Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Włączanie bezpiecznego rozruchu na urządzeniu firmy Dell

Podsumowanie: Informacje na temat włączania funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie Windows 11.

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Instrukcje

Co to jest bezpieczny rozruch?

Funkcja bezpiecznego rozruchu chroni proces rozruchu przed atakami złośliwego kodu, takiego jak złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie wymuszające okup. Bezpieczny rozruch jest zależny od oprogramowania wewnętrznego i wymaga, aby system BIOS komputera był ustawiony w tryb UEFI.


Sprawdzanie, czy funkcja bezpiecznego rozruchu jest włączona:

 1. Kliknij przycisk Windows w lewym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz Windows.
   
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz: msinfo32
   
 3. Naciśnij klawisz Enter.
   
 4. Otwarte zostanie okno Informacje o systemie. Domyślnie zaznaczona powinna być opcja Podsumowanie systemu.
   
 5. Po prawej stronie tego ekranu odszukaj opcje Tryb systemu BIOS i Stan bezpiecznego rozruchu.
   
 6. Jeśli opcja Bezpieczny rozruch jest włączona, w opcji Tryb systemu BIOS wyświetlany jest tryb „UEFI” oraz w opcji Stan bezpiecznego rozruchu wyświetlana jest informacja „Włączono” (rysunek 1).
  Informacje o systemie Windows
  Rysunek 1

Jeśli w opcji Tryb systemu BIOS wyświetlany jest tryb „Starsza wersja”, należy ją przełączyć z trybu Starsza wersja na tryb UEFI.

Sprawdź, czy komputer został przetestowany pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11, zanim przejdziesz dalej, ponieważ starsze komputery mogą nie spełniać wymagań systemowych systemu Windows 11.
Komputery firmy Dell przetestowane pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11

 
Uwaga: Przełączenie trybu rozruchu z trybu Starsza wersja na UEFI spowoduje, że nie będzie możliwości przeprowadzenia rozruchu bieżącej instalacji systemu Windows oraz wymagana będzie ponowna instalacja systemu Windows. Przed wykonaniem tej czynności należy utworzyć kopię zapasową danych.Przełączenie z trybu Starsza wersja na tryb UEFI

 1. Uruchom komputer.
   
 2. Gdy pojawi się ekran z logo firmy Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS.
   
 3. Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od modelu komputera:


Alienware, Inspiron i Vostro

 • Przejdź do opcji Boot (Rozruch) -> zmień opcję na liście z trybu Secure Boot (Bezpieczny rozruch) na UEFI.
   
 • Naciśnij klawisz F10, aby wybrać opcję Save (Zapisz) i Exit (Zakończ).


OptiPlex, Precision, Wyse i XPS

 • Przejdź do opcji General (Ogólne) -> Boot Sequence (Sekwencja startowa) -> Boot List Option (opcja listy rozruchu) – zmień na UEFI.
   
 • Kliknij Apply (Zastosuj) -> kliknij Exit (Zakończ) – Save the Changes (Zapisz zmiany).Włączanie funkcji bezpiecznego rozruchu
Funkcja bezpiecznego rozruchu jest kontrolowana przez oprogramowanie wewnętrzne komputera (BIOS) i można ją włączyć za pomocą kilku prostych kroków:

 1. Uruchom komputer.
   
 2. Gdy pojawi się ekran z logo firmy Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS.
   
 3. Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od modelu komputera:


Alienware, Inspiron i Vostro

 • Przejdź do opcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch) -> zmień ustawienie opcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch) na Enabled (Włączony).
   
 • Naciśnij klawisz F10, aby wybrać opcję Save (Zapisz) i Exit (Zakończ).


OptiPlex, Precision, Wyse i XPS

 • Przejdź do opcji Secure Boot (Bezpieczny rozruch) -> Secure Boot Enable (Włącz bezpieczny rozruch) -> zaznacz opcję Secure Boot Enable (Włącz bezpieczny rozruch).
   
 • Kliknij Apply (Zastosuj) -> kliknij Exit (Zakończ) -> Save the changes (Zapisz zmiany).

Komputer zostanie uruchomiony ponownie oraz zostanie przeprowadzony rozruch przywracający pulpit systemu Windows.


Więcej zasobów:

Windows 11 – zakres wsparcia i wymagania systemowe


Powrót do góry

Właściwości artykułu


Data ostatniej publikacji

02 wrz 2021

Wersja

2

Typ artykułu

How To

Oceń ten artykuł


Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?

0/3000 znaki