Digital Workspace – jak połączyć wodę z ogniem?

Cyfrowe miejsce pracy staje się nowym modelem obsługi użytkowników końcowych, zapewniając na dowolnym urządzeniu, w każdym czasie i miejscu bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji, usług oraz zasobów. Aby ten model rzeczywiście zadziałał, trzeba połączyć dwie, wydawałoby się, przeciwstawne rzeczy – konsumencką łatwość użycia z korporacyjnym bezpieczeństwem.

Trendy związane z mobilnością pracowników i innowacje technologiczne wymuszają potrzebę nowego modelu określającego, w jaki sposób użytkownicy wykorzystują aplikacje, informacje oraz zasoby IT przy użyciu najróżniejszych urządzeń końcowych. Definiującego także to, jak działy IT dostarczają, zarządzają i zabezpieczają aplikacje i usługi. Pokazującego wreszcie, jak firmy mogą wykorzystywać nowe możliwości i style pracy, aby przełożyć je na wzrost i lepsze wyniki biznesowe. Tak jak kiedyś, w erze klient-serwer, komputer stacjonarny zdominował środowisko pracy, tak dziś, w erze mobilności i chmury, sposoby działania użytkowników końcowych definiuje pojęcie cyfrowego miejsca pracy.

Cyfrowe miejsce pracy – wyzwania

Nowe modele własności (w tym BYOD), praca mobilna, przetwarzanie w chmurze i oczekiwania przeniesione z rynku konsumenckiego zmieniają tradycyjne sposoby obsługi pracowników. Gdy coraz częściej korzystają oni z różnego rodzaju urządzeń i aplikacji za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (także w niezabezpieczonych środowiskach), metody dostarczania IT znane z modelu klient-serwer szybko stają się przestarzałe.

Chcąc, nie chcąc przedsiębiorstwa muszą wyjść naprzeciw tym zmianom i zmierzyć się z cyfrową transformacją. Nie mają wyjścia, bo to, co jest dobre dla użytkowników, okazuje się być takie także dla biznesu.

Korzyści płynące z cyfrowego miejsca pracy

W przypadku użytkowników Digital Workspace zapewnia wygodę, zwiększającą efektywność. Cyfrowe środowisko wspiera bowiem ich nowe style pracy. Daje swobodę wyboru, zapewniając dostęp do wszystkich aplikacji i usług na różnych urządzeniach, przy jednoczesnym odseparowaniu firmowych danych od osobistych. Daje możliwość korzystania zarówno z aplikacji Windows, jak i mobilnych, tych dostarczanych jako SaaS oraz mediów społecznościowych bez obaw o konieczność ciągłej rekonfiguracji. Mówiąc wprost pracownicy chcą teraz korzystać z aplikacji, których potrzebują, na urządzeniach, które wybiorą. Jeśli ich zdaniem sprawdzają się rozwiązania konsumenckie, to będą ich używać, odrzucając narzuconą przez pracodawcę alternatywę. Oczekują samoobsługi w dostępie do usług i zunifikowanego doświadczenia, które zwiększy ich produktywność i będzie wspierać styl ich pracy. Jeśli organizacja im tego nie zapewni, będą próbowali znaleźć sposób na obejście korporacyjnego IT.

Z kolei w przypadku biznesu cyfrowe miejsce pracy usprawnia operacje i zwiększa przewagę nad konkurencją. Umożliwia transformację procesów biznesowych, zapewnia nowe formy interakcji z klientami i oferuje nowe metody generowania przychodów. Dzięki Digital Workspace firmy mogą np. skutecznie dzielić swoich pracowników na grupy i zlecać swoim działom IT dostarczanie odpowiednich rozwiązań technologicznych konkretnym użytkownikom, takim jak pracownicy terenowi czy personel centrów obsługi klienta.

IT w obliczu Digital Workspace

Pozostaje jeszcze IT, dla którego ta techniczna i kulturowa ewolucja stanowi wielkie wyzwanie. W przeciwieństwie do komputerów stacjonarnych z modelu klient-serwer, cyfrowego miejsca pracy nie definiuje jeden, powtarzalny szablon. Jest ono sumą wszystkich urządzeń, aplikacji i usług wymaganych przez użytkowników, którymi trzeba zarządzać bezpiecznie i w sposób ujednolicony, zapewniając bezpieczny dostęp i obsługę tożsamości.

Żeby osiągnąć sukces, trzeba połączyć dwie – wydawałoby się – przeciwstawne rzeczy: konsumencką prostotę z korporacyjnym bezpieczeństwem. Należy zwiększyć zadowolenie użytkowników końcowych i uprościć zarządzanie działem IT, nie zaniedbując jednocześnie aspektu niezawodności, bezpieczeństwa wymaganego dla krytycznych aplikacjach biznesowych oraz ochrony wrażliwych danych.

I rzeczywiście, może to wyglądać jak przeciąganie liny: użytkownicy chcą prostoty, a IT – bezpieczeństwa; użytkownicy chcą mieć wybór, a IT wymaga kontroli. Możemy zaobserwować organizacje, w których górą jest restrykcyjne bezpieczeństwo, na czym cierpią użytkownicy. Są też i takie, gdzie jest na odwrót.

Zarządzanie cyfrowym miejscem pracy

Osiągnięcie równowagi ułatwi kompleksowa platforma zarządzająca VMware Workspace ONE, która pomoże organizacjom przeprowadzić cyfrową transformację. Połączy zarządzanie różnorodnymi urządzeniami i tożsamością, wirtualizację i zdalne aktualizacje oprogramowania, umożliwiające organizacjom bezpieczne dostarczanie i zarządzanie szeroką gamą aplikacji. Takich, jakich oczekują użytkownicy, na urządzeniach, które wybiorą. Dzięki platformie będą mogli skupić się na pracy do wykonania, nie zawracając sobie głowy obsługą udostępnionych technologii.

Ostatecznie, za sprawą takiej platformy, cyfrowe miejsce pracy ułatwi życie także IT, upraszczając dostarczanie technologii i zapewniając ujednolicone zarządzanie wszystkimi punktami końcowymi i aplikacjami. Powstanie dużo wydajniejsze środowisko, które można będzie kontrolować i zarządzać, nawet wtedy, gdy wymagania wzrosną i zmienią się warunki biznesowe. Będzie to możliwe dzięki zautomatyzowanemu bezpieczeństwu i politykom dostępu dla użytkowników, urządzeń i aplikacji. W efekcie osiągnięty zostanie wymagany poziom ciągłości, wydajności, bezpieczeństwa i zgodności.

Więcej w temacie Digital Workspace w kolejnych artykułach.

Filip Zwierzyński, Associate Systems Engineer II, Dell Technologies Poland

About the Author: Filip Zwierzynski