Feilsøking av batteriproblemer på bærbare Dell-PC-er

Summary: Finn ut hvordan du feilsøker og løser batteriproblemer på en bærbar Dell-PC. Finn informasjon om hvordan du bruker, vedlikeholder og feilsøker et batterirelatert problem på en Dell-PC.

Article Content


Symptoms

Bruke strømsparingsfunksjoner til å forlenge batterilevetiden

Varighet: 00:26
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk


Batteriet i en bærbar PC brukes som en bærbar strømforsyning. Litium-ion-batterier, eller Li-ion-batterier, er de mest brukte batteriene i bærbare PC-er og andre enheter. Dells batterier til bærbare PC-er er spesielt utformet for hver bærbare Dell-PC. Strømproblemer på bærbare PC-er kan være sammensatte ettersom slike datamaskiner har to strømkilder: strømadapteren (laderen) og batteriet. Batteriet i en bærbar PC gir strøm til PC-en når strømadapteren ikke er koblet til.

Hvis du opplever ett eller flere av de batterirelaterte symptomene nedenfor, følger du feilsøkingstrinnene nedenfor for å løse batterirelaterte problemer.

 • Batteriet i den bærbare PC-en holder seg ikke oppladet.
 • Indikatorlampen for batteriet lyser ikke, blinker i et bestemt mønster, eller blinker hele tiden.
 • Den bærbare PC-en gjenkjenner ikke batteriet.
 • Batteriladingen har stoppet opp på en viss prosent.

Hvis du opplever ett eller flere av de strømadapterrelaterte symptomene nedenfor, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Feilsøke problemer med strømadapter på en bærbar Dell-PC.

 • Strømadapteren eller laderen kan ikke lade batteriet.
 • Strømadapteren kan ikke slå på den bærbare PC-en, eller lampene på den bærbare PC-en tennes ikke.
 • Strømadapterlampen er av.
 • Strømadapterrelaterte feilmeldinger. For eksempel: The ac adapter type cannot be determined. (Strømadaptertypen kan ikke fastslås.) This will prevent optimal system performance. (Dette vil hindre optimal systemytelse.)

Cause

Batterirelaterte problemer kan skyldes et gammelt batteri, endt batterilevetid, en strømadapter som ikke fungerer, osv.

Resolution

Utvid delene nedenfor for å finne mer detaljerte instruksjoner for hvert feilsøkingstrinn. Utvid alle de nødvendige delene før du skriver ut dette dokumentet.

Strømadapteren må fungere skikkelig for å sikre at Dell-batteriet lades opp på riktig måte. Kontroller at den bærbare PC-en gjenkjenner strømadapteren.

Slik kontrollerer du at den bærbare PC-en gjenkjenner strømadapteren på riktig måte:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F2 -tasten flere ganger til meldingen Entering Setup (Åpner oppsett) vises.
 3. Kontroller AC Adapter Type (Strømadaptertype) i BIOS-alternativene.
  • Hvis strømadaptertypen er None (Ingen): Kontroller at strømadapteren er koblet til den bærbare PC-en og vegguttaket.
  • Hvis strømadaptertypen er Unknown Ukjent: Se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Feilsøke problemer med strømadapter på en bærbar Dell-PC.
  • Hvis strømadaptertypen gjenkjennes på riktig måte, går du videre til neste trinn.

Det finnes flere innstillinger i operativsystemet som kan påvirke batteriets ytelse, f.eks. innstillinger for strømadministrasjon, enhetsdrivere osv. Hvis du lader batteriet til den bærbare PC-en utenfor operativsystemet (når den bærbare PC-en er avslått), kan det bidra til å isolere maskinvarerelaterte problemer.

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Prøv en av følgende kombinasjoner:
  • Når den bærbare PC-en er avslått, lader du batteriet en stund.
  • Du kan også starte den bærbare PC-en på nytt og trykke på F2 -tasten for å åpne BIOS eller systemoppsettet. La batteriet lade.
 3. Kontroller om batteriets strømnivå har økt.
 4. Start PC-en på nytt, og gå videre til neste trinn.

En diagnostikktest av maskinvaren hjelper deg med å identifisere problemet og gir deg feilsøkingstrinn for å løse problemet. Dell tilbyr både innebygd og nettbasert diagnostikk. Det er viktig å kjøre en maskinvaretest på den bærbare PC-en og/eller batteriet for å identifisere hvilken enhet som forårsaker problemet.

Hvis du skal kjøre en maskinvaretest på batteriet ved hjelp av Dell SupportAssist, går du til siden for batteridiagnostikk.

MERK: Hvis du skal kjøre en nettbasert diagnostikktest av maskinvare på den bærbare PC-en, må du laste ned og installere Dell SupportAssist-applikasjonen.

Slik kjører du Dell Pre-Boot System Assessment-testen:

 1. Slå på datamaskinen.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F12 -tasten flere ganger til menyen for engangsoppstart vises.
 3. Bruk piltastene på tastaturet til å velge Diagnostics (Diagnostikk), og trykk på Enter -tasten
 4. Følg instruksjonene på skjermen, og angi de aktuelle svarene for å fullføre diagnostikktesten.
  1. Hvis testen blir bestått, går du videre til neste trinn.
  2. Hvis testen mislykkes, må du notere deg feilkoden og valideringskoden, og deretter kontakte teknisk støtte i Dell.

Kontroll av batteritilstanden hjelper deg med å fastslå om batteriet fungerer som det skal, eller om det må skiftes ut. Batteriets tilstand kan kontrolleres både innenfor og utenfor operativsystemet. Se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Sjekke tilstanden til batteriet på bærbare Dell-PC-er.

MERK:
 • Batterilevetiden avhenger for det meste av antall lade- og utladingssykluser. Den avhenger også forbrukskomponentene i et batteri.
 • Batterikapasiteten angir hvor lenge en bærbar PC kan kjøre på et fulladet batteri. Det er vanlig for alle batterityper at batterikapasiteten og batterilevetiden blir noe redusert over tid. Batterikapasiteten blir litt redusert hver gang batteriet lades opp eller lades ut. Dette regnes som normalt for et oppladbart batteri, og dekkes ikke av servicen.
 • Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Batteri til bærbar Dell-datamaskin – Vanlige spørsmål. Se delen Hva er retningslinjene for å håndtere og skifte ut utslitte og oppsvulmede batterier på en bærbar Dell-PC?.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om oppsvulmede batterier, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Informasjon om og veiledning for oppsvulmet batteri.

Hvis batteriets tilstand er normal, fortsetter du til neste trinn.

BIOS er fastvare som er innebygd i datamaskinens hovedkort. Hvis du oppdaterer BIOS til den nyeste versjonen, blir det enklere for datamaskinen å gjenkjenne strømadapteren på riktig måte. Hvis du skal oppdatere BIOS til den nyeste versjonen, må den bærbare PC-en ha strømtilførsel fra strømadapteren og batteriet.

ADVARSEL: Bærbare Dell-PC-er må ha batteriet installert og være koblet til strømadapteren før du begynner å oppdatere BIOS. Batteriet i enkelte bærbare Dell-PC-er må være minst 10 % oppladet før du starter BIOS-oppdateringen.

Hvis du skal oppdatere BIOS til den nyeste versjonen, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Dell BIOS-oppdateringer.

Hvis strømadaptertypen ikke gjenkjennes av den bærbare PC-en, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Tvinge en BIOS-oppdatering på en bærbar Dell-PC uten at strømadapteren er koblet til. Les ansvarsfraskrivelsen nedenfor før du prøver å tvinge BIOS-oppdateringen.

FORSIKTIG: Hvis batterinivået er under 10 %, kan du kanskje tvinge BIOS til å oppdatere i et DOS-miljø. En feil under denne prosessen vil føre til permanent skade på datamaskinens hovedkort. Brukerne må da fortsette på egen risiko. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i denne artikkelen.

