• Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager

    Intel® Xeon® skalbara processorer

    • Optimera din IT-infrastruktur.

      Maximera drifttiden för datacentret och kontrollera energiförbrukningen med Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager. Med Power Manager kan du övervaka och skapa en budget för serverström baserat på behov för förbrukning och arbetsbelastning samt hålla ett öga på värmeförhållanden.


    • Huvudfördelar med OpenManage Enterprise Power Manager

      • Övervaka och hantera ström- och värmeförbrukning för enskilda servrar och servergrupper
      • Rapporter som hjälper till att uppfylla hållbarhetsmålen:
        • Koldioxidutsläpp från PowerEdge-servrar när det gäller användning
        • Inaktiva servrar
      • Använd policyer för att ställa in energitak på rack- eller gruppnivå
      • Utnyttja förbättrad visualisering av datacenterrack med ström- och värmeavläsningar
      • Rapportera virtuella maskiners strömförbrukning för en fysisk enhet
      • Visa och jämför mått för serverprestanda

       


    • Förbättra kontrollen av serverns strömförbrukning och minska driftrelaterade risker

      Förbättra synligheten för serverns strömförbrukning och kontrollera användningen genom OpenManage Enterprise Power Manager-konsolens integrering med iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller) som är inbäddad i Dell EMC PowerEdge-servrar. Ställ in policybaserade kontroller för att maximera resursanvändningen och begränsa strömmen när prestandabehoven minskar. Genom att använda fördefinierade energipolicyer kan Power Manager hjälpa till att minska driftsrelaterade risker och se till att dina servrar och deras viktigaste arbetsbelastningar fortsätter att fungera.


    • Mät strömförbrukning:
      Mät strömförbrukning för IT-utrustning och värmetillstånd för servrar.


      Minska riskerna:
      Minska riskerna med ström- och nedkylningshändelser med fördefinierade svar.


      Utnyttja kapacitet:
      Utnyttja den befintliga rack- och ströminfrastrukturens fulla kapacitet.


      Ställ in kontroller:
      Ställ in policybaserade kontroller för att på ett smart sätt begränsa strömmen när energiprissättningen ändras eller när prestanda behövs.


    • Maximera drifttiden och kontrollera energianvändningen med OpenManage Enterprise Power Manager

      Med Power Manager kan du komma åt rapporter och agera på infrastrukturstatus från i stort sett var som helst i världen. Du kan också reagera på föränderliga prioriteringar och oförutsedda händelser snabbt och effektivt. Genom att nära övervaka och styra energiförbrukningen kan du minska kostnader, bibehålla tillgängligheten och spara på energiresurserna.

    • Viktiga resurser


    • Lösningsöversikt för OpenManage Enterprise Power Manager

      Med den nya Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager kan du visa, mäta och styra serverns strömförbrukning och öka infrastrukturens prestanda.