Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik oppretter du Link Aggregation Groups (LAG-er) på Dell Networking PowerConnect-svitsjer

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

 

Denne artikkelen viser hvordan Link Aggregation Groups (LAG-er) er implementert på Dell Networking-svitsjer.

 


 

Alternativer for LAG-type

 

  • Statisk
  • Link Aggregation Control Protocol (LACP)

 

Eksempel på statisk LAG

  

Kommando

Formål

console# configure

Åpne konfigurasjonsmodus.

console(config)# interface range gi1/0/1-4

Åpne konfigurasjonsmodus for interface-range ved å angi området for grensesnittet som skal konfigureres.  Områdekommando er valgfritt.

console(config-if)# channel-group 1 mode on

Tilordne gruppe og statisk modus.  Dette oppretter port-channel 1 som statisk LAG.  Nummeret er bare relevant for denne bestemte svitsjen.  Likevel er det best å samsvare nummeret på tilsvarende svitsj for å forenkle administrasjonen.

console(config-if)# end

Avslutt konfigurasjonsmodus.

console# copy running-config startup-config

(Valgfritt) Lagre oppføringene i konfigurasjonsfilen.

 

 

Slik kontrollerer du status på portkanalen

 

console# show interfaces port-channel 1

 

HOW10364_no__1Show Port Channel

 

 

 

Eksempel på LACP (dynamisk) LAG:

   

Kommando

Formål

console# configure

Åpne konfigurasjonsmodus.

console(config)# interface range gi1/0/1-4

Åpne konfigurasjonsmodus for interface-range ved å angi området for grensesnittet som skal konfigureres.  Områdekommando er valgfritt.

console(config-if)# channel-group 1 mode active

Tilordne gruppe og aktiv modus.  
Dette oppretter port-channel 1 som dynamisk LAG. 
Nummeret er bare relevant for denne bestemte svitsjen.  Likevel er det best å samsvare nummeret på tilsvarende svitsj for å forenkle administrasjonen.

console(config-if)# end

Avslutt konfigurasjonsmodus.

console# copy running-config startup-config

(Valgfritt) Lagre oppføringene i konfigurasjonsfilen.

 

 

   

Konfigurering av LAG fra Web GUI:

 

 For å vise siden LAG Membership (LAG-medlemskap) klikker du på Switching / Link Aggregation / LAG Membership i navigasjonspanelet.

 

 HOW10364_no__2LAG Membership page

 

Legge til en port i en statisk LAG

Slik legger du til et statisk LAG-medlem:

1   Åpne LAG-medlemskapssiden.

2   Klikk i LAG-radenunder den aktuelle portnummerkolonnen for å veksle porten til det ønskede LAG-nummeret, eller skriv inn ønsket antall i boksen.

LAG-nummeret vises for denne porten. LAG-nummeret økes hver
gang du klikker, til tallet har nådd det maksimale LAG-nummeret og
går deretter tilbake til tom (ingen LAG tildelt).

3 Klikk på Bruk

Porten er tilordnet valgt LAG, og enheten er oppdatert.

 

Legge til en LAG-port i en dynamisk LAG ved å bruke LACP

For å legge til et dynamisk LAG-medlem:

1  Åpne LAG-medlemskapssiden.

2  Klikk i LACP-raden under den bestemte portnummerkolonnen for å veksle ønsket LAG-port til «L».

Porten må være tilordnet en LAG før den kan aggregeres til en LACP.

  3 Klikk på Bruk.

LAG-porten er lagt til som et dynamisk LAG-medlem i valgt LAG.

 

 

Klikker du på Apply, lagrer du bare til running-config. For å lagre til startup-config klikker du på diskettikonet øverst til høyre på siden eller velger System/File Management/Copy Files (System / Filbehandling / Kopiere filer). For Copy Configuration (Kopier konfigurasjon) kan du veksle mellom source = running config og destination = startup config. Klikk på Apply (Bruk).

   

De tilgjengelige konfigurasjonsalternativene valideres ved hjelp av fastvareversjon 5.1.6.3. Avhengig av hvilken fastvareversjon som er installert, kan du se små forskjeller i kommandoalternativene.

 

Article Properties


Affected Product
PowerSwitch N3000 Series, PowerConnect 3524P, PowerConnect 3548, PowerConnect 3548P, PowerConnect 5524, PowerConnect 5524P, PowerConnect 5548, PowerConnect 5548p, PowerConnect 6224, PowerConnect 6224F, PowerConnect 6224P, PowerConnect 6248 , PowerConnect 6248P, PowerConnect 7024F, PowerConnect 7024P, PowerConnect 7048, PowerConnect 7048P, PowerConnect 7048R, PowerConnect 8024, PowerConnect 8024F, PowerConnect 8100 Series, PowerConnect M6220, PowerConnect M6348, PowerConnect M8024, PowerConnect M8024-K ...
Last Published Date

10 Apr 2021

Version

3

Article Type

How To