Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Błąd funkcji BitLocker podczas korzystania z modułu TPM w trybie 1.2 po aktualizacji systemu BIOS

Summary: Funkcja BitLocker komunikuje się z błędem podczas korzystania z modułu TPM w trybie 1.2 po aktualizacji systemu BIOS.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Systemy ustawione na tryb TPM 1.2 w systemie BIOS mogą nie szyfrować za pomocą funkcji BitLocker i wyświetlać następujący błąd: (rysunek 1).

SLN306533_en_US__1BitLocker-drive-encryption-error

Rysunek 1: Błąd szyfrowania dysków funkcją BitLocker

Ten błąd może być również postrzegany jako następujący, jeśli funkcja BitLocker jest włączona przy użyciu wiersza polecenia/SCCM:

ERROR: Wystąpił błąd (kod 0x80310002):

System BIOS nie komunikuje się prawidłowo z modułem TPM (Trusted Platform Module). Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać instrukcje aktualizacji systemu BIOS.


Objawy dla systemu Windows 10:

W systemie Windows 10 problem może występować jako wyzwalający funkcję BitLocker podczas uruchamiania. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy problem jest taki sam, jest sprawdzenie modułu TPM.msc, jak pokazano poniżej.

Komunikaty w pliku TPM.msc pojawiają się w różnych wersjach systemu Windows 10: (Rysunek 2).

SLN306533_en_US__2TPM Windows 10

Rysunek 2: Błąd modułu TPM w systemie Windows 10


Przestroga: Ten problem nie występuje w przypadku modułu TPM w trybie 2.0.

Cause

Ten problem może wystąpić, jeśli w komputerze zainstalowano starszą wersję systemu BIOS.

Resolution

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o pierwszej wersji systemu BIOS, która rozwiązuje ten problem. Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji systemu BIOS hostowanej w witrynie Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.

Platforma Wersja systemu BIOS do rozwiązania (lub nowsza)
Latitude 7370 1.13.5 (opublikowano 18 lipca 2017 r.)
Latitude E7270/E7470 1.16.4 (opublikowano 26 czerwca 2017 r.)
Latitude E5270/E5470/E5570 1.15.4 (opublikowano 26 czerwca 2017 r.)
Precision 3510 1.15.4 (opublikowano 26 czerwca 2017 r.)
Precision 5510 1.4.0 (opublikowano 15 września 2017 r.)
Precision 7510/7710 1.13.6 (opublikowano 13 lipca 2017 r.)
OptiPlex 3050 1.4.4 (opublikowano 5 czerwca 2017 r.)
OptiPlex 3050 AIO 1.4.3 (opublikowano 2 czerwca 2017 r.)
OptiPlex 5050 1.5.2 (opublikowano 13 lipca 2017 r.)
OptiPlex 7050 1.5.2 (opublikowano 13 lipca 2017 r.)
OptiPlex 7450 AIO 1.5.2 (opublikowano 17 lipca 2017 r.)
OptiPlex 5250 AIO 1.5.2 (opublikowano 17 lipca 2017 r.)
OptiPlex 7440 AIO 1.8.2 (opublikowano 6 czerwca 2017 r.)
OptiPlex 3240 AIO 1.5.17 (opublikowano 6 czerwca 2017 r.)

Article Properties


Affected Product
Latitude 7370, Latitude E5270, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270, Latitude E7470, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050 Tower, OptiPlex 5050 Tower, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050 Tower, OptiPlex 7450 All-In-One, Precision 3510 , Precision 5510, Precision 7510, Precision 7710 ...
Last Published Date

06 Jul 2023

Version

8

Article Type

Solution