Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Počítač Alienware se nezapne nebo se nespustí systém Windows

Oversigt: Tento článek obsahuje informace o tom, jak postupovat, pokud se nedaří zapnout počítač Alienware nebo spustit systém Windows.

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Symptomer

Co je třeba vědět

Váš počítač Alienware může přestat reagovat kvůli jednomu z následujících důvodů:

 • Nefunguje napájení – počítač se nezapne.
 • Nespustí se test POST – počítač se zapne, ale neproběhne dokončení testu při spuštění počítače.
 • Nespustí se systém – počítač se zapne, dokončí test při spuštění počítače, ale nespustí systém Windows.
 • Není obraz – na displeji se nic nezobrazuje

Podporované systémy: Všechny systémy Alienware

POZNÁMKA: Test POST (Power-on Self-Test) je proces, který se provádí ihned po zapnutí. Ověří, zda jsou v počítači nainstalovány a zda všechny komponenty správně fungují.

Årsag

Nejsou k dispozici žádné informace o příčině.

Løsning

Rozdělení podle příčiny

Kliknutím rozbalíte část s dalšími informacemi níže.

Pokud stisknete vypínač a zapnete počítač, který nevykazuje žádnou aktivitu: Žádné kontrolky, ventilátory atd., pak máte problém s výpadkem napájení.

VyzkoušejteRychlý postup k obnovení počítače Dell při problémech s napájením.

Pokud se s tímto problémem setkáte, doporučujeme:

 • Zkontrolovat, zda na počítači svítí kontrolky, včetně kontrolky LED na napájecím adaptéru pro notebooky.
 • Znovu připojit napájecí kabely na obou stranách – do počítače a elektrické zásuvky.
 • Vyzkoušet jinou elektrickou zásuvku nebo ověřit, že stávající zásuvka funguje správně, zapojením jiného, ověřeně funkčního zařízení.
 • V případě notebooku zajistit plné nabití baterii. Dále můžete zkusit vyjmout baterii a zapnout počítač pouze s připojeným napájecím adaptérem.
 • U notebooků proveďte vybíjení energie odpojením napájecích kabelů od počítače a baterie a poté podržením tlačítka napájení po dobu 10–15 sekund odstraňte zbytkovou energii. Poté znovu zapojte napájecí kabely a zkuste zapnout počítač.

Pokud problém nadále přetrvává, příčinou může být vadné napájení, napájecí zdroj, baterie nebo základní deska.

Pokud se počítač po stisknutí vypínače zapne. Pokud však není možné dokončit sekvenci diagnostického testování, která je známá jako test POST (Power-On-Self-Test), pak máte problém, kdy neproběhl test POST.

VyzkoušejteRychlý postup k obnovení počítače při problémech s testem POST nebo spouštěním.

Mezi příznaky neúspěšného testu POST patří:

 • Počítač zobrazí logo Alienware, ale nepokračuje dál.
 • Kontrolka napájení se rozsvítí žlutě nebo oranžově.
 • Počítač zobrazí černou obrazovku s textem, ale nepokračuje dál. A klávesnice nereaguje.
 • Pokud se během procesu spouštění na obrazovce zobrazí cokoli, ale obrazovka je nyní černá.
 • Pokud počítač vydává zvukové signály nebo blikají diagnostické kontrolky LED či kontrolky LED kláves Caps / Num / Scroll Lock: Pokud uvidíte určité sekvence pípání nebo blikání, poznamenejte si je.

V následujících tabulkách jsou uvedeny zvukové kódy pro notebooky a stolní počítače Alienware a možné základní příčiny problému:

Zvukové kódy stolních počítačů

Tabulka 1: Zvukové kódy stolních počítačů
Zvukový kód Popis
1 Selhání kontrolního součtu BIOS ROM – možná porucha základní desky (kontaktujte podporu Alienware)
2 Nebyla zjištěna žádná paměť RAM* (znovu usaďte paměťové moduly nebo proveďte samostatný test)
3 Možná porucha základní desky – chyba čipové sady (kontaktujte podporu Alienware)
4 Porucha čtení/zápisu paměti RAM (odpojte a řádně připojte paměťové moduly nebo je jednotlivě otestujte)
5 Porucha hodin reálného času (vyjměte a znovu vložte nebo vyměňte knoflíkovou baterii)
6 Selhání grafické karty (upevněte znovu grafickou kartu nebo kontaktujte podporu Alienware)
7 Selhání procesoru (kontaktujte podporu Alienware)