Dell Quickset

Dell QuickSet er en serie programvareapplikasjoner som gir Dell-datamaskinen utvidede funksjoner. Dell QuickSet-verktøyet gir enkel tilgang til konfigurasjon av innstillinger for strømadministrasjon, måleren for batteritilstand og andre funksjoner på de fleste bærbare Dell-PC-er. Det gir enkel tilgang til en rekke funksjoner som normalt ville krevd flere trinn. Funksjonene du kan få tilgang til ved hjelp av Dell Quickset, inkluderer følgende:

 • Deaktivere eller aktivere batterilading
 • Endre atferden til funksjonstast (Fn)
 • Konfigurere trådløs hurtigtast

Installasjon eller oppdatering av Dell Quickset-applikasjonen kan bidra til å løse problemer med batterilading. Last ned og installer Dell QuickSet-applikasjonen fra Dell-nettstedet for drivere og nedlastinger. Du finner Dell Quickset-applikasjonen på fanen Applikasjoner.

MERK: Dell QuickSet-applikasjonen er tilgjengelig for og støttes av utvalgte bærbare Dell-PC-er. Hvis Dell QuickSet ikke er tilgjengelig for den bærbare Dell-PC-en din, går du videre til neste trinn.

Du kan kjøre Windows-feilsøking for maskinvare og enheter som er innebygd i Microsoft Windows. Feilsøking for maskinvare og enheter er tilgjengelig i Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7.

Slik kjører du feilsøking for maskinvare og enheter:

 1. Trykk på Windows -tasten+ R -tasten
 2. Skriv inn Kontroll i dialogboksen Kjør, og trykk på Enter -tasten
 3. Gå til søkeboksen øverst til høyre i kontrollpanelet og skriv inn feilsøking, og klikk deretter på Feilsøking.
 4. Klikk på Strøm under System og sikkerhet.
MERK: Du må logge på Windows med en konto med administratorrettigheter. Hvis du får meldinger fra Brukerkontokontroll mens du kjører feilsøkingen for maskinvare og enheter, klikker du på Ja.

Hvis Windows-feilsøking ikke løste problemet, går du videre til neste trinn.

 1. Trykk på Windows -tasten+ R -tasten
 2. Skriv inn devmgmt.msc i dialogboksen Kjør, og trykk på Enter -tasten
 3. Gå til Enhetsbehandling, og klikk på > eller + -tegnet ved siden av Batterier.
 4. Høyreklikk på Microsoft ACPI-kompatibelt kontrollmetodebatteri, og klikk på Avinstaller.
 5. Klikk på OK for å bekrefte avinstallasjonen av driveren.
 6. Start datamaskinen på nytt.

Nettstedet Dell Product Bulletin hjelper deg med å sjekke om batterimodellen kan være berørt. Kontroller om det spesifikke batteriets PPID (identifikasjonsinformasjon) er berørt. Dette trinnet er nødvendig for å finne ut om batteriet i den bærbare Dell-PC-en er berørt. Hvis batteriet er gjenstand for tilbakekalling, vil du automatisk bli ført til et skjema for å bestille en erstatning.

Denne prosessen krever service-ID-en til den bærbare Dell-PC-en og/eller batteri-PPID (serienummer). Det kan hende at du også må oppgi kontaktinformasjon og en leverings- eller serviceadresse.

 1. Gå til Dell Product Bulletin-nettstedet.
 2. Klikk på Lookup (Slå opp).
 3. Skriv inn batteriets PPID (figur 1) og sikkerhetskoden.
 4. Klikk Next (Neste) å kontrollere om batteriet er gjenstand for tilbakekalling.
 5. Hvis batteriet er gjenstand for tilbakekalling, må du oppgi kontaktopplysningene dine.

Hvis feilsøkingstrinnene ikke løser det batterirelaterte problemet, kan du kontakte teknisk støtte i Dell for å få mer hjelp.

Additional Information

Støtte ved utløpt service Utløpt service? Ikke noe problem. Gå til nettstedet Dell.com/support, skriv inn Dell service-ID-en din, og se tilbudene våre.

MERK: Tilbudene er for øyeblikket bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia og Frankrike. Server og lagring er ikke aktuelt.

Videos

Check Your Laptop Battery Health

Duration: 02:34
Closed captions: English only

 

Maximize Laptop Battery Runtime

Duration: 01:25
Closed captions: available in multiple languages

Article Properties


Affected Product

Laptops, Mobile Workstations

Last Published Date

11 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters