Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Riešenie problémov so zvukom alebo jeho prehrávaním pri používaní reproduktorov alebo slúchadiel

Či máte virtuálnu pracovnú poradu, učíte sa z domu alebo hráte počítačovú hru, vo všetkých prípadoch je dôležité, aby počítač prehrával zvuk, ako má. Problémy s prehrávaním zvuku sa môžu vyskytnúť, nielen ak používate integrované reproduktory notebooku, ale aj externé reproduktory, slúchadlá či náhlavnú súpravu. Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov, funkčnosť reproduktorov, slúchadiel alebo náhlavnej súpravy môžete otestovať pomocou návodu nižšie.

 • Z reproduktorov nepočuť žiadny zvuk.
 • Pri sledovaní videí alebo filmov nejde zvuk.
 • Počas videohovoru nefunguje zvuk alebo funguje, ale je príliš tichý.
 • Zvuk je nejasný, skreslený, vypadáva, praská alebo puká.
 • Z reproduktorov alebo slúchadiel sa ozýva sykot alebo biely šum.

Ak máte problém so zvukom alebo prehrávaním zvuku, postupujte takto:

Oprava 1: Vykonajte tvrdý reset

Tvrdý reset pomáha rozptýliť zvyškovú statickú elektrinu, ktorá môže spôsobovať problémy so zvukom. Ak chcete vykonať tvrdý reset, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo odpojte napájací adaptér a vyberte batériu (notebooky Dell s odpojiteľnou batériou).

  POZNÁMKA: Ak máte notebook Dell s integrovanou batériou, ktorá sa nedá vybrať, prečítajte si, ako resetovať hodiny reálneho času (RTC) a obnoviť systém vášho notebooku Dell. Ak máte notebook Dell s vyberateľnou batériou, podrobné pokyny, ako ju bezpečne vybrať, nájdete v používateľskej príručke daného notebooku Dell.

 3. Odpojte všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webkamery, pamäťové karty (SD/xD) – s výnimkou klávesnice a myši.
 4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 až 20 sekúnd, aby ste vyčerpali zvyškovú energiu.

  Stlačte a podržte tlačidlo napájania

 5. Pripojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo napájací adaptér a batériu (pre notebooky).
 6. Zapnite počítač a pripojte k nemu odpojené zariadenia.

Riešenie č. 2: Otestujte reproduktor, slúchadlá alebo náhlavnú súpravu

Ak nefunguje, ako má, môže byť príčinou problémov s prehrávaním zvuku. Podľa návodu nižšie skontrolujte, či zvukové zariadenie (reproduktor, slúchadlá alebo náhlavná súprava) funguje, ako má. Ak chcete otestovať integrované reproduktory svojho notebooku Dell, spustite test prehrávania zvuku v nástroji SupportAssist.

 1. Odpojte reproduktory alebo slúchadlá od počítača.
 2. Skontrolujte, či sú reproduktory alebo slúchadlá zapnuté.
  a. Ak reproduktory alebo slúchadlá vyžadujú zdroj napájania, napríklad napájací adaptér alebo napájanie prostredníctvom portu USB, uistite sa, že zdroj napájania je zapnutý.
  b. Ak potrebujú na napájanie batériu, skontrolujte, či je batéria úplne nabitá, a ak nie, vymeňte ju.
 3. Pripojte reproduktory alebo slúchadlá k inému počítaču alebo telefónu (resp. ich spárujte), aby ste vyskúšali, či fungujú.

  Poznámka: Postupy spárovania zariadenia s technológiou Bluetooth sú rôzne, preto si prečítajte návod v produktovej dokumentácii.

  Konektory reproduktorov na zadnom paneli stolového počítača

  Kombinovaný konektor reproduktorov a náhlavnej súpravy na bočnej strane notebooku.

 4. Ak reproduktory alebo slúchadlá po pripojení k inému počítaču alebo telefónu fungujú, odpojte ich a znova pripojte, resp. spárujte so svojím počítačom, a skúste, či fungujú. Ak nefungujú ani po pripojení k inému počítaču, môžu byť nefunkčné. Informácie o možnostiach opravy vám poskytne ich výrobca.


Riešenie č. 3: Skontrolujte predvolené zariadenie na prehrávanie zvuku a nastavenia hlasitosti

Predvolené zariadenie na prehrávanie zvuku je zariadenie, ktoré systém Windows používa ako výstupné zariadenie (na prehrávanie zvuku). Keď k počítaču pripojíte reproduktory, slúchadlá alebo náhlavnú súpravu USB, prípadne Bluetooth, alebo iné zvukové zariadenie, máte možnosť vybrať si, ktoré zariadenie chcete používať ako predvolené. Skontrolujte, či je zvolené správne zariadenie, a skontrolujte nastavenia hlasitosti.
 1. Kliknite na ikonu Štart a otvorte aplikáciu Nastavenia v systéme Windows.
 2. V aplikácii Nastavenia kliknite na položku Zvuk na ľavom paneli.

  Nastavenia zvuku v aplikácii Nastavenia v systéme Windows 11

 3. V časti Výstup > Vyberte, na čom chcete prehrávať zvuk (v systéme Windows 11) alebo Vyberte výstupné zariadenie (v systéme Windows 10) vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť na prehrávanie zvuku. Ak nepoužívate na prehrávanie zvuku viacero zariadení, predvolené výstupné zariadenie sa nastaví automaticky.

  Aplikácia Nastavenia zvuku zobrazujúca rôzne výstupné zvukové zariadenia v systéme Windows 11.

 4. Skontrolujte, či zvukové zariadenie nie je stlmené ani zakázané. Ak chcete zrušiť stlmenie zariadenia alebo ho povoliť, kliknite na ikonu zrušenia stlmenia mikrofónuIkona zrušenia stlmenia mikrofónu.
  a. Ak máte na klávesnici tlačidlá na ovládanie hlasitosti, zrušte stlmenie reproduktorov stlačením tlačidla stlmenia alebo zvýšte hlasitosť zvuku stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti niekoľkokrát za sebou.
  b. Ak majú reproduktory, slúchadlá alebo náhlavná súprava vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je na zariadení nastavená dostatočná hlasitosť.

  Zrušenie stlmenia výstupného zvukového zariadenia v systéme Windows 11 pomocou aplikácie Nastavenia


Riešenie č. 4: Optimalizujte počítač pomocou nástroja SupportAssist

Aplikácia SupportAssist umožňuje rýchlo a jednoducho optimalizovať váš počítač (vrátane inštalácie najnovších ovládačov od firmy Dell a testovania hardvéru). Inštaláciou najnovšieho ovládača zvuku možno vyriešiť niektoré problémy so zvukom. Po otestovaní hardvéru zobrazí aplikácia SupportAssist výsledok testu a odporučí vám vhodné kroky.

 1. Stlačte a podržte kláves Windows (tlačidlo Windows) a potom stlačte kláves Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte SupportAssist.
 3. V zozname výsledkov vyberte položku SupportAssist (App).

  POZNÁMKA: Ak sa nástroj SupportAssist vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazí, prejdite na stránku SupportAssist for Home PCs a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SupportAssist.

 4. Ak chcete nástroju SupportAssist umožniť otestovať a optimalizovať váš počítač Dell, kliknite na tlačidlo Start Now.

  Videonávod na optimalizáciu počítača pomocou nástroja SupportAssist

  Pozrite si toto video s návodom, ako optimalizovať počítač Dell pomocou nástroja SupportAssist (v angličtine).

Čo ak zvuk stále nefunguje?
Vyššie uvedené možnosti riešenia problémov dokážu pomôcť pri väčšine najčastejších problémov s prehrávaním zvuku. Ak váš problém pretrváva, vyskúšajte tieto ďalšie možnosti riešenia problémov s prehrávaním zvuku.

Videá

How to Troubleshoot Audio Related Issues

This video provides steps to troubleshoot audio-related issues on a Windows system. The first step is to run the Windows Audio Troubleshooter and follow the on-screen instructions. If the issue persists, the next step is to update all system drivers via SupportAssist. If the issue still persists, the audio driver should be updated from the Dell Support. If the issue still persists, the user should run diagnostics on the audio devices via SupportAssist. If the issue still persists, additional assistance can be provided.
How to Connect Bluetooth Device to your PC in Windows 11

To connect a Bluetooth device to a Windows 11 PC, first turn on the device and ensure it's within range and has sufficient charge. Then, on the PC, go to "Bluetooth and other devices settings" and click "Add device". Select the Bluetooth device from the list and click "Connect". If necessary, confirm a PIN code. Once paired, the device should be visible under "Audio" or "Other devices" and can be connected by clicking "Connect". If the device is not listed, repeat the pairing process or contact @DellCares on Twitter for assistance.
How to Use Dell Drivers and Downloads Website

To download Dell drivers, go to Dell Support Drivers and select your Dell computer or enter the Service Tag. Click "Check for Updates" and then "Show drivers" to review the list. Click "Download And Install" and restart the computer. Dell drivers are only available for tested operating systems. You can also manually download drivers by selecting the operating system, driver category, and clicking "Download". Follow the onscreen instructions to install.

Ďalšie zdroje

Zapnutý mikrofón
Podpora pre mikrofón alebo náhlavnú súpravu
Získajte pomoc s riešením problémov so zvukovým vstupom alebo nahrávaním zvuku pri používaní integrovaných alebo externých mikrofónov alebo náhlavných súprav.
otvorená kniha
Podpora pre Bluetooth
Získajte podporu v prípade problémov s technológiou Bluetooth pri používaní reproduktorov alebo slúchadiel pripájaných cez Bluetooth.
otvorená kniha
Podpora pre ovládače
Získajte podporu v prípade problémov s technológiou Bluetooth pri používaní reproduktorov alebo slúchadiel pripájaných cez Bluetooth.
SupportAssist for Home PCs
SupportAssist for Home PCs
Zistite, ako si stiahnuť, nainštalovať a používať nástroj SupportAssist v počítači Dell na kontrolu hardvéru, aktualizáciu ovládačov a ďalšie úkony.