Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

En referanseveiledning om diagnostikkindikatorer på bærbare XPS-PC-er

Summary: Denne artikkelen er en referanseveiledning om diagnostikkkodene som er tilgjengelige på hver modell av bærbare XPS-PC-er, og hva disse kodene faktisk indikerer.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Bærbare Dell XPS-PC-er har en lang historie med innebygde diagnostikkindikatorer. Disse diagnostikkindikatorene kan være lydsignaler, strømknapper som viser ulike tilstander og farger, spesifikke diagnostikklamper eller en kombinasjon av alt dette, som indikerer når et system har problemer under POST (Power On Self Test).

Følgende artikkel er en referanseveiledning om kodene som er tilgjengelige på hver modell, og hva disse kodene faktisk betyr. Kodene er ulike på forskjellige modeller og årganger. Disse indikatorene gir deg bare et utgangspunkt som gjør det mulig å effektivisere feilsøkingen du utfører for å finne årsaken til et problem. Du kan bruke indikatorene som et utgangspunkt for å finne ut av hvilken feilsøkingsveiledning du trenger, eller du kan ta kontakt med teknisk støtte hvis du trenger ytterligere hjelp. Teknisk støtte vil også se etter disse indikatorene.


Innholdsfortegnelse:

 1. Diagnostikklamper for XPS-serien med bærbare datamaskiner (2014 til nå)
 2. Diagnostikklamper for XPS-serien med bærbare datamaskiner (2008 til 2014)
 3. Diagnostikklamper for XPS-serien med bærbare datamaskiner (før 2008)
 4. Lydsignaler for bærbare XPS-datamaskiner
 5. Ordliste med akronymer
 6. Veiledning om diagnostiske indikatorer
Merk: For alle tabellene nedenfor må du huske at diagnostikklampene bare fungerer som en indikator på fremdriften gjennom POST-prosessen. Disse lampene indikerer ikke problemet som forårsaket at POST-rutinen stoppet.
Merk: Vær oppmerksom på at hvis systemet fullfører POST uten å stoppe på en bestemt feilkode og deretter gir en svart skjerm, er den mest sannsynlige årsaken at du opplever et problem med ingen oppstart og ikke et problem med ingen POST i det hele tatt.

Diagnostikklamper for XPS-serien med bærbare datamaskiner (2014 til nå)

 

På de nyeste seriene har diagnostiske lydsignaler for det meste blitt fjernet fra disse systemene. I stedet blinker nå strømlampen og viser et fargeendringsmønster for å indikere hvor problemet ligger.

SLN309624_en_US__23XPS_prod_shot_2018_BK

(fig.3.1 XPS Ultrabook)

Merk: Hvis du vil se innholdet i en av delene nedenfor, klikker du på tittelen til delen du vil åpne.
Merk: Feilkoder fra diagnostikk vil alltid erstatte enhver annen bruk av LED-lampen. For eksempel vil batterikoder for lavt batteri eller batterifeil ikke bli vist når feilkoder fra diagnostikk vises.

SLN309624_en_US__26XPS_ultrabook_Battery_LED_BK

(fig.3.2 lampe for batteristatus på XPS Ultrabook)

Strømkilde Status Strømtilstand Beskrivelse
Strømadapter Av S0 – S5 Fulladet
Hvit S0 – S5 Lader
Batteri Av S0 – S5 Batteriet lades ut
Lyser gult S0 – S5 Lavt til kritisk lavt
 • S0 – systemet er på
 • S4Dvalemodus – systemet er i dvalemodus
 • S5AV – systemet er avslått
Merk: Det blinkende mønsteret består av to sett med tall. Disse er representert av første gruppe (blinker gult) og andre gruppe (blinker hvitt).
 • Første gruppe: Batterilampen blinker gult opptil 9 ganger og stopper opp i 1,5 sekunder før den andre gruppen kjøres.
 • Andre gruppe: Batterilampen blinker hvitt opptil 9 ganger, og stopper deretter midlertidig i tre sekunder før den første gruppen kjøres igjen.

