Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Server 2019'da Konuk RDMA'sını Yapılandırma

Summary: Bu makalede, Windows Server 2019'da Konuk RDMA'sının nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

İçindekiler

 1. Uzaktan Doğrudan Bellek Erişimine (RDMA) Giriş

 2. Laboratuvar Ortamı

 3. Donanım Yapılandırması

 4. Konuk RDMA'sını Yapılandırma

 5. Powershell Cmdlet'leri

 6. İndirme Bağlantıları


1. Uzaktan Doğrudan Bellek Erişimine (RDMA) Giriş

Uzaktan Doğrudan Bellek Erişimi (RDMA), dahil olan ana bilgisayarların CPU veya OS kaynaklarını (Bilgi İşlem/Depolama) kullanmadan bilgisayarların ağ genelinde veri aktarmasını sağlayan ve gecikme süresi ile CPU ek yükünü düşürerek verimi ve performansı artıran oldukça faydalı bir teknolojidir.

Şu anda iki popüler RDMA uygulaması mevcuttur:

RoCE
- Taşıma: UDP/IP (RoCE v2)
- DCB (Veri Merkezi Köprüleme) Kullanır

iWarp
- Temel Ağ: TCP/IP
- TCP, akış kontrolü ve tıkanıklık yönetimi sunar


RoCE, büyük oranda ETS (Gelişmiş İletim Hizmeti) ve PFC (Öncelikli Akış Kontrolü) gibi DCP yapılandırmasından faydalanır. Bu durum ağ anahtarları düzgün yapılandırılmadığı takdirde sorun oluşturabilir. iWARP, herhangi bir anahtar yapılandırması gerektirmez.

Microsoft, Windows Server 2012'de RDMA desteği sunmaya başlamış ve daha sonraki Windows Server OS sürümlerine yeni özellikler eklemiştir. Microsoft'un en son işletim sistemi Windows Server 2019'daki özelliklerden biri, RDMA'yı Konuk İşletim Sistemine (VM) sunabilmektir. Bu özellik, CPU ek yükünü düşürerek ve doğrudan VM'de aktarım ve performansı artırarak Konuğun, ağ depolamasına erişirken yerel ana bilgisayar ile aynı seviyede düşük gecikme süresi elde etmesine olanak tanır.


Dell EMC, 25 Gb/sn RDMA için Cavium QLogic FastLinQ 41262 Çift Bağlantı Noktalı 25 GbE SFP28 (iWarp/RoCE) ve Mellanox ConnectX-4 Lx 25 Gb/sn RDMA (RoCE) gibi mükemmel seçenekler sunar. Bu örnekte Konuk RDMA özelliğini tanıtmak için Mellanox ConnectX-4 Lx RDMA (RoCEv2 modu) kullanılmıştır.

2. Laboratuvar Ortamı

Sunucular: Sunucular: 2 adet Dell EMC R7425 (AMD Epyc 7551 32 Çekirdekli İşlemci), 256 GB Bellek, tamamen güncel Mellanox ConnectX-4 Lx (BIOS, Bellenim, Sürücüler ve OS)
Yüklenmiş Roller/Özellikler: Hyper-V, DCB, Yük Devretme Kümelemesi, S2D
Anahtar: Dell EMC S5048F-ON – MGMT VLAN 2, SMB VLAN 15
 
Dell EMC, planlanmış güncelleme döngünüzün bir parçası olarak BIOS'u, bellenimleri, sürücüleri ve İşletim Sistemini güncellemenizi önerir. BIOS, bellenim, sürücü ve işletim sistemi güncellemeleri, sisteminizin güvenilirliğini, kararlılığını ve güvenliğini artırmak amacıyla sunulur.

