• FREMME BÆREKRAFT

  I kjernen i alt vi gjør

  • Fremme ambisiøse bærekraftmål

   For hvert produkt en kunde kjøper, gjenbruker eller resirkulerer vi et tilsvarende produkt innen 2030. 100 % av emballasjen vår vil være laget av resirkulert eller fornybart materiale. Mer enn halvparten av produktinnholdet vårt vil være laget av resirkulert eller fornybart materiale.

  • Vi vil nå nullutslipp når det gjelder klimagassutslipp (GHG) på tvers av Scope 1, 2 og 3 innen 2050

  • Vi vil fremme bærekraftforbedringer på de globale arbeidsplassene våre gjennom 2030

  • Vi vil redusere Scope 1 og 2 GHG-utslipp med 50 % innen 2030

    

  • Gjennom 2030 vil vi hvert år vise vårt stadige engasjement for å gi et godt arbeidsmiljø der folk kan trives

  • Vi vil hente 75 % av elektrisiteten fra fornybare kilder på tvers av alle Dell Technologies-anlegg innen 2030 – og 100 % innen 2040

  • Gjennom 2030 skal vi hvert år levere fremtidsrettet kompetanseutvikling for arbeidere i leverandørkjeden vår

  • Vi vil samarbeide med våre direkte materialleverandører for å redusere GHG-utslippet med 60 % pr enhetsomsetning innen 2030

  • Gjennom 2030 vil vi hvert år fortsette forpliktelsene til de som lager produktene våre

  • Hvor vi påvirker

  • Klimatiltak

   Dell Technologies arbeider på tvers av hele verdikjeden vår for å redusere utslipp på tvers av alle scopes, og nå nullutslippsmålet vårt innen 2050. Vi setter også teknologien vår i arbeid, noe som bidrar til nyskapning for å hjelpe kundene, partnerne og samfunnet i overgangen til en fremtid med nullutslipp.

  • Sirkulær økonomi

   Sirkulæritet betyr utforming for å redusere og gjenbruke avfall og forlenge levetiden til produkter og materialer for å redusere miljøpåvirkningen. Hos Dell Technologies driver vi nyskapning, nye tjenester og forretningsmodeller for å levere mer, med mindre.

  • Forkjemper for menneskene

   Med kraften i vår globale leverandørkjede har Dell Technologies omfanget og evnen til å drive ansvarlig produksjon. Som en betingelse for å gjøre forretninger med oss, insisterer vi på etisk praksis, respekt og verdighet for alle som lager produktene våre.

  • Fremme bærekraftressurser

  • FY22 ESG-rapporten vår

   I vår årlige ESG-rapport viser vi hvordan vi skaper en positiv innvirkning på mennesker og planeten fra 2030 og videre.

  • KLIMATILTAK

   Våre globale klimaprinsipper

   Dell Technologies' globale klimaprinsipper reflekterer de mest presserende problemene knyttet til klimaendringen i dag, og skisserer synspunktet og tilnærmingen vår til å håndtere klimatiltak. 

  • SIRKULÆR ØKONOMI

   Prinsippene våre for sirkulær økonomi

   Prinsippene for sirkulær økonomi skisserer hvordan vi akselererer endring fra lineær tenking og går over til en enda mer sirkulær modell, med tanke på ressursbegrensninger, utslipp og avfall.

  • PRODUKTBÆREKRAFT

   Kullstoffutslipp fra produkter

   Karbonavtrykket for et produkt (PCF) hjelper oss med å forstå påvirkningen på miljøet, og gir verdifull innsikt for å designe mer bærekraftig.

  • SIRKULÆR ØKONOMI

   Resirkulerings- og bærekrafttjenester

   Ansvarlig resirkulering er avgjørende for å beskytte planeten vår. Vi tilbyr praktiske tjenester for både forbrukere og virksomheter rundt om i verden.


  • Utforsk mer