Eksempel: Finner ikke noe minne (2, 3), batterilampen blinker gult to ganger etterfulgt av en pause, og blinker deretter tre ganger hvitt, pause osv. Dette mønsteret fortsetter til systemet er slått av.
Strømlampe Problembeskrivelse Anbefalt løsning
Gul Hvit
2 1 CPU-feil
 • Kjør Intel-diagnostikkverktøyet for CPU
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre hjelp
2 2 Hovedkort: BIOS, ROM-feil
 • Oppdater BIOS til nyeste versjon
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre feilsøking
2 3 Minne/RAM ikke oppdaget
 • Bekrefte at minnet er installert
 • Feilsøk minne ytterligere
2 4 Minne-/RAM-feil
 • Sett inn minnet på nytt
 • Feilsøk minnet ytterligere
2 5 Ugyldig minne installert
 • Sett inn minnet på nytt
 • Feilsøk minnet ytterligere
2 6 Feil med hovedkort, brikkesett
 • Oppdater BIOS til nyeste versjon
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
2 7 LCD-feil
 • Oppdater BIOS til nyeste versjon
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 1 CMOS-batterifeil
 • Feilsøk CMOS-batteriet
 • Hvis problemet vedvarer tar du kontakt med teknisk støtte for videre feilsøking
3 2 Feil med PCI eller skjermkort/brikke
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 3 BIOS gjenoppretting 1
 • Gjenopprettingsimage ikke funnet
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 4 BIOS gjenoppretting 2
 • Gjenopprettingsbilde funnet, men ugyldig
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 4 Feil med hovedstrømleder
 • EC støtte på feil i strømsekvensen
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 5 Ødelagt SBIOS-Flash
 • Flash-skade oppdaget av SBIOS
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking
3 6 ME-feil
 • Tidsavbrudd ved venting på ME for å svare på HECI-melding
 • Kontakt teknisk støtte for videre feilsøking

Tilbake til toppen


Diagnostikklamper for XPS-serien med bærbare datamaskiner (2008 til 2014)

Systemer i dette tidsrommet brukte bare lampetilstander til å vise batteri- og harddiskstatus. Strømknapptilstanden angis ved at XPS-logoen på kabinettet lyser opp. (Kontroller delen om signalkoder for diagnostikkindikatorer for disse modellene.)

SLN309624_en_US__19XPS_prod_shot_2011_BK

(fig.2.1 XPS 15)

Merk: Hvis du vil se innholdet i en av delene nedenfor, klikker du på tittelen til delen du vil åpne.

SLN309624_en_US__21XPS_14_Logo_LED_BK

(fig. 2.2 XPS-logolampe)

LED-status Systemstatus
Lyser hvitt
Blinker hvitt Ventemodus
Av Av/dvalemodus

SLN309624_en_US__22XPS_14_Battery_LED_BK

(fig.2.3 XPS-batterilampe)

  LED-status Systemstatus Batterinivålampe
Strømadapter Lyser hvitt På/standby/av/dvalemodus Lader
Av På/standby/av/dvalemodus Fulladet
Batteri Lyser gult På/ventemodus Lavt batterinivå (<=10 %)
Av På/ventemodus/av/dvalemodus
av/dvalemodus
Lades ikke

Tilbake til toppen


Diagnostikklamper for XPS-serien med bærbare datamaskiner (før 2008)

Denne serien brukte lampetilstander for strømknappen og en pakke med diagnostikklamper på bærbare systemer.

SLN309624_en_US__3XPS_prod_shot_2007_BK

(fig.1.1 XPS M1330)

Merk: Hvis du vil se innholdet i en av delene nedenfor, klikker du på tittelen til delen du vil åpne.

Disse modellene hadde en blokk med lamper for tastaturstatus foran på kabinettet som enten lyste grønt, blinket grønt eller var av. Nedenfor ser du en tabell som viser hva disse indikerte.

SLN309624_en_US__5KybdStatusLED_4300_2007_BK_01

(fig. 1.2 Caps Lock-lamper)

Ikonet Beskrivelse
SLN309624_en_US__61395072784135.Caps Caps Lock-lampe – Slås på når Caps Lock er aktivert
SLN309624_en_US__71395072803479.Scroll Scroll Lock-lampe – Slås på når Scroll Lock er aktivert
SLN309624_en_US__81395072849604.Num Number Lock-lampe – Slås på når Number Lock er aktivert
Blinkekode Lampemønster Beskrivelse Neste trinn
SLN309624_en_US__91366966117019.D1 Blink-på-på Mikrokontrolleren overlater kontroll av systemet til prosessoren. Denne koden vedvarer hvis ingen prosessor oppdages.
 • Juster plasseringen av prosessoren
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__101366966165505.D2 På-blink-på Det har oppstått en feil i minnet.
 • Sett inn minnemodulen(e) på nytt
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__111366966202304.D3 Blink-blink-blink En hovedkortkomponent er defekt.
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__121366966228164.D4 Blink-blink-på Skjermkortet hindrer systemet fra å fullføre POST.
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__131366966275542.D5 Blink-blink-av Tastaturet hindrer systemet fra å fullføre POST.
 • Koble til tastaturkabelen på nytt
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__141366966307652.D6 Blink-av-blink Det oppsto et problem med USB-kontrolleren under initialiseringen.
 • Ta ut alle USB-enheter
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__151366966334560.D7 På-blink-blink Ingen SODIMM er installert.
 • Installer minnemodulen(e)
 • Sett inn minnemodulen(e) på nytt
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__161366966369858.D8 Blink-på-blink Det oppsto et problem med LCD-skjermen under initialiseringen.
 • Sett inn LCD-kabelen på nytt
 • kontakter du kundestøtte
SLN309624_en_US__171366966398453.D9 Av-blink-blink Modemet hindrer systemet fra å fullføre POST.
 • Sett inn modemet på nytt
 • kontakter du kundestøtte

SLN309624_en_US__18XPS_m1330_LED_BK
(Fig. 1.3 Led-lamper for systemstatus)

Hvis datamaskinen er koblet til en stikkontakt, fungerer batterilampen som følger:

 • Kontinuerlig blått – batteriet lades.
 • Blinkende blått – batteriet er nesten fulladet.

Batterilampen fungerer på følgende måte hvis datamaskinen kjøres på batteri:

 • Av – batteriet er tilstrekkelig oppladet (eller datamaskinen er slått av).
 • Blinker rødt – lavt batterinivå.
 • Konstant rødt – kritisk batterinivå.

Tilbake til toppen


Signalkoder for bærbare XPS-datamaskiner

I tillegg til de ulike typene diagnostikklamper finnes det også en rekke signalkoder på tvers av noen av modellene i disse systemene.

Disse kodene kan gjenkjennes på tvers av produsenter og har forblitt de samme over tid.

Nøkkelen til disse kodene vises i tabellen nedenfor.

Merk: Hvis du vil se innholdet i en av delene nedenfor, klikker du på tittelen til delen du vil åpne.
Signalkoder for diagnose
Kode Årsak Anbefalt løsning
1 BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes kan du kontakte teknisk kundestøtte
2 Det er ikke registrert noen minnemoduler Feilsøke minne- og minnesporene
3 Brikkesettfeil
Test for tidsuret i datamaskinen mislyktes
Feil i port A20
Super I/U-brikkefeil
Test av tastaturkontroller mislyktes
kan du kontakte teknisk kundestøtte
4 Lese- eller skrivefeil i RAM Feilsøke minne- og minnesporene
5 Feil i sanntidsklokke Bytt ut CMOS-batteriet. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer
6 Feil ved video-BIOS-test Kjør Dell-diagnostikk
7 Feil ved CPU-hurtigbuffertest kan du kontakte teknisk kundestøtte
8 LCD-feil kan du kontakte teknisk kundestøtte

Tilbake til toppen


Ordliste med akronymer:

Se tabellen for å finne definisjoner av akronymene i denne artikkelen.

Akronym Definisjon
BIOS Grunnleggende støtte
CFG Ressurskonfigurasjon
CPU Prosessorenhet
DIMM Dobbel montert minnemodul
DMA Direkte minnetilgang
EC Innebygd kontroller
HECI Grensesnitt for innebygd vertskontroller
LCD Skjerm med flytende krystaller (LCD-skjerm)
Lysdiode Lysdiode
MBF Feil på hovedkort
MBIST Innbygd selvtest av minne
ME Management Engine (styringsmotor)
MEM Minne
NVRAM Permanent Random Access Memory (RAM)
PCI Komponentsammenkobling for ekstern enhet
POV Post-videoaktivitet
PRV Pre-videoaktivitet
PSU Strømforsyningsenhet
RAM Random Access Memory (RAM)
RCM Gjenopprettingsmodus
ROM Skrivebeskyttet minne
RTC Sanntidsklokke
S0 Systemstrømtilstand S0 – Dette er driftstilstanden der Windows-PC-en er aktiv.
S1 Systemstrømtilstand S1 – I denne hvilemodusen er CPU-en stoppet, og datamaskinen er i ventemodus.
S2 Systemstrømtilstand S2 – Denne tilstanden ligner på S1, bortsett fra at CPU-en og systemhurtigbufferen går tapt fordi prosessoren mister strømmen.
S3 Systemstrømtilstand S3 – I denne tilstanden lagres data på RAM, harddisker og annen maskinvare slås av.
S4 Systemstrømtilstand S4 – I denne tilstanden lagres RAM og andre data på harddisken.
S5 Systemstrømtilstand S5 – Systemet er avslått.
SBIOS Operativsystem med lite kortgrensesnitt
SPI Serielt grensesnitt for ekstern enhet
STD Oppstartsoverføring
STO Lagringsenhet
TPM Trusted Platform Module
USB Universell seriebuss
VID Video

Tilbake til toppen


Merk:
Hvis du ser en gjenkjennelig kode, følger du instruksjonene. Hvis du må kontakte din lokale kundestøtte, må du kontrollere at du har kodeinformasjonen tilgjengelig. Teknikeren trenger denne informasjonen for å hjelpe deg videre.

Hvis du ser en kode som ikke er gjenkjent ovenfor, kan du ta kontakt med den lokale kundestøtten med en gang.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte teknisk støtte. Kontakt oss

Tilbake til toppen

Additional Information

Article Properties


Affected Product

XPS

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To