Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här kör du maskinvarudiagnostik på din PowerEdge-server

Summary: Maskinvarudiagnostik är inbäddade verktyg som installerats innan operativsystemet körs på servern för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Den här artikeln visar hur du startar diagnostikverktyget för maskinvara på PowerEdge-servrar, vilket är ett verktyg som tillhandahålls av Dell för grundläggande felsökning och underhåll.

 

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. PowerEdge-servrar 12G och senare
 3. PowerEdge-servrar 11G
 4. PowerEdge-servrar 9G/10G

1. Introduktion

Diagnostikverktyg för maskinvara är inbyggda verktyg som finns installerade innan du kör operativsystemet på servern. De tillhandahålls av Dell.

Vi rekommenderar att du kör diagnostik med diagnostikverktyget för maskinvara, som en del av en regelbunden underhållsplan för att validera att den anslutna maskinvaran fungerar korrekt.

Diagnostikverktyget har en fysisk (till skillnad mot logisk) vy över ansluten maskinvara. Det kan identifiera maskinvaruproblem som operativsystemet och andra onlineverktyg inte kan identifiera.

Du kan använda verktyget för maskinvarudiagnostik för att validera minne, I/O-enheter, processor, fysiska diskenheter och annan kringutrustning. 

Proceduren beror på servergenereringen, genvägar och skärmbilderna nedan.

Hitta detaljerad information i användarhandboken för din PowerEdge-server:

 1. Gå till PowerEdge-avsnittet på dell.com/support
 2. Välj den matchande systemtypen och klicka på den
 3. Nu visas alla tillgängliga handböcker

 

SLN283546_en_US__1icon Obs! Behöver du hjälp med att definiera generationen för din Dell-server? Läs artikeln: Så här identifierar du serverns generation.

2. PowerEdge-servrar 12G och senare

 1. Tryck på F10 vid start.
 2. I den vänstra rutan i Lifecycle Controller klickar du på Maskinvarudiagnostik.
 3. I den högra rutan klickar du på Kör maskinvarudiagnostik. Diagnostikverktyget startar.
 4. Följ anvisningarna på skärmen. När testet är slutfört visas resultat av testerna på skärmen. (Bild 1 – endast på engelska)

SLN283546_en_US__2image (18242)
Bild 1: ePSA-diagnostik

 
SLN283546_en_US__1icon Obs! Om du vill stänga sidan Hardware Diagnostics startar du om systemet.

3. PowerEdge-servrar 11G

 1. Vid start trycker du påF10 för att komma till LifeCycle Controller.
 2. Klicka på Maskinvarudiagnostik.
 3. På skärmen väljer du

   
  • Kör diagnostik för att testa komponenter (Bild 2 (endast på engelska))
  • MPMemory för att köra diagnostik på minnesmodulerna(bild 2 (endast på engelska)).

    

SLN283546_en_US__411g_Diag_or_MPM
Bild 2: Köra diagnostik
 

 

 3.1 Starta det inbäddade diagnostikverktyget för maskinvara

 

SLN283546_en_US__1icon Obs! Stegen nedan beskriver den senaste versionen av maskinvarudiagnostiken som är inbäddad i Unified Server Controller (USC) för 11G PowerEdge-servrar. Äldre versioner kan se annorlunda ut, men alternativen är liknande.


Om du väljer Kör diagnostik kommer du sedan att behöva:

 • Välja Snabbtest för att snabbtesta alla komponenter

 • Välja Utökat test för att testa alla komponenter intensivt

 • Välj Anpassat test för att testa enstaka komponenter

SLN283546_en_US__611G_Run_HW_Diag
Bild 3: TestalternativTesta en enhet

 1. Välj Anpassat test

 2. På nästa sida kan du välja den komponent som du vill testa.

  T.ex. för att testa en hårddisk: (Bild4 (endast engelska)).
  1. Välj den enhet som du vill testa

  2. Välj den typ av test som du vill utföra (t.ex. enhetssjälvtest)

  3. Välj önskat Diagnostikalternativ

   Rekommenderas:
   • Endast icke-interaktiva tester
   • Logga utdatafilens sökväg (för att spara resultaten)
   • Fortsätt vid fel (för att förhindra avbrott när fel påträffas)
 3. Klicka på Kör test för att starta processen

SLN283546_en_US__711G_DST_Quick_Test
Bild 4: Testa en hårddisk


 
3.2 Minnesdiagnostik

Med MpMemory kan du kontrollera minnets status.
Om du valde MPMemory-alternativet måste du välja vilken typ av test du vill köra:

Express eller Custom. Du kan välja Snabbt om du vill utföra ett grundläggande test.

SLN283546_en_US__8112
Bild 5: MpMemory. (Engelska)

Om du vill utföra ett anpassat test kontrollerar du vilket test du vill utföra.

SLN283546_en_US__9111
Bild 6: Anpassat test. (Engelska)


Den tid det tar att köra testet varierar beroende på hur mycket minne det finns installerat på servern.


4. PowerEdge-servrar 9G/10G

 1. Hämta den senaste 32-bitarsdiagnostiken från Dell för din PowerEdge-server från Dell.com/support.
 2. Starta programmet på arbetsstationen.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Välj en mapp där du vill extrahera filerna.
 5. Klicka på Skapa en startbar CD.
 6. Välj en mapp där du vill spara diags.iso-filen.
 7. Bränn diags.iso-filen som en avbildningsfil på en CD eller montera som virtuellt media i DRAC eller på en startbar USB.
 8. Starta servern till CD/virtuellt media.
 9. Välj alternativet #2 – DDGUI-grafikbaserad diagnostik.

Glöm inte att notera testresultaten.
 


Cause
-
Resolution
-

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, Legacy Server Models, Precision 7920 Rack

Last Published Date

22 Sep 2021

Version

5

Article Type

Solution