Så här länkar du till Dell diagnostisk partition från Ubuntu Linux operativ systemet på en Dell PC

Summary: Den här artikeln tar dig igenom hur du återansluter Dell Diagnostics-partitionen till Linux Ubuntu installation om den inte kom från fabriks installationen med det operativ systemet.

Article Content


Symptoms


Följande artikel innehåller information om hur du använder Dell Diagnostics vid start om du har installerat om med Ubuntu Linux på Dell-datorn.


Innehålls förteckning:

 1. Använda Dell Diagnostics med en Ubuntu installation
 2. Dell diagnostisk partition
 3. Konfiguration av GRUB2-menyn

 

Använda Dell Diagnostics med en Ubuntu installation

 

Den här guiden tar dig igenom hur du länkar GRUB2 boot loader till den partition som innehåller Dell diagnostik. Diagnostics-partitionen är från när systemet ursprungligen konfigurerades i fabriken.

Med den här funktionen kan du starta diagnostikprogrammet om du har maskin varu problem med din Dell PC.

Om du får några fel från dessa diagnoser kontaktar du din tekniska support för att få en lösning.

Om du nyligen har installerat om din Dell PC med ett Ubuntu Linux operativ system (OS) ska du läsa och följa anvisningarna nedan.

 
SLN151665_sv__1icon Obs!om du får några fel från dessa diagnostik kontaktar du din tekniska support för att få en lösning.
 


Tillbaka till början


 

Dell Diagnostics partition

 

 1. Är ditt system levererat med en Dell Diagnostics partition installerad?

  1. Nej, det levererades inte med någon onboard Diagnostics. Det gör jag så är det att du inte kommer att behöva den här hand boken.

  2. Ja, men du har rensat och formaterat hela hård disken. Om det inte finns någon befintlig partition att länka till kommer den här hand boken inte att fungera bra.

  3. Ja, och partitionen finns kvar där. De flesta nyare system, inklusive Station ära datorer, levereras med den här partitionen. Följ stegen nedan för att få den här partitionen att fungera igen.

    
   Obs!från början till att starta genom att trycka på F12 -tangenten på skärmen för Dell-skärmbilden. Då hämtas en meny för start en gång. Med hjälp av markör-eller piltangenterna kan du välja diagnostik och trycka på RETUR för att starta dem.
  4. Om du är osäker på om du har en sådan partition kan du kontrol lera om partitionen fortfarande finns genom att köra det här kommandot i Ubuntu.

sudo mount -t vfat /dev/sda1 /mnt

 

SLN151665_sv__1icon Anmärkning: i dessa exempel anropar jag diagnostikprogrammet /dev/sda1 och enhets platsen som HD 0,1. För namn konventioner finns mer från en av våra Ubuntu-artiklar.


Tillbaka till början


 

GRUB2-konfigurations meny

 

 1. Har du redan installerat Ubuntu OS på systemet?

  1. Ja, följ sedan steg 2 nedan.

  2. Nej, kontrol lera att du inte tar bort diagnostikprogrammet när du väljer vilka partitioner du vill ta bort. Du kan också installera, under installations processen och sedan komma tillbaka och hämta guiden från steg 3.

 1. Under installationen har GRUB-programmet kört en avsökning för andra startbara partitioner på hård disken. Men eftersom diagnostikprogrammet är en liten DOS-partition som är formaterad i FAT kommer GRUB inte att plocka ut den. Du måste konfigurera den manuellt.

 2. Du måste redigera filen som definierar de anpassade startbara partitionerna.  /etc/grub.d/40_custom. Den ska visa en post som bilden nedan.

exec tail -n +3 $0
# This file provides and easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.

 1. Lägg till raderna nedan i slutet av filen. 

SLN151665_sv__1icon Obs!se till att det inte finns några extra tecken.
 

menuentry "Dell DOS Diagnostics (on /dev/sda1)" {
insmod chain
insmod fat
set root=(hd0.1)
chainloader +1}

 1. Uppdatera GRUB2-menyn med hjälp av kommandot nedan.

sudo update-grub2

 1. Starta om systemet och testa om det fungerade?

  Dell DOS-diagnostik ska ha utgått som den sista raden på GRUB2-startmenyn. Du kan starta till den, och diagnostikprogrammet ska köras från den punkten.

  När diagnostikprogrammet har körts igenom ska systemet startas om till GRUB2-menyn.


Tillbaka till början


 

Ytterligare information:

 

SLN151665_sv__1icon Anmärkning:
Program varu supporten är av kanoniskt alternativ på följande sätt:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Tillbaka till början


Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters