Gå til hovedindhold
  • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
  • Se ordrer og spor status for din forsendelse
  • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
  • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Schade aan voedingsadapter op Dell systemen identificeren

Oversigt: Dit artikel bevat informatie over het identificeren van schade aan de voedingsadapter van Dell computers. Wat zijn de verschillende soorten schade die kunnen optreden in vergelijking met normale slijtage. ...

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Instruktioner

De voedingsadapter van Dell systemen kan beschadigd raken als gevolg van onopzettelijke schade of oneigenlijk gebruik. De schade kan optreden op het netadapterblok, de voedingsadapterkabel of de voedingskabel.

Als de voedingsadapter of de kabels beschadigd, gerafeld of bloot liggen, of gebroken of verbogen pinnen hebben, kan dit ervoor zorgen dat de computer niet wordt ingeschakeld of de batterij niet kan opladen.

WAARSCHUWING: Een beschadigde, gerafelde of blootliggende voedingsadapter of voedingskabel kan een elektrische schok veroorzaken. Raak het beschadigde, gerafelde of blootgestelde onderdeel of de voedingsadapter of kabels niet aan. Schakel het stopcontact onmiddellijk uit.

De voedingsadapter of de kabels kunnen beschadigd raken door onjuiste behandeling, verkeerd inwikkelen van de snoeren, loskoppelen van de kabels door aan het snoer te trekken in plaats van de stekker vast te houden, enzovoort.

De voedingsadapter of de kabel kan anders beschadigd raken.

  1. Beschadigde kabelisolatie
  2. Blootliggende draden
  3. Draadbreuk
  4. Pin die verbogen of gebroken is
  5. Kabel los en open voedingsadapter
OPMERKING: Normale slijtage valt niet onder de garantie van het Dell product.

Als u wilt controleren onder welke garantie uw Dell computer valt, bladert u naar de pagina Dell garantie en identificeert u uw Dell computer.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanschaffen van een vervangende batterij voor uw Dell laptop het Dell Knowledge Base-artikel Dell laptopbatterij - Veelgestelde vragen.


Beschadigde kabelisolatie

OPMERKING: Normale slijtage valt niet onder de garantie van het Dell product.

Kabels kunnen scheuren aan beide uiteinden van de voedingsadapterkabel die van het voedingsadapterblok naar de gelijkstroomingangvoedingspoort op de computer of de voedingskabel komt.

Dit probleem kan zich voordoen als de kabel wordt blootgesteld aan overmatige belasting door de kabel verkeerd op te rollen, de kabel te strak op te rollen of de kabel te verdraaien.

Voorbeeld van een beschadigde kabel aan een voedingsadapterGerafelde kabel op een voedingsadapter
Afbeelding 1: Voorbeeld van een gerafelde kabel op een voedingsadapter


Blootliggende draden

OPMERKING: Normale slijtage valt niet onder de garantie van het Dell product.

Als de kabelisolatie beschadigd of gescheurd is, kan dit een of meer interne draden blootleggen. Als de kabel gerafeld of doorgesneden is, of als een van de interne draden bloot komt te liggen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de voedingsadapter.

Voorbeeld van een blootliggende kabel op de voedingsadapterstekker
Afbeelding 2: Voorbeeld van een blootliggende kabel op de voedingsadapterstekker


Draadbreuk

OPMERKING: Normale slijtage valt niet onder de garantie van het Dell product.

Er kan een draadbreuk ontstaan bij de flexibele verbindingen in de buurt van het adapterblok of de connector. Deze flexibele verbindingen zijn ontworpen om de kabel te laten buigen wanneer deze rond het adapterblok wordt gewikkeld, maar ze kunnen na verloop van tijd broos worden waarna een breuk kan ontstaan. Er kan ook een breuk optreden als de kabel tegen de rand van een object, zoals een bureau of stoel, wrijft.

Voorbeeld van een breuk in de kabel
Afbeelding 3: Voorbeeld van een breuk in de kabel
 


Pin die verbogen of gebroken is

OPMERKING: Normale slijtage valt niet onder de garantie van het Dell product.

De adapterpin kan verbogen raken of volledig breken als deze niet correct is aangesloten op de gelijkstroomingangspoort van de computer. Het verwijderen of plaatsen van de kabel onder een hoek of het forceren van een verkeerde voedingsadapter kan ertoe leiden dat de middelste pin van de adapter of de gelijkstroomingangspoort verbogen of breekt.

Voorbeeld van een pin die is verbogen of gebroken in de voedingsadapteraansluiting
Afbeelding 4: Voorbeeld van een pin die is verbogen of gebroken in de voedingsadapterstekker

 

Voorbeeld van een verbogen AC-adapterstekker
Afbeelding 5:  Voorbeeld van een verbogen AC-adapterstekker

 

Voorbeeld van een verbogen pin in een voedingsadapterstekker
Afbeelding 6:  Voorbeeld van een verbogen pin in een voedingsadapterstekker

 

Voorbeeld van een gebogen USB Type-C connector
Afbeelding 7: Voorbeeld van een gebogen USB Type-C connector

 

Broken_Type_C
Afbeelding 8: Voorbeeld van een vervormde USB Type-C-connector versus een normale USB Type-C-connector


Kabel losmaken en de voedingsadapter openen

OPMERKING: Normale slijtage valt niet onder de garantie van het Dell product.

Als u een loszittende kabel hebt, koppelt u de kabel los en sluit u deze weer aan. Zorg ervoor dat deze stevig is aangesloten. Als de kabel nog steeds los zit, controleer dan of er verbogen of gebroken pinnen zijn of de connector op de computer of de kabel beschadigd is.

Als er schade is aan de kabel die het probleem veroorzaakt, moeten de adapter en/of kabel worden vervangen. Neem contact op met Dell Technische Support voor reparatieopties die beschikbaar zijn in uw regio.

WAARSCHUWING: Wanneer u de voedingsadapterkabel loskoppelt van de computer, moet u de connector of stekker vasthouden. Houd de kabel niet vast. Dit kan onherstelbare schade aan de kabel of de connector op de computer veroorzaken. Dell voedingsadapters werken met alle stopcontacten wereldwijd. Voedingsconnectoren en stekkerdozen verschillen echter per regio. Het gebruik van een niet-compatibele kabel of het onjuist aansluiten van de kabel op de stekkerdoos of een stopcontact kan brand of schade aan de apparatuur veroorzaken.
 

Voedingsadapter openen
Afbeelding 9: Voorbeeld van een Open AC-adapter

 
LET OP: Probeer geen enkel onderdeel van een voedingsadapter te openen, repareren, wijzigen of testen, aangezien dit letsel of zelfs de dood kan veroorzaken.

Terug naar boven

Flere oplysninger

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Sidste udgivelsesdato

07 mar. 2024

Version

16

Artikeltype

How To