Zvukové kódy notebooku

Tabulka 2: Zvukové kódy notebooku
Zvukový kód Popis
1 Základní deska, poškození systému BIOS nebo chyba paměti ROM (kontaktujte Alienware))
2 Nebyla zjištěna žádná paměť RAM* (znovu usaďte paměťové moduly nebo proveďte samostatný test)
3 Selhání čipové sady základní desky (kontaktujte podporu Alienware)
4 Selhání paměti (vyjměte a znovu vložte paměťové moduly nebo je jednotlivě otestujte)
5 Selhání baterie CMOS (při zapínání počítače stiskněte klávesu FN)
6 Selhání grafické karty nebo čipu (kontaktujte Alienware)
7 Selhání procesoru (kontaktujte podporu Alienware)
8 Selhání LCD (kontaktujte podporu Alienware)
POZNÁMKA: Pokud jste nainstalovali nebo vyměnili paměťové moduly, ujistěte se, že jsou správně usazeny; V opačném případě se může zobrazit 2 pípnutí. Pokud se ozvou 2 nebo 4 pípnutí, testujte postupně jeden paměťový modul.

Pokud počítač nepípá ani neblikají klávesy Caps/Num/Scroll, doporučujeme odpojit všechna připojení a všechna komunikační zařízení. (Například: Externí monitory.) Zařízení postupně připojujte a sledujte, zda počítač funguje.

U notebooku stiskněte a podržte klávesu Fn a poté stiskněte vypínač. Spustí se test systému před spuštěním a postup spuštění diagnostického testu v počítači Dell. Pokud máte stolní počítač, klepnutím na klávesu F12 na obrazovce s logem Alienware otevřete spouštěcí nabídku. V nabídce pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku Diagnostics a stiskněte klávesu Enter.

Po dokončení testu POST (Power-On Self-Test) se počítač pokusí spustit operační systém. Překročí počítač obrazovku s logem Alienware a přestane reagovat při pokusu o načtení operačního systému? S největší pravděpodobností se jedná o problém, kdy neproběhlo spuštění.

VyzkoušejteRychlý postup k obnovení počítače při problémech se spouštěním.

Pokud se s tímto problémem setkáte, doporučujeme:

 • Ověřit, zda jsou výchozí hodnoty systému BIOS správné pro konfiguraci počítače. Postupujte takto:
  • Restartujte počítač.
  • Při zobrazení loga Alienware během restartování opakovaně klepejte na klávesu F2, dokud se nespustí nastavení.
  • Zkontrolujte, zda jsou v systému BIOS správně nastavena nastavení pevného disku / pole RAID a režim UEFI/Legacy.
 • Pokud tento problém přetrvává, spusťte diagnostiku před spuštěním klepnutím na klávesu F12 na obrazovce s logem Alienware a výběrem možnosti Diagnostics.

Následující informace značí, že dochází k problému s chybějícím obrazem. Kontrolky napájení se chovají normálně, ale během spouštění se na obrazovce počítače nebo připojeném monitoru nic nezobrazí.

Vyzkoušejte tento rychlý postup k vyřešení problémů s obrazem na počítači Dell.

U stolního počítače se ujistěte, zda je monitor zapojený a kontrolka napájení signalizuje, že je zapnutý. Zkontrolujte také, zda je videokabel řádně připojen na obou koncích: Počítač a monitor a ověřte, zda byl na monitoru vybrán správný zdroj grafického vstupu.

U notebooku se klepnutím na klávesu F2 při spuštění počítače ujistěte, zda máte přístup k systému BIOS. Pokud se ani tehdy nezobrazí žádný obraz, zkuste v notebooku spustit vestavěný samočinný test (BIST).

Spusťte vestavěný samočinný test a proveďte následující:

 • Vypněte počítač.
 • Přidržte stisknutou klávesu D a stiskněte tlačítko napájení. Spustí se test BIST.
 • Na displeji budou problikávat barvy. Všímejte si čar, zkreslení a jakýchkoli dalších viditelných potíží se zobrazováním.
 • Po skončení testu se notebook restartuje.

Pokud se dosud žádný obraz nezobrazuje, doporučujeme připojit počítač k externímu monitoru (je-li k dispozici). To potvrdí, zda obraz a problém souvisí s panelem LCD nebo samotnou grafickou kartou počítače. Kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.

Počítač se nespustí

Délka: 01:20
Je-li k dispozici, lze jazyková nastavení titulků (titulků) zvolit pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Příznaky: Nelze provést spuštění

Délka: 0:38
Je-li k dispozici, lze jazyková nastavení titulků (titulků) vybrat pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Flere oplysninger

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? To není problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Serverové a úložné produkty nejsou relevantní.

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, alienware M14x, Alienware M17X R3, Alienware M18x, Alienware

Sidste udgivelsesdato

14 maj 2024

Version

13

Artikeltype

Solution