Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Průvodce používáním a řešením problémů s domácími bezdrátovými sítěmi v systému Windows 8 (8.1)

Summary: Pomoc s nastavením, připojením, sdílením souborů, fotografií a hudby a řešením problémů s bezdrátovou sítí v systému Windows 8 (8.1) získáte v příslušné části.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Pomoc s nastavením, připojením, sdílením souborů, fotografií a hudby a řešením problémů s bezdrátovou sítí získáte v příslušné rozbalovací části, kde naleznete postupy a odkazy na reference.

Cause

Nejsou k dispozici žádné informace o příčině.

Resolution

 

Pro účely tohoto dokumentu je bezdrátové připojení definováno jako prostředek pro přenos informací z jednoho počítače, kapesního počítače (PDA) nebo smartphonu do jiného pomocí rádiových vln namísto kabelů.

Rádiová vlna je modulována podobně jako televizní či rozhlasový (FM) signál, aby umožňovala přenos informací.

V případě komunikace mezi počítači, PDA nebo smartphony se obecně jedná o krátké vzdálenosti (do 60 metrů).

U adaptérů mobilního širokopásmového připojení bude vzdálenost záviset na terénu a počtu vysílacích věží v okolí.

 

Existuje mnoho různých typů bezdrátových zařízení, která používáte každodenně a zcela rutinně. Mobilní telefony, bezdrátové telefony a dálkové ovladače televizoru jsou jen některá z běžných zařízení, která využívají bezdrátové technologie. Bezdrátové technologie pro počítače nabízejí v případě správného nastavení stejně snadné a bezproblémové využití. Pokud se v textu tohoto článku zmiňuje bezdrátové připojení, jde o bezdrátové technologie pro počítače.

Bezdrátové technologie pro počítače jsou rozděleny na několik typů. Každý z těchto typů je popsán v samostatném oddíle. Každá z technologií nabízí vlastní využití, procesy a standardy. Níže naleznete seznam různých technologií s krátkým vysvětlením rozsahu jejich využití.
 

 • Bezdrátové místní sítě – Označované jako WLAN nebo Wi-Fi. Tento typ bezdrátových sítí se používá pro přístup k internetu a pro připojení dalších zařízení, jako jsou například počítače, PDA, smartphony a tiskárny.
 
 • Bluetooth – Jedná se o bezdrátovou technologii s krátkým dosahem pro připojení zařízení v blízkosti (do 10 metrů). Tato technologie se používá pro připojení zařízení, jako jsou klávesnice, myši a stereofonní sluchátka Bluetooth, diáře PDA a smartphony. Mnoho lidí již tuto technologii používá pro připojení bezdrátových náhlavních souprav k mobilním telefonům.
 
 • Mobilní širokopásmové připojení – Rovněž označované jako bezdrátová dálková síť (WWAN; Wireless Wide Area Network). Mobilní širokopásmové připojení využívá pro připojení k internetu služby mobilních operátorů. Mobilní širokopásmové technologie se používají v mobilních telefonech, které mají funkci připojení k internetu. Tato technologie vyžaduje aktivované datové služby u mobilního operátora, které nejsou k dispozici ve všech oblastech.
 
 • Bezdrátové připojení USB – Jedná se o technologii, která se stala dostupnou v nedávné době. Umožňuje bezdrátové připojení z počítače k bezdrátovému rozbočovači USB. K bezdrátovému rozbočovači USB jsou potom připojena zařízení USB a rozbočovač funguje jako přemostění. Dosah je velmi krátký (3 metry).

 

Bezdrátové připojení k internetu vyžaduje specifický hardware a služby, které jsou uvedeny níže. Bez kterékoli z těchto položek se nebudete moct připojit k internetu. Dosah směrovače je obvykle omezen (do 60 metrů).
 

 • Adaptér bezdrátové sítě – toto zařízení lze nainstalovat do počítače nebo do portu USB. Pokud nevíte, zda máte bezdrátovou kartu nainstalovánu, obraťte se s dotazem na výrobce počítače.
 
 • Bezdrátový širokopásmový směrovač – směrovač se používá k připojení všech počítačů k síti a k internetu.
 
 • Poskytovatel služby širokopásmového připojení k internetu (ISP) – Služby připojení k internetu obvykle nabízejí telekomunikační společnosti (DSL) a společnosti zajišťující kabelovou televizi.

 

POZNÁMKA: Pokud je to možné, při nastavování sítě se pokuste bezdrátový směrovač umístit do blízkosti středu domu nebo kanceláře. V každém případě se směrovač snažte umístit co nejvýše, abyste předešli rušení.
 1. Poskytovatel služeb širokopásmového připojení k internetu vyšle do vaší domácnosti nebo provozovny svého zaměstnance, který širokopásmový modem nastaví, nebo vám zašle sadu pro montáž svépomocí.
  POZNÁMKA: Při použití sady pro montáž svépomocí postupujte podle pokynů k nastavení širokopásmového modemu nebo kontaktujte svého poskytovatele služeb připojení k internetu. S největší pravděpodobností budete muset kontaktovat svého poskytovatele služeb připojení k internetu za účelem vytvoření uživatelského jména a hesla (při používání technologie DSL) nebo registrace širokopásmového modemu (při používání kabelového připojení).
   
