Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Vieraskäyttöjärjestelmän RDMA:n määrittäminen Windows Server 2019:ssä

Summary: Artikkelissa on tietoja vieraskäyttöjärjestelmän RDMA:n määrittämisestä Windows Server 2019:ssä.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Sisällysluettelo

 1. RDMA:n (Remote Direct Memory Access) esittely

 2. Testiympäristö

 3. Laitteistokokoonpano

 4. Vieraskäyttöjärjestelmän RDMA:n määrittäminen

 5. PowerShellin cmdlet-komennot

 6. Latauslinkit


1. RDMA:n (Remote Direct Memory Access) esittely

RDMA (Remote Direct Memory Access) on hyödyllinen tekniikka, jonka avulla tietokoneet voivat siirtää tietoja verkossa ilman isäntäkoneiden suoritin- tai käyttöjärjestelmäresurssien (laskenta/tallennus) käyttämistä. Tämä lisää siirtonopeutta ja suorituskykyä sekä vähentää viivettä ja suorittimen kuormitusta.

Tällä hetkellä on käytössä kaksi suosittua RDMA-tekniikan toteutusta:

RoCE
- siirto: UDP/IP (RoCE v2)
- käyttää DCB:tä (Data Center Bridging).

iWarp
- taustalla oleva verkko: TCP/IP
- TCP auttaa vuonohjauksessa ja ruuhkanhallinnassa.


RoCEn toiminta perustuu DCB-määrityksiin, kuten ETS:ään (Enhanced Transmission Service) ja PFC:hen (Priority Flow Control), mikä voi aiheuttaa ongelmia, jos verkkokytkimiä ei ole määritetty oikein. iWARP ei edellytä mitään tiettyjä kytkinmäärityksiä.

Microsoft lisäsi RDMA-tuen Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmään, ja uudempiin Windows Server -versioihin on lisätty uusia RDMA-ominaisuuksia. Yksi Microsoftin uusimpaan Windows Server 2019 -käyttöjärjestelmään lisätyistä ominaisuuksista on mahdollisuus antaa vieraskäyttöjärjestelmän (virtuaalikoneen) käyttää RDMA:ta. Vieraskäyttöjärjestelmä voi tällöin käyttää verkkotallennusta samalla pienellä viiveellä kuin fyysinen isäntäkone, mikä vähentää suorittimen kuormitusta sekä parantaa virtuaalikoneen siirtonopeutta ja suorituskykyä.


Dell EMC:llä on erinomaisia 25 Gt/s:n RDMA-sovitinratkaisuja, kuten Cavium QLogic FastLinQ 41262 Dual Port 25 GbE SFP28 (iWarp/RoCE) ja Mellanox ConnectX-4 Lx 25Gbps RDMA (RoCE). Tässä esimerkissä vieraskäyttöjärjestelmän RDMA:ta havainnollistetaan Mellanox ConnectX-4 Lx RDMA (RoCEv2-tila) -sovittimen avulla.

2. Testiympäristö

Palvelimet: 2 x Dell EMC R7425 (AMD Epyc 7551 -32-ydinsuoritin), 256 Gt muistia, Mellanox ConnectX-4 Lx – täysin päivitetty (BIOS, laiteohjelmisto, ohjaimet ja käyttöjärjestelmä)
Asennetut roolit/ominaisuudet: Hyper-V, DCB, vikasietoklusterointi, S2D
Kytkin: Dell EMC S5048F-ON – MGMT VLAN 2, SMB VLAN 15
 
Dell EMC suosittelee päivittämään BIOSin, laiteohjelmistot, ohjaimet ja käyttöjärjestelmän ajoitettujen päivitysten yhteydessä. BIOSin, laiteohjelmiston, ohjainten ja käyttöjärjestelmän päivitysten tarkoituksena on parantaa järjestelmän luotettavuutta, vakautta sekä tietoturvaa.

