• ESG-rapportene våre

  Rapporteringen vår gir viktig informasjon om sosiale og miljømessige påvirkninger fra Dell Technologies. Se nylige og tidligere rapporter.

  • FY23 ESG-rapport

   I den årlige ESG-rapporten vår viser vi hvordan forpliktelsene våre driver klimatiltak, den sirkulære økonomien, støtter digitalt inkluderende lokalsamfunn og fremmer vår inkluderende arbeidsstyrke.

  • Våre ESG-mål

   Med planen vår tar vi modige skritt mot å øke den positive effekten for virksomhet, befolkningen og planeten. Vi bruker disse målene til å bygge opp påvirkningsstrategiene våre frem mot 2030 og inn i fremtiden.

  • Rapportering av rammeverk

   Vis rammeverkrapportering i henhold til GRI-standarder, standarder etter SASB og kapitalismemålinger for kjerneinteressenter fra WEF. GRI-indeksen vår kartlegger GRI-offentliggjøringer i henhold til anbefalingene for TCFD.

  • Etter tallene

   Ytelsesmålinger for FY23 ESG

   Med detaljerte, treårige ytelsestrender for nøkkelmålinger får du et ekstra lag gjennomsiktighet i arbeidet og fremgangen. Hvert år rapporterer vi om materialindikatorer fra hele virksomheten.

  • Sammendrag for dyrking av inkludering

   Vi er et mangfoldig team som setter pris på tanke- og opplevelsesmangfold for å skape nyskapende teknologier som fremmer menneskelig utvikling.

  • Sammendrag av bærekraft i leverandørkjeden

   Vi administrerer ansvarlig virksomhetspraksis i én av verdens største leverandørkjeder. Denne rapporten beskriver de viktigste handlingene og fremgangen fra fokuset vårt på bærekraft.

  • 2020 Responsible Minerals Sourcing-rapporten

   Responsible Minerals Sourcing-rapporten

   Vi støtter, ivaretar og opprettholder de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene til alle mennesker og arbeidsrettigheter for arbeidere i leverandørkjeden vår. Som produsent av produkter som inneholder gull, tantal, tinn og wolfram, er Dell forpliktet til å drifte på en sosialt ansvarlig måte. Rapporten vår om konfliktressurser beskriver hvordan vi gjør det.

  • CDP-svar

   CDP

   CDP-responsen vår for vannsikkerhet og klimaendringer fra 2017 gjør det mulig for oss å måle, administrere og rapportere miljøpåvirkningen vår.