Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PowerEdge-server: LifeCycle Controller-uppdatering

Summary: Så uppdaterar du den fasta programvaran på Dell-servern med Lifecycle Controller på 12G och äldre.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

SLN292343_en_US__1icon Obs! Den här artikeln är en del av självstudiekurserna för servern: Uppdatering, tillgänglig här.


Den här artikeln innehåller information om hur du uppdaterar systemets fasta programvara från Lifecycle Controller på servrar från generation 11G, 12G och senare. Fast programvara för ditt system finns tillgänglig för nedladdning på Dell Support. Öppna Lifecycle Controller genom att trycka på <F10> under start. Se till att en nätverksanslutning har ställts in om du vill använda en onlinemetod för att uppdatera (HTTPS eller nätverksresurs) innan uppdateringarna startar.
 

Om du vill konfigurera nätverket går du till Inställningar från huvudmenyn och väljer sedan Nätverksinställningar. Det måste vara inställt på giltig information för ditt nätverk.

SLN292343_en_US__1icon Obs! Eventuella nätverksinställningar i Lifecycle Controller påverkar inte det normala operativsystemet när du har startat det igen.

Uppdatera 12 G (och senare) PowerEdge-servrar

Så här uppdaterar du den inbyggda programvaran via Lifecycle Controller:

 1. Starta Lifecycle Controller genom att trycka på <F10> när systemet startas.

 2. I den vänstra rutan klickar du på Firmware (inbyggd programvara) Update (uppdatera).

 3. I den högra rutan klickar du på Launch Firmware Update (starta uppdatering av inbyggd programvara).

 4. Välj något av följande uppdateringsdatalager: Nätverksdelning (CIFS, NFS eller HTTP)eller FTP-server,lokal enhet (CD, DVD eller USB)och klicka på Nästa. Sidan Enter Access Details (ange åtkomstinformation) visas.

Varning! För att du ska kunna använda USB som källa måste enheten vara formaterad som FAT32 för att lifecycle controller ska kännas igen.
SLN292343_en_US__1icon Obs! Om du vill använda Dell-katalogen online för 12G och senare (uppdatera först iDRAC till den senaste versionen)
 • För HTTPS väljer du Network Share (nätverksresurs) -> HTTPS och skriver downloads.dell.com i fältet Share Name/Address (resursnamn/adress). Skriv sedan catalog (katalog) i File Path or Update package path (filsökväg eller uppdateringspaketsökväg) för att hämta den senaste uppdateringskatalogen.

 • För FTP-servern är adressenftp.dell.com/. Du behöver inte ange några inloggningsuppgifter. Du kan kontrollera anslutningen genom att klicka på Test Network Connection (testa nätverksanslutning). Om domännamnet anges visas serverns IP-adress och domännamnet. Om proxy-IP anges visas proxy-IP-adressen tillsammans med serverns IP-adress. FTP kanske inte fungerar, se SLN316878 Uppdateringar för Lifecycle Controller-plattformen som inte fungerar från Dells onlinedatalager för mer information.

 1. Skriv in eller markera lämpliga data.

 2. Klicka på Nästa. Sidan Select Updates (välj uppdateringar) visas med katalogfilen, katalogversionen och komponentnamnen för vilka uppdateringar är tillgängliga.

 3. Välj de komponenter som kräver en uppdatering och klicka sedan på Apply (verkställ). Uppdateringsprocessen startas och uppdateringen av den fasta programvaran har slutförts. När du startar om är systemet klart för användning. 

 

SLN292343_en_US__1icon Obs! Mer information finns – Uppdatera fast programvara och drivrutiner på Dell EMC PowerEdge-servrar – SLN300662 

 


Den här videon beskriver steg för steg uppdateringsmetoden för LifeCycle Controller: 


  


Uppdatera 11G PowerEdge-servrar (video)

  Video: Uppdateringar för Dell Lifecycle Controller-plattformen [3:15]


 

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Last Published Date

19 Dec 2022

Version

11

Article Type

Solution