Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell komputer osobisty Chrome: Odzyskiwanie i resetowanie systemu operacyjnego Chrome

Summary: Ten artykuł opisuje sposób korzystania z narzędzia do przywracania i resetowania systemu operacyjnego Chrome na komputerze Dell Chromebook.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Spis treści:

 1. System operacyjny Chrome (OS)
 2. Przywracanie komputera Dell Chrome
 3. Resetowanie komputera Dell Chrome
 4. Czynności rozwiązywania problemów

 

System operacyjny Chrome (OS)

 

Komputery Dell Chrome są wyposażone w system operacyjny Google Chrome oparty na popularnej przeglądarce internetowej Chrome firmy Google. Został on zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego, prostego i bezpiecznego korzystania z komputera dla użytkowników, którzy większość czasu spędzają online.

Główne korzyści to:

Szybkość:

Niestandardowy system BIOS, który uruchamia się w 5 sekund. Przywracanie działania w mniej niż 1 sekundę.

Prostota:

Automatyczne aktualizacje w tle. Dane użytkownika przechowywane w chmurze.

Bezpieczeństwo:

Oprogramowanie wewnętrzne i system weryfikowane pod kątem modyfikacji podczas uruchomienia i działania. Moduł TPM (Trusted Platform Module) zapewniający dodatkową ochronę.


Powrót do góry


Cause

Przywracanie komputera Dell Chrome

 

Oznacza to, że instalacja nowej wersji systemu operacyjnego Chrome na komputerach Dell Chrome wiąże się z uruchomieniem procesu odzyskiwania. Warto go przeprowadzić w przypadku wymiany głównych podzespołów (płyty głównej lub pamięci masowej) lub problemów z aktualizacją systemu Chrome bądź jeśli komputer nie działa.

 
Ostrzeżenie: wszystkie informacje o koncie oraz dane przechowywane na komputerze, takie jak zdjęcia, pobrane pliki i zapisane sieci, zostaną usunięte. Zresetowane zostaną także uprawnienia właściciela na głównym koncie. Jednakże konta Google oraz dane zsynchronizowane z tymi kontami nie będą uwzględnione w procesie odzyskiwania. Po ukończeniu procesu odtwarzania kreator przeprowadzi Cię przez proces wstępnej konfiguracji.
 
Uwaga: firma Dell nie jest odpowiedzialna za wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika, tworzenie kopii zapasowej na nośniku i ponowne ładowanie systemu operacyjnego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dane na swoim komputerze i powinien regularnie aktualizować wszelkie kopie zapasowe oraz ich nośniki.
 

Będą potrzebne następujące rzeczy:

 • Urządzenie Chrome z prawami administratora lub komputer Windows, Mac lub Linux z uprawnieniami administratora.
 • Dysk flash USB o wielkości 8 GB lub większy albo karta SD, z których można usunąć dane.

Czy widzisz komunikat Brak systemu Chrome lub system Chrome jest uszkodzony? Jeśli tak, najpierw spróbuj twardego resetu komputera Chromebook. Przytrzymaj jednocześnie przyciski Odśwież + Zasilanie. Jeśli komunikat nadal jest widoczny, postępuj według poniższych instrukcji.

Czy zamiast tego widzisz komunikat Wyłączono weryfikację systemu operacyjnego Chrome? Równoczesne naciśnięcie klawiszy CTRL + D zazwyczaj umożliwia przejście do trybu dewelopera. Jeśli jednak naciśniesz zamiast tego spację, pojawi się ekran z monitem o odzyskanie urządzenia.

Tworzenie dysku flash USB lub karty SD do przywracania systemu.

Uwaga: podczas przywracania Chromebooka należy pamiętać o utworzeniu dysku flash dla odpowiedniego modelu. Możesz utworzyć narzędzie przywracania na komputerze Chrome, Windows, Mac lub Linux. (Poprzednio to było narzędzie, takie jak Nagrywarka obrazów)
 
Uwaga: aby przywrócić system operacyjny Chrome, należy mieć dostęp do włączonego komputera.
 
