Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Příprava počítačů Chromebook na uskladnění

Summary: Tento článek obsahuje informace o nejlepším způsobu přípravy systémů Chromebook na dlouhodobé uskladnění.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah:

 1. Přehled
 2. Řízení spotřeby baterie
 3. Příprava počítačů Chromebook na dlouhodobé uskladnění
 4. Vzorové postupy pro dlouhodobé uskladnění baterií počítačů Chromebook
 5. Připravte počítače Chromebook na začátek školního roku

Přehled

Společnost Dell se stará o vaši školu a studenty. Chceme se ujistit, že víte, jak uskladňovat systémy Chromebook po delší dobu (letní prázdniny). Tím se vyhnete problémům s nabíjením nebo baterií při opětovném uvedení systémů Chromebook do provozu.

Zde naleznete vzorové postupy, které pomohou počítačům Dell Chromebook zůstat po dobu letních prázdnin nabité, a zpříjemnit tak studentům návrat do školy.

Poznámka: Tento článek se týká následujících modelů:
 • Chromebook 3100
 • Chromebook 3100 2v1
 • Chromebook 3180
 • Chromebook 3189
 • Chromebook 3400
 • Chromebook 3380
 • Chromebook 5190
 • Chromebook 5190 2v1
 • Inspiron 3181
 • Inspiron 3181 2v1
 • Inspiron 7486
Poznámka: Nebudete-li postupovat podle těchto kroků, baterie mohou při dlouhodobém skladování počítače Chromebook klesnout na kriticky nízkou úroveň. Mohlo by dojít k trvalému selhání baterie.

Společnost Dell poskytuje na baterie standardní 1letou záruku. Baterie jsou spotřební materiál. Všechny baterie se časem a používáním zhoršují. Záruka je podobná záruce na auto, která také nezahrnuje spotřební materiál, jako jsou pneumatiky. Další informace naleznete na stránce se zárukou společnosti Dell (Záruka a smlouvy Dell).

Zpět na začátek


Řízení spotřeby baterie

Baterie počítače Chromebook se po prvním zapnutí budou pomalu vybíjet i po vypnutí počítače. Pokud se baterie nechá vybít pod úroveň 1 %, může dojít k trvalému selhání, které má za následek nepoužitelnost.

Počítač Chromebook se přepne z režimu dodání při prvním zapnutí. Od tohoto okamžiku si baterie nabitá na 100 % své kapacity uchová stejné množství energie ve vypnutém systému po dobu přibližně 6 měsíců. Baterie nabité na 50 % své kapacity si uchová stejné množství energie přibližně 3 měsíce.

Společnost Dell doporučuje, aby zákazníci náležitě připravili počítače Chromebook na dlouhodobé uskladnění. Tento vzorový postup by měl eliminovat nebo snížit možnost předčasného selhání baterie.

Zpět na začátek


Příprava počítačů Chromebook na dlouhodobé uskladnění

 1. Aktualizujte operační systém Chrome na nejnovější verzi a nabijte počítače Chromebook, aby byla baterie alespoň z 80 % nabitá. To zajistí, aby se baterie plně nevybila ani v případě, že je mimo provoz po celé léto.
 2. V zájmu zpomalení rychlosti vybíjení během uskladnění použijte stejný postup, jaký se používá ve výrobě továrně před odesláním zařízení.
  Poznámka: NEVYJÍMEJTE fyzicky baterii z počítače Chromebook kvůli uložení úložiště, ale postupujte podle níže uvedených kroků.
  1. Připojte zařízení k nabíječce a zapněte jej.
  2. Pomocí napájecího adaptéru připojeného k zařízení uveďte zařízení do režimu "Battery Cut-off". Stiskněte současně tlačítko obnovení Ikona obnovení Chromebooku + napájení Ikona napájení počítače Chromebook po dobu alespoň 3 sekund.
  3. Zatímco držíte tyto klávesy, vypojte ze zařízení napájecí kabel a poté klávesy uvolněte. Zařízení by se mělo vypnout a zůstat v tomto stavu.
  4. Zkuste jednotku zapnout pomocí tlačítka napájení.
  5. Pokud se jednotka nezapne, provedli jste veškeré kroky a můžete systém bezpečně uskladnit.
  6. Pokud se jednotka zapne, měli byste zopakovat kroky AE.
  7. Skladujte ji na chladném a suchém místě s přibližnou teplotou 25 °C.

Jedná se o ideální způsob uskladnění zařízení, protože snižuje vybíjení baterie na minimální úroveň. Zabraňuje neustálému nabíjení či vybíjení baterie a udržuje počítač Chromebook ve stabilním vypnutém stavu.

Poznámka: Pokud model počítače Chromebook nelze uvést do výše popsaného stavu odpojení baterie, odpojte jej od baterie. nabijte baterii alespoň na 80 % kapacity, vypněte počítač Chromebook, odpojte jej od zdroje napájení a uskladněte jej na chladném a suchém místě.

Informace od společnosti Google: https://support.google.com/chrome/a/answer/9139543?hl=enTento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..

Pokud u vašeho modelu nefungují kombinační klávesy, jedinou alternativou od společnosti Google je nabít systém na vyšší úroveň.

Zpět na začátek


Vzorové postupy pro dlouhodobé uskladnění baterií počítačů Chromebook

Chcete-li snížit počet systémů Chromebook, které bude třeba opět nabít, přepněte je do režimu uskladnění. Následující scénáře a doporučení závisí na dlouhodobém uskladnění.

Skladování ve třídě:
Pokud jsou Chromebooky uloženy v učebně, například na vozíku nebo jiném úložném prostředku. požádejte učitele, aby prošli postup se studenty poslední den používání (v závislosti na věku studentů). V opačném případě, v závislosti na velikosti třidy, požádejte učitele, aby vám pomohl, a postupujte podle pokynů.

Student si na letní prázdniny ponechá systém:
Poskytněte postup studentovi, který si Chromebook odnese domů. Pošlete studenty domů s dopisem obsahujícím informace o postupu.

 1. Pokud bude student o prázdninách počítač Chromebook používat, nejedná se o žádný problém.
 2. Pokud bude student počítač Chromebook přes prázdniny doma skladovat, je nejlepší počítač uvést do režimu uskladnění.

Úložiště IT oddělení (zapněte Chromebook):
Pokud studenti převedou Chromebook na oddělení IT nebo laboratoř, můžete udělat následující, abyste se vyhnuli další pracovní zátěži pracovníků IT:

 1. Před odevzdáním počítačů Chromebook požádejte učitele, aby pomohli při přepínání počítačů do režimu uskladnění (podobně jako u skladování v učebnách). Poté se může tým IT pomocí stisknutí tlačítka napájení ujistit, že se počítače nachází režimu uskladnění.
 2. V rámci odevzdávání počítačů požádejte tým IT, aby poskytl postup pro přepnutí počítačů Chromebook do režimu skladování. Poté se může tým IT opět pomocí stisknutí tlačítka napájení ujistit, že se počítače před odevzdáním nachází v režimu uskladnění.

Zpět na začátek


Připravte počítače Chromebook na začátek školního roku

Než začne vyučování, připravte počítače Chromebook pro studenty.

 1. Připojte počítače Chromebook k nabíječce a zdroji napájení, aby se přepnuly ze stavu odpojení baterie.
 2. Zapněte zařízení.
 3. Připojte zařízení Chromebook k síti WiFi a aktualizujte je na nejnovější verzi operačního systému Chrome. Upozorňujeme, že to může nějakou dobu trvat, protože od poslední aktualizace zařízení mohlo být vydáno několik verzí operačního systému Chrome.

Po těchto krocích by měly být počítače Chromebook připravené.

 
Poznámka: Nedodržení těchto kroků může způsobit, že baterie při dlouhodobém skladování zařízení dosáhnou kriticky nízkého nabití. Mohlo by dojít k trvalému selhání baterie.

Společnost Dell poskytuje na baterie standardní 1letou záruku. Baterie jsou spotřební materiál. Všechny baterie se časem a používáním zhoršují. Záruka je podobná záruce na auto, která také nezahrnuje spotřební materiál, jako jsou pneumatiky. Další informace naleznete na stránce se zárukou společnosti Dell (Záruka a smlouvy Dell).

Zpět na začátek

Article Properties


Affected Product
Chromebook, Chromebook 11, Chromebook 3100 2-in-1, ChromeBook 3100, Chromebook 3120 (End of Life), Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 5190 2-in-1, Chromebook 5190, Chromebook 13 3380, Chromebook 7310, ChromeBook 3400 , Inspiron Chromebook 11 3181, Inspiron Chromebook 11 3181 2-in-1, Inspiron Chromebook 7486 ...
Last Published Date

15 Apr 2024

Version

5

Article Type

How To