3. Donanım Yapılandırması

1. Sunucuları yeniden başlatın ve System Setup (Sistem Kurulumu) öğesine gidin (POST sırasında F2'ye basarak).

2. Device Settings (Aygıt Ayarları) öğesini seçin.


HOW16693_en_US__1Fig1 - BiosDevSet
Şekil 1 - BIOS Aygıt Ayarları

3. NIC in Slot 1 Port 1 (Yuva 1 Bağlantı Noktası 1'de NIC) - Mellanox öğesini seçin

HOW16693_en_US__2Fig2 - BiosDevSetMellanox
Şekil 2 - Mellanox Yuva 1 Bağlantı Noktası 1 Aygıt Ayarları

4. Device Level Configuration (Aygıt Düzeyinde Yapılandırma) kısmına gidin

HOW16693_en_US__3Fig3 - BiosDevLevConf
Şekil 3 - Aygıt Düzeyinde Yapılandırma

5. Virtualization Mode (Sanallaştırma Modu) kısmında SR-IOV öğesini seçin.

HOW16693_en_US__4Fig4 - BiosDevSriov
Şekil 4 - SR-IOV Ayarı

6. NIC in Slot 1 Port 2 (Yuva 1 Bağlantı Noktası 2'de NIC) - Mellanox kısmında yukarıdaki adımları tekrarlayın.

HOW16693_en_US__5Fig5 - BiosDevSetMellanox2
Şekil 5 - Mellanox Yuva 1 Bağlantı Noktası 2 Aygıt Ayarları

7. System Setup Main Menu (Sistem Kurulumu Ana Menüsü) ekranına geri dönün, ardından System BIOS (Sistem BIOS'u) öğesini seçin.

HOW16693_en_US__6Fig6 - SystemBios
Şekil 6 - Sistem BIOS'u

8. Integrated Devices (Entegre Aygıtlar) öğesini seçin.

HOW16693_en_US__7Fig7 - IntegratedDev
Şekil 7 - BIOS Entegre Aygıtlar

9. SR-IOV Global Enable (SR-IOV Global Etkinleştirme) öğesini Enabled (Etkin) seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

HOW16693_en_US__8Fig8 - SriovGlobal
Şekil 8 - SR-IOV Global

10. Yapılandırmanızı kaydedin ve sunucuyu yeniden başlatın.
 

4. Konuk RDMA'sını Yapılandırma


1. Windows Server 2019'u yükleyin
2. Hyper-V Rolünü ve Veri Merkezi Köprüleme (DCB) özelliğini yükleyin.
3. QoS (Servis Kalitesi), DCB, PFC ve ETS'yi yapılandırın. Sunucu NIC'si ve QoS yapılandırmasının anahtar yapılandırmasıyla eşleştiğinden emin olun.
4. Hyper-V SET'i yapılandırın (Anahtar Kapsamında Grup).

HOW16693_en_US__9Fig9 - vSwitch
Şekil 9 - vSwitch Yapılandırması

5. VM'leri yapılandırmadan önce fiziksel sunucular arasındaki RDMA iletişimini test edin. Microsoft Diskspd ve Microsoft Test-RDMA PowerShell komut dosyasını indirin. İletişim düzgün şekilde gerçekleşiyorsa aşağıdaki adımları izlemeye devam edin. Aksi takdirde anahtar yapılandırmasını ve/veya ana bilgisayardaki DCB ayarlarını kontrol edin.

HOW16693_en_US__10Fig10 - Test-RDMA1
Şekil 10 - Fiziksel Ana Bilgisayarlar için Rdma Testi

6. SR-IOV'nin, her iki sunucudaki RDMA bağdaştırıcılarında etkin olduğunu doğrulayın.

HOW16693_en_US__11Fig11 - SRIOVEnab
Şekil 11 - SR-IOV Etkin

7. Her bir sunucuda birer tane olmak üzere iki Gen 2 VM (Konuk İşletim Sistemi) oluşturun ve ardından Windows Server 2019'u yükleyin. Bu senaryoda Konuk OS, biri MGMT trafiği (VLAN 2) için, diğeri ise SMB trafiği (VLAN 15) için olmak üzere iki vNIC ile oluşturulur.

