Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Een naslaggids voor de diagnostische indicatoren van de XPS laptop

Summary: Dit artikel is een naslaggids voor de diagnostische codes die beschikbaar zijn op elk model XPS laptops en wat deze codes eigenlijk aangeven.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Dell XPS laptops hebben een lange geschiedenis van ingebouwde diagnostische indicatoren. Dit kunnen hoorbare geluidssignalen, aan/uit-knoppen met verschillende statussen en kleuren, specifieke diagnostische LED-lampjes of een combinatie hiervan zijn. Deze indicatoren geven aan op welk punt tijdens de Power On Self Test (POST, Zelftest bij inschakelen) een systeem problemen ondervindt.

Het volgende artikel fungeert als een naslaggids voor de codes die beschikbaar zijn op elk model en de betekenis van deze codes. De codes kunnen per model en jaar veranderen. Deze indicatoren zijn slechts een startpunt voor probleemoplossing aan de hand waarvan u de oorzaak van het huidige probleem kunt achterhalen. U kunt dit document gebruiken als een startpunt om de juiste handleiding voor probleemoplossing te vinden. U kunt ook contact opnemen met Technische Support voor meer hulp. Zij zullen ook naar deze indicatoren kijken.


Inhoudsopgave:

 1. Diagnostische LED-lampjes voor de XPS laptopserie (2014 tot heden)
 2. Diagnostische LED-lampjes voor de XPS laptopserie (2008 - 2014)
 3. Diagnostische LED-lampjes voor de XPS laptopserie (vóór 2008)
 4. Hoorbare pieptooncodes van de XPS laptop
 5. Woordenlijst met acroniemen
 6. Gidsen met diagnostische indicatoren
Opmerking: Voor alle tabellen hieronder dienen de diagnostische LED-lampjes alleen als indicatie van de voortgang van het POST-proces. De LED geeft niet aan welk probleem ervoor zorgt dat de POST-routine wordt gestopt.
Opmerking: Houd er rekening mee dat als uw systeem DE POST voltooit zonder te stoppen bij een bepaalde foutcode en vervolgens een zwart scherm geeft, de meest waarschijnlijke reden is dat u een probleem met niet opstarten en helemaal geen Geen POST-probleem ondervindt.

Diagnostische LED-lampjes voor de XPS laptopserie (2014 tot heden)

 

Bij de meest recente serie zijn de diagnostische pieptonen van de lampjes grotendeels uit deze systemen verwijderd. In plaats daarvan knippert de status van de aan/uit-knop nu één keer en verandert het kleurenpatroon om aan te geven waar een probleem is opgetreden.

SLN309624_en_US__23XPS_prod_shot_2018_BK

(Afb. 3.1 XPS Ultrabook)

Opmerking: Klik hieronder op de titel van het gedeelte dat u wilt openen om de inhoud te bekijken.
Opmerking: Diagnosefoutcodes hebben altijd prioriteit boven andere functies van de LED. Zo worden bijvoorbeeld de batterijcodes voor Batterij bijna leeg of Batterijstoring niet getoond wanneer de diagnosefoutcodes worden weergegeven.

SLN309624_en_US__26XPS_ultrabook_Battery_LED_BK

(Afb. 3.2 LED batterijstatus XPS Ultrabook)

Voedingsbron Status Energiestatus Beschrijving
Voedingsadapter Uit S0 - S5 Volledig opgeladen
Wit S0 - S5 Bezig met opladen
Batterij Uit S0 - S5 Batterij ontladen
Constant oranje S0 - S5 Laag tot zeer laag
 • S0 - AAN - Systeem is ingeschakeld
 • S4 - Slaapstand - Systeem is in slaapstand
 • S5 - UIT - Systeem is uitgeschakeld
Opmerking: De knipperpatronen bestaan uit 2 sets cijfers. Deze worden aangeduid door de eerste groep (knippert oranje), de tweede groep (knippert wit).
 • Eerste groep: De batterij-LED knippert tot 9 keer oranje en pauzeert vervolgens 1,5 seconden voordat de tweede groep wordt uitgevoerd.
 • Tweede groep: De batterij-LED knippert tot 9 keer wit en pauzeert vervolgens 3 seconden voordat de eerste groep weer wordt uitgevoerd.

