Sjekke tilstanden til batteriet på bærbare Dell-PC-er

Summary: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kontrollerer status for batteri tilstand på en Dell bærbar PC. Finn informasjon om bruk av ulike metoder for åSee more

Article Content


Symptoms

Bruke strømsparingsfunksjoner til å forlenge batterilevetiden

Varighet: 00:26
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk


Finn ut hvordan du sjekker batteritilstanden i BIOS, ePSA Pre-boot System Assessment-diagnostikk eller Dell-verktøy som Dell Power Manager eller Dell Command | Power Manager.


MERK: I likhet med de fleste bærbare PC-er, bruker bærbare Dell-PC-er litiumionbatterier. Disse kan svulme opp på grunn av alder, antall ladesykluser eller eksponering for sterk varme. En slik oppsvulmet pakke utgjør ingen sikkerhetsrisiko, men skadde eller oppsvulmede komponenter bør likevel ikke brukes. Hvis du har problemer med at en batteripakke svulmer opp, anbefaler Dell at du slutter å bruke batteriet og bytter det ut med et batteri som er godkjent av Dell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Oppsvulmet batteri – informasjon og veiledning (på engelsk).

Cause

Det å kontrollere tilstanden til batteriet er et viktig skritt for feil søking av batteri relaterte problemer og hjelper deg med å finne ut om et forfalls batteri må skiftes ut.

Resolution

BIOS-informasjon kan variere mellom ulike Dell-datamaskiner. Ta en titt på følgende figurer for å se to ulike typer BIOS som kan være aktuelle for Dell-datamaskinen din:

MERK: Hvis batteritilstanden ikke vises eller er utilgjengelig, kan det hende at batteriet ikke kan oppdages, eller at det er en uopprettelig feil på batteriet. Sett inn batteriet på nytt om nødvendig (kun uttakbare batterier).

Fremgangsmåte 1

 1. Slå på data maskinen, og trykk på F2 -tasten gjentatte ganger når skjermbildet med Dell-logoen vises.
 2. Under General (Generelt) i den venstre ruten velger du Battery Information (Batteriinformasjon).
 3. Kontroller informasjonen om batteritilstanden som illustrert (figur 1).

SLN143156_en_US__3I_Battery_Health_BIOS-1_TM_v1
Figur 1: Batteritilstand i BIOS

Fremgangsmåte 2

 1. Slå på data maskinen, og trykk på F2 -tasten gjentatte ganger når skjermbildet med Dell-logoen vises.
 2. Velg fanen Advanced (Avansert).
 3. Kontroller informasjonen om batteritilstanden som illustrert (figur 2).

SLN143156_en_US__4I_Battery_Health_BIOS_TM_v1
Figur 2: Batteritilstand i BIOS

SupportAssist, ePSA eller PSA-testen for å forhåndsstarte system vurderingen til å identifisere en mulig batteri feil og, hvis det er en komponent feil, må du rapportere en feilkode. Når du har en ePSA-kode, kan du sende inn Service-ID, ePSA-feil og valideringskoden på siden SupportAssist systemytelsessjekk før oppstart (på engelsk) for å finne ut hva du skal gjøre videre.

Merk: ePSA Pre-boot System Assessment tester bare det primære systembatteriet. Batteriet testes ved å vise prosentandelen av full opplading og den generelle tilstanden.
 1. Slå på data maskinen, og trykk på F12 -tasten gjentatte ganger når skjermbildet med Dell-logoen vises.
 2. Velg Diagnostics (Diagnostikk) i menyen for éngangsoppstart, og trykk på Enter. Enter -tasten
 3. Følg brukerinstruksjonene i Pre-boot-diagnostikken.
 4. Se gjennom resultatene av batteritesten (figur 3). Hvis batteritesten mislykkes, kan du sende inn Service-ID, ePSA-feil og valideringskoden på siden SupportAssist Pre-Boot System Performance Check (SupportAssist systemytelsessjekk før oppstart) for å finne ut hva du skal gjøre videre.
  MERK:
  • Dell tilbyr også en nettbasert diagnostikktest. Gå til siden for nettbasert batteridiagnostikk.
  • Testen vil starte automatisk.
  • Du kan bli bedt om å installere eller oppdatere SupportAssist-programmet. I så fall følger du instruksjonene.

SLN143156_en_US__7I_ePSA_Diagnostic_Battery_Test_TM_V1
Figur 3: Batteritilstand i ePSA Pre-boot System Assessment-diagnostikk

Tabell 1: SupportAssist eller ePSA feil koder for formens du forhåndsstarter diagnose test
Feilkode Feilmelding Feilsøkingstrinn
ePSA 2000-0131 ePSA: Battery - The battery is not installed. (Batteri – batteriet er ikke installert.)
 1. Kontroller at batteriet er riktig satt inn.
 2. Sett inn batteriet igjen.
 3. Se etter rester eller skadede kontakter.
Hvis du har en bærbar PC med batteri som ikke kan tas ut, kontakter du teknisk støtte i Dell for å få reparasjonsalternativer.
ePSA 2000-0132 ePSA: Batteri – batteriet nærmer seg slutten av levetiden. Batteri kan lades, men har kortere driftstid.
 1. Sett inn batteriet igjen.
 2. Se følgende artikkel i Dell-kunnskapsbasen: Slik forbedrer du ytelsen til batteriet i en bærbar Dell-PC.
 3. Se Dell kunnskaps Base artikkelen hvordan du feil søker Dell batterier på bærbare PC-er.
 4. Vurder å skifte ut batteriet for å forlenge driftstiden.
ePSA 2000-0133 ePSA: Batteri – batteriet gir ikke nok strøm.
 1. Kontroller kontaktene, stikkontakten og kablene.
 2. Sett inn batteriet igjen.
 3. Se Dell kunnskaps Base artikkelen hvordan du feil søker Dell batterier på bærbare PC-er.
 4. Vurder å skifte batteriet.

Dell Power Manager- og Dell Command | Power Manager-applikasjonen hjelper deg med å maksimere batterilevetiden til den bærbare PC-en ved å konfigurere hvordan batteriet skal vedlikeholdes, basert på dine egne preferanser.

 • Dell Power Manager – støttes på bærbare Dell Inspiron-, Vostro- og XPS-PC-er som kun kjøres på Windows 10, og krever at Microsoft .NET Framework 4.6.1 er installert på datamaskinen.
 • Dell Command | Power Manager – Dell Command | Power Manager-programvaren gir enkle og effektive strømadministrasjonsfunksjoner for bærbare Dell-PC-er og -nettbrett som kjører operativsystemene Windows 7, Windows 8 eller Windows 10. Dell Command | Power Manager støttes på utvalgte bærbare Dell Latitude- og Dell Precision-PC-er.

Batteritilstanden angis av hjerteikonet og fire sirkulære ikoner. Antallet sirkulære ikoner som er fylt, angir batteritilstanden.

Eksempel på batteri tilstands indikatoren i Dell strøm styring
Figur 4: Eksempel på batteri tilstands indikatoren i Dell strøm styring

MERK: Informasjon om batteritilstand er bare tilgjengelig hvis du har et Dell-batteri koblet til den bærbare PC-en.
Tabell 1: Indikatorkoder for batteritilstand
Kode Beskrivelse
Eksempel på batteri bruk på maksimal kapasitet Ypperlig – batteriet opererer ved maksimal kapasitet.
Eksempel på god batteri lading God – Batteriet ditt kan lades som normalt, men driftstiden kan være redusert på grunn av at den langsiktige batterilevetiden reduseres.
Eksempel på rent batteri nivå Middels – Batteriet kan lades som normalt, men det nærmer seg slutten av levetiden. Det anbefales at du kjøper et nytt batteri snart.
Eksempel på dårlig batteri lading Dårlig – Batteriet gir ikke lenger tilstrekkelig strøm. Det anbefales at du skifter ut dette batteriet.
Eksempel på ingen lade indikator Batteriet fungerer ikke lenger, eller batteristatusen kan ikke fastslås. Det anbefales at du skifter ut batteriet.

Bærbare Dell XPS-PC-er og mobile Dell Precision-arbeidsstasjoner har indikatorer for batteriladenivå på høyre side (figur 4). Når du trykker på ladestatusknappen, kan du se gjenværende batteriladenivå.

Hver LED-lampe angir 20 % batteriladenivå.

MERK: Indikatorene for batteriladenivå er tilgjengelige på utvalgte bærbare Dell XPS-PC-er og mobile Dell Precision-arbeidsstasjoner.

Eksempel på batteriets lade LAMPe
Figur 5: Illustrasjon av indikator for batteriladenivå på Dell XPS og mobil Dell Precision-arbeidsstasjon

Additional Information

Nyttige ressurser

Nyttige videoer

Sjekke batteritilstanden på bærbar PC

Varighet: 02:34
Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk

Maksimere batterikjøretiden for bærbar PC

Varighet: 01:25
Undertekster: tilgjengelig på flere språk


SLN143156_en_US__17Battery(1) SLN143156_en_US__18Power(1) Gå til nettstedet for batteri og strøm for ytterligere ressurser og informasjon.

Støtte ved utløpt service Utløpt service? Ikke noe problem. Gå til nettstedet Dell.com/support, skriv inn Dell service-ID-en din og se tilbudene våre.

MERK: Tilbudene er for øyeblikket bare tilgjengelige for PC-kunder i USA, Canada, Storbritannia og Frankrike. Server og lagring er ikke aktuelt.

Videos

Check Your Laptop Battery Health

Duration: 02:34
Closed captions: English only

 

Maximize Laptop Battery Runtime

Duration: 01:25
Closed captions: available in multiple languages

Article Properties


Affected Product

Laptops, Workstations

Product

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Mobile Workstations

Last Published Date

11 Jun 2021

Version

11

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters