• APEX: USŁUGI PROFESJONALNE

  APEX: USŁUGI PROFESJONALNE

  Zwiększ wartość swojego
  rozwiązania APEX

  • Szybsza realizacja celów związanych z usługami dzięki rozwiązaniom o wartości dodanej

   Usługi profesjonalne dotyczące rozwiązań APEX zapewniają wiedzę ekspercką niezbędną do integracji systemów APEX ze środowiskiem firmy.  Nasi doświadczeni specjaliści pomagają szybko wprowadzać innowacje w ramach chmurowego modelu operacyjnego i upraszczają obsługę aplikacji, obciążeń roboczych i danych dzięki aplikacjom oraz interesariuszom. 

  • Usługi o wartości dodanej dotyczące pamięci masowej APEX

   Zoptymalizuj operacje dotyczące pamięci masowej jako usługi, aby umożliwić interesariuszom korzystanie z prostych rozwiązań APEX na żądanie.

   • Szybka, efektywna migracja danych pozwala sprawnie osiągać korzyści z rozwiązań w postaci usług
   • Szybsze świadczenie usług IT dzięki automatyzacji przydzielania pamięci masowej 
   • Uproszczenie operacji dzięki integracji przepływów pracy dotyczących pamięci masowej z portalem usług IT 
   • Lepsze umiejętności zespołów dzięki ekspertom technicznym
  • Usługi o wartości dodanej dotyczące rozwiązań obliczeniowych APEX

   Umożliwiaj korzystanie z chmury w środowisku VMware chmury, by korzystać z prostoty i zwinności rozwiązań APEX:

   • Obsługa operacyjna chmury w celu szybszego świadczenia usług IT
   • Uprość wykorzystanie rozwiązań w firmie dzięki integracji z portalem usług IT 
   • Zdefiniuj docelowy stan oraz plan działania chmury i aplikacji
   • Sprawnie migruj dane do miejsca, w którym będą one napędzać innowacje 
  • Ciągły rozwój

   Innowacje mają kluczowe znaczenie. Jednak znalezienie czasu na realizację inicjatyw często jest wyzwaniem, gdy wszyscy są zajęci zarządzaniem infrastrukturą i obsługą operacyjną. Wybierz usługi profesjonalne dla rozwiązań APEX, aby zmaksymalizować korzyści operacyjne i szybko świadczyć usługi IT na żądanie, pozostawiając miejsce na innowacje.

  • Dell Technologies Services dla chmur

   Nasi specjaliści ds. chmury pomagają we wszystkich aspektach inicjatyw obejmujących wiele chmur:

   • Profile aplikacji dostosowane do właściwego modelu zużycia w chmurze.
   • Szybsze świadczenie usług dzięki usprawnionym procesom operacyjnym.
   • Migracja i modernizacja aplikacji w celu prowadzenia elastycznej działalności biznesowej.
   • Wprowadzenie elastycznego modelu operacyjnego chmury dzięki ciągłej realizacji.
   • Odporność na awarie w działalności cyfrowej dzięki nowoczesnym funkcjom ochrony i odzyskiwania danych w środowisku wielu chmur.
  • ZASOBY

  •  

   Usługi profesjonalne dla w zakresie rozwiązań APEX Data Storage Services

   Dowiedz się więcej na temat wykorzystania prostoty rozwiązań APEX pod kątem potrzeb w zakresie pamięci masowej i obsługi danych.

  •  

   Usługi profesjonalne w zakresie rozwiązań APEX Cloud Services

   Przyspiesz osiąganie wyników z działalności w chmurze dzięki naszemu   doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.

  •  

   Usługi migracji danych firmy Dell EMC

   Szybka, efektywna migracja danych pozwala sprawnie osiągać korzyści z obciążeń roboczych

  •  

   Początek optymalnego działania pamięci masowej

   Zyskaj większą elastyczność pamięci masowej i dowiedz się, jak zoptymalizować bieżącą działalność.