 2. Jakmile je širokopásmový modem nastavený a v provozu, odpojte síťový kabel nebo kabel USB, který spojuje počítač s modemem.
   
 3. Vypněte širokopásmový modem alespoň na 3 minuty (je to nezbytné, aby širokopásmový modem následně našel bezdrátový směrovač).
   
 4. Po uplynutí alespoň tří minut připojte bezdrátový směrovač dodávaným síťovým kabelem a znovu zapněte širokopásmový modem.
   
 5. Pokyny pro instalaci naleznete v dokumentaci dodané spolu s bezdrátovým směrovačem.
  POZNÁMKA: Více informací o nastavení bezdrátového směrovače naleznete na webových stránkách výrobce (tabulka 1).
   
  Odkaz na webové stránky výrobce
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  TRENDnet SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  TP-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Cisco SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Ubiquiti SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Tabulka 1: Webové stránky běžných výrobců bezdrátových směrovačů
   
 6. Během počátečního nastavení bezdrátového směrovače doporučujeme z bezpečnostních důvodů změnit název sítě (SSID) a klíč zabezpečení sítě Wi-Fi. Další informace naleznete v části Zabezpečení bezdrátové sítě.
   

 

POZNÁMKA: Následující kroky jsou určeny pro systém Windows 8 (8.1). Postupy pro jiné operační systémy naleznete na stránce Centrum podpory pro sítě a bezdrátové připojení.
 1. Počítač přesuňte do vzdálenosti 1 až 3 metry od směrovače (pokud je to možné).
  POZNÁMKA:
  • Přemístěním počítače blíže ke směrovači eliminujete zdroje rušení, které mohou způsobit pomalé připojení a občasné výpadky připojení, a zajistíte, že hardware bezdrátové sítě pracuje správně.
  • Pokud se počítač správně připojí k internetu pouze v blízkosti směrovače, znamená to pravděpodobně problém s rušením. Další informace o zdrojích rušení naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup identifikace zdrojů rušení signálu a omezení jejich vlivu.

 2. Na ploše klepněte nebo klikněte na ikonu sítě SLN130634_en_US__17iC_Wireless_Not_Connected_Windows_8_BD_v1 zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (obrázek 1).
  POZNÁMKA:
  SLN130634_en_US__19iC_Hidden_Icon_Winodws_8_BD_v2
  Obrázek 1: Umístění skryté ikony
 3. Najděte položku, u které je nejvíce bílých pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů).
   
 4. Klepněte nebo klikněte na síť, u které se zobrazuje nejvíce bílých pruhů (SLN130634_en_US__20iC_Wireless_Conected_Windows_8_BD_v2), a poté klepněte nebo klikněte na možnost Připojit.
  POZNÁMKA: Pokud je v seznamu uvedena více než jedna síť se stejným počtem bílých pruhů nebo s označením „Skrytá síť“ či „Jiná síť“, přečtěte si na kartě Získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače v části Zabezpečení bezdrátové sítě pokyny k získání názvu bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.
   
 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte klíč zabezpečení sítě, a potom klikněte na tlačítko Další.
  POZNÁMKA:

 

 

 1. Počítač přesuňte do vzdálenosti 1 až 3 metry od směrovače (pokud je to možné).
  POZNÁMKA:
  • Přemístěním počítače blíže ke směrovači eliminujete zdroje rušení, které mohou způsobit pomalé připojení a občasné výpadky připojení, a zajistíte, že hardware bezdrátové sítě pracuje správně.
  • Pokud se počítač správně připojí k internetu pouze v blízkosti směrovače, znamená to pravděpodobně problém s rušením. Další informace o zdrojích rušení naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup identifikace zdrojů rušení signálu a omezení jejich vlivu.

 2. Na obrazovce plochy najděte ikonu sítě zobrazenou na hlavním panelu nebo v oblasti skrytých ikon (Obrázek 1), níže naleznete příklady ikon sítě.
  POZNÁMKA: Obojí naleznete v pravém dolním rohu obrazovky.
  SLN130634_en_US__19iC_Hidden_Icon_Winodws_8_BD_v2
  Obrázek 1: Umístění skryté ikony
 3. Zvolte níže kartu, která odpovídá ikoně na vašem počítači.
  POZNÁMKA:
  • Před provedením postupu odpojte všechny síťové (ethernetové) kabely nebo počítač vyjměte z dokovací stanice, jinak se ikona bezdrátové sítě nemusí zobrazit správně.
  • Pokud nemůžete najít ikonu bezdrátové sítě, restartujte počítač. Pokud se stále nezobrazuje, stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače. Více informací naleznete v části Stažení a instalace nejnovějšího ovladače bezdrátového síťového adaptéru Dell.
 

 

Tato ikona indikuje, že je počítač připojen k bezdrátové síti. Pokud se nemůžete připojit k internetu, podívejte se na kartu Řešení problémů s připojením k internetu.

 


Tato ikona informuje, že je bezdrátová anténa zapnutá, ale nejste připojeni k bezdrátové síti. Informace o připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.

 


Tato ikona znamená, že bezdrátová (Wi-Fi) anténa je vypnutá.

Postup zapnutí bezdrátové (Wi-Fi) antény:

 1. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (SLN130634_en_US__31iC_Wireless_Antenna_Off_Windows_8_BD_v1).
 2. Klepněte nebo klikněte na posuvník vpravo od položky Wi-Fi. Posuvník by se měl přesunout doprava a text pod položkou Wi-Fi by se měl změnit z hodnoty Vypnuto na Zapnuto jako je tomu na obrázku 2.
  POZNÁMKA:
  1. Nápovědu ohledně připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.
  2. Pokud je potřeba vypnout veškerá bezdrátová zařízení (bezdrátové připojení Wi-Fi, mobilní širokopásmové připojení, Bluetooth, GPS a NFC – Near Field Communication), když jste například na palubě letadla, klepněte nebo klikněte na posuvník vpravo od položky Režim v letadle. Jezdec posuvníku by se měl přesunout doprava a text pod položkou Režim v letadle by se měl změnit z hodnoty Vypnuto na Zapnuto, panel by měl odpovídat obrázku 3.
  SLN130634_en_US__37I_Wireless_Antenna_On_Windows_8_BD_v2 SLN130634_en_US__38I_Wireless_Airplane_Mode_On_Windows_8_BD_v1
  Obrázek 2: Bezdrátová anténa je zapnutá Obrázek 3: Zapnutý Režim v letadle
 

 


Tato ikona znamená, že je v počítači aktivován Režim v letadle a jsou vypnutá všechna bezdrátová komunikační zařízení, včetně bezdrátového připojení (Wi-Fi), mobilního širokopásmového připojení, Bluetooth, GPS, NFC (Near Field Communication) a všech dalších typů bezdrátové komunikace.

Postup opětovného zapnutí komunikačních zařízení a bezdrátové (Wi-Fi) antény:

 1. Klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (SLN130634_en_US__32iC_Wireless_Airplane_Mode_On_Windows_8_BD_v1).
 2. Klepněte nebo klikněte na posuvník vpravo od položky Režim v letadle. Jezdec posuvníku by se měl přesunout doleva a text pod položkou Režim v letadle by se měl změnit ze Zapnuto na Vypnuto, vzhled panelu by měl odpovídat obrázku 2.
 3. Když je pod položkou Wi-Fi nadále zobrazen text Vypnuto. Klepněte nebo klikněte na posuvník vpravo od položky Wi-Fi. Posuvník by se měl přesunout doprava a text pod položkou Wi-Fi by se měl změnit z hodnoty Vypnuto na Zapnuto jako je tomu na obrázku 2.
  POZNÁMKA: Nápovědu ohledně připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.
  SLN130634_en_US__41I_Wireless_Antenna_On_Windows_8_BD_v1
  Obrázek 2: Bezdrátová anténa je zapnutá

 

Pokud jste to dosud neudělali, proveďte nejprve kroky uvedené na kartě Řešení problémů s bezdrátovým připojením.

 1. Spusťte Poradce při potížích se sítí.
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text poradce při potížích
  3. Stiskněte nebo klikněte na možnost Odstraňování problémů.
  4. Klepněte nebo klikněte na možnost Síť a Internet.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost Připojení k internetu.
  6. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.
   
 2. Vypněte a opět zapněte všechna zařízení v síti, čímž provedete jejich resetování a synchronizaci. Další informace naleznete na kartě Vypnutí a zapnutí všech zařízení v síti.
   
 3. Spusťte aplikaci Dell SupportAssist Optimize Network.
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text supportassist.
  3. Klepněte nebo klikněte na možnost SupportAssist (aplikace pro stolní počítače).
   POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist v seznamu aplikací nezobrazí, bude potřeba ji stáhnout – do počítače, ve kterém se problém vyskytuje (je-li to možné), nebo na paměťovou jednotku USB v jiném zařízení, které má připojení k internetu. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety. Může být nutné, abyste zadali výrobní číslo nebo kód Express Service Code vašeho počítače Dell nebo vybrali model počítače ze seznamu.

  4. Klepněte nebo klikněte na položku Optimize My System.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost Optimize Network.
  6. Klepněte nebo klikněte na možnost Run Now.
  7. Po dokončení operace Optimize Network (indikátor průběhu bude ukazovat 100 %) klepněte nebo klikněte na kartu History.
  8. Klepněte nebo klikněte na nejnovější položku Optimize Network (Manual) a prohlédněte si výsledky.