3. Laitteistokokoonpano

1. Käynnistä palvelimet uudelleen ja avaa BIOS (paina F2-näppäintä POST-testin aikana).

2. Valitse Device Settings.


HOW16693_en_US__1Fig1 - BiosDevSet
Kuva 1: BIOSin Device Settings
 
3. Valitse NIC in Slot 1 Port 1 - Mellanox.

HOW16693_en_US__2Fig2 - BiosDevSetMellanox
Kuva 2: Device Settings -valikon Slot 1 Port 1 - Mellanox
 
4. Valitse Device Level Configuration.

HOW16693_en_US__3Fig3 - BiosDevLevConf
Kuva 3: Device Level Configuration
 
5. Valitse Virtualization Mode -kohdassa SR-IOV.

HOW16693_en_US__4Fig4 - BiosDevSriov
Kuva 4: SR-IOV-asetus 
 
6. Toista edelliset vaiheet NIC in Slot 1 Port 2 - Mellanox -verkkokortille.

HOW16693_en_US__5Fig5 - BiosDevSetMellanox2
Kuva 5: Device Settings -valikon Slot 1 Port 2 - Mellanox
 
7. Palaa BIOSin päävalikkoon ja valitse System BIOS.

HOW16693_en_US__6Fig6 - SystemBios
Kuva 6: System BIOS
 
8. Valitse Integrated Devices.

HOW16693_en_US__7Fig7 - IntegratedDev
Kuva 7: BIOSin Integrated Devices
 
9. Ota SR-IOV Global Enable -asetus käyttöön.

HOW16693_en_US__8Fig8 - SriovGlobal
Kuva 8: SR-IOV Global
 
10. Tallenna määritykset ja käynnistä palvelin uudelleen.
 

4. Vieraskäyttöjärjestelmän RDMA:n määrittäminen


1. Asenna Windows Server 2019.
2. Asenna Hyper-V-rooli ja Data Center Bridging (DCB) -ominaisuus.
3. Määritä QoS (Quality-of-Service), DCB, PFC ja ETS. Varmista, että palvelimen verkkokortti- ja QoS-määritykset vastaavat kytkinmäärityksiä.
4. Määritä Hyper-V SET (Switch Embedded Team).

HOW16693_en_US__9Fig9 - vSwitch
Kuva 9: Virtuaalikytkinmääritykset
 
5. Testaa RDMA-viestintää fyysisten palvelinten välillä ennen virtuaalikoneiden määrittämistä. Lataa Microsoft Diskspd ja Microsoftin Test-RDMA-PowerShell-komentosarja. Jatka seuraaviin vaiheisiin vain, jos viestintä toimii. Tarkista muussa tapauksessa kytkinmääritykset ja/tai isäntäkoneen DCB-asetukset.

HOW16693_en_US__10Fig10 - Test-RDMA1
Kuva 10: Test-Rdma isäntäkoneissa
 
6. Tarkista, että SR-IOV on käytössä kummankin palvelimen RDMA-sovittimessa.

HOW16693_en_US__11Fig11 - SRIOVEnab
Kuva 11: SR-IOV käytössä
 
7. Luo kumpaankin palvelimeen yksi toisen sukupolven virtuaalikone (vieraskäyttöjärjestelmä) ja asenna Windows Server 2019. Tässä esimerkissä luodaan vieraskäyttöjärjestelmä, jossa on kaksi verkkokorttia, joista toinen on MGMT-liikennettä (VLAN 2) ja toinen SMB-liikennettä (VLAN 15) varten.

