Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Tworzenie grup agregacji łączy (ang. Link Aggregation Groups, LAG) w przełącznikach Dell Networking PowerConnect.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

 

Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób grupy agregacji łączy (LAG) są wprowadzane na przełącznikach sieciowych firmy Dell.

 


 

Opcje dla typu LAG

 

  • Oświetlenie statyczne
  • Protokół Link Aggregation Control Protocol (LACP)

 

Przykłady statycznych LAG

  

Polecenie

Zastosowanie

console# configure

Przejdź do trybu konfiguracji.

console(config)# interface range gi1/0/1-4

Przejdź do trybu konfiguracji zakresu interfejsu, wprowadzając zakres interfejsów, które mają zostać skonfigurowane.  Polecenie zakresu jest opcjonalne.

console(config-if)# channel-group 1 mode on

Przypisanie grupy i statycznego portu trybu.  Funkcja ta tworzy port-channel 1 jako statyczną grupę agregacji łączy (LAG).  Numer ten jest odpowiedni tylko do tego konkretnego przełącznika.  Dobrą praktyką jest jednak dopasowanie go do numeru na odpowiadającym mu przełączniku, co znacznie ułatwi zarządzanie.

console(config-if)# end

Wyjdź z trybu konfiguracji.

console# copy running-config startup-config

(Opcjonalnie) Zapisz wpisy w pliku konfiguracji.

 

 

Sprawdzanie stanu kanału portu

 

console# show interfaces port-channel 1

 

HOW10364_pl__1Show Port Channel

 

 

 

Przykład grupy agregacji łączy (LAG) protokołu LACP (dynamicznego):

   

Polecenie

Zastosowanie

console# configure

Przejdź do trybu konfiguracji.

console(config)# interface range gi1/0/1-4

Przejdź do trybu konfiguracji zakresu interfejsu, wprowadzając zakres interfejsów, które mają zostać skonfigurowane.  Polecenie zakresu jest opcjonalne.

console(config-if)# channel-group 1 mode active

Przypisanie grupy i aktywnego portu trybu  
Funkcja ta tworzy port-channel 1 jako dynamiczną grupę agregacji łączy (LAG). 
Numer ten jest odpowiedni tylko do tego konkretnego przełącznika.  Dobrą praktyką jest jednak dopasowanie go do numeru na odpowiadającym mu przełączniku, co znacznie ułatwi zarządzanie.

console(config-if)# end

Wyjdź z trybu konfiguracji.

console# copy running-config startup-config

(Opcjonalnie) Zapisz wpisy w pliku konfiguracji.

 

 

   

Konfigurowanie grup agregacji łączy (LAG) z poziomu interfejsu sieciowego:

 

 Aby wyświetlić stronę Przynależność do LAG, kliknij Przełączanie / Link Aggregation / Przynależność do LAG w panelu nawigacyjnym.

 

 HOW10364_pl__2LAG Membership page

 

Dodawanie portu do statycznej grupy agregacji łączy (LAG)

Aby dodać port do statycznej grupy agregacji łączy (LAG):

1   Otwórz stronę Przynależność do LAG.

2   Kliknij wiersz LAG pod kolumną odpowiadającą danemu portowi o określonym numerze, aby przypisać port do odpowiedniego numeru LAG lub wpisać odpowiedni numer w polu.

Wyświetla się liczba grup agregacji łączy (LAG) dla tego portu. Liczba grup agregacji łączy (LAG) zwiększa się po każdym
kliknięciu, aż do momentu, gdy liczba grup agregacji łączy (LAG) osiągnie limit
i wtedy pole znów stanie się puste (brak przypisanych LAG).

3   Kliknij przycisk Zastosuj.

Port jest przypisany do wybranej grupy agregacji łączy (LAG), a urządzenie zostaje zaktualizowane.

 

Dodawanie portu LAG do dynamicznej grupy agregacji łączy (LAG) za pomocą protokołu LACP

Aby dodać port do dynamicznej grupy agregacji łączy (LAG):

1  Otwórz stronę Przynależność do LAG.

2  Kliknij wiersz LACP pod kolumną odpowiadającą danemu portowi o określonym numerze i ustaw wartość odpowiedniego portu LAG na „L”.

Port musi być przypisany do LAG zanim zostanie zagregowany do LACP.

  3  Kliknij przycisk Zastosuj.

Port LAG został dodany do wybranej dynamicznej grupy agregacji łączy (LAG).

 

 

Kliknięcie przycisku Zastosuj powoduje zapisanie tylko do pliku running-config. Aby zapisać do pliku startup-config kliknij ikonę dyskietki w prawym górnym rogu strony lub System/Zarządzanie plikami/kopie plików. Przełącz na źródło „Skopiuj konfigurację” = running config destination = startup config. Kliknij przycisk Zastosuj.

   

Dostarczane opcje konfiguracyjne są sprawdzane za pomocą oprogramowania wewnętrznego (wersja 5.1.6.3). W zależności od wersji zainstalowanego oprogramowania wewnętrznego mogą pojawić się niewielkie różnice w opcjach poleceń.

 

Article Properties


Affected Product
PowerSwitch N3000 Series, PowerConnect 3524P, PowerConnect 3548, PowerConnect 3548P, PowerConnect 5524, PowerConnect 5524P, PowerConnect 5548, PowerConnect 5548p, PowerConnect 6224, PowerConnect 6224F, PowerConnect 6224P, PowerConnect 6248 , PowerConnect 6248P, PowerConnect 7024F, PowerConnect 7024P, PowerConnect 7048, PowerConnect 7048P, PowerConnect 7048R, PowerConnect 8024, PowerConnect 8024F, PowerConnect 8100 Series, PowerConnect M6220, PowerConnect M6348, PowerConnect M8024, PowerConnect M8024-K ...
Last Published Date

10 Apr 2021

Version

3

Article Type

How To