• Dell APEX Data Storage Services Backup Target

  Bezpieczne i wydajne skalowanie pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych

  Topowa ochrona przed problemami z integralnością danych w ramach modelu w formie usługi.

  Intel®, Innowacyjność to nasze DNA‎
  • PRZEGLĄD

   Spójna i przejrzysta pamięć masowa do tworzenia kopii zapasowych tam, gdzie jest potrzebna

   Program Dell APEX Data Storage Services Backup Target umożliwia korzystanie z szybkich kopii zapasowych, wysokich poziomów kompresji i zaawansowanej deduplikacji, przy czym opłaty naliczane są tylko za potrzebną pamięć masową.

  • Łatwiejsza obsługa


   Uzyskaj dostęp do intuicyjnego zarządzania i łatwej obsługi dzięki wydajnej i ujednoliconej konsoli.

  • Niezawodna infrastruktura


   Zachowaj spokój ducha dzięki architekturze Data Invulnerability Architecture zapewniającej odzyskiwanie i dostęp do danych.

  • Łatwe rozpoczęcie od podstaw i rozwój


   Dostosuj nowe lub nieprzewidywalne obciążenia robocze dzięki możliwości zwiększania pojemności w miarę rozwoju.

  • Wydajne działanie


   Szybkie tworzenie kopii zapasowych, wysoki poziom kompresji i zaawansowana deduplikacja, która zwykle zapewnia redukcję danych w stosunku 65:11.

  • Scentralizuj nawigację po środowisku jako usłudze za pomocą konsoli Dell APEX Console

   Konsola Dell APEX Console umożliwia wdrażanie rozwiązań Dell APEX w dowolnym miejscu oraz łatwe monitorowanie kosztów i prognoz pojemności za pomocą narzędzi do proaktywnego monitorowania. Konsola umożliwia optymalizację rozwiązań z jednego miejsca w celu zaspokojenia wymagań i potrzeb firmy.

  • Szukasz innych opcji pamięci masowej?

   Dowiedz się, jak usługi Dell APEX Data Storage Service mogą uprościć przejście na model rozwiązań w formie usług.


  • 1 Na podstawie przeprowadzonych przez firmę Dell testów wewnętrznych i danych z terenowych badań telemetrycznych obejmujących porównanie rozwiązań z poprzednią generacją, styczeń 2023 r. Faktyczne wyniki mogą być inne.

   Informacje o dostępności oferty w poszczególnych regionach można znaleźć w witrynie Dell.com/Access-APEX.