• Rozwiązania Dell EMC do trzymania danych bez struktury w chmurze

  Usługi do trzymania danych bez struktury w chmurze

  • Podnoszenie poprzeczki w zakresie pamięci masowej w chmurze

   Firma Dell Technologies oferuje szeroki wybór usług do trzymania danych bez struktury w chmurach prywatnych i natywnych oraz w środowiskach wielochmurowych. Nasze usługi chmurowe rozszerzają możliwości rozwiązania Dell PowerScale — najbardziej elastycznego1 i najbezpieczniejszego na świecie2 skalowalnego rozwiązania NAS — takie jak wydajność na dużą skalę, efektywność operacyjna i łatwość zarządzania w chmurze. Umożliwiamy przedsiębiorstwom wdrożenie najbardziej odpowiedniej i opłacalnej oferty chmurowej. Teraz organizacje mogą wdrożyć OneFS w chmurze publicznej, gdzie mogą korzystać z zaawansowanych usług AWS. Naszym klientom oferujemy opcje takie jak bezpośrednie połączenie z chmurą w celu zwinnego korzystania z wielu chmur, wdrożenie oferty elastycznych zasobów pamięci masowej Dell APEX w postaci usług czy chmura publiczna zdefiniowana programowo.

  • Osiągnij maksymalne wyniki biznesowe dzięki usługom plikowym i obiektowym firmy Dell w chmurze

   • Wykorzystaj usługi w zakresie danych klasy enterprise i zabezpieczenia OneFS w chmurze publicznej.
   • Przechowuj dane obiektów i zarządzaj nimi w skali porównywalnej z chmurą publiczną
   • Zyskaj elastyczność operacyjną większą niż w pojedynczej chmurze.
   • Wybierz bezproblemowe przenoszenie danych między siecią lokalną i chmurą.
   • Uzyskaj lepszy wgląd w dane i przenoś je między centrum przetwarzania danych a chmurą.
  • Usługi przechowywania danych w chmurze dla danych plikowych i obiektowych

   Firma Dell Technologies oferuje szereg usług w chmurze, które pozwalają wykorzystać zalety skalowanej pamięci masowej również w środowiskach chmurowych.

  • enterprise cloud storage services – cloud data

   Prostsza droga do chmury publicznej dzięki zdefiniowanemu programowo systemowi OneFS

   Korzystaj z pamięci masowej APEX dla AWS w taki sam sposób, jak w przypadku rozwiązania PowerScale w środowisku lokalnym, aby zapewnić prostotę i elastyczność systemu wielochmurowego przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad danymi.

   Usługa Dell APEX File Storage dla AWS umożliwia organizacjom bezproblemowe przenoszenie danych między środowiskiem lokalnym i chmurą za pomocą macierzystej funkcji replikacji bez konieczności wprowadzania zmian w architekturze pamięci masowej. Pozwala to usprawnić operacje i uprościć zarządzanie dzięki spójnemu sposobowi obsługi oraz ograniczyć wydatki na chmurę, aby kontrolować koszty.

   To rozwiązanie zarządzane przez klienta jest przeznaczone do zastosowań takich jak chmura hybrydowa, w których tradycyjne obciążenia robocze IT — archiwa, kopie zapasowe, udziały plikowe i katalogi — są płynnie przenoszone do chmury, oraz zwiększenie wydajności obciążeń roboczych wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak M&E, produkcja, ochrona zdrowia, nauki przyrodnicze, analityka i sztuczna inteligencja / uczenie głębokie.

  • Multi-cloud - cloud data storage services

   Bezpośrednie połączenie z wybranymi chmurami

   Usługi Multi-Cloud Data Services z technologiami Faction umożliwiają łączenie pamięci masowej opartej na plikach i obiektach (w trybie zużycia w formie usługi) bezpośrednio z chmurami publicznymi, takimi jak AWS, Microsoft Azure, Google Cloud i Oracle Cloud, za pośrednictwem szybkiego połączenia z niskimi opóźnieniami. Zapewnia to elastyczność środowiska wielochmurowego bez grawitacji danych, ponieważ dane pozostają niezależne od chmury. Dzięki możliwości łatwego przełączania się między chmurami w celu korzystania z usług natywnych można uniknąć wiązania się z jednym dostawcą, ograniczyć ryzyko i wybrać odpowiedni stosunek kosztów do wydajności usług chmurowych dla każdego obciążenia roboczego. 

  • DELL APEX STORAGE FOR PUBLIC CLOUD

   Prostsza droga do chmury

   Uprość przejście do chmury dzięki bezproblemowej mobilności i spójności operacyjnej danych, oferując zdefiniowaną programowo, skalowalną pamięć masową plików na platformie AWS.

    

 • Czy są jakieś pytania?
  Jesteśmy po to, by pomagać.
  Zapewniamy pomoc w zakresie specjalistycznych porad i rozwiązywania złożonych problemów.

  • 1  Na podstawie wewnętrznej analizy publicznie dostępnych informacji, luty 2023 r.

   2 Na podstawie przeprowadzonej przez firmę Dell analizy porównującej możliwości oprogramowania w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowane przez rozwiązanie Dell PowerScale z możliwościami produktów konkurencyjnych, wrzesień 2022 r.