Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Förbereda Chromebooks inför förvaring

Summary: Den här artikeln innehåller information om den bästa metoden för att förbereda Chromebook-system för långtidsförvaring.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Översikt
 2. Batterihantering
 3. Förbered dina Chromebooks för långtidsförvaring
 4. Bästa praxis för långtidsförvaring för Chromebook-batteri
 5. Förbered Chromebooks för skolstarten

Översikt

Dells rekommendationer för skola och elever. Vi vill se till att du vet hur du ska förvara Chromebooks under långa perioder (sommaruppehåll). Det hjälper dig att undvika problem med laddningen eller batteriet när Chromebook-enheterna tas i bruk igen.

Här följer våra rekommenderade metoder för hur du ser till att Dell Chromebook-enheterna håller laddningen under sommarlovet så att skolstarten blir problemfri.

Obs! Den här artikeln gäller för följande modeller:
 • Chromebook 3100
 • Chromebook 3100 2-i-1
 • Chromebook 3180
 • Chromebook 3189
 • Chromebook 3400
 • Chromebook 3380
 • Chromebook 5190
 • Chromebook 5190 2-i-1
 • Inspiron 3181
 • Inspiron 3181 2-i-1
 • Inspiron 7486
Obs! Om du inte följer dessa steg kan batterierna nå en kritiskt låg laddning när Chromebook förvaras under en längre tid. Detta kan leda till permanent fel på batteriet.

Dell ger som standard 1 års garanti på batterier. Batterier är förbrukningsartiklar. Alla batterier försämras med tiden och beroende på användandet. Våra servicevillkor påminner om vanliga bilgarantier, som inte omfattar förbrukningsdelar, exempelvis däck. Mer information finns på Dells garantisida (Dell-service och avtal).

Överst på sidan


Batterihantering

Batterierna i Chromebook laddas ur långsamt efter första starten, även efter att datorn har stängts av. Om batteriet tillåts laddas ur till under 1 % kan det gå in i ett bestående felläge som gör det oanvändbart.

En Chromebook frigörs från fraktläge då den startas första gången. Från denna tidpunkt, och med systemet avstängt, behåller ett batteri med en ursprunglig laddningsnivå på 100 % laddningen i ca 6 månader. Batterier med en ursprunglig laddningsnivå på 50 % behåller laddningen ca 3 månader.

Dell rekommenderar att kunder förbereder sina Chromebooks inför långtidsförvaring. Det här bästa arbetssättet bör eliminera eller minska risken för förtida batterifel.

Överst på sidan


Förbered dina Chromebooks för långtidsförvaring

 1. Uppdatera till den senaste versionen av Chrome OS och ladda Chromebook-enheten så att batteriet är minst 80 % laddat. Detta säkerställer att batteriet inte laddas ur helt även om det förlorar laddning medan det är urkopplat under sommaren.
 2. Följ samma process som fabriken använder inför leverans av en enhet för att begränsa urladdningen under förvaring.
  Obs! Ta INTE bort batteriet fysiskt från Chromebook för förvaring, utan följ istället stegen nedan.
  1. Anslut enheten till laddaren och slå på den.
  2. Med nätadaptern som är ansluten till enheten sätter du enheten i "Batteriavstängningsläge". Håll Refresh Uppdateringsikon för Chromebook + Power Strömikon för Chromebook intryckt samtidigt i minst 3 sekunder.
  3. Håll ner knapparna, ta bort strömkabeln från enheten och släpp sedan tangenterna. Enheten bör stängas av och vara fortsatt avstängd.
  4. Försök att slå på enheten med strömknappen.
  5. Om enheten inte slås på har du slutfört stegen och kan tryggt lägga undan enheten.
  6. Om enheten slås på upprepar du steg A till E.
  7. Förvara den på ett svalt och torrt ställe och vid en temperatur på 25 °C (78 °F).

Det här är bästa sättet att förvara enheten, eftersom det gör att batteriet bara laddas ur minimalt. Det förhindrar att konstant laddning eller urladdning minskar batteriets livslängd och håller Chromebook i ett stabilt, avstängt tillstånd.

