Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik gjenoppretter du BIOS eller UEFI (systemoppsett) til fabrikkinnstillingene på en Dell-datamaskin

Summary: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du tilbakestiller BIOS eller UEFI til standardinnstillingene. Tilbakestilling av BIOS eller UEFI bidrar til å løse mange problemer med datamaskinen. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Informasjonen som lagres i BIOS eller UEFI, kjent som Extended System Configuration Data (ESCD), kan av og til bli skadet på grunn av ulike årsaker, for eksempel strømhendelser, feil innstillinger og maskinvareinkompatibilitet på grunn av en bestemt innstilling. I slike tilfeller er det noen ganger nødvendig å tilbakestille BIOS eller UEFI til standard fabrikkinnstillinger.

ADVARSEL: BIOS-grensesnittet er utviklet for erfarne brukere. Du må være sikker på endringene du gjør i BIOS. Hvis du endrer en ukjent innstilling ved en feiltagelse, kan det føre til at datamaskinen ikke kan slås på eller starte opp i operativsystemet, eller potensielt datatap.

Slik får du tilgang til BIOS- eller UEFI-grensesnittet på Dell-datamaskinen:

 1. Slå på datamaskinen, eller start den på nytt.
 2. Når du ser Dell-logoen, trykker du på F2-tasten flere ganger inntil Starte System Setup (Starte System Setup ) vises.
  MERK: Hvis datamaskinen starter opp i operativsystemet, starter du datamaskinen på nytt og prøver igjen.

BIOS- eller UEFI-grensesnittet kan variere på ulike Dell-datamaskiner. Se bildene nedenfor som tilsvarer bildet på Dell-datamaskinen for informasjon om hvordan du tilbakestiller BIOS eller UEFI til standard fabrikkinnstillinger. Hvis bildet ikke samsvarer, finner du produktspesifikk informasjon i brukerhåndboken for Dell-datamaskinen .

BIOS med UEFI-støtte
Figur 1: BIOS med UEFI-støtte.

 1. På skjermen for BIOS (systemoppsett) klikker du på Last inn standardinnstillinger.
 2. Kontroller at BIOS-standarder er valgt. Klikk på OK (figur 2).
  Kontroller at BIOS-standarder er valgt
  Figur 2. Kontroller at BIOS-standarder er valgt
 3. Det vises en advarsel. Klikk på OK (figur 3 og 4).
  Første advarsel
  Figur 3. Første advarsel
  Andre advarsel
  Figur 4.; Andre advarsel

Start datamaskinen på nytt.


Skjermbilde av UEFI BIOS-grensesnitt på en Dell-datamaskin
Figur 5. UEFI BIOS-grensesnitt på en Dell-datamaskin.

 1. På BIOS-skjermen (systemoppsett) klikker du på Restore Settings (Gjenopprett innstillinger) eller Load Defaults (Last standardinnstillinger) (alt etter hva som er oppført).
 2. Kontroller at du velger standardinnstillingene for BIOS, eller bekreft for å laste inn standardinnstillingene når dette tilbys. Klikk på OK.
 3. Klikk på Exit (Avslutt).
 4. Bekreft at du vil avslutte skjermbildet BIOS (systemoppsett) når dette blir tilbudt.

Start datamaskinen på nytt.


Skjermbilde av eldre BIOS-grensesnitt på en Dell-datamaskin
Figur 6. Eldre BIOS-grensesnitt på en Dell-datamaskin.

 1. BIOS-skjermen trykker du PIL HØYRE-tasten til alternativet Avslutt er uthevet.
 2. Trykk på pil ned-tasten helt til Restore Defaults (Gjenopprett standardinnstillinger) eller Load Optimal Defaults (Last inn optimale standardinnstillinger) er uthevet (alt etter hva som er oppført), og trykk deretter på Enter.
 3. Trykk på Enter for å velge Yes (Ja) for Load Optimized Defaults (Last inn optimaliserte standardinnstillinger) eller Load Optimal Defaults (Last inn optimale standarder) (alt etter hva som er oppført).

Start datamaskinen på nytt.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Latitude

Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

13 Jun 2024

Version

14

Article Type

How To