Voorbeeld: Geen geheugen gedetecteerd (2, 3), de batterij-LED knippert twee keer oranje, gevolgd door een pauze, knippert vervolgens drie keer wit, pauze, enz. Dit patroon blijft zich voordoen totdat het systeem is uitgeschakeld.
Voedings-LED Probleembeschrijving Mogelijke oplossing
Oranje Wit
2 1 CPU-storing
 • Voer het Intel CPU diagnosehulpprogramma uit
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere hulp
2 2 Systeemkaart: BIOS-, ROM-fout
 • Flash BIOS tot de laatste revisie
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere probleemoplossing
2 3 Geen geheugen/RAM gedetecteerd
 • Geïnstalleerd geheugen bevestigen
 • Verdere probleemoplossing bij geheugen
2 4 Geheugen / RAM-fout
 • Plaats het geheugen terug
 • Los de problemen met het geheugen verder op
2 5 Ongeldig geheugen geïnstalleerd
 • Plaats het geheugen terug
 • Los de problemen met het geheugen verder op
2 6 Systeemkaart, chipsetfout
 • Flash BIOS tot de laatste revisie
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
2 7 LCD-fout
 • Flash BIOS tot de laatste revisie
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 1 CMOS-batterijfout
 • Los de problemen met de CMOS-batterij op
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 2 Fout met PCI of videokaart/chip
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 3 BIOS Recovery 1
 • Herstelimage niet gevonden
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 4 BIOS Recovery 2
 • Herstelimage gevonden maar ongeldig
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 4 Fout voedingsrail
 • In EC is een fout in de Power Sequencing opgetreden
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 5 SBIOS Flash-beschadiging
 • Flash-beschadiging gedetecteerd door SBIOS
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 6 ME-fout
 • Time-out bij ME in het beantwoorden van het HECI-bericht
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing

Terug naar boven


Diagnostische LED-lampjes voor de XPS laptopserie (2008 - 2014)

Systemen tijdens deze periode gebruikten alleen LED-statussen om de status van de batterij en de HDD aan te geven. De status van de aan-uitknop geeft het XPS logo aan op het chassis en gaat branden. (Controleer het gedeelte met pieptooncodes voor diagnostische indicatoren voor deze modellen.)

SLN309624_en_US__19XPS_prod_shot_2011_BK

(Afb. 2.1 XPS 15)

Opmerking: Klik hieronder op de titel van het gedeelte dat u wilt openen om de inhoud te bekijken.

SLN309624_en_US__21XPS_14_Logo_LED_BK

(Afb. 2.2 LED XPS logo)

LED-status Systeemstatus
Constant wit Aan
Knipperend wit Stand-by
Uit Uit/Slaapstand

SLN309624_en_US__22XPS_14_Battery_LED_BK

(Afb. 2.3 Batterij-LED XPS)

  LED-status Systeemstatus Status batterijlading
Voedingsadapter Constant wit Aan/Stand-by/Uit/Slaapstand Bezig met opladen
Uit Aan/Stand-by/Uit/Slaapstand Volledig opgeladen
Batterij Constant oranje Aan/Stand-by Batterij bijna leeg (<=10%)
Uit Aan/ Stand-by / Uit / Sluimerstand
uit / Sluimerstand
Wordt niet opgeladen

Terug naar boven


Diagnostische LED-lampjes voor de XPS laptopserie (vóór 2008)

In deze serie worden LED-stadia van de aan-uitknop en een diagnostisch LED-pakket voor laptopsystemen gebruikt.

SLN309624_en_US__3XPS_prod_shot_2007_BK

(Afb. 1.1 XPS M1330)

Opmerking: Klik hieronder op de titel van het gedeelte dat u wilt openen om de inhoud te bekijken.

Deze modellen hadden een blok LED-lampjes voor de status van het toetsenbord op de voorzijde van het chassis die continu groen branden, groen knipperden of niet branden. Hieronder ziet u een tabel met de betekenis van de lampjes.

SLN309624_en_US__5KybdStatusLED_4300_2007_BK_01

(Afb. 1.2 Caps Lock-LED's)

Pictogram Beschrijving
SLN309624_en_US__61395072784135.Caps Caps Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Caps Lock is ingeschakeld
SLN309624_en_US__71395072803479.Scroll Scroll Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Scroll Lock is ingeschakeld
SLN309624_en_US__81395072849604.Num Num Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Number Lock is ingeschakeld
Knippercode LED-patroon Beschrijving Volgende stap
SLN309624_en_US__91366966117019.D1 Knipperen-Aan-Aan De microcontroller geeft de controle van het systeem aan de processor. Deze code blijft zichtbaar als er geen processor is gedetecteerd.
 • Plaats de processor terug
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__101366966165505.D2 Aan-Knipperen-Aan Er heeft zich een fout voorgedaan met het geheugen.
 • Plaats de geheugenmodule(s) terug
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__111366966202304.D3 Knipperen-Knipperen-Knipperen Een van de systeemkaartonderdelen is defect.
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__121366966228164.D4 Knipperen-Knipperen-Aan Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de videokaart.
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__131366966275542.D5 Knipperen-Knipperen-Uit Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege het toetsenbord.
 • Sluit de kabel van het toetsenbord weer aan
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__141366966307652.D6 Knipperen-Uit-Knipperen Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met de USB-controller.
 • Verwijder alle aanwezige USB-apparaten.
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__151366966334560.D7 Aan-Knipperen-Knipperen Er zijn geen SODIMM's geïnstalleerd.
 • Installeer de geheugenmodule(s)
 • Plaats de geheugenmodule(s) terug
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__161366966369858.D8 Knipperen-Aan-Knipperen Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met het LCD-scherm.
 • Sluit de kabel van het lcd-scherm weer aan
 • neemt u contact op met Support
SLN309624_en_US__171366966398453.D9 Uit-Knipperen-Knipperen Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de modem.
 • Plaats de modem terug
 • neemt u contact op met Support

SLN309624_en_US__18XPS_m1330_LED_BK
(Afb. 1.3 Led-lampjes systeemstatus)

Als de computer is aangesloten op een stopcontact, werkt het batterijlampje als volgt:

 • Continu blauw: De batterij wordt opgeladen.
 • Knipperend blauw: De batterij is bijna volledig opgeladen.

