Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här byter du ut en bärbar Dell-hårddisk: Steg-för-steg-manual

Summary: Lär dig hur du byter ut en bärbar Dell-dators hårddisk. Hitta steg-för-steg-instruktioner för installation, operativsystemsinstallation och installation av drivrutiner.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Översikt
 2. Innan du börjar
 3. Ta bort och installera hårddisken
 4. Installera operativsystemet
 5. Installera drivrutiner
 6. Installera program
 7. Ytterligare resurser

Översikt

En hårddisk kan bytas ut för att antingen uppgradera hårddisken (t.ex. kapacitet eller hastighet) eller för att hårddisken har slutat fungera. I den här artikeln får du hjälp med att byta ut hårddisken i en bärbar Dell-dator. Först identifieras de steg som måste vidtas innan du börjar och de verktyg du måste byta ut hårddisken. Sedan ges en steg-för-steg-guide till hur du tar bort den aktuella hårddisken och hur du installerar den nya hårddisken som du har tagit emot. I artikeln beskrivs sedan de steg som krävs för att installera operativsystemet, drivrutinerna och vissa program på den nya hårddisken. Sedan kan du behöva returnera hårddisken till Dell, och det finns instruktioner för detta. Slutligen inkluderas några ytterligare resurser om du har fler frågor.

Överst på sidan


Innan du börjar

Det finns några saker att tänka på innan du installerar den nya hårddisken.

Obs! Dell ansvarar inte för säkerhetskopiering och migrering av data och ansvarar inte för förlust av data, program, programvara, konfidentiell, tillverkarspecifik eller personlig information.
 1. Se till att du har säkerhetskopiering av alla objekt som du behöver från den ursprungliga hårddisken. Om du vill återställa data från den ursprungliga hårddisken är det bäst att göra det innan du byter ut hårddisken.
 2. Se till att du har all tillgänglig programvara som du måste installera om. Det kan innefatta följande:
  • Installationsskivan med operativsystemet från Dell eller USB-installationsnyckeln med operativsystemet från Dell
  • Dells resurs-CD/-DVD eller ett sätt att hämta drivrutiner till en CD- eller USB-enhet
  • Eventuell programvara och/eller dokumentation för internetanslutningen
  • Eventuella installationsskivor för program som du vill installera.
  • Eventuella installationsskivor för enheter (som skrivare) och interna enheter som du använt på Dell-datorn efter köpet
 3. Du behöver den nya hårddisken och en liten stjärnskruvmejsel (storlek PH.1) för att slutföra bytet av hårddisken i en bärbar Dell-dator.

Överst på sidan


Ta bort och installera hårddisken

Viktigt! Undvik elektrostatiska urladdningar (ESD) genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta, t.ex. en kontakt på datorns baksida, med jämna mellanrum.

Läs om att undvika ESD-skador

Läs om att byta ut hårddisken i en bärbar Dell-dator

Läs om att returnera hårddisken till Dell

Om du vill ha instruktioner för din specifika datormodell anger du datorns service tag-nummer för att hämta servicehandboken genom att ange service tag-numret och välja alternativet "manuals".  

Ta bort hårddisken

 1. Stäng av datorn och koppla bort alla enheter och strömkällor, inklusive nätadaptern och batteriet.
 2. Håll strömknappen intryckt i fem sekunder så att eventuell kvarvarande ström laddas ur från datorn.
 3. Ta bort skruvarna som håller fast åtkomstpanelen på undersidan.
 4. Ta bort skruvarna som fäster hårddisken.
 5. Ta bort hårddisken från datorn.
 6. Om den nya hårddisken inte levererades med hårddiskhållare ska du ta bort skruvarna som håller fast hårddiskhållaren vid hårddisken.
 7. Ta bort hållarna från hårddisken.

Installera hårddisken

 1. Montera hållarna på den nya hårddisken med hjälp av skruvarna till hårddiskhållaren.
 2. Sätt i den nya enheten i datorn.
 3. Sätt i fästskruvarna på hårddisken.
 4. Sätt tillbaka åtkomstpanelen på undersidan.
 5. Sätt i skruvarna i åtkomstpanelen på undersidan för att fästa den.
 6. Installera batteriet och anslut nätadaptern.
 7. Du kan nu slå på datorn med den nya enheten installerad.

Överst på sidan


Installera operativsystemet

Så här laddar du ner återställning av Dell-operativsystemet

Referensmaterialet finns här.

Obs! Om disken inte körs trycker du på datorns strömknapp och ser så att Dell-logotypen visas. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 för att visa startmenyn. Om den här menyn inte visas försöker du starta om datorn igen och trycker på tangenten F12 flera gånger när Dells logotyp visas. När startmenyn öppnas väljer du CD/DVD-enhet (visas även som CD-ROM eller CD/DVD/CD-RW) eller USB om du installerar från en USB-enhet och trycker på Retur.
 1. Koppla ifrån enheter som inte behövs från datorn. Förutom bildskärm, tangentbord och mus kopplar du bort alla icke-väsentliga enheter, inklusive:
  • Skanner
  • Skrivare
  • Modem- eller nätverkskablar
  • Mobiltelefon
  • USB-enhet eller annan extern hårddisk
  • Dockningsstation
 2. För att köra installationsskivan sätter du i Installationsskivan för Windows i DVD-enheten eller USB-enheten i en USB 2.0-port.
 3. Starta om datorn.
 4. Tryck på valfri tangent för att fortsätta när meddelandet Press any key to boot from the CD or DVD (Tryck på valfri tangent för att starta från CD- eller DVD-skivan) visas.
 5. När installationsprogrammet för Windows visas bekräftar du att fälten för språk, tid, valuta och tangentbordsmetod visar rätt inställningar.
 6. I dialogrutan Installation av Windows klickar du på Installera nu.
 7. Gå igenom licensavtalet och klicka på Jag accepterar licensvillkoren.
 8. På skärmen Vilken slags installation vill du utföra? klickar duAnpassad (avancerat).
 9. På skärmen Var vill du installera Windows väljer du den största interna disken som primär partition och klickar sedan på Nästa. Om den primära partitionen visar 0 GB ledigt, väljer du Inte allokerat utrymme och klickar på Nästa.
 10. Windows-filerna kommer nu att installeras. Det kan ta en stund. När installationen är klar startas datorn om.
 11. Anpassa operativsystemet Windows genom att följa instruktionerna på följande skärmbilder.
 12. När skrivbordet eller startskärmen visas är installationen klar.

