Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Obnovení systému BIOS nebo UEFI (nastavení systému) do výchozího továrního nastavení v počítači Dell

Summary: Tento článek poskytuje informace o obnovení výchozího továrního nastavení systému BIOS nebo rozhraní UEFI. Resetování systému BIOS nebo rozhraní UEFI může vyřešit mnoho problémů s počítačem. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Informace uložené v systému BIOS nebo UEFI, označované jako Extended System Configuration Data (ESCD), se mohou občas poškodit z mnoha různých důvodů, jako je například výpadek napájení, nesprávná nastavení provedená uživatelem nebo nekompatibilita hardwaru způsobená konkrétním nastavením. V těchto případech je někdy nezbytné obnovit systém BIOS nebo rozhraní UEFI na výchozí tovární nastavení.

VÝSTRAHA: Rozhraní systému BIOS je určeno pro pokročilé uživatele počítače. Ujistěte se, že víte, jaké změny provádíte v systému BIOS. Náhodnou změnou neznámého nastavení může dojít k tomu, že se počítač nezapne, nespustí operační systém nebo může dojít ke ztrátě dat.

Systém BIOS nebo rozhraní UEFI na počítači Dell spustíte následovně:

 1. Zapněte nebo restartujte počítač.
 2. Na obrazovce s logem Dell několikrát stiskněte klávesu F2, dokud se nezobrazí zpráva Entering System Setup.
  POZNÁMKA: Pokud počítač spustí operační systém, restartujte počítač a zkuste to znovu.

Rozhraní systému BIOS nebo UEFI se může u různých počítačů Dell lišit. Informace o tom, jak obnovit systém BIOS nebo rozhraní UEFI do výchozího továrního nastavení, naleznete na níže uvedených obrázcích – vyhledejte obrázek shodný s obsahem ve vašem počítači Dell. Pokud se obrázek neshoduje, vyhledejte informace o konkrétním produktu v uživatelské příručce počítače Dell.

Systém BIOS s podporou rozhraní UEFI
Obrázek 1: Systém BIOS s podporou rozhraní UEFI.

 1. Na obrazovce BIOS (System Setup) klikněte na možnost Load Defaults.
 2. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost BIOS Defaults. Klikněte na tlačítko OK (obrázek 2).
  Zkontrolujte, zda je vybrána možnost BIOS Defaults.
  Obrázek 2. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost BIOS Defaults.
 3. Zobrazí se varovná zpráva. Klikněte na tlačítko OK (obrázek 3 a 4).
  První varovná zpráva
  Obrázek 3. První varovná zpráva
  Druhá varovná zpráva
  Obrázek 4.; Druhá varovná zpráva

Restartujte počítač.


Snímek obrazovky rozhraní UEFI BIOS v počítači Dell
Obrázek 5. Rozhraní UEFI BIOS v počítači Dell.

 1. Na obrazovce systému BIOS (System Setup) klikněte na možnost Restore Settings nebo Load Defaults podle toho, co je uvedeno.
 2. Ujistěte se, že je vybrána možnost BIOS Defaults, nebo potvrďte načtení výchozího nastavení při zobrazení této možnosti. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na tlačítko Exit.
 4. Jakmile se zobrazí nabídka, potvrďte ukončení obrazovky BIOS (System Setup).

Restartujte počítač.


Snímek obrazovky staršího rozhraní systému BIOS v počítači Dell
Obrázek 6. Starší rozhraní systému BIOS v počítači Dell.

 1. Na obrazovce BIOS stiskněte klávesu se šipkou doprava, dokud se nezvýrazní možnost Exit.
 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud se neoznačí možnost Restore Defaults nebo Load Optimal Defaults (podle toho, která možnost se zobrazí), a poté stiskněte Enter.
 3. Stiskněte Enter, jakmile se zobrazí možnost Yes pro možnost Load Optimized Defaults nebo Load Optimal Defaults podle toho, která možnost se zobrazí.

Restartujte počítač.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

13 Jun 2024

Version

14

Article Type

How To