Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell PowerEdge: Så här växlar du en hårddisk offline med hjälp av OpenManage Server Administrator

Summary: Den här artikeln visar hur du offlinekopplar en viss hårddisk (HDD) som tillhör en RAID-medlem manuellt med omsa (OpenManage Server Administrator). Du kan använda den här metoden för att förbereda en hårddisk för borttagning. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

 

SLN317646_en_US__1icon Obs! Den här artikeln är en del av självstudiekurserna för servern: Raid och diskar är tillgängliga här.

 

Följande steg är samma i alla operativsystem.

 

Innehållsförteckning:
1. Offline via OMSA
2. Offline via kommandoradsgränssnittet (CLI)


Offline via OMSA

 1. Logga in på OMSA.
  Klicka på Continue to this website om det visades ett varningsmeddelande för säkerhetscertifikatet.
 2. Utöka Storage i menyträdet till vänster och välj Virtual Disks.
 3. Klicka på önskat namn i listan med virtuella diskar.
  Här visas Virtual Disk0 som exempel.
 4. Välj Offline i menyn med tillgängliga uppgifter på den fysiska disk som ska tas bort. Klicka på Execute.
 5. Läs varningsmeddelandet som visas och klicka på Offline.
 6. Klicka på OK på meddelandet från webbsiderutan.
 7. Kontrollera att den valda fysiska hårddiskens status nu är offline.

Offline via kommandoradsgränssnittet (CLI)

OMSA måste vara installerat på systemet innan du utför följande steg. 

 1. Öppna en terminal (Linux) eller ett DOS-fönster (Windows).
 2. Kör kommandot: omconfig storage pdisk action=offline controller=* pdisk=* (* är numret).
  Kör kommandot: omreport storage controller om du kontrollerar styrenhetslistan.
  Exempel: Styrenhets-ID=0, önskat fysiskt disk-ID=0:1:4
  omconfig storage pdisk action=offline controller=0 pdisk=0:1:4
  Viktigt! Det är viktigt att du väljer rätt styrenhet.
 3. Meddelandet Command successful! visas. Den fysiska disken är nu offline.
 4. Kör kommandot: omreport storage pdisk controller=* pdisk=* för att kontrollera att statusen för den fysiska disken nu visar Offline (* är numret).

 


Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

PowerEdge

Product

OpenManage Server Administrator

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

5

Article Type

Solution