.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3240 CFF 1.4.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3420 Tower 2.17.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 3430 Tower 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 3430 XL 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 3431 Tower 1.7.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3440 1.13.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3510 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 3520 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 3530 1.14.1 4.46.107.019, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 3540 1.10.1 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Precision 3541 1.11.1 4.46.135.003, A04 Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
Precision 3550 1.5.1 4.60.142.001, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3551 1.4.3 4.60.119.008, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3560 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3620 Tower 2.17.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 3630 Tower 2.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3640 1.4.3 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 3930 Rack 2.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 3930 XL Rack 2.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 5510 1.16.1 4.26.11.001, A09 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 5520 1.22.1 4.26.12.001, A04 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 5530 1.18.1 4.46.152.001, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 5530 2-w-1 1.12.9 4.46.145.001, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 5540 1.9.1 4.46.110.002, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 5550 1.7.1 4.60.117.022, A00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 5720 AIO 2.8.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 5820 Tower 2.8.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 5820 XL Tower 2.8.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 7520 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 7530 1.15.3 4.62.102.019, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 7540 1.11.2 4.62.108.013, A03 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 7550 1.6.2 4.62.120.007, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 7720 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 7730 1.15.3 4.62.102.019, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Precision 7740 1.11.2 4.62.108.013, A03 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 7750 1.6.2 4.62.120.007, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Precision 7820 Tower 2.12.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 7820 XL Tower 2.12.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 7920 Tower 2.12.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Precision 7920 XL Tower 2.12.0 Nie dotyczy 5.81.2.1 1.3.2.8 Nie dotyczy
Vostro 13 5370 1.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 14 (5468) 1.14.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 14 5471 1.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 15 (5568) 1.14.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 15 7570 1.12.1 4.46.151.001, A05 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 15 7580 Seria G 1.15.0 4.46.153.001, A02 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3070 2.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3267 1.15.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3268 1.15.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3400 1.4.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3401 1.1.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3470 2.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3471 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3480 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3481 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3490 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3491 1.15.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3500 1.4.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3501 1.1.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3580 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3581 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3583 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3584 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3590 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3591 1.15.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3660 1.15.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3667 1.15.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3668 1.15.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3669 1.15.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3670 2.17.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3671 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3681  1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3690 1.0.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3881 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3888 1.3.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 3890 1.0.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5090 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5300 1.5.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5301 1.6.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5390 1.10.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5391 1.11.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5401 1.5.3 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5402 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5410 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5481 2.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5490 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5491 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5501 1.5.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5502 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5581 2.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5590 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5591 1.12.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5880 1.3.0  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 5890 1.0.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Vostro 7590 1.8.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Wyse 5070 1.9.0 Nie dotyczy Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
Wyse 5470 1.6.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Wyse 5470 All-In-One 1.7.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Terminal Wyse 7040 1.10.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 12 (9250) 1.9.0 4.26.10.001, A08 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 13 (9360) 2.15.0 4.26.13.001, A04 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 13 (9370) 1.14.3 4.46.149.001, A04 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
XPS 13 „2 w 1” (9365) 2.15.0 4.46.148.001, A03 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 13 7390 1.7.0 4.46.106.027, A01 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 13 7390 2 w 1 1.7.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
XPS 13 9300 1.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy 74.64 Nie dotyczy
XPS 13 9305 1.0.5 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 13 9310 2.2.0 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 13 9310 2 w 1 2.2.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 13 9380 1.12.0 4.46.101.063, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
XPS 15 (9560) 1.22.0 4.26.12.001, A04 Nie dotyczy 1.3.2.8 Nie dotyczy
XPS 15 „2 w 1” (9575) 1.14.1 4.46.144.001, A03 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
XPS 15 9500 1.7.1 4.60.117.022, A00 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 15 9570 1.18.1 4.46.152.001, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
XPS 17 9700 1.7.2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 27 AIO (7760) 2.8.1 Nie dotyczy 5.81.2.1 Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 7590 1.9.1 4.46.110.002, A02 Nie dotyczy 7.2.0.2 Nie dotyczy
XPS 8900 2.9.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
XPS 8940 2.0.11 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Stacja dokująca Dell Dock WD15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1.0.8 
Stacja dokująca Dell Dock WD19 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 01.00.15
Stacja dokująca Dell Thunderbolt Dock TB16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1.0.4
Stacja dokująca Dell Thunderbolt TB18DC Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 1.0.10

Tabela B: Platformy Dell, których termin żywotności upłynął, objęte problemem z pakietami oprogramowania użytkowego do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, w tym pakietami do aktualizacji systemu BIOS, pakietami do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Thunderbolt oraz pakietami do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego TPM.
 
 PLATFORMY
Alienware 14 Inspiron 580s OptiPlex 780
Alienware 17 51m r2 Inspiron 620 OptiPlex 790
Alienware Area-51 Inspiron 660 OptiPlex 9010
Alienware M14xr2 Inspiron 660s OptiPlex 9020
Alienware M15 R4 Inspiron 7359 OptiPlex 9030 AIO
Alienware M17xr4 Inspiron 7368 OptiPlex 990
Alienware M18xr2 Inspiron 7437 OptiPlex Fx130
Asm100 Inspiron 7520 OptiPlex Fx170
Asm100r2 Inspiron 7537 OptiPlex Xe2
Cheng Ming 3967 Inspiron 7548 Precision 7510
Dell Canvas Inspiron 7558 Precision 7710
Dell Latitude 14 Rugged Extreme Inspiron 7559 Precision M4600
Inspiron 1122 Inspiron 7720 Precision M4700
Inspiron 11-3162 Inspiron 7737 Precision M6600
Inspiron 1210 Inspiron 7746 Precision M6700
Inspiron 14-3452 Inspiron One 19 Precision R5500
Inspiron 14-5459 Inspiron One 2020 Precision T1700
Inspiron 15-3552 Latitude 3150 Precision T3500
Inspiron 1545 Latitude 3160 Precision T3600
Inspiron 15-5559 Latitude 3310 2 w 1 Precision T3610
Inspiron 15-5565 Latitude 3330 Precision T5500
Inspiron 1564 Latitude 3340 Precision T5600
Inspiron 15z Latitude 3350 Precision T5610
Inspiron 17-5759 Latitude 3440 Precision T5810
Inspiron 20-3052 Latitude 3450 Precision T7500
Inspiron 2330 Latitude 3460 Precision T7600
Inspiron 24-3452 Latitude 3460 Wyse Tc Precision T7610
Inspiron 24-3455 Latitude 3550 Precision T7810
Inspiron 24-5475 Latitude 3560 Precision T7910
Inspiron 3043 Latitude 5250 Vostro 14 3458
Inspiron 3048 Latitude 5285 Vostro 14-3446
Inspiron 3147 Latitude 5450 Vostro 1450
Inspiron 3157 Latitude 5520 Vostro 14-5459
Inspiron 3168 Latitude 5550 Vostro 15 3561
Inspiron 3252 Latitude 7285 Vostro 1550
Inspiron 3421 Latitude 7350 Vostro 20 3052
Inspiron 3437 Latitude E5420 Vostro 20 3055
Inspiron 3442 Latitude E5430 Vostro 220s
Inspiron 3443 Latitude E5440 Vostro 230
Inspiron 3520 Latitude E5530 Vostro 2521
Inspiron 3521 Latitude E5540 Vostro 260
Inspiron 3537 Latitude E6220 Vostro 270
Inspiron 3542 Latitude E6230 Vostro 270s
Inspiron 3543 Latitude E6320 Vostro 3010
Inspiron 3646 Latitude E6330 Vostro 3252
Inspiron 3647 Latitude E6430 Vostro 3560
Inspiron 3655 Latitude E6430 Atg Vostro 3800
Inspiron 3656 Latitude E6440 Vostro 3900
Inspiron 3847 Latitude E6530 Vostro 3900g
Inspiron 5323 Latitude E6540 Vostro 3901
Inspiron 5348 Latitude E7240 Vostro 3902
Inspiron 5423 Latitude E7250 Vostro 3905
Inspiron 5443 Latitude E7270 Wyse Tc Vostro 470
Inspiron 5448 Latitude E7440 Vostro 5480
Inspiron 5485 2n1 Latitude E7450 XPS 13 9343
Inspiron 5520 Latitude Xt3 XPS 8700
Inspiron 5521 OptiPlex 3010 XPS 9350
Inspiron 5537 OptiPlex 3011 AIO XPS 9530
Inspiron 5543 OptiPlex 3020 XPS One 2710
Inspiron 5548 OptiPlex 3030 AIO XPS 13 9343
Inspiron 5576 OptiPlex 390 XPS 8700
Inspiron 5577 OptiPlex 5055 XPS 9350
Inspiron 5676 OptiPlex 7010 XPS 9530
Inspiron 5737 OptiPlex 7020 XPS 9550
Inspiron 5749 OptiPlex 7090 Ultra XPS ONE 2710

Podziękowania

Firma Dell chciałaby podziękować następującym osobom za zgłoszenie tego problemu: Alex Ionescu, Satoshi Tanda i Yarden Shafir z CrowdStrike; Enrique Nissim z IOActive; Scott Noone z OSR oraz Kasif Dekel z SentinelOne.
 

Historia zmian

Wersja

Data

Opis

1,0

4.05.2021

Pierwsze wydanie

1,12021-05-11Zaktualizowane łącza do programu narzędziowego Aktualizacja poradnika zabezpieczeń firmy Dell — DSA-2021-088 2.1 (A02)
2.02021-05-25Dodano dodatkowe produkty oprogramowania, których dotyczy problem: Dell BIOS Flash i Dell SupportAssist dla komputerów PC (użytkownicy domowi i firmy)
2.12021-10-13Dodano aktualizacje modułu TPM w tabeli A i łącze do obsługi systemów Windows 7 i 8.1

 

Powiązane informacje


Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Product Security Information

Data ostatniej publikacji

04 paź 2022

Typ artykułu

Dell Security Advisory