Dell Latitude 3500 Huoltokäsikirja

Akun tilamerkkivalo

Taulukko 1. Akun tilamerkkivalo. Akun tilamerkkivalo
Virtalähde Merkkivalon käyttäytyminen Järjestelmän virrankulutuksen tila Akun varaustaso
Virtalähde Tasaisen valkoinen S0 0–100 %
Virtalähde Tasaisen valkoinen S4/S5 < Täyteen ladattu
Virtalähde Off (Pois) S4/S5 Täyteen ladattu
Akku Keltainen S0 < = 10 %
Akku Off (Pois) S0 > 10 %
Akku Off (Pois) S4/S5 0–100 %
  • S0 (ON) – Järjestelmä on päällä.
  • S4 – Järjestelmä kuluttaa vähiten virtaa verrattuna muihin lepotiloihin. Järjestelmä on lähes virta katkaistuna vähäistä kestovirtaa lukuun ottamatta. Kontekstitiedot kirjoitetaan kiintolevylle.
  • S5 (OFF) – Järjestelmä on sammutustilassa.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\