HOW16693_en_US__12Fig12 - VMNetConfig
Kuva 12: Vieraskäyttöjärjestelmän verkkomääritykset R7425-01-isäntäkoneessa

HOW16693_en_US__13Fig13 - VMNetConfig2
Kuva 13: Virtuaalikoneen verkkomääritykset R7425-02-isäntäkoneessa
 
8. Sammuta virtuaalikoneet.
9. Ota SR-IOV ja RDMA käyttöön vieraskäyttöjärjestelmissä.

HOW16693_en_US__14Fig14 - EnableSriovRdmaGuest
Kuva 14: Ota SR-IOV/RDMA käyttöön vieraskäyttöjärjestelmissä
 
10. Käynnistä virtuaalikoneet ja avaa Laitehallinta. Mellanox-virtuaalitoiminnon pitäisi näkyä Verkkosovittimet-kohdassa. Virtuaalitoiminto ei näy tavallisena verkkosovittimena Verkkoyhteyksissä, kuten kuva 15 osoittaa. 

HOW16693_en_US__15Fig16 - VMDevManager
Kuva 15: Vieraskäyttöjärjestelmän Laitehallinta ja Verkkoyhteydet
 
HUOMAUTUS: RDMA:n käyttöönotto vieraskäyttöjärjestelmässä saattaa edellyttää verkkokortin ohjaimen asentamista.
11. Ota RDMA käyttöön SMB-virtuaaliverkkokortissa. RDMA on jo valmiiksi käytössä Mellanox-virtuaalitoiminnossa (Ethernet4 - kuva 16).

HOW16693_en_US__16Fig15 - VMRdmaEnab
Kuva 16: Ota RDMA käyttöön SMB-virtuaaliverkkokortissa
 
12. Testaa vieraskäyttöjärjestelmien RDMA. 
HOW16693_en_US__17icon Huomautus: IfIndex (virtuaaliverkkokortin liittymäindeksi)- ja VfIndex (Mellanox-virtuaalitoiminnon liittymäindeksi) -arvot on tärkeää määrittää.

HOW16693_en_US__18Fig17 - Test-RdmaVM
Kuva 17: Test-Rdma virtuaalikäyttöjärjestelmissä
 

5. PowerShellin cmdlet-komennot


#Luo uusi virtuaalikytkin ja ota SRIOV käyttöön
New-VMSwitch -Name xxxx -NetadapterName xxxx,xxxx -AllowManagementOS $true -EnableEmbeddedTeaming $true -EnableIov $true

#Tarkista, että SRIOV on käytössä fyysisessä sovittimessa
Get-NetAdapterSriov -Name xxxx

#Hae virtuaalikoneen verkkomääritykset
Get-VM -Name xxxx| Get-VMNetworkAdapter

#Hae virtuaalikoneen VLAN-määritykset
Get-VM -Name | Get-VMNetworkAdapterVlan

#Määritä SRIO ja RDMA virtuaalikoneen (vieraskäyttöjärjestelmän) virtuaaliverkkokortissa
Get-VM -Name xxxx | Set-VMNetworkAdapter -Name xxx -IovWeight 100 -IoVQueuePairsRequested 2
Get-VM -Name xxxx | Set-VMNetworkAdapterRdma -Name xxx -RdmaWeight 100

#Ota RDMA käyttöön NetAdapterissa
Enable-NetAdapterRdma -Name xxxx

#Test-Rdma isäntäkoneessa
.\Test-Rdma.ps1 -IfIndex xx -IsRoCE $true -RemoteIpAddress xxx.xxx.xxx.xxx -PathToDiskspd xxxxx

#Test-Rdma virtuaalikoneessa (vieraskäyttöjärjestelmässä)
.\Test-Rdma.ps1 -IfIndex xx -IsRoCE $true -RemoteIpAddress xxx.xxx.xxx.xxx -PathToDiskspd xxxxx -VfIndex xx
 

6. Latauslinkit


• Microsoft Diskspd
• Microsoftin Test-RDMA-komentosarja

 
Onko sinulla kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia? Ota yhteyttä meihin osoitteessa WinServerBlogs@dell.com.
 

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, Microsoft Windows Server 2019

Last Published Date

15 Sep 2021

Version

7

Article Type

How To