 

Chrome

Uwaga: podczas tworzenia dysku flash odzyskiwania należy pamiętać, że narzędzie może nie być dostępne we wszystkich językach.
 
Uwaga: Upewnij się, że możesz korzystać z nośników wymiennych na urządzeniu Chromebook.
 
 1. Na działającym Chromebooku przejdź do sklepu Chrome Web Store i zainstaluj rozszerzenie Chromebook Recovery Utility.

 2. Otwórz rozszerzenie odzyskiwania:

  1. Kliknij przycisk Rozszerzenia w prawym górnym rogu przeglądarki.

  2. Kliknij rozszerzenie Chromebook Recovery Utility. Jeśli okno podręczne rozszerzenia nie pojawi się automatycznie na ekranie, upewnij się, że rozszerzenie jest włączone.

 3. Kliknij Rozpocznij.

 4. Kliknij opcję Wybierz model z listy. (Można także wpisać numer modelu Chromebooka, który ma zostać odzyskany. W dolnej części komunikatu o błędzie na ekranie uszkodzonego Chromebooka widoczny jest numer.)

 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Podłącz dysk flash USB lub kartę SD do komputera.

 7. W menu rozwijanym wybierz podłączony dysk flash USB lub kartę SD.

 8. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 9. Kliknij przycisk Utwórz.

 10. Wyjmij z komputera dysk flash USB lub kartę SD, kiedy na ekranie pojawi się komunikat informujący o gotowości nośnika odzyskiwania.

Windows

Uwaga: podczas tworzenia dysku flash odzyskiwania należy pamiętać, że narzędzie może nie być dostępne we wszystkich językach.
 
 1. Zainstaluj przeglądarkę Chrome: (Jeśli nie jest jeszcze zainstalowana na komputerze)

 2. Przejdź do sklepu Chrome Web Store i zainstaluj rozszerzenie Chromebook Recovery Utility.

 3. Otwórz rozszerzenie odzyskiwania:

  1. Kliknij przycisk Rozszerzenia w prawym górnym rogu przeglądarki.

  2. Kliknij rozszerzenie Chromebook Recovery Utility. Jeśli okno podręczne rozszerzenia nie pojawi się automatycznie na ekranie, upewnij się, że rozszerzenie jest włączone.

 4. Kliknij Rozpocznij.

 5. Kliknij opcję Wybierz model z listy. (Można także wpisać numer modelu Chromebooka, który ma zostać odzyskany. W dolnej części komunikatu o błędzie na ekranie uszkodzonego Chromebooka widoczny jest numer.)

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 7. Podłącz dysk flash USB lub kartę SD do komputera.

 8. W menu rozwijanym wybierz podłączony dysk flash USB lub kartę SD.

 9. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 10. Kliknij przycisk Utwórz.

 11. Wyjmij z komputera dysk flash USB lub kartę SD, kiedy na ekranie pojawi się komunikat informujący o gotowości nośnika odzyskiwania.

Linux

Uwaga: podczas tworzenia dysku flash odzyskiwania należy pamiętać, że narzędzie może nie być dostępne we wszystkich językach.
 
 1. Użyj poniższego łącza, aby pobrać narzędzie do przywracania systemu:

 2. Zmień uprawnienia skryptu, aby umożliwić uruchomienie pliku, używając następującego polecenia programu Terminal:

  $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh

 3. Uruchom skrypt z uprawnieniami root, używając następującego polecenia programu Terminal:

  $ sudo bash linux-recovery.sh

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez narzędzie do tworzenia obrazu systemu operacyjnego.

Mac

Uwaga: podczas tworzenia dysku flash odzyskiwania należy pamiętać, że narzędzie może nie być dostępne we wszystkich językach.
 
 1. Zainstaluj przeglądarkę Chrome: (Jeśli nie jest jeszcze zainstalowana na komputerze)

 2. Przejdź do sklepu Chrome Web Store i zainstaluj rozszerzenie Chromebook Recovery Utility.

 3. Otwórz rozszerzenie odzyskiwania:

  1. Kliknij przycisk Rozszerzenia w prawym górnym rogu przeglądarki.

  2. Kliknij rozszerzenie Chromebook Recovery Utility. Jeśli okno podręczne rozszerzenia nie pojawi się automatycznie na ekranie, upewnij się, że rozszerzenie jest włączone.

 4. Kliknij Rozpocznij.

 5. Kliknij opcję Wybierz model z listy. (Można także wpisać numer modelu Chromebooka, który ma zostać odzyskany. W dolnej części komunikatu o błędzie na ekranie uszkodzonego Chromebooka widoczny jest numer.)

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 7. Podłącz dysk flash USB lub kartę SD do komputera.

 8. W menu rozwijanym wybierz podłączony dysk flash USB lub kartę SD.

 9. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 10. Kliknij przycisk Utwórz.

 11. Wyjmij z komputera dysk flash USB lub kartę SD, kiedy na ekranie pojawi się komunikat informujący o gotowości nośnika odzyskiwania.

Zainstaluj ponownie system operacyjny Linux.

 1. Uruchom komputer Chromebook. (Odłącz wszystkie urządzenie peryferyjne podłączone do komputera).

 2. Wejdź w tryb przywracania:

  • ChromeBook: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Enter oraz przycisk Odśwież, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Puść przycisk zasilana, a gdy na ekranie pojawi się komunikat, puść pozostałe klawisze.

  • Chromebox: Wyłącz komputer. Użyj cienkiego narzędzia (np. wyprostowanego spinacza), aby nacisnąć przycisk odzyskiwania. Przy naciśniętym przycisku odzyskiwania włącz komputer i po wyświetleniu komunikatu zwolnij przycisk odzyskiwania.

  • Tablet ChromeBook: Wyłącz komputer. Naciśnij przycisk zwiększania głośności, zmniejszania głośności i przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund, a następnie puść przyciski.

 3. Gdy system wyświetla komunikat Brak systemu Chrome lub system Chrome jest uszkodzony lub Włóż dysk USB lub kartę SD do odzyskiwania systemu, włóż dysk flash USB lub kartę SD do uszkodzonego urządzenia.

 4. Poczekaj, aż uszkodzony komputer Dell Chrome uruchomi się z dysku flash lub karty.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Po pomyślnej instalacji systemu Chrome pojawi się prośba o wyjęcie dysku flash USB lub karty SD.

 7. Komputer Chrome powinien automatycznie uruchomić się ponownie.

 
Uwaga: ponieważ dane przechowywane w systemie Chrome zostały usunięte, konieczna będzie ponowna wstępna konfiguracja. Upewnij się, że logujesz się na główne konto Google, jeśli to konto jest ustawione jako konto właściciela.
 
Uwaga: Przed przystąpieniem do ponownej próby użycia dysku flash USB lub karty SD należy poddać je ponownie działaniu rozszerzenia do odzyskiwania. Wybierz opcję Wyczyść nośnik odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu tego procesu należy sformatować dysk wymienny za pomocą aplikacji do formatowania komputerów.


Powrót do góry


Resetowanie komputera Dell Chrome

 

Wszystkie dane przechowywane na komputerze Dell Chrome można usunąć, przywracając komputer do ustawień fabrycznych. Proces ten jest zwany Powerwash. Jest on najbardziej przydatny, jeśli na urządzeniu występują problemu z profilem użytkownika.

 
Ostrzeżenie: nie wolno korzystać z tego przewodnika w przypadku korzystania z urządzeń zarządzanych przez Chrome. Po procesie Powerwash użytkownik NIE będzie w stanie ponownie zarejestrować urządzenia.
 
 1. Kliknij obszar stanu w dolnym prawym rogu, w miejscu, gdzie widoczny jest obrazek konta.

SLN293899_en_US__11reset_Chromebook11_BK_01

(Rys. 1 Obszar stanu Chrome)

 1. Wybierz Ustawienia i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane na dole strony.

SLN293899_en_US__12reset_Chromebook11_BK_02

(Rys. 2 Otwarty obszar stanu Chrome)

SLN293899_en_US__13reset_Chromebook11_BK_03

(Rys. 3 Strona z ustawieniami Chrome)

 1. Znajdź pozycję Powerwash i kliknij Uruchom ponownie.

SLN293899_en_US__14reset_Chromebook11_BK_04

(Rys. 4 Przycisk Powerwash na stronie Ustawienia)

 1. W oknie, które się otworzy, wybierz opcję Uruchom ponownie.

Możesz też przytrzymać klawisze Ctrl + Alt + Shift + R na ekranie logowania i kliknąć Resetuj.

Spowoduje to przywrócenie do ustawień fabrycznych i konieczność ponownej konfiguracji urządzenia.

Uwaga: po skonfigurowaniu urządzenia sprawdź poniższe łącze, aby dowiedzieć się, w jaki sposób aktualizować system przy pomocy najnowszych aktualizacji od Google:


Powrót do góry


Resolution

Czynności rozwiązywania problemów

 

W przypadku problemów podczas wykonywania jakichkolwiek czynności opisanych powyżej przeczytaj pytania i odpowiedzi poniżej, aby uzyskać wskazówki. Jeśli nadal występują problemy, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu uzyskania pomocy.

Pytanie Rozwiązanie
Nie można przywrócić systemu Chrome Aby upewnić się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu operacyjnego Chrome po przywróceniu systemu Chrome, zalecamy utworzenie nośnika do przywracania z najnowszą wersją systemu operacyjnego Chrome i unikanie używania nośnika do przywracania, który może zawierać starszą wersję systemu operacyjnego.
Komunikat o błędzie – Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że wykonano wszystkie czynności zgodnie z opisem w części Tworzenie dysku flash USB lub karty SD do przywracania systemu.
 2. Użyj funkcji Wyczyść dysk pamięci masowej i spróbuj ponownie utworzyć dysk odzyskiwania.
 3. Spróbuj użyć innej pamięci USB lub karty SD.
 4. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Google Chrome.
Komunikat o błędzie — Włożone urządzenie nie zawiera systemu operacyjnego Chrome.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że wykonano wszystkie czynności zgodnie z opisem w części Tworzenie dysku flash USB lub karty SD do przywracania systemu.
 2. Użyj funkcji Wyczyść dysk pamięci masowej i spróbuj ponownie utworzyć dysk odzyskiwania.
 3. Spróbuj użyć innej pamięci USB lub karty SD.
 4. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Google Chrome.
Komunikat o błędzie — Moduł bezpieczeństwa na tym urządzeniu nie działa.

Należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej Google Chrome.

Komunikat o błędzie – Używasz przestarzałej wersji obrazu do przywracania systemu operacyjnego Chrome. Pobierz aktualny obraz odzyskiwania systemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w części Tworzenie dysku flash USB lub karty SD do przywracania systemu.
Udało się przywrócić system Chrome, ale nie można użyć dysku USB lub karty SD w systemie Windows Po zakończeniu przywracania należy sformatować dysk USB lub kartę SD przy pomocy narzędzia do przywracania.
Pomyślnie odzyskano komputer Chrome, ale teraz Windows nie rozpoznaje całego rozmiaru USB lub karty SD, która jest używana do odzyskiwania. Po zakończeniu przywracania należy sformatować dysk USB lub kartę SD przy pomocy narzędzia do przywracania.
 
Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przywracania systemu Chrome, możesz zapoznać się z następującym artykułem z bazy wiedzy Chrome:
 


Powrót do góry


Additional Information


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Chromebook, Chromebook, Dell Chromebox 3010, ChromeBox For Meetings

Last Published Date

14 Jul 2021

Version

6

Article Type

Solution