• FREMME BÆREKRAFT

  I kjernen i alt vi gjør

  • Fremme bærekraft

   Målene våre for fremming av bærekraft fokuserer på tiltak mot klimaendring og for sirkulær økonomi, noe som sørger for bedre resultater for virksomheter, befolkningen og planeten

   • Klimatiltak

   • Innen 2050 vil vi nå nullutslipp når det gjelder klimagassutslipp for omfang 1, 2 og 3.

    Nøkkelpunkt

    • Innen 2030 vil vi redusere klimagassutslipp i omfang 1 og 2 med 50 %.
    • Innen 2030 vil vi hente 75 % av elektrisiteten fra fornybare kilder på alle anlegg hos Dell Technologies, og 100 % innen 2040.
    • Innen 2030 vil vi redusere absolutte GHG-utslipp i omfang 3 fra kjøpte varer og tjenester med 45 %.
    • Innen 2030 vil vi redusere absolutte GHG-utslipp i omfang 3 fra tilknyttet bruk av solgte produkter med 30 %.

   • Sirkulær økonomi

   • Innen 2030 vil vi for hvert tonn av produkter som kunden vår kjøper, gjenbruke eller resirkulere ett tonn.

   • Innen 2030 vil 100 % av emballasjen vår være laget av resirkulert eller fornybart materiale, eller vi vil benytte gjenbrukt emballasje.

   • Innen 2030 vil mer enn halvparten av produktinnholdet vårt være laget av materiale som er resirkulert, er fornybart eller bruker redusert CO2-utslipp.

  • Hvor vi påvirker

  • Klimatiltak

   Vi utformer nyskapende og bærekraftig teknologi og løsninger for å hjelpe kundene våre med å forbedre virksomhetsresultatene og redusere utslipp, samtidig som vi iverksetter tiltak for ambisiøse klimamål som er til fordel for samfunnet og planeten.

  • Sirkulær økonomi

   Vi driver sirkulær nyskapning innen design, produksjon, bærekraftige materialer og tjenester, og vi samarbeider for å redusere globalt avfall og miljøpåvirkning betraktelig. Vi drar nytte av størrelsen vår og strekker oss til å oppdatere, gjenbruke og resirkulere, med sikte på en fremtid der ingenting går til spille.

  • Leverandørkjede

   Med kraften i vår globale leverandørkjede har vi omfanget og evnen til å drive ansvarlig produksjon. Vi fremmer etisk praksis, respekt og verdighet for alle som lager produktene våre, og vi tar i bruk ansvarlige fremgangsmåter for å redusere miljøpåvirkningen.

  • Et felles fokus på bærekraft

   Sammen med Intel fremmer vi bærekraft i hele produktets livssyklus for teknologien vår, og vi jobber i lokalsamfunnene og langs hele bransjen for å beskytte planeten. Vi fremmer bærekraftig databehandling for å hjelpe deg med å omforme organisasjonen din til en økonomi med lavt karbonavtrykk. Vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen for å få en mer bærekraftig fremtid for alle, fra grønne datasenterløsninger drevet av skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer med fremskritt innen kjøling og strømadministrasjon til Intel® Active Management Technology på Intel vPro® for ekstern IT-tilgang til enheter som bidrar med å redusere antall besøk til kontoret eller forsendelser av ressurser*.

  • Fremme bærekraftressurser

  • FY23 ESG-rapport

   I den årlige ESG-rapporten vår viser vi hvordan forpliktelsene våre driver klimatiltak, får fart på sirkulær økonomi, støtter digitale og inkluderende lokalsamfunn og fremmer en inkluderende arbeidsstyrke.

  • BÆREKRAFTIGE ENHETER

   Designet for bærekraft

   Vi lager produkter og emballasje med bærekraft innebygd i alle faser – for å redusere vår og din miljøpåvirkning.

  • SERVERE OG LAGRING

   Energieffektivitet møter bærekraft

   Vi utformer infrastrukturløsningene våre for å gi optimal kraft og øke energieffektiviteten med avansert kjøling og varme. Dell kan hjelpe deg med å redusere karbonfotavtrykket til datasenteret ditt.

  • PRODUKTBÆREKRAFT

   Kullstoffutslipp fra produkter

   Karbonavtrykket for et produkt (PCF) hjelper oss med å forstå påvirkningen på miljøet, og gir verdifull innsikt for å designe mer bærekraftig.

  • SIRKULÆR ØKONOMI

   Ansvarlige gjenopprettings- og resirkuleringstjenester

   Ansvarlig resirkulering er avgjørende for å beskytte planeten vår. Vi tilbyr en rekke praktiske tjenester for å hjelpe virksomheter, organisasjoner og forbrukere med å avvikle eller resirkulere brukt teknologi på en sikker måte.


  • Utforsk mer

  • Resirkuler i dag. Beskytt morgendagen.

   Hos Dell Technologies er vi opptatt av å beskytte kundene våre og den verden vi lever i. Derfor tilbyr vi sikre og ansvarlige resirkuleringsalternativer for både forbrukere og virksomheter rundt om i verden. Finn tjenesten som passer for deg i dag.

  • Styrking av ambisjonen vår langs veien mot nullutslipp

   Klimaendring er et av de mest presserende problemene i vår tid. John Pflueger, Principal Environmental Strategist, deler hvordan Dell iverksetter tiltak med vitenskapelige utslippsmål.