Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för bärbara XPS-datorer

Summary: Den här artikeln är en referensguide till diagnostikkoder som finns på alla bärbara XPS-datorer och vad koderna egentligen betyder.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Dells bärbara XPS-datorer har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara ljudsignaler, strömbrytare som visar olika statuslägen och färger, specifika diagnostiska indikatorer eller en kombination av dem alla för att visa vid vilken punkt under självtestet (POST) som systemet har problem.

Följande artikel är en referensguide till koder som finns på varje modell och vad koderna egentligen betyder. Koderna ändras mellan olika modeller och år. De här indikatorerna är bara en startpunkt för att begränsa eventuell felsökning som du utför för att identifiera orsaken till problemet. Du kan använda detta som utgångspunkt för att hitta rätt felsökningsguide. Du kan även kontakta teknisk support så hjälper de dig att leta efter dessa indikatorer.


Innehållsförteckning:

 1. Diagnostiska indikatorer för den bärbara XPS-serien (2014 till idag)
 2. Diagnostiska indikatorer för den bärbara XPS-serien (2008 till 2014)
 3. Diagnostiska indikatorer för den bärbara XPS-serien (innan 2008)
 4. Pipkoder för bärbara XPS-datorer
 5. Ordlista med akronymer
 6. Guider med diagnostiska indikatorer
Obs! I alla tabeller nedan bör du komma ihåg att de diagnostiska indikatorerna endast fungerar som förloppsindikator vid självtestprocessen. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Obs! Tänk på att om ditt system slutför självtestet utan att stoppa för en viss felkod och sedan visar en svart skärm är den troligaste orsaken att du har problem med att starta datorn och inte ett problem med självtest vid start alls.

Diagnostiska indikatorer för den bärbara XPS-serien (2014 till idag)

 

Med den senaste serien har de diagnostiska indikatorpipljuden tagits bort från systemen. Istället visar strömknappens läge ett mönster med färger som ändras och blinkar för att indikera var ett problem har inträffat.

SLN309624_en_US__23XPS_prod_shot_2018_BK

(Bild 3.1 XPS Ultrabook)

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.
Obs! Diagnostiska felkoder ersätter alltid all annan användning av lampor. Till exempel så visas inte batterikoder för svagt batteri eller batterifel när diagnostiska felkoder visas.

SLN309624_en_US__26XPS_ultrabook_Battery_LED_BK

(Bild 3.2 XPS Ultrabook – batteristatuslampa)

Strömkälla Status Energiläge Beskrivning
Nätadapter Av S0 – S5 Fulladdat
Vit S0 – S5 Laddar
Batteri Av S0 – S5 Batteriet laddas ur
Fast gult sken S0 – S5 Låg till mycket låg
 • S0 – Systemet är på
 • S4Viloläge – Systemet är i viloläge
 • S5AV – Systemet är av
Obs! Det blinkande mönstret består av 2 uppsättningar siffror. Dessa representeras av den första gruppen (blinkar gult) och den andra gruppen (blinkar vitt).
 • Första gruppen: Batterilampan blinkar gult upp till 9 gånger och pausar sedan i 1,5 sekunder innan den andra gruppen körs.
 • Andra gruppen: Batterilampan blinkar vitt upp till 9 gånger och pausar sedan i 3 sekunder innan den första gruppen körs igen.

Exempel: Inget minne kunde identifieras (2, 3), batterilampan blinkar två gånger i gult följt av en paus och blinkar sedan tre gånger i vitt, paus osv. Det här mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
Strömlampa Problembeskrivning Lösningsförslag
Gult Vit
2 1 CPU-fel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för att få hjälp
2 2 Moderkort: BIOS-ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 3 Inget minne/RAM hittades
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
2 4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 5 Ogiltigt minne är installerat
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 6 Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 7 LCD-fel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 1 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 2 Fel på PCI eller grafikkort/krets
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 3 BIOS-återställning 1
 • Återställningsavbildning hittades inte
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 4 BIOS-återställning 2
 • Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 4 Fel på strömskena
 • Det har uppstått ett effektsekvensfel i EC
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 5 Korrupt flash i SBIOS
 • Skadat flashminne upptäcktes i SBIOS
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 6 ME-fel
 • ME dröjde för länge med att svara på HECI-meddelandet
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för den bärbara XPS-serien (2008 till 2014)

System från denna tidsperiod använde endast lampstatus för att visa batteriets och hårddiskens status. Strömknappens tillstånd anges med att XPS-logotypen på chassit tänds. (Titta i avsnittet om pipkoder för de här modellernas diagnostiska indikationer.)

SLN309624_en_US__19XPS_prod_shot_2011_BK

(Bild 2.1 XPS 15)

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.

SLN309624_en_US__21XPS_14_Logo_LED_BK

(Bild 2.2 XPS-logotyplampa)

Lampstatus Systemstatus
Fast vitt sken
Blinkande vitt Vänteläge
Av Av/viloläge

SLN309624_en_US__22XPS_14_Battery_LED_BK

(Bild 2.3 XPS-batterilampa)

  Lampstatus Systemstatus Batteriets laddningsstatus
Nätadapter Fast vitt sken På/standby/av/viloläge Laddar
Av På/standby/av/viloläge Fulladdat
Batteri Fast gult sken På/standby Låg batterinivå (<= 10 %)
Av På/Standby/Av/Viloläge
av/Viloläge
Laddas inte

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för den bärbara XPS-serien (innan 2008)

I den här serien används indikatorlägen för strömknappen och ett paket med diagnostiklampor på bärbar datorer.

SLN309624_en_US__3XPS_prod_shot_2007_BK

(Bild 1.1 XPS M1330)

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.

Dessa modeller hade en grupp statuslampor på tangentbordet på framsidan av chassit som antingen lyste med ett fast grönt sken, blinkade i grönt eller var släckta. Jag har inkluderat en tabell med vad indikatorerna indikerade.

SLN309624_en_US__5KybdStatusLED_4300_2007_BK_01

(Bild 1.2 Caps Lock-lampor)

Ikon Beskrivning
SLN309624_en_US__61395072784135.Caps Caps Lock-lampa – Tänds när Caps Lock-funktionen är aktiverad
SLN309624_en_US__71395072803479. Bläddra Scroll Lock-lampa – Tänds när Scroll Lock-funktionen är aktiverad
SLN309624_en_US__81395072849604.Num Number Lock-lampa – Tänds när Number Lock-funktionen är aktiverad
Flash-kod Indikatormönster Beskrivning Nästa steg
SLN309624_en_US__91366966117019.D1 Blinkar-på-på Mikrostyrenheten fördelar kontroll över systemet till processorn. Koden kvarstår om ingen processor identifieras.
 • Återställ processorn
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__101366966165505.D2 På-blinkar-på Det har uppstått ett fel i minnet.
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__111366966202304.D3 Blinkar-blinkar-blinkar En komponent i moderkortet är defekt.
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__121366966228164.D4 Blinkar-blinkar-på Videokortet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__131366966275542,D5 Blinkar-blinkar-av Tangentbordet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • Återställ tangentbordskabeln
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__141366966307652.D6 Blinkar-av-blinkar Ett fel i USB-styrenheten uppstod vid start.
 • Ta bort eventuella USB-enheter
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__151366966334560.D7 På-blinkar-blinkar Inga SODIMM-minnen är installerade.
 • Installera minnesmodulerna
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__161366966369858 D8 Blinkar-på-blinkar Ett fel i LCD-skärmen uppstod vid start.
 • Återställ LCD-kabeln
 • bör du kontakta support
SLN309624_en_US__171366966398453.D9 Av-blinkar-blinkar Modemet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • Återställ modemet
 • bör du kontakta support

SLN309624_en_US__18XPS_m1330_LED_BK
(Bild 1.3 Systemstatuslampor)

Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batterilampan så här:

 • Fast blått – batteriet laddas.
 • Blinkande blått – batteriet är nästan fulladdat.

Om datorn körs på batteri fungerar batteriindikatorn så här:

 • Släckt – batteriet är tillräckligt laddat (eller så är datorn avstängd).
 • Blinkande rött – batteriladdningen är låg.
 • Fast rött – batteriladdningen är kritiskt låg.

Överst på sidan


Pipkoder för bärbara XPS-datorer

Utöver de olika typerna av diagnostikindikatorer finns det ett antal pipkoder i vissa modeller av dessa system.

Koderna erkänns av olika tillverkare och har förblivit desamma ett tag.

Nyckeln till koderna visas i tabellen nedan.

Obs! Klicka på rubriken för det avsnitt du vill öppna nedan för att visa innehållet.
Diagnostiska pipkoder
Kod Orsak Lösningsförslag
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
2 Inga minnesmoduler kunde identifieras Felsöka minne och minneskortplatser
3 Kretsuppsättningsfel
Fel vid test av klockan
Fel på port A20
Fel på superkrets-I/O
Fel vid test av tangentbordets styrenhet
kontakta teknisk support
4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne Felsöka minne och minneskortplatser
5 Fel på realtidsklockan Byt ut CMOS-batteriet och kontakta teknisk support om problemet kvarstår
6 Fel vid test av grafik-BIOS Kör Dell Diagnostics
7 Fel vid test av processorcache kontakta teknisk support
8 LCD-fel kontakta teknisk support

Överst på sidan


Ordlista med akronymer:

I tabellen finns definitioner av akronymer som förekommer i den här artikeln.

Akronym Definition
BIOS Basic Input/Output System – grundläggande system för indata/utdata
CFG Resurskonfiguration
Processor Central Processing Unit – processor
DIMM Dual In-line Memory Module – dubbla inbyggda minnesmoduler
DMA Direct Memory Access – direkt minnesåtkomst
EC Embedded Controller – inbyggd styrenhet
HECI Host Embedded Controller Interface – värdgränssnitt för inbyggd styrenhet
LCD Liquid Crystal Display – flytande kristall-skärm
LED Light Emitting Diode – lysdiod
MBF Moderkortsfel
MBIST Memory Built-in Self Test – inbyggt självtest för minne
ME Management Engine
MEM Minne
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory – icke-flyktigt datorminne
PCI Peripheral Component Interconnect – system för anslutning av kringutrustningskomponenter
POV Post-video Activity – aktivitet efter video
PRV Pre-video Activity – aktivitet före video
PSU Nätaggregat
RAM Random Access Memory – datorminne
RCM Recovery Mode – återställningsläge
ROM Read Only Memory – skrivskyddat minne
RTC Real Time Clock – realtidsklocka
S0 Systemets energiläge S0 – Det här är arbetsläget där din Windows-dator är aktiv.
S1 Systemets energiläge S1 – I det här viloläget stoppas processorn och datorn är i vänteläge.
S2 Systemets energiläge S2 – Det här läget liknar S1 förutom att processorn och systemcachen går förlorade eftersom processorn förlorar ström.
S3 Systemets energiläge S3 – I det här läget sparas data till RAM-minnet, hårddiskar och annan maskinvara stängs av.
S4 Systemets energiläge S4 – I det här läget sparas RAM-minnet och andra data på hårddisken.
S5 Systemets energiläge S5 – Systemet är avstängt.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Serial Peripheral Interface
STD Boot Hand Off – överlämning efter start
STO Storage Device – lagringsenhet
TPM Trusted Platform Module – betrodd plattformsmodul
USB Universal Serial Bus – universell seriell buss
VID Video

Överst på sidanObs! Om du ser en kod du känner igen följer du anvisningarna och om du måste kontakta din lokala support ser du till att du har kodinformationen till hands. Teknikern behöver informationen för att hjälpa dig vidare.

Om du ser en kod som inte kan identifieras ovan kan du kontakta din lokala support direkt.

Kontakta teknisk support om du behöver mer hjälp. Kontakta oss

Överst på sidan

Additional Information

Article Properties


Affected Product

XPS

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To