Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Zvuk, reproduktory a mikrofón

Získajte podporu v prípade problémov s reproduktormi, slúchadlami či mikrofónmi, ako je žiaden zvuk, nízka hlasitosť alebo skreslený zvuk.

Propagovaný obsah

Diagnostický test reproduktorov (v angličtine)
Diagnostický test reproduktorov (v angličtine)

Pomocou nástroja SupportAssist spustite diagnostický test integrovaných alebo externých reproduktorov.

Diagnostický test mikrofónu (v angličtine)
Diagnostický test mikrofónu (v angličtine)

Pomocou nástroja SupportAssist spustite diagnostický test integrovaného alebo externého mikrofónu.

Diagnostický test pripojenia Bluetooth (v angličtine)
Diagnostický test pripojenia Bluetooth (v angličtine)

Pomocou nástroja SupportAssist spustite diagnostický test karty Bluetooth.

Doplnková podpora

Riešenie problémov so zvukom alebo jeho prehrávaním pri používaní reproduktorov alebo slúchadiel
Získajte pomoc pri riešení problémov so zvukom alebo jeho prehrávaním cez integrované reproduktory notebooku, externé reproduktory, slúchadlá alebo náhlavnú súpravu.
Riešenie problémov so zvukom alebo jeho nahrávaním pri používaní náhlavnej súpravy alebo mikrofónu
Má váš počítač Dell problémy s mikrofónom? Postupujte podľa odporúčaných rýchlych krokov, ktoré vám pomôžu tieto problémy vyriešiť. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov s mikrofónom.
Návod na pripojenie reproduktorov alebo slúchadiel (v angličtine)
Zistite, ako pripojiť k počítaču Dell káblové alebo bezdrôtové reproduktory alebo slúchadlá.
Po aktualizácii systému Windows nefunguje zvuk (v angličtine)
Návod na odstránenie problémov so zvukom v prípade, keď po aktualizácii systému Windows prestane fungovať zvuk, resp. zvuk nefunguje, ako má.
Riešenie problému so spätnou väzbou alebo ozvenou pri používaní mikrofónu (v angličtine)
Zistite, ako eliminovať spätnú väzbu alebo ozvenu z reproduktorov pri používaní mikrofónu.

Video materiály (v angličtine)

How to Troubleshoot Audio Related Issues

This video provides steps to troubleshoot audio-related issues on a Windows system. The first step is to run the Windows Audio Troubleshooter and follow the on-screen instructions. If the issue persists, the next step is to update all system drivers via SupportAssist. If the issue still persists, the audio driver should be updated from the Dell Support. If the issue still persists, the user should run diagnostics on the audio devices via SupportAssist. If the issue still persists, additional assistance can be provided.
How to Troubleshoot your Internal External Microphone

This video provides steps to troubleshoot microphone issues. These include checking for physical damage to audio cables, ensuring correct audio jack connection, trying a different USB port if using a USB headset or microphone, and using the "Find and fix audio recording problems" feature in Windows to select and apply a fix for the external microphone.
How to Use Dell Drivers and Downloads Website

To download Dell drivers, go to Dell Support Drivers and select your Dell computer or enter the Service Tag. Click "Check for Updates" and then "Show drivers" to review the list. Click "Download And Install" and restart the computer. Dell drivers are only available for tested operating systems. You can also manually download drivers by selecting the operating system, driver category, and clicking "Download". Follow the onscreen instructions to install.

Ďalšie zdroje

otvorená kniha
Podpora pre Bluetooth
Získajte podporu v prípade problémov s technológiou Bluetooth pri používaní reproduktorov alebo slúchadiel pripájaných cez Bluetooth.
Windows
Podpora systému Windows
Získajte viac informácií a podporu pre operačné systémy Windows 11, Windows 10 a Windows 8 (8.1).
Použitie nástroja SupportAssist OS Recovery
Obnovenie počítača pomocou nástroja SupportAssist OS Recovery (v angličtine)
Zistite, ako použiť aplikáciu SupportAssist OS Recovery na resetovanie alebo obnovenie operačného systému v počítači Dell.
Výkon
Riešenie problémov s výkonom systému
Zistite, ako vyriešiť problémy s výkonom počítača Dell.