HOW16693_en_US__12Fig12 - VMNetConfig
Şekil 12 - Konuk OS Ağ Yapılandırması Ana Bilgisayarı R7425-01

HOW16693_en_US__13Fig13 - VMNetConfig2
Şekil 13 - Sanal Makine Ağ Yapılandırması Ana Bilgisayarı R7425-02

8. VM'leri kapatın.
9. Konuk OS üzerinde SR-IOV ve RDMA'yı etkinleştirin.

HOW16693_en_US__14Fig14 - EnableSriovRdmaGuest
Şekil 14: Konuk OS'lerde SR-IOV/RDMA'yı etkinleştirme

10. VM'leri başlatıp Aygıt Yöneticisini açın. Mellanox Virtual Function'ın [Sanal İşlev (VF)] Network Adapters (Ağ Bağdaştırıcıları) öğesinin altında listelenmiş olması gerekir. Şekil 15'te görülebileceği üzere VF, Network Connections (Ağ Bağlantıları) öğesi altında normal bir ağ bağdaştırıcısı olarak sunulmaz. 

HOW16693_en_US__15Fig16 - VMDevManager
Şekil 15 - Konuk İşletim Sistemi Aygıt Yöneticisi ve Ağ Bağlantıları
 
NOT: Konuk İşletim Sisteminde RDMA'yı etkinleştirmek için bir NIC sürücüsünün yüklü olması gerekebilir.
11. SMB vNIC'de RDMA'yı etkinleştirin. RDMA işlevi Mellanox VF'de zaten etkindir (Ethernet4 - Şekil 16).

HOW16693_en_US__16Fig15 - VMRdmaEnab
Şekil 16 - SMB vNIC'de RDMA'yı etkinleştirme

12. Konuk RDMA'sını test edin. 
HOW16693_en_US__17icon Not: IfIndex (vNIC Arayüz Dizini) ve VfIndex'in (Mellanox VF Arayüz Dizini) belirtilmesi önemlidir.

HOW16693_en_US__18Fig17 - Test-RdmaVM
Şekil 17 - Konuk İşletim Sistemi için RDMA Testi
 

5. Powershell Cmdlet'leri


#SRIOV seçeneği etkinken yeni sanal anahtar oluşturun
New-VMSwitch -Name xxxx -NetadapterName xxxx,xxxx -AllowManagementOS $true -EnableEmbeddedTeaming $true -EnableIov $true

#SRIOV'nin fiziksel bağdaştırıcıda etkin olduğunu doğrulayın

#VM ağı yapılandırmasını alın
Get-VM -Name xxxx| Get-VMNetworkAdapter

#VM ağı VLAN yapılandırmasını alın
Get-VM -Name | Get-VMNetworkAdapterVlan

#Sanal Makine (Konuk OS) vNIC'de VM SRIO ve RDMA'yı ayarlayın
Get-VM -Name xxxx | Set-VMNetworkAdapter -Name xxx -IovWeight 100 -IoVQueuePairsRequested 2
Get-VM -Name xxxx | Set-VMNetworkAdapterRdma -Name xxx -RdmaWeight 100

#Ağ Bağdaştırıcıda RDMA'yı etkinleştirin
Enable-NetAdapterRdma -Name xxxx

#Fiziksel Ana Bilgisayarda Rdma Testi yapın
.\Test-Rdma.ps1 -IfIndex xx -IsRoCE $true -RemoteIpAddress xxx.xxx.xxx.xxx -PathToDiskspd xxxxx

#Sanal Makinede (Konuk OS) Rdma Testi yapın
.\Test-Rdma.ps1 -IfIndex xx -IsRoCE $true -RemoteIpAddress xxx.xxx.xxx.xxx -PathToDiskspd xxxxx -VfIndex xx
 

6. İndirme Bağlantıları


Microsoft Diskspd
Microsoft Test-RDMA Komut Dosyası


Yorumlarınız, sorularınız veya önerileriniz mi var? Lütfen WinServerBlogs@dell.com adresinden bize ulaşın
 

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, Microsoft Windows Server 2019

Last Published Date

15 Sep 2021

Version

7

Article Type

How To