Aktivere oppstart fra DVD-alternativ med UEFI-oppstartsmodus aktivert (Windows 10, 8.1 og 8)

Summary: Denne artikkelen beskriver hvordan du legger til alternativet for å starte opp fra DVD-alternativet innenfor systemet UEFI BIOS.

Article Content


Symptoms

Finn ut hvordan du aktiverer alternativet for oppstart fra DVD i UEFI BIOS med UEFI-oppstartmodus aktivert. Hvis PC-en med UEFI BIOS ikke kan starte opp til DVD eller CD, følger du instruksjonene nedenfor for å legge til den optiske stasjonen i oppstartslisten.

Gjelder for PC-er med følgende spesifikasjoner og innstillinger:

 • PC med Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 med oppstartsmodus satt til UEFI
 • PC-er med optisk stasjon (CD, DVD eller Blu-ray)

 

Legge til oppstartsalternativ for CD/DVD manuelt i BIOS

SLN142679_no__1icon Merk: Du kan også se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase for en annen metode for å få tilgang til BIOS fra Windows: Få tilgang til UEFI (BIOS)-systemoppsett fra Windows 10, 8.1 eller 8 på Dell-systemet.

Utvid delene nedenfor i henhold til BIOS-typen til PC-en

Du finner fremgangsmåten nedenfor:

 1. Trykk på F2-tasten når skjermbildet med Dell-logoen vises for å gå inn i systemoppsett eller BIOS.

 • Klikk Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge) i venstre rute.

 • UEFI (ikke eldre) bør velges som oppstartsmodus. I BIOS går du til General (Generelt) > Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge) og klikker på Apply (Bruk).
  SLN142679_no__2UEFI_BIOS_Boot_Select
  Figur 1: Oppstartsrekkefølge for UEFI

 • Kontroller at Secure Boot (Sikker oppstart) er satt til Disabled (Deaktivert). I BIOS går du til Secure Boot (Sikker oppstart) > Secure Boot Enable (Sikker oppstart aktivert) og angir avmerkingsboksen til Disabled (Deaktivert) (figur 2)
  SLN142679_no__1icon Merk: Hvis systemet ikke er satt til å starte opp til UEFI, kan du endre det fra BIOS (F2) under oppstart eller fra menyen Engangsoppstart (F12).
  SLN142679_no__4UEFI_BIOS_SecureBoot_Disabled
  Figur 2: Sikker oppstart deaktivert

 • Gå til fanen Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge) i BIOS, og velg Add Boot Option (Legg til oppstartsalternativ).
  SLN142679_no__5UEFI_BIOS_Add_Boot_Option
  Figur 3: Legge til oppstartsalternativ

 • Et nytt vindu vises med tomme oppstartsalternativer.
  SLN142679_no__6UEFI_BIOS_Add_Boot_Option2
  Figur 4: Legge til felt for oppstartsalternativ

 • Gi det navnet CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon)
  SLN142679_no__1icon Merk: I feltet File System List (Filsystemliste) velger du alternativet med CD på slutten. Eksempel: PciRoot (0x0)/Pci (0x1F, 0x2)/Sata(0x3,0x0,0x0)/CD
  • La feltet File name (Filnavn) stå tomt.
  • Klikk på OK.
   SLN142679_no__1icon Merk: Hvis alternativet for CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon) ikke finnes, kan det hende at systemets maskinvare ikke finner stasjonen. Du kan prøve å fysisk omplassere stasjonen hvis dette er mulig, eller bytte den ut med stasjonen til et annet system for å utelukke at stasjonen er årsaken til feilen.

 • Klikk på Exit (Avslutt).

 • Systemet starter på nytt.

 • Trykk på F12-tasten ved oppstart for å gå til oppstartsmenyen. DVD-alternativet vil være der under UEFI
 • SLN142679_no__1icon Merk: Hvis du ser en melding på skjermen som sier "Press any key to boot from CD/DVD” (Trykk på hvilken som helst tast for å starte opp fra CD/DVD), kan du trykke på en tast for å fortsette.
Slik legger du til DVD-oppstartsalternativet manuelt i Dell Phoenix BIOS-oppsett.

Du finner fremgangsmåten nedenfor:

 1. UEFI (ikke eldre) skal være valgt som oppstartsmodus
 2. Secure Boot (Sikker oppstart) satt til Off (Av)
  SLN142679_no__1icon Merk: Hvis systemet ikke er satt til å starte opp til UEFI, kan du endre det fra BIOS (F2) under oppstart eller fra menyen Engangsoppstart (F12).
 3. Gå til fanen Boot (Oppstart) i BIOS, og velg alternativet Add Boot Option (Legg til oppstartsalternativ). (se Fig 4)
  SLN142679_no__111366198422915.Fig 1
  Figur 4
 4. Et nytt vindu vises, der feltet Boot Option Name (Navn på oppstartsalternativ) står tomt. (Figur 5)
  SLN142679_no__121366198482230.fig 2
  Figur 5
 5. Gi det navnet “CD/DVD/CD-RW Drive” (CD/DVD/CD-RW-stasjon)
  SLN142679_no__1icon Merk: I feltet File System List (Filsystemliste) velger du alternativet med CD på slutten.
  Eksempel: "PciRoot (0x0)/Pci (0x1F, 0x2)/Sata(0x3,0x0,0x0)/CD"
  1. La feltet File name (Filnavn) stå tomt.
  2. Nå kan du bruke Tab-tasten til å merke YES (JA). Deretter trykker du på ENTER.
  SLN142679_no__141366198793273.fig 3
  SLN142679_no__1icon Merk: Hvis alternativet for CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon) ikke finnes, kan det hende at systemets maskinvare ikke finner stasjonen. Du kan prøve å fysisk omplassere stasjonen hvis dette er mulig, eller bytte den ut med stasjonen til et annet system for å utelukke at stasjonen er årsaken til feilen.
 6. Trykk på F10>-tasten for å lagre innstillingene og starte på nytt.

 7. Systemet starter på nytt.

 8. Trykk på F12>-tasten ved oppstart for å gå til oppstartsmenyen. DVD-alternativet vil være der under UEFI

SLN142679_no__1icon Merk: Hvis du ser en melding på skjermen som sier "Press any key to boot from CD/DVD” (Trykk på hvilken som helst tast for å starte opp fra CD/DVD), kan du trykke på en tast for å fortsette.
SLN142679_no__1icon Merk: Hvis du fremdeles ikke kan starte opp fra CD eller DVD for installasjon av Windows på nytt, eller hvis CD-en eller DVD-en er skadet, kan du gå til siden Dell OS Recovery Tool for å laste ned og opprette en disk for gjenoppretting eller reinstallasjon av Windows for datamaskinen.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

19 May 2021

Version

7

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters