Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik skriver du ut fra Dell Chromebook

Summary: Det finnes flere alternativer for å skrive ut fra Chromebook. Se informasjonen om alternativet som passer best for deg.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Merk: Chromebook har ikke mulighet til å laste ned og installere skriverdrivere. Det fungerer ikke å koble en skriver til Chromebook med en USB-kabel.

Skrive ut dokumenter

Merk: Dell Chromebook har Google Dokumenter, Google Regneark og Google Presentasjoner forhåndsinstallert.

Alternativ 1: Lagre dokumentet som en PDF-fil på en flash-stasjon.

 1. Sett inn en flashstasjon i en USB-port på Chromebook.
 2. Klikk på ikonet nederst i venstre hjørne.
 3. Velg Google Docs, Google Sheets eller Google Slides.
 4. Rediger dokumentet etter behov.
 5. Når du er ferdig med å redigere dokumentet, klikker du på File (Fil) og deretter Print (Skriv ut). Hvis du ser en melding om at du kan lagre dokumentet som PDF-fil eller på Internett, klikker du på OK.
 6. Klikk på Change (Endre) under Destination (Mål).
 7. Klikk på Save as PDF (Lagre som PDF) under Local Destinations (Lokale mål).
 8. Klikk på Save (Lagre).
 9. Velg flashstasjonen fra listen.
 10. Endre navnet på filen etter behov, og klikk på Save (Lagre).
  Merk: Dokumentet kan nå skrives ut fra en datamaskin eller tjeneste som er tilkoblet en skriver.

Alternativ 2: Skrive ut dokumentet til Google Cloud Print.

 1. Klikk på ikonet nederst i venstre hjørne.
 2. Velg Google Docs, Google Sheets eller Google Slides.
 3. Rediger dokumentet etter behov.
 4. Når du er ferdig med å redigere dokumentet, klikker du Fil og deretter Skriv ut, en melding om å kunne lagre dokumentet som en PDF-fil eller på nettet vises, i så fall klikker du OK
 5. Klikk på Change (Endre) under Destination (Mål).
 6. Klikk på Save to Google Drive (Lagre på Google Drive) eller Print to Fedex Office (Skriv ut til Fedex Office).
  Merk: Hvis dette er første gang du bruker Google Cloud Print-tjenesten, klikker du på Oppsett, klikker på Legg til klassisk skriver eller Legg til Cloud Ready Printer og følger instruksjonene.
 7. Klikk på Save (Lagre).
 8. Endre navnet på filen etter behov, og klikk på Save (Lagre).
  Her finner du mer informasjon:
 9. Konfigurer skriveren.

Skrive ut bilder fra kameraverktøyet

Alternativ 1: Lagre bildet på en flash-stasjon og skrive ut direkte fra en skriver.

 1. Sett inn en flashstasjon i en USB-port på Chromebook.
 2. Klikk på ikonet nederst i venstre hjørne.
 3. Velg Camera (Kamera).
 4. Ta et nytt bilde, og klikk på Gallery (Galleri), eller bare klikk på Gallery (Galleri) for å velge et eksisterende bilde.
 5. Dobbeltklikk på bildet du vil skrive ut.
 6. Klikk på ikonet Save to disk (Lagre til disk).
 7. Velg flashstasjonen fra listen.
 8. Endre navnet på filen etter behov, og klikk på Save (Lagre).
  Merk:
  • Dokumentet kan nå skrives ut fra en datamaskin eller tjeneste som er tilkoblet en skriver.
  • Mange av Dells alt-i-ett blekkskrivere har en PictBridge-kontakt (denne er også USB-porten) som lar deg skrive ut direkte fra en flashstasjon. finner du mer informasjon i brukerveiledningen for skriveren.

Alternativ 2: Lagre bildet som en PDF-fil på en flash-stasjon.

 1. Klikk på ikonet nederst i venstre hjørne.
 2. Velg Camera (Kamera).
 3. Ta et nytt bilde, og klikk på Gallery (Galleri), eller bare klikk på Gallery (Galleri) for å velge et eksisterende bilde.
 4. Dobbeltklikk på bildet du vil skrive ut.
 5. Klikk på ikonet Print (Skriv ut). Hvis du ser en melding om at du kan lagre dokumentet som PDF-fil eller på Internett, klikker du på OK.
 6. Klikk på Change (Endre) under Destination (Mål).
 7. Klikk på Save as PDF (Lagre som PDF) under Local Destinations (Lokale mål).
 8. Klikk på Save (Lagre).
 9. Velg flashstasjonen fra listen.
 10. Endre navnet på filen etter behov, og klikk på Save (Lagre).
  Merk: Bildet kan nå skrives ut fra en datamaskin eller tjeneste som har en tilkobling til en skriver.

Alternativ 3: Skrive ut bildet til Google Cloud Print.

 1. Klikk på ikonet nederst i venstre hjørne.
 2. Velg Camera (Kamera).
 3. Ta et nytt bilde, og klikk på Gallery (Galleri), eller bare klikk på Gallery (Galleri) for å velge et eksisterende bilde.
 4. Dobbeltklikk på bildet du vil skrive ut.
 5. Klikk på File (Fil) og deretter Print (Skriv ut). Hvis du ser en melding om at du kan lagre dokumentet som PDF-fil eller på Internett, klikker du på OK.
 6. Klikk på Change (Endre) under Destination (Mål).
 7. Klikk på Save to Google Drive (Lagre på Google Drive) eller Print to Fedex Office (Skriv ut til Fedex Office).
  Merk: Hvis dette er første gang du bruker Google Cloud Print-tjenesten, klikker du på Oppsett, klikker på Legg til klassisk skriver eller Legg til Cloud Ready Printer og følger instruksjonene.
 8. Klikk på Save (Lagre).
 9. Endre navnet på filen etter behov, og klikk på Save (Lagre).
  Her finner du mer informasjon:

Article Properties


Affected Product
Chromebook, Chromebook 11, Chromebook 3100 2-in-1, ChromeBook 3100, Chromebook 3120 (End of Life), Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 5190 2-in-1, Chromebook 5190, Chromebook 13 3380, Chromebook 7310, ChromeBook 3400 , Inspiron Chromebook 11 3181, Inspiron Chromebook 11 3181 2-in-1, Inspiron Chromebook 7486 ...
Last Published Date

15 Apr 2024

Version

9

Article Type

How To