• Stymulacja innowacji dzięki infrastrukturze w postaci kodu


  • Zalety chmury publicznej we własnej infrastrukturze chmury prywatnej 

   Dell Consulting Services oferują usługi w zakresie infrastruktury chmury, które zapewniają wszystkie zalety chmury publicznej w ramach własnej infrastruktury chmury prywatnej. Pomagamy w znalezieniu nowych sposobów usprawnienia automatyzacji, rozwoju oprogramowania i operacji IT oraz pozyskiwania pracowników. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na innowacjach i nowych możliwościach biznesowych bez żadnych poświęceń w zakresie bezpieczeństwa i kontroli kosztów. 


  • Podstawowe korzyści 

   • Krótszy czas rozwoju zwinnej infrastruktury
   • Mniejsze ryzyko błędu podczas zmiany kodu
   • Szybsze rozwiązywanie problemów
   • Łatwy do wdrożenia pierwszy krok w kierunku oszczędnych procesów zwinnego programowania 

  • Nasza oferta Infrastruktura Korzyści Co otrzymujesz
   • Projektowanie i wdrażanie infrastruktury jako kodu

    

   Więcej informacji o infrastrukturze w formie kodu

    

   • Ocena bieżącej gotowości kanałów przepływu aplikacji i łańcucha narzędzi w celu zidentyfikowania możliwości poprawy szybkości i zwinności
   • W pełni oskryptowane wdrożenie infrastruktury i aplikacji w środowisku, w którym wszystkie infrastruktury są zarządzane w systemach kontroli wersji
   • Samodzielne monitorowanie konfiguracji systemu z powiadomieniami o zmianie środowiska.
   • Określenie zakresu projektu pilotażowego i oszacowanie budżetu na etapie 1 oraz zdefiniowanie oczekiwanych wyników
   • Automatyczna naprawa zmian w konfiguracji systemu na podstawie zadeklarowanego sprawnego stanu lub wersji
   • Uproszczone utrzymywanie zgodności z przepisami oraz audyt dzięki możliwości rejestrowania i śledzenia wszystkich zmian konfiguracji

    

    

   • Ocena bieżącej gotowości i stanu realizacji usług infrastrukturalnych oraz istniejącego łańcucha narzędzi w celu zidentyfikowania możliwości poprawy szybkości i zwinności
   • Zidentyfikowanie ofert i projektów usług w zakresie infrastruktury/platformy od pierwszego użycia oraz zdefiniowanie kompleksowego cyklu rozwoju w stanie docelowym
   • Projektowanie i wdrażanie struktury IaC, która automatyzuje tworzenie i wdrażanie usług od pierwszego użycia przy wykorzystaniu najlepszych praktyk DevOps infrastruktury jako kodu
   • Integracja i konfiguracja istniejących narzędzi/usług z mechanizmem przepływu pracy
   • Współpraca z klientem w celu opracowania, przetestowania i świadczenia usług od pierwszego użycia za pośrednictwem rozwiązania IaC
   • Opracowanie i dostarczenie dokumentacji dla interesariuszy i materiałów pomocniczych od pierwszego użycia
   • Usługi automatyzacji

    

   Dowiedz się więcej o usługach automatyzacji

   • Dostarczanie, aktualizowanie i likwidowanie zasobów na żądanie w celu zapewnienia lokalnej obsługi infrastruktury na żądanie
   • Zmniejszenie nakładu pracy związanego z obsługą infrastruktury. Oferowanie odpowiedniego katalogu zasobów infrastruktury dla interesariuszy biznesowych
   • Szybkie udostępnianie zasobów infrastruktury korporacyjnej w celu zwiększenia możliwości wdrożenia
   • Usuwanie blokad infrastruktury w celu stymulowania innowacji
   • Wdrożenie opłacalnego rozwiązania do zarządzania infrastrukturą z opcjami standardowymi i niestandardowymi 
   • Wdrożenie narzędzi automatyzacji innych firm oraz opracowanie sposobów inicjowania i automatyzacji alokacji infrastruktury
   • Wdrożenie infrastruktury w postaci kodu ukierunkowanego na przypadki użycia o wysokiej wartości od 2. dnia
   • Tworzenie i dodawanie stref dostępu, użytkowników, grup oraz modułów NFS i SMB
   • Rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do zarządzania, automatyzacji i obsługi zautomatyzowanego rozwiązania infrastruktury
   • Wybór spośród elastycznych opcji: przeszkolimy Cię w zakresie zarządzania platformą lub możemy zarządzać nią za Ciebie.