 4. Ujistěte se, že jsou v počítači nainstalovány nejnovější bezdrátové ovladače, systém BIOS a firmware směrovače.
  POZNÁMKA: Pokud problematické zařízení nemá funkční bezdrátové připojení umožňující stažení ovladače nebo systému BIOS, je nutné pro instalaci ovladače do zařízení postupovat jedním z následujících způsobů:
  • Připojte problematické zařízení ke směrovači síťovým kabelem (pokud je to možné).
  • Stáhněte ovladač pomocí jiného zařízení s připojením k internetu a poté ovladač přeneste do problematického zařízení pomocí disku USB flash.
  • U tabletů stáhněte ovladač do jiného zařízení s připojením k internetu a poté použijte pro přenos ovladače kabel USB dodávaný spolu s tabletem.
   
  • Další informace o stahování a instalaci nejnovější verze systému BIOS naleznete v článku znalostní databáze Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell
   POZNÁMKA:
   • Pokud jste provedli upgrade ze systému Windows 7 nebo 8 (8.1) na systém Windows 10. Doporučujeme, abyste před instalací ovladačů jakýchkoli bezdrátových zařízení aktualizovali systém BIOS na nejnovější verzi.
   • Nejnovější verzi systému BIOS naleznete v podčásti BIOS.
 5. Více informací o stažení a instalaci nejnovějších ovladačů pro bezdrátovou síť naleznete v článku Postup stažení a instalace ovladačů Dell.
  POZNÁMKA: Ovladače síťového adaptéru naleznete v podčásti Síť.
 
 • Aktualizujte firmware bezdrátového směrovače na nejnovější verzi (viz dokumentace bezdrátového směrovače) nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače, odkazy najdete v Tabulce 1.
  POZNÁMKA: Aby bylo možné aktualizovat firmware směrovače, musí být k bezdrátovému směrovači připojen počítač (pomocí síťového kabelu nebo z jiného bezdrátově připojeného počítače).
   
  Výrobce Uživatelské jméno Heslo
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  ponechte prázdné admin
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  admin ponechte prázdné
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  admin password
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Žádné, není-li nastaveno. Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Žádné ponechte prázdné
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   
  Použijte nástroj AirPort.  
  SMC
   
  Admin smcadmin
  Tabulka 1: Odkazy na výrobce bezdrátových zařízení, výchozí uživatelská jména a hesla k bezdrátovým směrovačům
 
 • Ujistěte se, že bezdrátový adaptér vysílá na nejvyšší výkon. Více informací naleznete na kartě Konfigurace nastavení bezdrátového adaptéru pro optimální výkon.
   
 • Spusťte aplikaci Dell SupportAssist pro odstraňování problémů.
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte text supportassist.
  3. Klepněte nebo klikněte na možnost SupportAssist (aplikace pro stolní počítače).
   POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist v seznamu aplikací nezobrazí, bude potřeba ji stáhnout – buď do počítače, ve kterém se problém vyskytuje (je-li to možné), nebo na paměťovou jednotku USB v jiném zařízení, které má připojení k internetu. Další informace o získání a instalaci nástroje SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety. Může být nutné, abyste zadali výrobní číslo nebo kód Express Service Code vašeho počítače Dell nebo vybrali model počítače ze seznamu.

  4. Klepněte nebo klikněte na kartu Troubleshooting.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost I'm having internet issues.
  6. Klepněte nebo klikněte na požadovanou možnost.
  7. Klepněte nebo klikněte na možnost Run Now a poté postupujte podle pokynů.
   
 • Spusťte nástroj Diagnostika síťového adaptéru, který je dostupný na stránce podpory společnosti Dell.
  POZNÁMKA:
  • Pokud problematické zařízení nemá funkční bezdrátové připojení, před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače. Informace o získání příručky počítače, ve které zjistíte umístění portu RJ45 nebo USB-C, naleznete v článku znalostní databáze Dell s názvem Příručky a dokumentace pro produkt Dell.
  • Může být nutné stáhnout a nainstalovat malý program – postupujte podle pokynů.

 • Přečtěte si některý z následujících článků v závislosti na tom, jaký prohlížeč máte v počítači nainstalován.

 

 1. Odpojte napájení širokopásmového modemu a nechte širokopásmový modem alespoň na 3 minuty odpojený.
  POZNÁMKA: Někteří poskytovatelé internetových služeb (ISP) poskytují zařízení, které v sobě kombinuje modem a směrovač.

 2. Vypněte všechny počítače připojené k síti.
   
 3. Odpojte napájení bezdrátového směrovače.
   
 4. Ověřte, že je k širokopásmovému modemu připojen síťový kabel, kterým je připojen k internetu nebo portu WAN bezdrátového směrovače.
   
 5. Ověřte, že k širokopásmovému modemu nejsou připojeny žádné kabely USB ani sériové kabely.
   
 6. Zapněte napájení širokopásmového modemu. Počkejte alespoň 2 minuty, než se širokopásmový modem spustí.
  (Pokud modem nenavázal internetové připojení, odpojte jej. Pak počkejte alespoň 5 minut a znovu jej zapojte.)
   