Obs! Om du inte kan försätta din Chromebook-modell i det batterifrånkopplingsläge som beskrivs ovan. laddar du upp batteriet till minst 80 %, stänger av Chromebook, kopplar bort den från strömkällan och förvarar den på en sval, torr plats.

Information från Google: https://support.google.com/chrome/a/answer/9139543?hl=enDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies..

Att ladda med en högre laddningsstatusnivå är det enda alternativet från Google om kombinationstangenter inte fungerar med modellen.

Överst på sidan


Bästa praxis för långtidsförvaring för Chromebook-batteri

För att hålla nere antalet Chromebook-enheter som måste försättas i lagringsläget tillhandahålls följande scenarier och förslag beroende på hur enheterna förvaras under den tid de inte används.

Förvaring i klassrummet:
Om Chromebook-enheterna förvaras i klassrummet, t.ex. på en vagn eller på annat förvaringssätt. kan läraren om möjligt (beroende på elevernas ålder) gå igenom steget med eleverna den sista dagen enheterna används. I annat fall kan läraren utföra steget och beroende på hur stor klassen är kanske ta hjälp av en lärarassistent.

Studentens system behåller sitt system under sommarlovet:
Ge processen till eleven som ska ta med sig Chromebook-enheten hem. Ta fram ett förslag på ett brev med information om processen som eleven kan ta med hem.

 1. Om eleven ska använda Chromebook-enheten under sommaren är det inga problem.
 2. Om eleven ska förvara Chromebook-enheten hemma under sommaren utan att använda den bör den försättas i lagringsläge.

IT-avdelningens lagring (lämna in Chromebook):
Om eleverna gör om Chromebook till IT-avdelningen eller labbet kan du göra följande för att undvika ytterligare arbetsbelastning för IT-personalen:

 1. Låt lärarna hjälpa till med att försätta Chromebook-enheterna i lagringsläge innan de lämnas in (liksom vid förvaring i klassrummet). Sedan kan IT-personalen trycka på strömknappen för att se till att enheterna är i lagringsläge.
 2. Som en del av inlämningen kan du låta IT-teamet tillhandahålla de steg som krävs för att försätta Chromebook-enheter i lagringsläge. Sedan kan IT-personalen återigen trycka på strömknappen för att se till att enheterna är i lagringsläge innan de lämnas in.

Överst på sidan


Förbered Chromebooks för skolstarten

Förbered Chromebooks för studenterna inför skolstarten.

 1. Anslut dina Chromebooks till en laddare och en strömkälla så att de går ur batterifrånkopplat tillstånd.
 2. Slå på strömmen till enheterna.
 3. Anslut dina Chromebooks till WiFi och uppdatera dem till det senaste versionen av operativsystemet Chrome. Observera att detta kan ta tid, eftersom flera versioner av operativsystemet Chrome varianter kan ha släppts sedan enheten uppdaterades senast.

Efter det här bör dina Chromebooks bör vara klara för användning.

 
Obs! Om du inte följer dessa steg kan batterierna nå en kritiskt låg laddning när enheten förvaras under långa perioder. Det kan leda till permanent fel på batteriet.

Dell ger som standard 1 års garanti på batterier. Batterier är förbrukningsartiklar. Alla batterier försämras med tiden och beroende på användandet. Våra servicevillkor påminner om vanliga bilgarantier, som inte omfattar förbrukningsdelar, exempelvis däck. Mer information finns på Dells garantisida (Dell-service och avtal).

Överst på sidan

Article Properties


Affected Product
Chromebook, Chromebook 11, Chromebook 3100 2-in-1, ChromeBook 3100, Chromebook 3120 (End of Life), Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 5190 2-in-1, Chromebook 5190, Chromebook 13 3380, Chromebook 7310, ChromeBook 3400 , Inspiron Chromebook 11 3181, Inspiron Chromebook 11 3181 2-in-1, Inspiron Chromebook 7486 ...
Last Published Date

15 Apr 2024

Version

5

Article Type

How To