Överst på sidan


Installera drivrutiner

Sätt i Dells resurs-CD/DVD eller gå till Dell-sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer, ange service tag-numret och välj sedan Drivrutiner och hämtningsbara filer till vänster.

Obs! För bästa möjliga upplevelse rekommenderar Dell Technologies att du installerar drivrutiner i den ordning som visas nedan.
Drivrutin eller programnamn Kategori Vad den gör
1. Dells systemprogramvara Systemverktyg Tillhandahåller viktiga uppdateringar och korrigeringar för operativsystemet.
2. Drivrutin för kretsuppsättning Kretsuppsättning Används för kontroll av moderkortskomponenter och styrenheter i Windows, till exempel USB-portar och andra interna komponenter.
3. PCMCIA- och/eller Smartcard-drivrutiner Säkerhet Möjliggör funktionalitet för PCMCIA- och Smartcard-kortplats
4. Intel Matrix Storage Manager Seriell ATA Intels lagringsdrivrutin är endast tillämplig för datorer med Intel-kretsuppsättningar.
Ljuddrivrutin Ljud Aktiverar och utökar funktionerna för ljudkortet.
6. Grafikdrivrutin Video Förbättrar grafikprestanda.
7. Kort för nätverksgränssnitt eller ethernet-drivrutiner Nätverk Förbättrar nätverksstyrenheten för internet- eller nätverksåtkomst.
8. ControlPoint System Manager, ControlPoint Security Manager och ControlPoint Connection Manager

Obs! Den här drivrutinen behövs bara på vissa bärbara Latitude- och Precision Mobile-datorer och beroende på din datorkonfiguration kanske du inte behöver installera alla tre delarna.
Control Point Dell ControlPoint (DCP) styr strömhanteringen för vissa bärbara Dell Latitude-datorer. ControlPoint System Manager styr inställningarna för strömhantering och omgivande ljussensorer, ControlPoint Security Manager styr säkerhetsfunktioner och ControlPoint Connection Manager styr trådlösa anslutningsprofiler.
9. Dell QuickSet Indicator Styr strömhantering och omgivande ljussensorer
10. Trådlösa nätverksdrivrutiner Nätverk Aktiverar och förbättrar den trådlösa nätverksstyrenheten.
11.

Obs! Om den här drivrutinen inte är tillgänglig har datorn ingen Bluetooth-funktion.  Fortsätt till nästa drivrutin i listan.
Nätverk Aktiverar och styr Bluetooth-anslutning.
12. Drivrutiner för mus, tangentbord, styrplatta och inmatningsenheter Mus, tangentbord och inmatningsenheter Förbättrar pekenhetsfunktioner.
Intel vPro eller AMT (om tillgängligt) Kretsuppsättning Förbättrar datorns hanterbarhet
14. Dells drivrutiner för mobilt bredbandskort (om tillgängligt) Nätverk Möjliggör trådlös bredbandsanslutning.
15. Modemdrivrutiner (om tillgängligt) Modem/kommunikation Tillåter uppringningsfunktionalitet.
16. Dells drivrutin för Digitech-pekskärm (om tillgängligt) Mus, tangentbord och inmatningsenheter Möjliggör pekskärmsinmatning på vissa bärbara Dell-datorer.
 

Du kan också söka igenom datorn efter de nödvändiga drivrutinerna med hjälp av alternativet "Systemanalys" på Dell-sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer eller genom att använda Dell Command | Uppdatera.

Obs! Dell Command | (Kommando)Uppdateringen är endast tillgänglig för Dell Latitude-, OptiPlex- och Precision-datorer för närvarande.

Överst på sidan


Installera program

Nu när du har installerat operativsystemet och drivrutinerna kan du installera andra program, enheter eller program som du behöver på datorn igen.

Obs! Vi rekommenderar att du installerar Windows-uppdateringar nu, om du inte valde alternativet att låta dem installeras automatiskt under konfigurationsfasen av operativsysteminstallationen.

Det finns vissa program som vanligtvis förinstalleras på datorer. Om datorn levererades med ett av dessa program kan länkarna nedan hjälpa dig att installera om dem.

Obs! Du måste ha produktnyckeln för Microsoft Office tillgänglig för att installera om den. Om du använder Microsoft Office 365 måste du ha det användarnamn och lösenord för Microsoft som användes för att registrera produkten.
 1. Microsoft Office – MicrosoftDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
 2. Adobe Acrobat XI – Om du har köpt en digital kopia av Adobe Acrobat XI som var förinstallerad på datorn kan den installeras om med verktyget Dell Digital Delivery.

Överst på sidan


Ytterligare resurser

Överst på sidan

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Affected Product

Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models

Last Published Date

25 Jan 2024

Version

16

Article Type

How To