• Usługi Dell SmartFabric

  • Dynamiczne wdrażanie inteligentnych, autonomicznych sieci szkieletowych na potrzeby infrastruktury opartej na rozwiązaniach VMware.

   Wdrażanie autonomicznej sieci szkieletowej, rozbudowa cyklu eksploatacji infrastruktury zdefiniowanej programowo i zarządzanie nim oraz łatwe zarządzanie całym środowiskiem za pomocą jednego interfejsu 

  • Dzięki wbudowanej automatyzacji rozwiązania Dell SmartFabric Services upraszczają zintegrowane centra przetwarzania danych i zapewniają następujące korzyści:

   • Scentralizowany, całodobowy dostęp do usług ProSupport
   • Uproszczony dostęp z możliwością dostosowania
   • Solidny ekosystem orkiestratorów
  • SmartFabric Services do automatyzacji sieci szkieletowej

  • SmartFabric Services dla VxRail

   W przypadku infrastruktury hiperkonwergentnej nowej generacji konieczne jest przezwyciężenie problemów związanych z zarządzaniem, skalowalnością i wydajnością. Można to osiągnąć dzięki koncepcji infrastruktury otwartej, która pozwala również ograniczyć koszty i ryzyko związane z innowacjami. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Dell Technologies do upraszczania sieci szkieletowych w ramach infrastruktury HCI za pomocą rozwiązań SmartFabric Services.

  • SmartFabric Services dla serwerów PowerEdge z oprogramowaniem ESXi

   Wdrożenie skalowalnej sieci szkieletowej obsługującej zwirtualizowane środowiska komputerowe wymaga zastosowania nowego podejścia. Głęboka integracja vSphere eliminuje złożoność i zmniejsza ryzyko, zapewniając jednocześnie bardziej elastyczne, niezawodne i proste rozwiązanie zarządzane jako ujednolicona infrastruktura. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Dell Technologies do upraszczania sieci szkieletowych ESXi za pomocą rozwiązań SmartFabric Services.

  • SmartFabric Services dla PowerStore

   Rozwiązania SmartFabric Services pozwalają ograniczyć złożoność oraz zwiększyć zwinność i efektywność systemów pamięci masowej PowerStore, automatyzując nawet 99% zadań związanych z połączeniami LAN za pomocą sieci typu plug-and-play. Rozwiązania PowerStore X z wdrożeniami AppsON zapewniają dodatkowe korzyści dzięki dynamicznym operacjom w sieci maszyn wirtualnych. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Dell Technologies do upraszczania sieci szkieletowych w ramach infrastruktury PowerStore za pomocą rozwiązań SmartFabric Services.

  • Skrócenie czasu do uzyskania wartości, zmniejszenie kosztów operacyjnych i ograniczenie ryzyka dzięki ofercie SmartFabric Services


  • BRANŻA W CENTRUM UWAGI: PRODUKCJA

   Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania SmartFabric Services pomagają producentom wyeliminować czasochłonne czynności ręczne dzięki automatyzacji.

  • Powiązane oferty rozwiązań sieciowych