Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PowerEdge: Procedura odzyskiwania kontrolera iDRAC z obrazu firmimg.d7

Summary: W niektórych przypadkach może dojść do uszkodzenia partycji rozruchowej iDRAC. Kontroler iDRAC nie uruchomi się i nie będzie w stanie zarządzać serwerem.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Celem niniejszego artykułu jest odzyskanie niemożliwego do uruchomienia kontrolera iDRAC bez wymieniania części. Ten samouczek dotyczy kontrolerów iDRAC 7, iDRAC 8 i iDRAC 9.

W niektórych przypadkach partycja rozruchowa kontrolera iDRAC może ulec uszkodzeniu. Rozruch kontrolera iDRAC zakończy się niepowodzeniem, a serwerem nie będzie można zarządzać.

Objawy:
 • Kontroler iDRAC nie jest gotowy podczas procesu POST serwera.
 • Nie można uzyskać dostępu do strony iDRAC.
 • Dioda LED stanu systemu i identyfikacji miga w odstępach ok. 1/2 s. (Dioda LED znajduje się z tyłu serwera montowanego w szafie i serwera w obudowie tower oraz z przodu serwera kasetowego).

Modele iDRAC według generacji serwera PowerEdge
 • iDRAC7 dla 12. generacji systemów PowerEdge
 • iDRAC8 dla 13. generacji systemów PowerEdge
 • iDRAC9 dla 14. generacji systemów PowerEdge
 

Odzyskiwanie kontrolera iDRAC

Kontroler iDRAC7 obsługuje dwa obrazy systemu operacyjnego, aby zapewnić rozruch iDRAC. W przypadku nieprzewidzianych błędów krytycznych dochodzi do utraty obu ścieżek rozruchu:
 • Bootloader kontrolera iDRAC7 nie rozpoznaje obrazu do uruchomienia.
 • Dioda LED stanu systemu i identyfikacji miga w odstępach ok. 1/2 s. (Dioda LED znajduje się z tyłu serwera montowanego w szafie i serwera w obudowie tower oraz z przodu serwera kasetowego.
 • Bootloader odpytuje teraz gniazdo karty SD.
Rozwiązanie
 1. Sformatuj kartę SD z systemem plików FAT, używając systemu operacyjnego Windows, lub z systemem plików EXT3, używając systemu operacyjnego Linux.
 2. Skopiuj plik firmimg.d7 na kartę SD.
 3. Włóż kartę SD do serwera.
 4. Bootloader wykrywa kartę SD, przełącza migającą diodę LED na stałe, bursztynowe światło, odczytuje plik firmimg.d7, przeprogramowuje kontroler iDRAC i ponownie uruchamia kontroler iDRAC7. Poczekaj 2 do 5 minut — ta operacja zakończy się automatycznie.
Alternatywna metoda przy użyciu serwera TFTP

Można użyć serwera Trivial File Transfer Protocol (TFTP), aby uaktualnić lub przywrócić wcześniejszą wersję oprogramowania wewnętrznego kontrolera iDRAC albo zainstalować certyfikaty. Jest on używany w interfejsach wiersza poleceń SM-CLP i RACADM, aby przesłać pliki do i z kontrolera iDRAC. Serwer TFTP musi być dostępny przy użyciu adresu IP kontrolera iDRAC lub nazwy DNS. 
 
HOW12633_en_US__1icon Uwaga: jeśli używasz interfejsu sieciowego kontrolera iDRAC do przesyłania certyfikatów i aktualizacji oprogramowania sprzętowego, serwer TFTP nie jest wymagany.


Możesz użyć polecenia netstat -a w systemie operacyjnym Windows lub Linux, aby sprawdzić, czy serwer TFTP jest uruchomiony. Domyślny port dla serwera TFTP to 69. Jeśli serwer TFTP nie jest uruchomiony, wykonaj jedną z następujących czynności:
Znajdź inny komputer w sieci z usługą TFTP. Zainstaluj serwer TFTP w systemie operacyjnym.

Article Properties


Affected Product
OEMR R720, OEMR R720xd, OEMR R820, OEMR R920, OEMR XL R720, OEMR XL R720xd, PowerEdge M420, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge R420, PowerEdge R520, PowerEdge R720, PowerEdge R720XD, PowerEdge R820 , PowerEdge R920 ...
Last Published Date

17 Sep 2021

Version

4

Article Type

How To