Hva gjør du når IT-kompetansen i Norge er utsolgt?

Siden digital kompetanse blir en mangelvare må virksomheter vende blikket innover, skal vi tro Atea-sjef Michael Jacobs.

I Abelias Omstillingsbarometer for 2018 rykker Norge ned fra 13. til 20. plass i kategoriene teknologi og IKT-kompetanse. Administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, anbefaler virksomheter å vende blikket innover.

– I stedet for å jakte på spisskompetanse som ikke eksisterer bør virksomheter heller dyrke frem interne talenter som kan stå i bresjen for den videre utviklingen i selskapet. Teknologien i seg selv utgjør liten forskjell, det er i samspillet med mennesker at magien oppstår. Til syvende og sist er det du og jeg som er drivkraften i utviklingen, gjennom implementering, kunnskap og kompetanse, og rett og slett være nysgjerrig, forklarer han.

Kulturprosjekt skal heve kompetansen

Atea har nå startet det de kaller et kulturprosjekt for kompetanseutvikling i egen organisasjon. Formålet er at selskapet og de ansatte skal forbli relevante og kunne levere på det kunden vil ha i dag, og ikke minst i morgen. Nå ønsker han å inspirere flere til å følge i dette sporet.

– Kulturendring er krevende, men hvis det ikke tas grep vil virksomheter henge etter. Alle har et ansvar for å utvikle den nødvendige kompetansen og kunnskapen som vil skape verdier inn i fremtiden. Dette er ikke bare et lederansvar, men bør ligge på alle medarbeidere, forteller Jacobs.

De ansatte må drive utviklingen

Den teknologiske utviklingen skjer raskt. Derfor investerer nå virksomheter over hele landet i ny teknologi, som kunstig intelligens, mer avanserte lagringsplattformer, skybaserte løsninger og robotisert arbeidskraft. Når teknologien skal implementeres, er det medarbeiderne som driver utviklingen fremover.

– Teknologi vil spille en stadig større rolle i arbeidshverdagen, på tvers av bransjer. Den kan hjelpe deg til å gjøre en enda bedre jobb, men også begrense deg i hverdagen dersom du ikke har de nødvendige forutsetningene, sier Jacobs.

– Det er medarbeideren som er premissgiveren i den teknologiske utviklingen. Hver og en har et ansvar for å være nysgjerrig og oppsøke kunnskap for å tilegne seg ny kompetanse.

Derfor mener Jacobs at flere må delta på egnede konferanser og seminarer, fordi slike fora vil være viktige for å bygge, dele og skape ny kunnskap. Flere partnerselskaper til Atea, som f.eks Cisco, Microsoft og Dell EMC, har gode forutsetninger for å hjelpe norske virksomheter med fremtidsklare løsninger.

– Disse selskapene har en sentral plass i teknologiutviklingen. De har også relevante porteføljer knyttet til digital transformasjon, sier Jacobs.

About the Author: Dell Technologies