Als de computer op batterijstroom werkt, geldt voor het batterijlampje het volgende:

 • Uit: De batterij is voldoende opgeladen (of de computer is uitgeschakeld).
 • Knipperend rood: De batterij begint leeg te raken.
 • Continu rood: De batterij is vrijwel geheel leeg.

Terug naar boven


Hoorbare pieptooncodes op de XPS laptop

Behalve de verschillende typen diagnostische LED-lampjes, beschikken bepaalde modellen van dit type systeem over diverse hoorbare pieptooncodes.

Deze codes kunnen worden herkend ongeacht de fabrikant en zijn enige tijd ongewijzigd gebleven.

De betekenis van deze codes wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

Opmerking: Klik hieronder op de titel van het gedeelte dat u wilt openen om de inhoud te bekijken.
Diagnostische pieptooncodes
Code Oorzaak Mogelijke oplossing
1 BIOS ROM-checksum bezig of fout Neem contact op met Technische Support
2 Er zijn geen geheugenmodules gedetecteerd Problemen met het geheugen en de geheugenslots oplossen
3 Chipsetfout
Fout bij testen van tijdklok
Fout bij Gate A20
Fout bij Super I/O-chip
Fout bij testen van keyboardcontroller
Neem contact op met Technische Support
4 RAM-lees-/schrijffout Problemen met het geheugen en de geheugenslots oplossen
5 Fout met realtimeklok Vervang de CMOS-batterij. Neem contact op met de Technische Support als het probleem zich blijft voordoen.
6 Fout bij testen van video-BIOS Voer de Dell Diagnostics uit
7 Fout bij testen van CPU-cache Neem contact op met Technische Support
8 LCD-fout Neem contact op met Technische Support

Terug naar boven


Woordenlijst met acroniemen:

Raadpleeg de tabel voor definities van de acroniemen in dit artikel.

Acroniem Definitie
BIOS Basic Input/Output System
CFG Resource Configuration - bronconfiguratie
CPU Central Processing Unit - centrale verwerkingseenheid
DIMM Dual In-line Memory Module - geheugenmodule met twee aansluitpunten
DMA Direct Memory Access - directe geheugentoegang
EC Embedded Controller - ingebouwde controller
HECI Host Embedded Controller Interface
LCD Liquid Crystal Display - beeldscherm op basis van vloeibare kristallen
LED Light Emitting Diode - diode die licht uitzendt
MBF Moederbordfout
MBIST Memory Built-in Self Test - ingebouwde zelftest van monitor
ME Management Engine
MEM Geheugen
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory - niet-vluchtig geheugen met willekeurige toegang
PCI Peripheral Component Interconnect - aansluiting op het moederbord voor uitbreidingskaarten
POV Post-video Activity - activiteit na de video
PRV Pre-video Activity - activiteit vóór de video
PSU Voedingseenheid
RAM Random Access Memory - geheugen met willekeurige toegang
RCM Recovery Mode - herstelmodus
ROMS Read Only Memory - alleen-lezen geheugen
RTC Real Time Clock - Realtimeklok
S0 S0-energiestatus van het systeem – Dit is de werkende status, waar uw Windows-pc actief is.
S1 S1-energiestatus van het systeem – In deze slaapstand wordt de CPU gestopt en staat uw computer in de stand-bymodus.
S2 S2-energiestatus van het systeem – Deze status is vergelijkbaar met S1, behalve dat de CPU en de systeemcache verloren gaan omdat de processor stroom verliest.
S3 S3-energiestatus van het systeem – In deze toestand worden data opgeslagen in RAM, harde schijven en andere hardware worden afgesloten.
S4 S4-energiestatus van het systeem – In deze toestand worden RAM en andere data op de harde schijf opgeslagen.
S5 S5-energiestatus van het systeem – het systeem is uitgeschakeld.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Serial Peripheral Interface - seriële interface voor randapparatuur
STD Boot Hand Off - overdracht van het opstarten
STO Storage Device - opslagapparaat
TPM Trusted Platform Module
USB Universal Serial Bus
VID Video

Terug naar boven


Opmerking:
Als u een herkenbare code ziet, volgt u de instructies en als u contact moet opnemen met uw lokale support, zorg dan dat u de code-informatie bij de hand hebt. De technicus heeft deze informatie nodig om u verder te helpen.

Als u een onherkenbare code ziet die hierboven niet wordt vermeld, neem dan direct contact op met uw lokale support.

Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met de Technische Support. Contact met ons opnemen

Terug naar boven

Additional Information

Article Properties


Affected Product

XPS

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To