• Cybertåliga lösningar för stordatormiljöer

  Intel Innovation Built-in
  • Vi presenterar PowerMax 2500 och 8500 för stordator och blandade arbetsbelastningar

   • Branschens första garanterade reduktion av stordatordata!1
   • Ny rackmonterad modell med upp till 3,8 petabyte effektiv kapacitet
   • FICON-anslutning på 32 Gb
   • zHyperLink läsanslutning2
  • Vi presenterar DLm (Disk Library for mainframe) 5.5

   DLm gör det nu möjligt för organisationer att dubblera den virtuella bandkapaciteten för stordator och utnyttja Dell DDVE, vilket förbättrar den totala ägandekostnaden för virtuella band.

   • Anslut upp till två PowerMax-lagringsdisksystem
   • Anslut upp till fyra lagringsdisksystem i PowerProtect DD-serien
   • Programvarudefinierad DDVE möjliggör ett brett utbud av nya lagringsalternativ för DLm
  • Dells tjänster och lösningar för stordator

   Dell erbjuder en omfattande svit med stordatorlösningar och tjänster för att tillhandahålla cybertålighet, dataskydd, automatiserad återställning och anslutningsmöjligheter för ditt företag med stöd av över 30 års expertis.

  • Cyberdataskydd för stordatordata

    

   Dell SnapVX- och zDP-teknik gör det möjligt för företag att återställa DASD- och virtuella banddata i händelse av en cyberattack och samtidigt minimera den mängd kapacitet och tid som krävs för att göra det.

   • Dell SnapVX- och zDP-teknikerna ger användare omedelbar tillgång till point-in-time-kopior av data i händelse av en cyberattack
   • PowerMax DASD gör det möjligt för användare att välja schemaläggningsfrekvenser som matchar återställningskraven så detaljerat som var femte minut med ett alternativ för att göra vissa eller alla snapshots
   • DLm virtuellt band med Power Protect DD-lagring gör det möjligt att återställa banddata efter en cyberattack, oupptäckta datafel eller mänskliga fel. Arkiveringslåstekniken säkrar snapshots av bandvolym
   • Spara tid och kostnader genom att skapa virtuella cybervalv och fysiska cybervalv på den primära platsen, katastrofåterställningsplatsen eller en dedikerad plats för cyberåterställning
   • Tiden det tar att återställa efter en cyberhändelse minimeras. Datasnapshots är pekarbaserade och kräver inte att data kopieras, flyttas eller återskapas med hjälp av journaler
  • Disk Library mainframe

   DLm (Disk Library for mainframe)

    

   Dell version 5.5 kombinerar enorm skalbarhet och nya lagringsalternativ med dataskydd och säkerhet i företagsklass för alla stordatorarbetsbelastningar.

   • Anslut upp till två Powermax-lagringsdisksystem, inklusive nya PowerMax 2500 och PowerMax 8500
   • Anslut upp till fyra PowerProtect DD- eller Data Domain-lagringsdisksystem
   • GDDR Tape automatiserad fail-over stöder flera DLm-platser och möjliggör kontroll av miljöer med flera hyresgäster
   • PowerProtect DD deduplicering ger marknadsledande bandbreddsbesparingar för kapacitet och replikering
  • Direct Access Storage Device – Storage for Mainframes

   PowerMax DASD för stordator

    

   • Avsevärt förbättrad lagringseffektivitet med 3:1-komprimering, mer utrymme för CYBER-skydd
   • Ny rackmonterad modell 2500 och modell 8500 (fristående) ger upp till 3,8 och 10 petabyte effektiv kapacitet
   • FICON-anslutning på 32 Gb
   • IBM zHyperlink Read Connectivity2 är det snabbaste dataöverföringsprotokollet som finns tillgängligt för stordatorlagring
   • Anytime Consolidation möjliggör kapacitetsallokering för stordator och öppna system på begäran, vilket ger effektivare lagring
  • Mainframe Storage with Direct Access Storage Device

   Connectrix FICON-styrenheter för stordator

    

   Erbjuder inbyggd hög tillgänglighet, maximal skalbarhet och oöverträffad tillförlitlighet.

   • Levererar hög prestanda för att hålla jämna steg med helt flashbaserade lagringsmiljöer
   • 32 till 768 verksamhetskritiska portar
   • Stöd för CUP (Control Unit Port)
   • FICON Cascading
  • Direct Access Storage Device for Mainframe Data Storage

   GDDR (Geographically Dispersed Disaster Restart) R5.3

    

   GDDR – din nödknapp för affärskontinuitet.

   • Automatiserar katastrofåterställningsskydd för både DASD och band
   • Aktiv övervakning av Dell zDP för förbättrad cybersäkerhetsmedvetenhet
   • Förhandsgranskning av failover-automatisering ger en beskrivande vy över utförandesteg som svar på planerade eller oplanerade händelser
   • Automatiserar SRDF/A automatisk återställning 
  • Viktiga resurser

   Resurser för stordatorlösningar


  • Relaterade erbjudanden