 7. Zapněte napájení bezdrátového směrovače. Počkejte alespoň 2 minuty, než se bezdrátový směrovač spustí.
   
 8. Zapněte počítač a zkuste se připojit k internetu.
  POZNÁMKA: Jestliže se stále nemůžete připojit k internetu, zkuste se k němu připojit z jiných počítačů v síti nebo připojte problematický počítač přímo ke směrovači pomocí síťového kabelu (pokud je to možné). Pokud se k internetu nelze připojit z jiných počítačů v síti ani po připojení problematického počítače přímo ke směrovači, kontaktujte svého poskytovatele služeb širokopásmového připojení k internetu nebo výrobce směrovače.
   
 9. Jestliže se počítač stále nemůže připojit k internetu, přejděte na kartu Řešení problémů s připojením k internetu a pokračujte krokem 3.

 

POZNÁMKA: Další informace o tom, jak zjistit, který bezdrátový adaptér je v počítači nainstalován, najdete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Který bezdrátový síťový adaptér je nainstalován v mém počítači Dell.
U bezdrátových adaptérů Intel:
 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Správce zařízení.
  (Až se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte nebo klikněte na možnost Pokračovat).
   
 4. V okně Správce zařízení klepněte nebo klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.
   
 5. Dvakrát klepněte nebo klikněte na ikonu Intel Wi-Fi, Wireless nebo Centrino SLN130634_en_US__69planet_edited-1.
   
 6. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit.
  POZNÁMKA: U adaptéru bezdrátové sítě ve vašem počítači nemusí být k dispozici všechny níže uvedené možnosti. Změňte tedy ty, které jsou dostupné.
   
 7. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku 802.11n – šířka kanálu pro 2,4 GHz a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Automaticky.
   
 8. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku 802.11n – šířka kanálu pro 5,2 GHz a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Automaticky.
   
 9. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Režim 802.11n a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Povoleno.
   
 10. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Nekompatibilní se širokým kanálem a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Zakázáno.
   
 11. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Agresivita roamingu a vyberte možnost 1. Lowest (Nejnižší) v rozevíracím seznamu.
  POZNÁMKA: Toto nastavení doporučujeme používat v domácích bezdrátových sítích. Pokud používáte podnikovou síť a pohybujete se z místa na místo, měla by být nastavena hodnota 3. Střední.
   
 12. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Intel Throughput Enhancement nebo Podpora zvýšení propustnosti a v rozbalovacím seznamu vyberte možnost Disabled/Zakázáno.
  POZNÁMKA: Pokud je k bezdrátové síti připojeno pouze jedno zařízení nebo streamujete video, může být vhodné tuto funkci zapnout. Má-li však adaptér tuto funkci zapnutou, ostatní počítače v síti nemají stejnou možnost přístupu k bezdrátové síti.
   
 13. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Vysílací energie a vyberte možnost 5. Nejvyšší.
   
 14. V poli Vlastnost: klepněte nebo klikněte na položku Bezdrátový režim a v rozevíracím seznamu vyberte nejvyšší hodnotu.
   
 15. Klikněte na tlačítko OK.  
U bezdrátových adaptérů Dell:
POZNÁMKA: Ne každý bezdrátový síťový adaptér má všechny níže uvedené možnosti. Zkontrolujte a změňte ty, které jsou k dispozici.
 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Správce zařízení.
  (Až se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte nebo klikněte na možnost Pokračovat).
   
 4. V okně Správce zařízení klepněte nebo klikněte na šipku vedle položky Síťové adaptéry.
   
 5. Dvakrát klepněte nebo klikněte na možnost Dell Wireless WLAN Card.
   
 6. Klepněte nebo klikněte na kartu Upřesnit.
   
 7. V poli Vlastnosti: kliknutím zvýrazněte položku Režim kompatibility AP a v rozevírací nabídce položky Hodnota: vyberte možnost Širší kompatibilita.
   
 8. V poli Vlastnosti: kliknutím zvýrazněte položku Minimální spotřeba energie a v části Hodnota: vyberte z rozevírací nabídky možnost Vypnuto.
   
 9. Klepněte nebo klikněte. OK.

Tento problém vyřešíte provedením následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz režim v letadle.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Režim v letadle.
  (Až se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte nebo klikněte na možnost Pokračovat).
   
 4. Příslušné zařízení znovu zapnete tak, že na ně klepnete nebo kliknete v okně Síť.
   
POZNÁMKA: Pokud následující kroky problém nevyřeší, pravděpodobně je poškozen operační systém počítače. Možnosti řešení závad a případy jejich použití naleznete v článcích databáze znalostí Dell:

 

 

Název sítě Wi-Fi (SSID) je název vysílaný směrovačem (podobně jako rozhlasovou stanicí), který umožňuje rozlišit váš bezdrátový směrovač od směrovače sousedů.

