Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Allmänna underhållsriktlinjer för en Dell-dator

Oversigt: Den här artikeln innehåller information om allmänna underhållsriktlinjer för en Dell-dator.

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Instruktioner

Datorunderhåll innebär att du ser till att datorn, den bärbara datorn eller allt-i-ett-datorn är i gott skick både internt och externt. En välunderhållen dator ser bra ut, varar längre och fungerar tillförlitligt. Regelbundet underhåll bidrar till att öka datorns livslängd och skydda sekretess och säkerhet för dina data.

Anvisningarna i den här artikeln innehåller grundläggande underhållsriktlinjer som hjälper dig att hålla din Dell-dator ren och tillförlitlig när:

 • Du måste utföra regelbundet underhåll.
 • Datorn lämnades oanvänd under en längre period.
 • Du flyttar datorn till en ny plats.
 • Datorn är långsam.

Tilltäppta luftintag eller fläktblad kan orsaka överhettning. En inaktuell drivrutin, föråldrade säkerhetsuppdateringar för operativsystemet, svaga lösenord kan orsaka potentiell integritets- och säkerhetsrisk för dina data. Genom att köra en vanlig antivirusskanning för att kontrollera om skadliga program eller köra ett diagnostiktest av maskinvaran är proaktiva åtgärder som du kan vidta för att snabbt identifiera potentiella problem på datorn.

Genom att regelbundet rengöra datorn kan du förlänga livslängden, vilket sparar dig tid och pengar på reparationer och ersättningar. Kom ihåg att datorer tenderar att damma och överhettas. Ett igentäppt luftintag eller fläktblad kan orsaka att värme byggs upp inuti datorn och påverkar datorns prestanda.

Vad du behöver?

Varning! Innan du börjar stänger du av datorn och kopplar bort strömkabeln från datorn och vägguttaget.
 • Vi rekommenderar att du använder engångshandskar när du rengör och desinficerar ytorna.
 • Stäng av datorn och koppla bort nätströmmen. Ta även ur batterierna från bärbara datorer, trådlösa tangentbord och mus osv. Rengör aldrig en produkt när den är påslagen eller ansluten.
 • Koppla bort alla enheter.
 • Spruta aldrig vätska direkt på produkten.
 • Fukta en mikrofiberduk med en blandning av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten. Duken ska vara fuktig, inte blöt. Du måste ta bort överflödig fukt om duken är blöt innan du torkar av produkten. Om något annat material än en mjuk mikrofiberduk används kan produkten skadas.
 • Torka försiktigt av den fuktade trasan på ytorna som måste rengöras. Låt inte fukt droppa in i tangentbord, bildskärmspaneler osv. Fukt som kommer in på insidan av en elektronisk produkt kan orsaka skada på produkten. Överdriven avtorkning kan leda till att vissa ytor skadas.
 • När du rengör en skärm ska du torka försiktigt i en riktning, uppifrån och ner. Ytorna måste vara helt torra innan datorn slås på efter rengöring. Ingen fukt ska synas på produktens ytor innan den slås på eller ansluts.
 • När du har rengjort eller desinfekterat en glasyta kan den rengöras igen med hjälp av ett glasrengöringsmedel som är utformat för bildskärmsytor enligt anvisningarna för det specifika rengöringsmedlet. Vi rekommenderar att du undviker glasrengöringsprodukter som innehåller ammoniak.
 • Rengör alla luftintag på framsidan, baksidan och luftintagen på produktens sidor. Ludd, damm och andra främmande material kan blockera luftintagen och begränsa luftflödet.
 • Använd en burk med tryckluft för att blåsa bort dammet från datorn.
 • Rengör LCD-skärmen på skärmen eller den bärbara datorn med en mjuk, ren mikrofiberduk och vatten. Applicera vatten på trasan och dra sedan trasan över skärmen i en riktning, från toppen av bildskärmen till botten. Ta snabbt bort fukten från skärmen eller LCD-skärmen och håll bildskärmen torr. Exponering för fukt, som regn eller vätskespill, kan skada produkten. Använd inte ett kommersiellt fönster eller glasrengöringsmedel för att rengöra LCD-skärmen på skärmen eller den bärbara datorn. Det finns rengöringssmedel, mikrofiberdukar och todukar för LCD-skärmar som du kan använda till att rengöra LCD-skärmen.
 • Efter varje rengöring kastar du engångshandskarna du har använt. Rengör händerna omedelbart efter att du tagit av och kasserat handskarna.

Du kan uppleva några synliga kosmetiska förändringar av finish över tid som ett resultat av rengöringsprocessen som beskrivs ovan på vissa ytor. Andra rengöringskalier är hårda och skadar ytorna. Undvik att använda någon av följande kemikalier eller produkter som innehåller dessa kemikalier:

 • Alla klorinbaserade rengöringsmedel, t.ex. blekmedel.
 • Peroxider (inklusive väteperoxider).
 • Lösningsmedel som aceton, förtunningsmedel, bensen, metylenklorid eller toluene.
 • Ammoniak, t.ex. Windex.
 • Etanol.

Kabeltrassel kan samla damm och skadas. Kabelstationer och andra kablar kan hjälpa till att organisera ditt arbets- eller studieområde. Ta dig tid att rensa och organisera kablarna från grenuttaget och kablarna från datorn. Vissa kabelorganisationstrix som färgkodning av kablarna, med hjälp av kabelklämmor eller kabelorganiseringspaneler bidrar till att förhindra skador på kablarna.

Att stänga av eller starta om datorn hjälper ofta till att lösa många problem. Genom att starta om datorn regelbundet kan du uppdatera datorns resurser.

Att starta om datorn är ett effektivt sätt att rensa minnet (RAM) och säkerställa att alla felande processer och tjänster som startade stängs av. Om du startar om datorn stängs alla program som körs på datorn av. Det gäller även program som körs i aktivitetsfältet och tjänsterna som körs i bakgrunden.

Varning! Innan du startar om datorn ska du se till att bokmärka öppna webbsidor samt spara alla öppna dokument och kalkylblad och annat osparat arbete.

Windows-uppdateringar kan stödja ditt Windows-operativsystem på många olika sätt. Windows-uppdateringar kan lösa specifika problem, skydda mot skadliga attacker eller till och med lägga till nya funktioner i operativsystemet.

Hur installerar jag Windows-uppdateringar i Microsoft Windows 11, 10 och 8 (8.1)?

 1. Högerklicka på Start och klicka på Inställningar.
 2. I Inställningar klickar du på Uppdatering och säkerhet.
 3. Tryck på Windows Update på vänster sida.
 4. Klicka på Sök efter uppdateringar till höger.
 5. Starta om datorn efter att du har laddat ner och installerat uppdateringarna.

Dell rekommenderar att du inkluderar uppdateringen av enhetsdrivrutinerna och BIOS med dina övriga schemalagda uppdateringar. Uppdateringar för enhetsdrivrutiner och BIOS kan innehålla nya och bättre funktioner som gör att systemets programvara förblir aktuell och kompatibel med övriga datormoduler (maskinvaran och programvaran) samt gör dem mer stabila.

Mer information om hur du hämtar och installerar de senaste drivrutinerna finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank: Ladda ner och installera Dell-drivrutiner

Mer information om Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank: Vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer

Infektioner som orsakas av skadlig kod kan skada datorns prestanda och utsätta konfidentiell information för cyberbrottslingar från tredje part. Beroende på vilken typ av skadlig kod som är installerad på datorn kan skadliga program:

 • Minska webbläsarens hastighet.
 • Avbryt nätverks- eller internetanslutningen.
 • Gör så att datorn slutar svara eller misslyckas oväntat.
 • Ändra datorns inställningar.
 • Tillåta obehörig åtkomst till datorresurser.
 • Samla in och överföra personlig, ekonomisk och konfidentiell information till cyberbrottslingar från tredje part.
 • Skadade personliga datafiler osv.

Det är bra att köra en antivirusskanning regelbundet. Innan du påbörjar antivirusskanningen ska du se till att uppdatera antivirusprogrammet. De här uppdateringarna introducerar nya programvarufunktioner eller gör förbättringar av aktuella.

Mer information om hur du uppdaterar antivirusprogrammet eller kör en antivirusskanning finns på webbplatsen för tillverkaren av antivirus- eller skadlig programvara.

Genom att köra ett diagnostiktest av maskinvaran kan du identifiera maskinvarurelaterade problem och få felsökningssteg för att lösa problemet. Börja med att köra ett diagnostiskt test av maskinvaran för att fastställa huruvida det rör sig om ett maskinvarufel i Dell-datorn. Dell erbjuder både inbyggd diagnostik och onlinediagnostik.

Köra ett diagnostiskt test av maskinvaran med Dell SupportAssist

Kör ett snabbtest med SupportAssist om datorn kan starta operativsystemet och har en aktiv internetanslutning.

Köra Dells systemutvärderingstest före start

Om datorn inte kan starta operativsystemet eller inte har en aktiv internetanslutning:

 1. Starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12-tangenten flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 3. Använd piltangenterna för att välja Diagnostics (diagnostik ) och tryck på Retur .
 4. Följ anvisningarna på skärmen och besvara dem på ett lämpligt sätt för att genomföra diagnostiken.
 5. Om testet godkänns fungerar maskinvarukomponenterna som de ska.
 6. Om testet misslyckas ska du anteckna felkoden och valideringskoden och kontakta Dells tekniska support.

Fragmentering gör att hårddisken gör extra arbete som kan göra datorn långsammare. Flyttbara lagringsenheter, till exempel USB-flashenheter, kan också fragmenteras.

Diskdefragmenteraren i Windows omsegmenterar fragmenterade data så att enheten kan arbeta effektivare. Det förbättrar läs- och skrivtiden genom att konsolidera data som har blivit utspridda naturligt på hårddisken med tiden och minskar det avstånd som huvudet måste resa över diskskivan.

Varning! Kör inte diskdefragmentering på SSD-diskar. SSD-diskar kräver inte defragmentering eftersom de läser och skriver data på ett annat sätt än hårddiskenheter.

Hur kör man diskdefragmentering i Windows 11, 10 och 8 (8.1)?

 1. Klicka på Start.
 2. I sökrutan skriver du: defrag
 3. Välj Defragmentera och optimera enheter.
 4. Välj den diskenhet som du vill optimera.
 5. Klicka på Optimize.

Oanvända program och tillfälliga filer eller skräpfiler tar troligtvis upp mer utrymme än du inser. Dessa program och filer kan påverka datorns prestanda. Det är viktigt att frigöra diskutrymme i datorn.

 • Ta bort tillfälliga filer med Diskrensning.
 • Avinstallera utvärderingsprogram eller program som inte används.
 • Töm papperskorgen.
 • Rensa webbläsarens cacheminne. Varje webbläsare har olika metoder för att rensa cacheminne och cookies.

Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel: Frigöra diskutrymme i Microsoft Windows.

Lösenord är en vanlig del av vårt personliga och professionella liv. Den första skyddslinjen som håller datorn och digitala data säkra är att använda ett starkt och komplext lösenord. Det är viktigt att de lösenord du använder är svåra att ana och att du använder ett unikt lösenord för vart och ett av dina konton.

Ett starkt lösenord måste innehålla följande:

 • Minst tio tecken, men längre lösenord uppmuntras.
 • Måste innehålla versaler, gemener, siffror och symboler.
 • Måste skilja sig från tidigare lösenord.

Bästa praxis för att skydda dina lösenord:

 • Använd inte lösenord som är enkla att ana, till exempel datum för födelse, vanliga ord, namn osv.
 • Lösenord får aldrig skrivas ned, skrivas ut eller sparas på ett okrypterat sätt med textfiler, Word-dokument, kalkylblad osv.
 • Dela inte eller avslöja ditt lösenord till någon.
 • Om du misstänker att lösenordet avslöjas för någon måste det ändras omedelbart.

Filer på skrivbordet kan göra datorn långsammare. Ordna i stället liknande filer i mappar där du enkelt hittar dem. Detta underlättar även rensningen när det är dags att ta bort gamla och onödiga filer.

 • Ordna dina filer i huvud- och undermappar.
 • Töm mappen med hämtningsbara filer regelbundet. Behåll endast det som behövs.
 • Rensa skrivbordet. Flytta filerna från skrivbordet till en lämplig mapp i den struktur som du skapade.
 • Ge filerna ett smart namn.
 • Använd en mappstruktur som fungerar bäst för dig.

En oväntad datorkrasch eller ett hårddiskfel kan skada persondata och viktiga filer på datorn. Säkerhetskopiering av personliga data är en av de viktigaste delarna i datorunderhåll.

Säkerhetskopiera personliga data till en extern hårddisk minst en gång i veckan. Du kan antingen välja att säkerhetskopiera hela datorn eller säkerhetskopiera personliga data som dokument, bilder, videor, musikfiler, kalkylblad och hämtningsbara filer manuellt.

Online- eller molnlagringstjänster som Microsoft OneDrive förenklar säkerhetskopiering av data. En molnbaserad säkerhetskopieringslösning gör att du kan komma åt dina data från valfri enhet, var som helst.

Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel: Säkerhetskopiera data på en Dell-dator.

Flere oplysninger

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Inspiron, Latitude, XPS, Legacy Laptop Models, Inspiron 3050, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Inspiron 3847, Studio Desktop D540

Sidste udgivelsesdato

03 jan. 2024

Version

9

Artikeltype

How To