Identifikátor SSID je po vyjmutí bezdrátového směrovače z krabice během počátečního nastavení nutné změnit pomocí disku CD, který se dodává s bezdrátovým směrovačem, a musí obsahovat 1–32 znaků. Rozlišuje se v něm velikost písmen, což znamená, že pokud se rozhodnete pro určitý název SSID, bude jej třeba do jednotlivých počítačů zadat přesně jako ve směrovači.

Neměl by zahrnovat vaši adresu, jméno nebo cokoli, co by mohlo odhalit vaši identitu.

 

Klíč zabezpečení sítě Wi-Fi je podobný klíčům od dveří. Chrání vás před průnikem neznámých lidí do vaší bezdrátové sítě.

Níže naleznete seznam tří typů zabezpečení nabízených pro domácí a firemní uživatele a také jejich vzájemné porovnání z hlediska míry zabezpečení.

Doporučujeme bezdrátovou síť konfigurovat s nejvyšší úrovní zabezpečení, kterou mají bezdrátová zařízení společnou.

 • Wired Equivalent Privacy (WEP)
  Nízká úroveň zabezpečení

  Protokol WEP je jedním z původních typů zabezpečení. Všechny domácí bezdrátové směrovače, i nejnovější modely, podporují protokol WEP, aby byla zajištěna kompatibilita se všemi bezdrátovými síťovými adaptéry. Ačkoli je protokol WEP lepší než naprostá absence zabezpečení, stačí k prolomení síťového klíče používaného k šifrování bezdrátových dat několik minut.
 
 • Wi-Fi Protected Access (WPA)
  Střední úroveň zabezpečení

  Protokol WPA byl vyvinut za účelem opravy bezpečnostních nedostatků v protokolu WEP. Využívá několik mechanismů, jejichž cílem je předejít prolomení síťového klíče, avšak nadále používá stejnou metodu šifrování jako protokol WEP.
 
 • Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
  Nejvyšší úroveň zabezpečení

  Protokol WPA2 představuje nejvyšší formu zabezpečení pro domácnosti a malé podniky. Využívá mechanismy protokolu WPA a uplatňuje bezpečnější metodu šifrování.
   

 

WPA a WPA2

Protokoly WPA a WPA2 využívají písmena a číslice (a-z, A-Z, 0–9) a mohou obsahovat 8–63 znaků. Klíč se může skládat z libovolných velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (~!@#$%^&*()_+:;'"
Doporučujeme použít v klíči všechny tři typy znaků v náhodném pořadí. Tak bude pro útočníky velmi obtížné klíč uhodnout.

WEP

Protokol WEP je k dispozici ve dvou délkách, 64 bitů a 128 bitů, a ve dvou formách: ASCII a šestnáctkové (hexadecimální) soustavě. Klíč, který vytvoříte, bude navíc zahrnovat 24bitovou hlavičku, takže vytvořený klíč má ve skutečnosti délku pouze 40, respektive 104 bitů. Z tohoto důvodu se 64bitový klíč WEP označuje také jako 40bitový. Kód ASCII zahrnuje běžně používané číslice a písmena: a–z, A–Z a 0–9. Hexadecimální zápis je rovněž znám jako strojový kód: když je v počítači spuštěn program, dostává počítač pokyny v hexadecimálních číslech. Hexadecimální zápis využívá číslice 0–9 a písmena a–f.

tabulce 1 naleznete počet a typ znaků potřebných k vytvoření klíče WEP.

Délka klíče ASCII Hexadecimální
64 bitů 5 znaků s rozlišením velikosti písmen
(a–z, A–Z, 0–9)
10 znaků (0–9, a–f)
128 bitů 13 znaků s rozlišením velikosti písmen
(a–z, A–Z, 0–9)
26 znaků (0–9, a–f)
Tabulka 1: Vytvoření klíče WEP

(Na internetu jsou k dispozici bezplatné generátory klíčů WEP a WPA.)
POZNÁMKA: Bezpečnostní klíč si po vytvoření nezapomeňte poznamenat a uschovat na bezpečném místě.

 

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit název bezdrátové sítě (SSID), je umístit počítač a bezdrátový směrovač vedle sebe (1–3 metry od sebe).

Proveďte jeden z následujících úkonů a poté postupujte podle pokynů níže:
 

 • Pokud máte notebook, přesuňte jej do blízkosti bezdrátového směrovače a postupujte podle následujících pokynů.
   
 • Pokud máte stolní počítač, který ještě není připojen, může být potřeba přemístit bezdrátový směrovač do blízkosti počítače (širokopásmový modem pro připojení k internetu není nutné přesouvat nebo vypínat, ostatním počítačům připojeným k bezdrátovému směrovači však bude znemožněn přístup k internetu). Po přesunutí bezdrátového směrovače se ujistěte, že je zapnutý, a postupujte podle následujících pokynů.
  • Jakmile zjistíte název bezdrátové sítě, přesuňte bezdrátový směrovač zpět na původní místo a znovu jej připojte k širokopásmovému modemu.
 • Pokud máte počítač, který je připojen k bezdrátovému směrovači pomocí síťového kabelu, je možné získat název bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače. Klikněte na tento odkaz a postupujte podle pokynů.

 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu c.
   
 2. Klepněte nebo klikněte na možnost Settings (Nastavení) a poté vyberte položku Available (K dispozici) nebo WiFi.
   
 3. Poznamenejte si název bezdrátové sítě s nejsilnějším signálem přesně tak, jak je zobrazen.
  • Sílu signálu indikuje počet pruhů. Najděte položku, u které je 5 pruhů (při jejím hledání může být nutné posunout zobrazení nahoru nebo dolů). Pokud se u položky s 5 pruhy zobrazuje popisek „skrytá síť“, kliknutím sem zobrazte pokyny, jak získat název bezdrátové sítě přímo z bezdrátového směrovače.
    

 

Bezdrátové směrovače 2Wire od společnosti AT&T mají 10místný klíč WEP uveden na štítku na spodní straně směrovače jako údaj v závorkách (například [ xxxxxxxxxx ]).
 
 • Tento 10místný klíč si poznamenejte přesně tak, jak je zobrazen.

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

POZNÁMKA: Další informace o umístění portu LAN konkrétního počítače naleznete v uživatelské příručce online. Klikněte na značku a model počítače a na požadovaný jazyk. Klikněte na tlačítko Zobrazit vedle příručky pro nastavení nebo uživatelské příručky a prohlédněte si část Připojení síťového kabelu.
 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
   
 2. Do pole vyhledávání zadejte výraz ovládací panely.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Ovládací panely.
  (Až se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte nebo klikněte na možnost Pokračovat).
   
 4. V rozevírací nabídce v pravém horním rohu u položky Zobrazit podle: vyberte možnost Kategorie.
   
 5. Klikněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě v části Síť a Internet.
   
 6. Klikněte na položku Připojení k místní síti v pravé části okna.
   
 7. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.
   
 8. Najděte a poznamenejte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.
   
 9. Spusťte webový prohlížeč.
   
 10. Do adresního řádku zadejte http://[IP_adresa_výchozí_brány], kde [IP_adresa_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány IPv4 (neopisujte závorky).
   
 11. Přihlaste se ke směrovači. V tabulce 3 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.

   

  Výrobce Uživatelské jméno Heslo
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  ponechte prázdné
  admin
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  ponechte prázdné
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  password
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Žádné, není-li nastaveno.
  Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Žádné
  ponechte prázdné
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Použijte nástroj AirPort.
   
  SMC 
   

  Admin
  smcadmin
  Tabulka 3: Běžná uživatelská jména a hesla bezdrátových směrovačů

  Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádějí síťový klíč nebo přístupové heslo na stránce Wireless Security. Způsob, jak zobrazit tuto stránku, se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v tabulce 3).

  Nezapomeňte si zapsat klíč bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

  Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce (odkazy najdete v tabulce 3). 
   
  POZNÁMKA: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo nastaveno před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v tabulce 3).

  Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
   
  • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
   • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
   • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
   • Po zadání uživatelského jména a hesla poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v tabulce 3).
  • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení kabelového operátora:
  • Bezdrátové připojení počítačů k internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v tabulce 3).

 

Před použitím tohoto postupu je potřeba propojit síťovým kabelem port LAN na zadní straně bezdrátového směrovače a port LAN počítače.

Poznámka: Informace o tom, kde se na vašem počítači nachází port LAN, najdete v jeho stručné příručce, příručce pro nastavení nebo uživatelské příručce v části Připojení síťového kabelu. Další informace o tom, jak získat dokumentaci k počítači, najdete v článku znalostní databáze Dell Příručky a dokumentace k produktu Dell.
 1. Stiskněte a podržte klávesu Windows (SLN130634_en_US__42iC_Windows_Key_BD_v4) a poté stiskněte klávesu q.
   
 2. Do pole vyhledávání zadejte výraz ovládací panely.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Ovládací panely.
  (Až se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klepněte nebo klikněte na možnost Pokračovat).
   
 4. V rozevírací nabídce v pravém horním rohu u položky Zobrazit podle: vyberte možnost Kategorie.
   
 5. Klikněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě v části Síť a Internet.
   
 6. Klikněte na položku Připojení k místní síti v pravé části okna.
   
 7. Klikněte na tlačítko Podrobnosti.
   
 8. Najděte a poznamenejte si IP adresu vpravo od položky Výchozí brána IPv4.
   
 9. Spusťte webový prohlížeč.
   
 10. Do adresního řádku zadejte http://[IP_adresa_výchozí_brány], kde [IP_adresa_výchozí_brány] je IP adresa výchozí brány IPv4 (neopisujte závorky).
   
 11. Přihlaste se ke směrovači. V tabulce 2 naleznete nejčastější uživatelská jména a hesla směrovačů.

   

  Výrobce Uživatelské jméno Heslo
  Linksys SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  ponechte prázdné
  admin
  D-Link SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  ponechte prázdné
  Netgear SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  admin
  password
  2Wire SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Žádné, není-li nastaveno.
  Žádné, není-li nastaveno.
  Belkin SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Žádné
  ponechte prázdné
  Apple SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1
   

  Použijte nástroj AirPort.
   
  SMC 
   

  Admin
  smcadmin
  Tabulka 2: Běžná uživatelská jména a hesla bezdrátových směrovačů

  Výrobci bezdrátových směrovačů obvykle uvádějí název sítě nebo SSID na stránce Wireless. Způsob, jak zobrazit tuto stránku, se může lišit (další informace naleznete v dokumentaci k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače – odkazy najdete v tabulce 2).

  Nezapomeňte si zapsat název bezdrátové sítě přesně tak, jak je zobrazen.

  Pokud obvyklé výchozí hodnoty nefungují, znamená to, že někdo výchozí hodnotu změnil nebo daný model bezdrátového směrovače používá jedinečné uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno a heslo vám poskytne osoba, která bezdrátový směrovač nastavila, případně použijte dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce (odkazy najdete v tabulce 2).
   
  POZNÁMKA: Pokud budou všechny pokusy o přihlášení k bezdrátovému směrovači neúspěšné, bude nutné u bezdrátového směrovače obnovit výchozí nastavení (jaké bylo nastaveno před prvním použitím). Další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na výrobce bezdrátového směrovače (odkazy najdete v tabulce 2).

  Před obnovením bezdrátového směrovače vezměte v úvahu následující:
   
  • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení DSL (pevná telefonní linka):
   • Získejte od poskytovatele internetových služeb (ISP) uživatelské jméno a heslo pro připojení k internetu, které bude nutné znovu zadat do bezdrátového směrovače.
   • Dokud znovu nezadáte uživatelské jméno a heslo od poskytovatele připojení, nebude možné připojit se k internetu ze žádného počítače ve vaší síti.
   • Po zadání uživatelského jména a hesla poskytovatele do bezdrátového směrovače bude možné využívat bezdrátové připojení počítačů k internetu až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v tabulce 2).
  • Pokud pro přístup k internetu využíváte připojení kabelového operátora:
  • Bezdrátové připojení počítačů k internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače bude možné využívat až poté, co znovu nakonfigurujete směrovač a bezdrátově připojené počítače (další pokyny k obnovení bezdrátového směrovače naleznete v dokumentaci bezdrátového směrovače nebo se obraťte na příslušného výrobce – odkazy najdete v tabulce 2).

 

 

Informace o vytvoření nebo připojení k domácí skupině a postupy pro sdílení souborů, fotografií, hudby a dalších médií naleznete v článku znalostní databáze Microsoft Domácí skupina od A do Z. SLN130634_en_US__4iC_External_Link_BD_v1

 

 1. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz domácí skupina.
   
 2. Klepněte nebo klikněte na možnost Domácí skupina pod položkou Ovládací panely.
   
 3. Klepněte nebo klikněte na položku Spustit poradce při potížích domácí skupiny.
   
 4. Stiskněte nebo klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.

 

Tyto články poskytují informace o nastavení sdílení souborů a tiskáren.

Tento článek obsahuje informace o nastavení sdílení souborů a tiskáren mezi počítači s odlišnými verzemi systému Windows.

Nejnovější ovladače naleznete na webové stránce Ovladače a soubory Dell ke stažení.
Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Postup stažení a instalace ovladačů Dell. V tomto článku jsou uvedeny informace o stažení ovladačů pro adaptér bezdrátové sítě nainstalovaný v počítači.

POZNÁMKA:
 • Pokud problematické zařízení nemá funkční bezdrátové připojení umožňující stažení ovladače, je nutné pro instalaci ovladače do zařízení postupovat jedním z následujících způsobů:
  • Připojte problematické zařízení ke směrovači síťovým kabelem (pokud je to možné).
  • Stáhněte ovladač pomocí jiného zařízení s připojením k internetu a poté ovladač přeneste do problematického zařízení pomocí disku USB flash.
  • U tabletů stáhněte ovladač do jiného zařízení s připojením k internetu a poté použijte pro přenos ovladače kabel USB dodávaný spolu s tabletem.
 • Ovladače síťového adaptéru naleznete v podčásti Síť.
 • Nápovědu ohledně toho, jak zjistit, který bezdrátový adaptér je v počítači nainstalován, najdete v článku databáze znalostí Dell Který bezdrátový síťový adaptér je nainstalován v mém počítači Dell?.
 • Po aktualizaci ovladače bezdrátového síťového adaptéru může být nutné se znovu připojit k bezdrátové síti. Informace o připojení k bezdrátové síti naleznete v části Chci počítač nebo tablet připojit ke stávající bezdrátové síti.

Additional Information

SLN130634_en_US__104Networking SLN130634_en_US__105WiFi Naše stránka podpory pro sítě a bezdrátové připojení obsahuje další informace a zdroje.

Article Properties


Affected Product

G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Mobile Workstations

Last Published Date

23 Aug 2023

Version

9

Article Type

Solution